Update po/mc.pot and po/*.po files.
[midnight-commander.git] / po / be.po
bloba24748d96d6ed12e1fc2a51b3480e61a0f9867ba
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
5 # Translators:
6 # Slava Zanko <slavazanko@gmail.com>, 2011.
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: Midnight Commander\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: http://www.midnight-commander.org/\n"
11 "POT-Creation-Date: 2012-12-24 11:20+0400\n"
12 "PO-Revision-Date: 2012-09-03 08:41+0000\n"
13 "Last-Translator: Slava Zanko <slavazanko@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: Belarusian (http://www.transifex.com/projects/p/mc/language/"
15 "be/)\n"
16 "Language: be\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
21 "%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
23 msgid "Warning: cannot load codepages list"
24 msgstr "Увага: не ўдаецца загрузіць спіс кадовак"
26 msgid "7-bit ASCII"
27 msgstr "7-бiтны ASCII"
29 #, c-format
30 msgid "Cannot translate from %s to %s"
31 msgstr "Немагчыма перакласці з %s у %s"
33 msgid "Event system already initialized"
34 msgstr "Сістэма падзей ужо ініцыялізаваная"
36 msgid "Failed to initialize event system"
37 msgstr "Памылка ініцыялізацыі сістэмы падзей"
39 msgid "Event system not initialized"
40 msgstr "Сістэма падзей не ініцыялізаваная"
42 msgid "Check input data! Some of parameters are NULL!"
43 msgstr "Праверце ўваходныя дадзеныя! Некаторыя з параметраў роўныя NULL!"
45 #, c-format
46 msgid "Unable to create group '%s' for events!"
47 msgstr "Немагчыма стварыць групу падзей '%s'!"
49 #, c-format
50 msgid "Unable to create event '%s'!"
51 msgstr "Немагчыма стварыць падзею '%s'!"
53 #, c-format
54 msgid ""
55 "File \"%s\" is already being edited.\n"
56 "User: %s\n"
57 "Process ID: %d"
58 msgstr ""
59 "Файл \"%s\" ўжо раз рэдагавалася:\n"
60 "Карыстальнік: %s\n"
61 "Код працэсу: %d"
63 msgid "File locked"
64 msgstr "Файл заблакаваны"
66 msgid "&Grab lock"
67 msgstr "Захапіць блакоўку"
69 msgid "&Ignore lock"
70 msgstr "&Ігнараваць блакоўку"
72 #, c-format
73 msgid "Cannot create %s directory"
74 msgstr "Немагчыма стварыць каталог %s"
76 msgid "FATAL: not a directory:"
77 msgstr ""
79 #, c-format
80 msgid "An error occured while migrating user settings: %s"
81 msgstr "Адбылася памылка пры пераносе настроек карыстальніка: %s"
83 #, c-format
84 msgid ""
85 "Your old settings were migrated from %s\n"
86 "to Freedesktop recommended dirs.\n"
87 "To get more info, please visit\n"
88 "http://standards.freedesktop.org/basedir-spec/basedir-spec-latest.html"
89 msgstr ""
90 "Вашы старыя налады былі перанесены з %s\n"
91 "да рэкамендаваных Freedesktop дырэкторый.\n"
92 "Для атрымання больш падрабязнай інфармацыі, калі ласка,\n"
93 "наведайце http://standards.freedesktop.org/basedir-spec/basedir-spec-latest."
94 "html"
96 #, c-format
97 msgid ""
98 "Your old settings were migrated from %s\n"
99 "to %s\n"
100 msgstr ""
102 msgid "Search string not found"
103 msgstr "Радок пошуку не знойдзены"
105 msgid "Not implemented yet"
106 msgstr "Яшчэ не рэалізавана"
108 msgid "Num of replace tokens not equal to num of found tokens"
109 msgstr "Коль-ць такенаў да замены не роўна да ліку знойдзеных такенаў"
111 #, c-format
112 msgid "Invalid token number %d"
113 msgstr "Няправільны такен нумар %d"
115 msgid "Regular expression error"
116 msgstr "Памылка рэгулярнага выраза"
118 msgid "No&rmal"
119 msgstr ""
121 msgid "Re&gular expression"
122 msgstr "&Рэгулярны выраз"
124 msgid "He&xadecimal"
125 msgstr ""
127 msgid "Wil&dcard search"
128 msgstr ""
130 #, c-format
131 msgid ""
132 "Unable to load '%s' skin.\n"
133 "Default skin has been loaded"
134 msgstr ""
135 "Не ўдалося загрузiць скуру '%s'.\n"
136 "Загружана скура па змаўчанні"
138 #, c-format
139 msgid ""
140 "Unable to parse '%s' skin.\n"
141 "Default skin has been loaded"
142 msgstr ""
143 "Не ўдалося разабраць скуру '%s'.\n"
144 "Загружана скура па змаўчанні"
146 #, c-format
147 msgid ""
148 "Unable to use '%s' skin with 256 colors support\n"
149 "on non-256 colors terminal.\n"
150 "Default skin has been loaded"
151 msgstr ""
152 "Немагчыма выкарыстаць скуру '%s' з падтрымкай 256\n"
153 "колераў на тэрмінале без падтрымкi 256 колераў.\n"
154 "Загружана скура па змаўчанні"
156 msgid "Function key 1"
157 msgstr "Функцыянальная 1 "
159 msgid "Function key 2"
160 msgstr "Функцыянальная 2 "
162 msgid "Function key 3"
163 msgstr "Функцыянальная 3 "
165 msgid "Function key 4"
166 msgstr "Функцыянальная 4 "
168 msgid "Function key 5"
169 msgstr "Функцыянальная 5 "
171 msgid "Function key 6"
