List all projects
Cached version (4620s old)
 CCM   CFG   DG   DMV   EM   Lisp   PCFG   PEG   SCFG   a.out   arno   asm   asm-2.11   assembler   assembly   c3bfc7   common   cross-platform   disasm   dos   epitech   errir   example   examples   font   gddgfg   gdt   h.asm   hello   hnkjhbjbkjbjkbkjbb   hvhvhv   intel   iwashere   jhlhj   libc   lkj   macro   maso   myC32.mac   nasm   nasm1312   nlp   probabilistic   rc1   simplicity   sort   statistical   std   syntax   test   time_t   use-after-free   vmxon   vshufb   whocares   workout+sauna   world   x86   x86_64   xor   yacc   parser 
Project Description Owner Last Change
cl-opossum.git A Parsing Expression Grammar Parser generator... lisp@uuhaus.de 11 years ago
dmvccm.git DMVCCM parser unhammer@fsfe.org 9 years ago
lalr-parser-generator.git A really simple hack of a LALR parser generat... julian@cipht.net 14 years ago
nasm.git The Netwide Assembler hpa@zytor.com 4 weeks ago