172 msgstr "Функцыянальная 6 "
174 msgid "Function key 7"
175 msgstr "Функцыянальная 7 "
177 msgid "Function key 8"
178 msgstr "Функцыянальная 8 "
180 msgid "Function key 9"
181 msgstr "Функцыянальная 9 "
183 msgid "Function key 10"
184 msgstr "Функцыянальная 10"
186 msgid "Function key 11"
187 msgstr "Функцыянальная 11"
189 msgid "Function key 12"
190 msgstr "Функцыянальная 12"
192 msgid "Function key 13"
193 msgstr "Функцыянальная 13"
195 msgid "Function key 14"
196 msgstr "Функцыянальная 14"
198 msgid "Function key 15"
199 msgstr "Функцыянальная 15"
201 msgid "Function key 16"
202 msgstr "Функцыянальная 16"
204 msgid "Function key 17"
205 msgstr "Функцыянальная 17"
207 msgid "Function key 18"
208 msgstr "Функцыянальная 18"
210 msgid "Function key 19"
211 msgstr "Функцыянальная 19"
213 msgid "Function key 20"
214 msgstr "Функцыянальная 20"
216 msgid "Backspace key"
217 msgstr "Клавіша Backspace"
219 msgid "End key"
220 msgstr "Клавіша End"
222 msgid "Up arrow key"
223 msgstr "Стрэлка угору"
225 msgid "Down arrow key"
226 msgstr "Стрэлка ўніз"
228 msgid "Left arrow key"
229 msgstr "Стрэлка ўлева"
231 msgid "Right arrow key"
232 msgstr "Стрэлка ўправа"
234 msgid "Home key"
235 msgstr "Клавіша Home"
237 msgid "Page Down key"
238 msgstr "Клавіша Page Down"
240 msgid "Page Up key"
241 msgstr "Клавіша Page Up"
243 msgid "Insert key"
244 msgstr "Клавіша Insert"
246 msgid "Delete key"
247 msgstr "Клавіша Delete"
249 msgid "Completion/M-tab"
250 msgstr "Заканчэнне/M-Tab"
252 msgid "Back Tabulation S-tab"
253 msgstr ""
255 msgid "+ on keypad"
256 msgstr "+ на лічбавых клавішах"
258 msgid "- on keypad"
259 msgstr "- на лічбавых клавішах"
261 msgid "Slash on keypad"
262 msgstr "Slash на лічбавых клавішах"
264 msgid "* on keypad"
265 msgstr "* на лічбавых клавішах"
267 msgid "Escape key"
268 msgstr "клавіша Escape"
270 msgid "Left arrow keypad"
271 msgstr "Стрэлка ўлева на лічбавых клавішах"
273 msgid "Right arrow keypad"
274 msgstr "Стрэлка ўправа на лічбавых клавішах"
276 msgid "Up arrow keypad"
277 msgstr "Стрэлка ўверх на лічбавых клавішах"
279 msgid "Down arrow keypad"
280 msgstr "Стрэлка ўніз на лічбавых клавішах"
282 msgid "Home on keypad"
283 msgstr "Home на лічбавых клавішах"
285 msgid "End on keypad"
286 msgstr "End на лічбавых клавішах"
288 msgid "Page Down keypad"
289 msgstr "Page Down на лічбавых клавішах"
291 msgid "Page Up keypad"
292 msgstr "Page Up на лічбавых клавішах"
294 msgid "Insert on keypad"
295 msgstr "Insert на лічбавых клавішах"
297 msgid "Delete on keypad"
298 msgstr "Delete на лічбавых клавішах"
300 msgid "Enter on keypad"
301 msgstr "Enter на лічбавых клавішах"
303 msgid "Function key 21"
304 msgstr "Функцыянальная 21 "
306 msgid "Function key 22"
307 msgstr "Функцыянальная 22 "
309 msgid "Function key 23"
310 msgstr "Функцыянальная 23 "
312 msgid "Function key 24"
313 msgstr "Функцыянальная 24 "
315 msgid "A1 key"
316 msgstr "A1 ключ"
318 msgid "C1 key"
319 msgstr "C1 ключ"
321 msgid "Plus"
322 msgstr "Плюс"
324 msgid "Minus"
325 msgstr "Мiнус"
327 msgid "Asterisk"
328 msgstr "Зорка"
330 msgid "Dot"
331 msgstr "Кропка"
333 msgid "Less than"
334 msgstr "Меней чым"
336 msgid "Great than"
337 msgstr "Болей чым"
339 msgid "Equal"
340 msgstr "роўна"
342 msgid "Comma"
343 msgstr "Коска"
345 msgid "Apostrophe"
346 msgstr "Апостраф"
348 msgid "Colon"
349 msgstr "двукроп'е"
351 msgid "Exclamation mark"
352 msgstr "Клічнiк"
354 msgid "Question mark"
355 msgstr "Пытальнiк"
357 msgid "Ampersand"
358 msgstr "Амперсанд"
360 msgid "Dollar sign"
361 msgstr "Знак даляра"
363 msgid "Quotation mark"
364 msgstr "Знак цытаты"
366 msgid "Percent sign"
367 msgstr ""
369 msgid "Caret"
370 msgstr "карэтка"
372 msgid "Tilda"
373 msgstr "Цiлда"
375 msgid "Prime"
376 msgstr "Prime"
378 msgid "Underline"
379 msgstr "Падкрэсленне"
381 msgid "Understrike"
382 msgstr "Падкрэсленне"
384 msgid "Pipe"
385 msgstr "Канал"
387 msgid "Left parenthesis"
388 msgstr "Левая дужка"
390 msgid "Right parenthesis"
391 msgstr "Правая дужка"
393 msgid "Left bracket"
394 msgstr "Левая квадратная дужка"
396 msgid "Right bracket"
397 msgstr "Правая квадратная дужка"
399 msgid "Left brace"
400 msgstr "Левая фiгурная дужка"
402 msgid "Right brace"
403 msgstr "Правая фiгурная дужка"
405 msgid "Enter"
406 msgstr "Enter"
408 msgid "Tab key"
409 msgstr "клавiша Tab"
411 msgid "Space key"
412 msgstr "клавіша Прабел"
414 msgid "Slash key"
415 msgstr "клавiша Дзяленне"
417 msgid "Backslash key"
418 msgstr "клавіша Backspace"
420 msgid "Number sign #"
421 msgstr "Знак нумара #"
423 #. TRANSLATORS: Please translate as in "at sign" (@).
424 msgid "At sign"
425 msgstr "знак At"
427 msgid "Ctrl"
428 msgstr "Ctrl"
430 msgid "Alt"
431 msgstr "Alt"
433 msgid "Shift"
434 msgstr "Shift"
436 msgid "The TERM environment variable is unset!\n"
437 msgstr "Пераменная асяродку TERM не вызначана!\n"
439 #, c-format
440 msgid ""
441 "Screen size %dx%d is not supported.\n"
442 "Check the TERM environment variable.\n"
443 msgstr ""
444 "Памер экрану %dx%d не падтрымліваецца.\n"
445 "Праверце пераменную асяродздзя TERM.\n"
447 msgid "Warning"
448 msgstr "Папярэджанне"
450 msgid "Pipe failed"
451 msgstr "Памылка канала"
453 msgid "Dup failed"
454 msgstr "Памылка дублявання канала"
456 msgid "Error dup'ing old error pipe"
457 msgstr "Памылка дублявання старога каналу памылак"
459 #, c-format
460 msgid "Directory cache expired for %s"
461 msgstr "Кэш каталога састарэў для %s"
463 msgid "bytes transferred"
464 msgstr "байт перанесены"
466 msgid "Starting linear transfer..."
467 msgstr "Запуск лінейнай перадачы..."
469 msgid "Getting file"
470 msgstr "Атрыманне файла"
472 msgid "Changes to file lost"
473 msgstr "Змены для файла страчаны"
475 #, c-format
476 msgid "%s is not a directory\n"
477 msgstr "%s не каталог\n"
479 #, c-format
480 msgid "Directory %s is not owned by you\n"
481 msgstr "Вы не ўладальнік каталога %s\n"
483 #, c-format
484 msgid "Cannot set correct permissions for directory %s\n"
485 msgstr "Немагчыма выставіць правы на каталог %s\n"
487 #, c-format
488 msgid "Cannot create temporary directory %s: %s\n"
489 msgstr "Немагчыма стварыць часовы каталог мэты %s: %s\n"
491 #, c-format
492 msgid "Temporary files will be created in %s\n"
493 msgstr "Часовыя файлы будуць створаны ў %s\n"
495 #, c-format
496 msgid "Temporary files will not be created\n"
497 msgstr "Часовыя файлы не будуць створаны\n"
499 #, c-format
500 msgid "Press any key to continue..."
501 msgstr "Для працягу націсніце любую клавішу..."
503 msgid "Cannot parse:"
504 msgstr "Немагчыма прааналізаваць:"
506 msgid "More parsing errors will be ignored."
507 msgstr "Астатнія памылкі аналізу будуць праігнараваныя."
509 msgid "Internal error:"
510 msgstr "Унутраная памылка:"
512 msgid "Password:"
513 msgstr "Пароль:"
515 msgid "Screens"
516 msgstr "Экраны"
518 msgid "History"
519 msgstr "Гісторыя"
521 #. TRANSLATORS: no need to translate 'DialogTitle', it's just a context prefix
522 msgid "DialogTitle|History cleanup"
523 msgstr "DialogTitle|Ачыстка гісторыi"
525 msgid "Do you want clean this history?"
526 msgstr "Вы жадаеце ачысціць гэтую гісторыю?"
528 msgid "&Yes"
529 msgstr "&Так"
531 msgid "&No"
532 msgstr "&Не"
534 msgid "&OK"
535 msgstr "&Так"
537 msgid "&Cancel"
538 msgstr "&Адмянiць"
540 msgid "Background process:"
541 msgstr "Працэс у фоне:"
543 msgid "Error"
544 msgstr "Памылка"
546 msgid "Displays the current version"
547 msgstr "Адлюстраваць бягучую вэрсіі"
549 msgid "Print data directory"
550 msgstr "Надрукаваць каталог дадзеных"
552 msgid "Print extended info about used data directories"
553 msgstr "Надрукаваць пашыранаю інфармацыю аб выкарыстоўваных дадзеных каталогаў"
555 msgid "Print configure options"
556 msgstr "Надрукаваць налады параметраў"
558 msgid "Print last working directory to specified file"
559 msgstr "Надрукаваць апошні працоўны каталог у вызначаны файл"
561 msgid "Enables subshell support (default)"
562 msgstr "Уключыць падтрымку ўбудаванай каманднай абалонкі (прадвызначана)"
564 msgid "Disables subshell support"
565 msgstr "Адключыць падтрымку ўбудаванай каманднай абалонкі"
567 msgid "Log ftp dialog to specified file"
568 msgstr "Весці пратакол дыялёгу з FTP у файл"
570 msgid "Set debug level"
571 msgstr "Усталяваць узровень адладкі"
573 msgid "Launches the file viewer on a file"
574 msgstr "Запускае праграму прагляду для файла"
576 msgid "Edit files"
577 msgstr ""
579 msgid "Forces xterm features"
580 msgstr "Навязвае ўласцівасці xterm"
582 msgid "Disable X11 support"
583 msgstr ""
585 msgid "Tries to use an old highlight mouse tracking"
586 msgstr ""
588 msgid "Disable mouse support in text version"
589 msgstr "Адключыць падтрымку мышы ў тэкставай вэрсіі"
591 msgid "Tries to use termcap instead of terminfo"
592 msgstr "Паспрабаваць выкарыстоўваць termcap замест terminfo"
594 msgid "To run on slow terminals"
595 msgstr "Запуск на павольных тэрміналах"
597 msgid "Use stickchars to draw"
598 msgstr "Псеўдаграфіка для малявання"
600 msgid "Resets soft keys on HP terminals"
601 msgstr "Скідае праграмныя клавішы на тэрміналах HP"
603 msgid "Load definitions of key bindings from specified file"
604 msgstr "Загрузіць вызначэння прывязкаў клавішаў з указанага файла"
606 msgid "Don't load definitions of key bindings from file, use defaults"
607 msgstr ""
608 "Немагчыма загрузiць файл вызначэнняў клавіш, выкарыстованы  вызначэння "
609 "клавіш па змаўчанні"
611 msgid "Requests to run in black and white"
612 msgstr "Запыт на запуск у монахромным рэжыме"
614 msgid "Request to run in color mode"
615 msgstr "Запыт на запуск у каляровым рэжыме"
617 msgid "Specifies a color configuration"
618 msgstr "Вызначае наладкі колераў"
620 msgid "Show mc with specified skin"
621 msgstr "Адлюстраваць mc з названай скурай"
623 #. TRANSLATORS: don't translate keywords
624 msgid ""
625 "--colors KEYWORD={FORE},{BACK},{ATTR}:KEYWORD2=...\n"
626 "\n"
627 "{FORE}, {BACK} and {ATTR} can be omitted, and the default will be used\n"
628 "\n"
629 " Keywords:\n"
630 "   Global:       errors, disabled, reverse, gauge, header\n"
631 "                 input, inputmark, inputunchanged, commandlinemark\n"
632 "                 bbarhotkey, bbarbutton, statusbar\n"
633 "   File display: normal, selected, marked, markselect\n"
634 "   Dialog boxes: dnormal, dfocus, dhotnormal, dhotfocus, errdhotnormal,\n"
635 "                 errdhotfocus\n"
636 "   Menus:        menunormal, menuhot, menusel, menuhotsel, menuinactive\n"
637 "   Popup menus:  pmenunormal, pmenusel, pmenutitle\n"
638 "   Editor:       editnormal, editbold, editmarked, editwhitespace,\n"
639 "                 editlinestate, editbg, editframe, editframeactive\n"
640 "                 editframedrag\n"
641 "   Viewer:       viewbold, viewunderline, viewselected\n"
642 "   Help:         helpnormal, helpitalic, helpbold, helplink, helpslink\n"
643 msgstr ""
645 #. TRANSLATORS: don't translate color names and attributes
646 msgid ""
647 "Standard Colors:\n"
648 "   black, gray, red, brightred, green, brightgreen, brown,\n"
649 "   yellow, blue, brightblue, magenta, brightmagenta, cyan,\n"
650 "   brightcyan, lightgray and white\n"
651 "\n"
652 "Extended colors, when 256 colors are available:\n"
653 "   color16 to color255, or rgb000 to rgb555 and gray0 to gray23\n"
654 "\n"
655 "Attributes:\n"
656 "   bold, underline, reverse, blink; append more with '+'\n"
657 msgstr ""
658 "Стандартныя колеры:\n"
659 "   black, gray, red, brightred, green, brightgreen, brown,\n"
660 "   yellow, blue, brightblue, magenta, brightmagenta, cyan,\n"
661 "   brightcyan, lightgray i white\n"
662 "\n"
663 "Пашыраные колеры, калi маюцца 256 колераў:\n"
664 "   color16 да color255, або rgb000 да rgb555 i gray0 да gray23\n"
665 "\n"
666 "Атрыбуты:\n"
667 "   bold, underline, reverse, blink; больш дадаць можна з '+'\n"
669 msgid "Color options"
670 msgstr "Параметры колеру"
672 msgid "+number"
673 msgstr "+лічба"
675 msgid "[this_dir] [other_panel_dir]"
676 msgstr "[гэты_каталог] [каталог_другой_панэлі]"
678 msgid "Set initial line number for the internal editor"
679 msgstr "Усталяваць пачатковы нумар радка ва ўнутраным рэдактары"
681 msgid ""
682 "\n"
683 "Please send any bug reports (including the output of `mc -V')\n"
684 "as tickets at www.midnight-commander.org\n"
685 msgstr ""
686 "\n"
687 "Калі ласка, пасылайце любыя паведамленні аб памылках (уключаючы вывад 'mc -"
688 "V')\n"
689 "як цiкеты на www.midnight-commander.org\n"
691 #, c-format
692 msgid "GNU Midnight Commander %s\n"
693 msgstr "GNU Midnight Commander %s\n"
695 msgid "Main options"
696 msgstr "Галоўныя наладкi"
698 msgid "Terminal options"
699 msgstr "Наладкі тэрмiнала"
701 msgid "Arguments parse error!"
702 msgstr ""
704 msgid "No arguments given to the viewer."
705 msgstr "Не зададзены аргументы для праглядчыка."
707 msgid "Two files are required to evoke the diffviewer."
708 msgstr "Два файла патрабуецца, каб выклікаць diffviewer."
710 msgid "Background process error"
711 msgstr "Памылка фонавага працэсу"
713 msgid "Unknown error in child"
714 msgstr "Невядомая памылка ў дзіцячым працэсе"
716 msgid "Child died unexpectedly"
717 msgstr "Дзіцячы працэс памёр нечакана"
719 msgid "Background protocol error"
720 msgstr "Памылка фонавага пратаколу"
722 msgid "Reading failed"
723 msgstr "Чытанне не атрымалася"
725 msgid ""
726 "Background process sent us a request for more arguments\n"
727 "than we can handle."
728 msgstr ""
729 "Фонавы працэс запытвае болей аргументаў,\n"
730 "чым мы можам кантраляваць."
732 msgid "&Dismiss"
733 msgstr "&Закрыць"
735 msgid "Enter search string:"
736 msgstr "Увядзіце радок для пошуку:"
738 msgid "Cas&e sensitive"
739 msgstr "Улік р&эгістра"
741 msgid "&Backwards"
742 msgstr "&Назад"
744 msgid "&Whole words"
745 msgstr "Толькі поўныя &словы"
747 msgid "&All charsets"
748 msgstr "Усе кадыро&ўкі"
750 msgid "Search"
751 msgstr "Пошук"
753 msgid "Search is disabled"
754 msgstr "Пошук адключаны"
756 #, c-format
757 msgid ""
758 "Cannot create temporary diff file\n"
759 "%s"
760 msgstr ""
761 "Немагчыма стварыць часовы файл адрозненняў\n"
762 "%s"
764 #, c-format
765 msgid ""
766 "Cannot create backup file\n"
767 "%s%s\n"
768 "%s"
769 msgstr ""
770 "Не ўдаецца стварыць рэзервовую копію файла\n"
771 "%s%s\n"
772 "%s"
774 #, c-format
775 msgid ""
776 "Cannot create temporary merge file\n"
777 "%s"
778 msgstr ""
779 "Немагчыма стварыць часовы файл зліцця\n"
780 "%s"
782 msgid "&Fastest (Assume large files)"
783 msgstr "&Хуткі (для вялікіх файлаў)"
785 msgid "&Minimal (Find a smaller set of change)"
786 msgstr "&Мінімальны (шукаць меншы лік адрозненняў)"
788 msgid "Diff algorithm"
789 msgstr "Diff алгарытм"
791 msgid "Diff extra options"
792 msgstr "Diff дадатковыя опцыі"
794 msgid "&Ignore case"
795 msgstr "Ігнараваць &рэгістр"
797 msgid "Ignore tab &expansion"
798 msgstr "Ігнараваць &табуляцыі"
800 msgid "Ignore &space change"
801 msgstr "Ігнараваць &змены ў прабелах"
803 msgid "Ignore all &whitespace"
804 msgstr "І&гнараваць усе прабелы"
806 msgid "Strip &trailing carriage return"
807 msgstr "Не ў&лічваць пераклады радкоў"
809 msgid "Diff Options"
810 msgstr "Diff опцыi"
812 msgid "Edit"
813 msgstr "Праўка"
815 msgid "Edit is disabled"
816 msgstr "Праўка забаронена"
818 msgid "Goto line (left)"
819 msgstr "Перайсці да лініі (злева)"
821 msgid "Goto line (right)"
822 msgstr "Перайсці да лініі (справа)"
824 msgid "Enter line:"
825 msgstr "Увядзіце нумар радка:"
827 msgid "ButtonBar|Help"
828 msgstr "ButtonBar|Дапамога"
830 msgid "ButtonBar|Save"
831 msgstr "Захвц"
833 msgid "ButtonBar|Edit"
834 msgstr "ButtonBar|Рэдгвц"
836 msgid "ButtonBar|Merge"
837 msgstr "ButtonBar|Зліць"
839 msgid "ButtonBar|Search"
840 msgstr "Пошук"
842 msgid "ButtonBar|Options"
843 msgstr "ButtonBar|Опцыi"
845 msgid "ButtonBar|Quit"
846 msgstr "Выхад"
848 msgid "Quit"
849 msgstr "Выхад"
851 msgid "File(s) was modified. Save with exit?"
852 msgstr ""
854 msgid ""
855 "Midnight Commander is being shut down.\n"
856 "Save modified file(s)?"
857 msgstr ""
859 msgid "Diff:"
860 msgstr "Diff:"
862 #, c-format
863 msgid "\"%s\" is a directory"
864 msgstr ""
866 #, c-format
867 msgid ""
868 "Cannot stat \"%s\"\n"
869 "%s"
870 msgstr ""
871 "Немагчыма атрымаць ўласцівасці \"%s\"\n"
872 "%s"
874 msgid "Diff viewer: invalid mode"
875 msgstr ""
877 msgid "Two files are needed to compare"
878 msgstr "Трэба стварыць два файла для параўнання"
880 msgid "Choose syntax highlighting"
881 msgstr "Выберыце падсветку сінтаксісу"
883 msgid "< Auto >"
884 msgstr "< Аўтаматычна >"
886 msgid "< Reload Current Syntax >"
887 msgstr "< Перагрузіць бягучы сінтаксіс >"
889 #, c-format
890 msgid "Cannot open %s for reading"
891 msgstr "Не атрымоўваецца адчыніць %s для чытання"
893 #, c-format
894 msgid "Error reading %s"
895 msgstr "Памылка пры чытанні %s"
897 #, c-format
898 msgid "Cannot get size/permissions for %s"
899 msgstr "Немагчыма атрымаць памер/правы доступу для файла %s"
901 #, c-format
902 msgid "\"%s\" is not a regular file"
903 msgstr "\"%s\" не зьяўляецца звычайным файлам"
905 #, c-format
906 msgid "File \"%s\" is too large"
907 msgstr "Файл \"%s\" занадта вялікі"
909 #, c-format
910 msgid "Error reading from pipe: %s"
911 msgstr "Памылка чытання з каналу: %s"
913 #, c-format
914 msgid "Cannot open pipe for reading: %s"
915 msgstr "Немагчыма адкрыць канал для чытання: %s"
917 msgid "File has hard-links. Detach before saving?"
918 msgstr "Файл мае жорсткія сувязi. Адлучыць перад захаваннем?"
920 msgid "The file has been modified in the meantime. Save anyway?"
921 msgstr "Файл быў зменены іншым працэсам. Захаваць прымусова?"
923 #, c-format
924 msgid "Error writing to pipe: %s"
925 msgstr "Памылка запісу ў канал: %s"
927 #, c-format
928 msgid "Cannot open pipe for writing: %s"
929 msgstr "Немагчыма адкрыць канал для запісу: %s"
931 #, c-format
932 msgid "Cannot open file for writing: %s"
933 msgstr "Не магу адкрыць файл для запісу: %s"
935 msgid "The file you are saving is not finished with a newline"
936 msgstr "Файл, якi вы захоўваеце, не скончаны новым радком"
938 msgid "C&ontinue"
939 msgstr "Пра&цягнуць"
941 msgid "&Do not change"
942 msgstr "&Не змяняць"
944 msgid "&Unix format (LF)"
945 msgstr "Фармат &Unix (LF)"
947 msgid "&Windows/DOS format (CR LF)"
948 msgstr "Фармат &Windows/DOS (CR LF)"
950 msgid "&Macintosh format (CR)"
951 msgstr "Фармат &Macintosh (CR)"
953 msgid "Enter file name:"
954 msgstr "Увядзіце імя файла:"
956 msgid "Change line breaks to:"
957 msgstr "Новы радок скончаны на:"
959 msgid "Save As"
960 msgstr "Захаваць як"
962 msgid "Block is large, you may not be able to undo this action"
963 msgstr "Блок занадта вялікі, вы не зможаце адмяніць гэта дзеянне"
965 msgid "&Quick save"
966 msgstr "&Хуткае захаванне"
968 msgid "&Safe save"
969 msgstr "&Бяспечнае захаванне"
971 msgid "&Do backups with following extension:"
972 msgstr "&Зрабiць копію з наступным пашырэннем:"
974 msgid "Check &POSIX new line"
975 msgstr "Праверыць &POSIX новы радок."
977 msgid "Edit Save Mode"
978 msgstr "Рэжым захавання"
980 msgid "Save as"
981 msgstr "Захаваць як"
983 msgid "Cannot save: destination is not a regular file"
984 msgstr ""
986 msgid "A file already exists with this name"
987 msgstr "Файл ужо існуе з такой назвай"
989 msgid "&Overwrite"
990 msgstr "&Перапісаць"
992 msgid "Cannot save file"
993 msgstr "Не ўдаецца захаваць файл"
995 msgid "Delete macro"
996 msgstr "Выдаленне макраса"
998 msgid "Press macro hotkey:"
999 msgstr "Націсніце гарачую клавішу для макраса:"
1001 msgid "Macro not deleted"
1002 msgstr "Макрас не быў выдалены"
1004 msgid "Save macro"
1005 msgstr "Захаваць макрас"
1007 msgid "Press the macro's new hotkey:"
1008 msgstr "Націсніце новую клавішу для макраса:"
1010 msgid "Repeat last commands"
1011 msgstr "Паўтарыць апошнюю каманду"
1013 msgid "Repeat times:"
1014 msgstr "Колькасць паўтораў:"
1016 #, c-format
1017 msgid "Confirm save file: \"%s\""
1018 msgstr "Пацвердзіце захаванне файла: \"%s\""
1020 msgid "Save file"
1021 msgstr "Захаваць файл"
1023 msgid "&Save"
1024 msgstr "&Захаваць"
1026 msgid "Load"
1027 msgstr "Загрузiць"
1029 msgid "Syntax file edit"
1030 msgstr "Рэдагаванне файла сінтанксісу"
1032 msgid "Which syntax file you want to edit?"
1033 msgstr "Які сінтаксіс файла вы жадаеце змяніць?"
1035 msgid "&User"
1036 msgstr "&Карыстальніцкі"
1038 msgid "&System wide"
1039 msgstr ""
1041 msgid "Menu edit"
1042 msgstr "Меню рэдагавання"
1044 msgid "Which menu file do you want to edit?"
1045 msgstr "Які файл меню вы хочаце змяніць?"
1047 msgid "&Local"
1048 msgstr "&Лакальны"
1050 msgid "Replace"
1051 msgstr "Замяніць"
1053 #, c-format
1054 msgid "%ld replacements made"
1055 msgstr "Ажыццёўлена падстановак: %ld"
1057 msgid "[NoName]"
1058 msgstr ""
1060 #, c-format
1061 msgid ""
1062 "File %s was modified.\n"
1063 "Save before close?"
1064 msgstr ""
1066 msgid "Close file"
1067 msgstr ""
1069 #, c-format
1070 msgid ""
1071 "Midnight Commander is being shut down.\n"
1072 "Save modified file %s?"
1073 msgstr ""
1075 msgid "This function is not implemented"
1076 msgstr "Гэтая функцыя не рэалізавана"
1078 msgid "Copy to clipboard"
1079 msgstr "Капіяваць у буфер"
1081 msgid "Unable to save to file"
1082 msgstr "Немагчыма захаваць у файл"
1084 msgid "Cut to clipboard"
1085 msgstr "Выразаць у буфер"
1087 msgid "Goto line"
1088 msgstr "Перайсці да радка"
1090 msgid "Save block"
1091 msgstr "Захаваць блок"
1093 msgid "Insert file"
1094 msgstr "Уставіць файл"
1096 msgid "Cannot insert file"
1097 msgstr "Немагчыма ўставіць файл"
1099 msgid "Sort block"
1100 msgstr "Сартаваць блок"
1102 msgid "You must first highlight a block of text"
1103 msgstr "Вы павінны спачатку вылучыць блок тэксту"
1105 msgid "Run sort"
1106 msgstr "Выканаць сартаванне"
1108 msgid "Enter sort options (see manpage) separated by whitespace:"
1109 msgstr "Увядзіце параметры сартавання (man sort (1)), падзялёныя прабеламі:"
1111 msgid "Sort"
1112 msgstr "Сартаванне"
1114 msgid "Cannot execute sort command"
1115 msgstr "Немагчыма выканаць каманду sort"
1117 #, c-format
1118 msgid "Sort returned non-zero: %s"
1119 msgstr "Сартаванне вярнула ненулявы код: %s"
1121 msgid "Paste output of external command"
1122 msgstr "Уставіць вывад знешней каманды"
1124 msgid "Enter shell command(s):"
1125 msgstr "Увядзіце каманду(ы) абалонкі:"
1127 msgid "External command"
1128 msgstr "Знешняя каманда"
1130 msgid "Cannot execute command"
1131 msgstr "Памылка пры выкананні каманды"
1133 msgid "mail -s <subject> -c <cc> <to>"
1134 msgstr "mail -s <Тэма> -c <Копii> <Каму>"
1136 msgid "To"
1137 msgstr "Для"
1139 msgid "Subject"
1140 msgstr "Тэма"
1142 msgid "Copies to"
1143 msgstr "Адправіць копіі адрасатам"
1145 msgid "Mail"
1146 msgstr "Пошта"
1148 msgid "Insert literal"
1149 msgstr "Устаўце літарал"
1151 msgid "Press any key:"
1152 msgstr "Націсніце любую клавішу:"
1154 msgid ""
1155 "Current text was modified without a file save.\n"
1156 "Continue discards these changes"
1157 msgstr ""
1158 "Бягучы тэкст быў мадыфікаваны і не захаваны.\n"
1159 "Працяг аперацыі прывядзе да страты зменаў."
1161 msgid "In se&lection"
1162 msgstr "Інвер&сія"
1164 msgid "&Find all"
1165 msgstr "Знайсцi ўсе"
1167 msgid "Enter replacement string:"
1168 msgstr "Калі ласка, увядзіце радок замены:"
1170 msgid "Replace with:"
1171 msgstr "Замяніць на:"
1173 msgid "&Replace"
1174 msgstr "&Замяніць"
1176 msgid "A&ll"
1177 msgstr "&Усе"
1179 msgid "&Skip"
1180 msgstr "П&рапусціць"
1182 msgid "Confirm replace"
1183 msgstr "Пацвердзіць замену"
1185 msgid "Cancel"
1186 msgstr "Скасаваць"
1188 msgid ""
1189 "Current text was modified without a file save.\n"
1190 "Continue discards these changes."
1191 msgstr ""
1192 "Бягучы тэкст быў зменены без захавання файла.\n"
1193 "Працягнуць з стратай гэтых зменаў."
1195 msgid "NoName"
1196 msgstr ""
1198 msgid "&Open file..."
1199 msgstr "&Адкрыць файл..."
1201 msgid "&New"
1202 msgstr "&Новы"
1204 msgid "&Close"
1205 msgstr ""
1207 msgid "Save &as..."
1208 msgstr "&Захаваць як..."
1210 msgid "&Insert file..."
1211 msgstr "&Уставіць файл..."
1213 msgid "Cop&y to file..."
1214 msgstr "&Капіяваць у файл..."
1216 msgid "&User menu..."
1217 msgstr "&Меню карыстальніка..."
1219 msgid "A&bout..."
1220 msgstr "&Аб праграме"
1222 msgid "&Quit"
1223 msgstr "&Выхад"
1225 msgid "&Undo"
1226 msgstr "&Адкаціць"
1228 msgid "&Redo"
1229 msgstr "&Паўтарыць"
1231 msgid "&Toggle ins/overw"
1232 msgstr "&Рэжым устаўкі/замены"
1234 msgid "To&ggle mark"
1235 msgstr "&Смянiць пазначанае"
1237 msgid "&Mark columns"
1238 msgstr "Пазначыць &стаўбец"
1240 msgid "Mark &all"
1241 msgstr "Пазначыць &усе"
1243 msgid "Unmar&k"
1244 msgstr "&Зняць пазначэнне"
1246 msgid "Cop&y"
1247 msgstr "&Капiраваць"
1249 msgid "Mo&ve"
1250 msgstr "&Перамясціць"
1252 msgid "&Delete"
1253 msgstr "&Выдаліць"
1255 msgid "Co&py to clipfile"
1256 msgstr "&Капіяваць у файл"
1258 msgid "&Cut to clipfile"
1259 msgstr "&Выдаліць у файл"
1261 msgid "Pa&ste from clipfile"
1262 msgstr "&Уставiць з файла"
1264 msgid "&Beginning"
1265 msgstr "Пачатак &файла"
1267 msgid "&End"
1268 msgstr "&Канец"
1270 msgid "&Search..."
1271 msgstr "&Пошук..."
1273 msgid "Search &again"
1274 msgstr "П&аўтор пошуку"
1276 msgid "&Replace..."
1277 msgstr "&Замяніць..."
1279 msgid "&Toggle bookmark"
1280 msgstr "Устанавіць/&зняць закладку"
1282 msgid "&Next bookmark"
1283 msgstr "&Наступная закладка"
1285 msgid "&Prev bookmark"
1286 msgstr "&Папярэдняя закладка"
1288 msgid "&Flush bookmarks"
1289 msgstr "&Скінуць закладкі"
1291 msgid "&Go to line..."
1292 msgstr " Перайсці да радка..."
1294 msgid "&Toggle line state"
1295 msgstr "Пераключэнне статусу &радка"
1297 msgid "Go to matching &bracket"
1298 msgstr "Ісці да парнай &дужкі"
1300 msgid "Toggle s&yntax highlighting"
1301 msgstr "Уключыць/выключыць падсвятленне &сінтаксісу"
1303 msgid "&Find declaration"
1304 msgstr "&Знайсці  дэкларацыю"
1306 msgid "Back from &declaration"
1307 msgstr "&Вярнуцца да дэкларацыi"
1309 msgid "For&ward to declaration"
1310 msgstr "&Уперад да дэкларацыi"
1312 msgid "Encod&ing..."
1313 msgstr "&Кадыроўка..."
1315 msgid "&Refresh screen"
1316 msgstr "Пера&маляваць экран"
1318 msgid "&Start/Stop record macro"
1319 msgstr "&Старт/Стоп запісу макраса"
1321 msgid "Delete macr&o..."
1322 msgstr "Выдаліць макрас..."
1324 msgid "Record/Repeat &actions"
1325 msgstr "Запіс/паўтор &дзеянняў"
1327 msgid "S&pell check"
1328 msgstr ""
1330 msgid "C&heck word"
1331 msgstr ""
1333 msgid "Change spelling &language..."
1334 msgstr ""
1336 msgid "&Mail..."
1337 msgstr "&E-mail..."
1339 msgid "Insert &literal..."
1340 msgstr "Уставіць &літэрал..."
1342 msgid "Insert &date/time"
1343 msgstr "Уставіць &Дату/час"
1345 msgid "&Format paragraph"
1346 msgstr "Фарматаваць &параграф"
1348 msgid "&Sort..."
1349 msgstr "&Сартыроўка..."
1351 msgid "&Paste output of..."
1352 msgstr "Уставіць в&ывад ад ..."
1354 msgid "&External formatter"
1355 msgstr "&Знешняе фарматаванне"
1357 msgid "&Move"
1358 msgstr "Пера&мясціць"
1360 msgid "&Resize"
1361 msgstr ""
1363 msgid "&Toggle fullscreen"
1364 msgstr ""
1366 msgid "&Next"
1367 msgstr ""
1369 msgid "&Previous"
1370 msgstr ""
1372 msgid "&List..."
1373 msgstr ""
1375 msgid "&General..."
1376 msgstr "&Агульныя..."
1378 msgid "Save &mode..."
1379 msgstr "Рэжым &захавання..."
1381 msgid "Learn &keys..."
1382 msgstr "В&ызначэнне клавіш..."
1384 msgid "Syntax &highlighting..."
1385 msgstr "Вылучэнне &колерам сінтаксісу..."
1387 msgid "S&yntax file"
1388 msgstr "Рэдагаванне файла сінтанксісу"
1390 msgid "&Menu file"
1391 msgstr "Файл мен&ю"
1393 msgid "&Save setup"
1394 msgstr "&Захаваць наладку"
1396 msgid "&File"
1397 msgstr "&Файл"
1399 msgid "&Edit"
1400 msgstr "П&раўка"
1402 msgid "&Search"
1403 msgstr "&Пошук"
1405 msgid "&Command"
1406 msgstr "&Каманда"
1408 msgid "For&mat"
1409 msgstr "&Фармат"
1411 msgid "&Window"
1412 msgstr ""
1414 msgid "&Options"
1415 msgstr "&Налады"
1417 #, fuzzy
1418 msgid "&None"
1419 msgstr "Адключаны"
1421 #, fuzzy
1422 msgid "&Dynamic paragraphing"
1423 msgstr "Дынаміч. разбіўка параграфу"
1425 #, fuzzy
1426 msgid "Type &writer wrap"
1427 msgstr "Аўтаперанос"
1429 msgid "Wrap mode"
1430 msgstr "Рэжым пераносу радкоў"
1432 #, fuzzy
1433 msgid "Tabulation"
1434 msgstr "Навігацыя"
1436 msgid "&Fake half tabs"
1437 msgstr "&Сімуляваць няпоўн.табуляцыю"
1439 msgid "&Backspace through tabs"
1440 msgstr "&Забой, абыходзячы табуляцыю"
1442 msgid "Fill tabs with &spaces"
1443 msgstr "&Запаўняць табуляцыю прагаламі"
1445 msgid "Tab spacing:"
1446 msgstr "Iнтэрвал табаў:"
1448 msgid "Other options"
1449 msgstr "Іншыя налады"
1451 msgid "&Return does autoindent"
1452 msgstr "&Аўтараўнанне зваротам карэткі"
1454 msgid "Confir&m before saving"
1455 msgstr "П&ацверджанне запісу файла"
1457 msgid "Save file &position"
1458 msgstr "Захаваць пазіцыю файла"
1460 #, fuzzy
1461 msgid "&Visible trailing spaces"
1462 msgstr "Бачныя прабелы"
1464 #, fuzzy
1465 msgid "Visible &tabs"
1466 msgstr "Бачныя табы"
1468 msgid "Synta&x highlighting"
1469 msgstr "Падсветка &сінтаксісу"
1471 msgid "C&ursor after inserted block"
1472 msgstr ""
1474 msgid "Pers&istent selection"
1475 msgstr "Паста&янныя блокі"
1477 #, fuzzy
1478 msgid "Cursor be&yond end of line"
1479 msgstr "Курсор за канец радка"
1481 msgid "&Group undo"
1482 msgstr "&Групавая адмена"
1484 msgid "Word wrap line length:"
1485 msgstr "Пазіцыя пераносу радкоў:"
1487 msgid "Editor options"
1488 msgstr "Налады рэдактара"
1490 #, fuzzy
1491 msgid ""
1492 "A user friendly text editor\n"
1493 "written for the Midnight Commander."
1494 msgstr "Вы сапраўды жадаеце выйсці з Midnight Commander?"
1496 msgid "Copyright (C) 1996-2012 the Free Software Foundation"
1497 msgstr ""
1499 msgid "About"
1500 msgstr "Аб"
1502 msgid "Open files"
1503 msgstr ""
1505 msgid "Edit: "
1506 msgstr "Праўка: "
1508 msgid "ButtonBar|Mark"
1509 msgstr "Пазнч"
1511 msgid "ButtonBar|Replac"
1512 msgstr "Замена"
1514 msgid "ButtonBar|Copy"
1515 msgstr "Капр"
1517 msgid "ButtonBar|Move"
1518 msgstr "Перамясціць"
1520 msgid "ButtonBar|Delete"
1521 msgstr "Выдаліць"
1523 msgid "ButtonBar|PullDn"
1524 msgstr "МенюМС"
1526 msgid "&Add word"
1527 msgstr ""
1529 msgid "Language"
1530 msgstr ""
1532 msgid "Misspelled"
1533 msgstr ""
1535 msgid "Check word"
1536 msgstr ""
1538 msgid "Suggest"
1539 msgstr ""
1541 msgid "Select language"
1542 msgstr ""
1544 msgid "Load syntax file"
1545 msgstr "Загрузіць файл сінтаксісу"
1547 #, c-format
1548 msgid ""
1549 "Cannot open file %s\n"
1550 "%s"
1551 msgstr ""
1552 "Немагчыма адкрыць файл %s\n"
1553 "%s"
1555 #, c-format
1556 msgid "Error in file %s on line %d"
1557 msgstr "Памылка ў файле %s у радку %d"
1559 msgid ""
1560 "The Commander can't change to the directory that\n"
1561 "the subshell claims you are in. Perhaps you have\n"
1562 "deleted your working directory, or given yourself\n"
1563 "extra access permissions with the \"su\" command?"
1564 msgstr ""
1565 "MC не можа перайсці ў каталог, які яму \n"
1566 "паведаміў дачэрні працэс інтэрпрэтатару. Можа. вы\n"
1567 "выдалілі працоўны каталог ці далі сабе дадатковыя\n"
1568 "прывілеі доступу пры дапамозе каманды \"su\"?"
1570 msgid "The shell is already running a command"
1571 msgstr "Інтэрпрэтатар заняты выкананнем каманды"
1573 #, c-format
1574 msgid "Type `exit' to return to the Midnight Commander"
1575 msgstr "Увядзіце `exit' для вяртанкаталоў Midnight Commander"
1577 #, c-format
1578 msgid "Cannot fetch a local copy of %s"
1579 msgstr "Немагчыма атрымаць лакальную копію %s"
1581 msgid "Set &all"
1582 msgstr "Усталяваць &усе"
1584 msgid "S&kip"
1585 msgstr "П&рапусціць"
1587 msgid "&Set"
1588 msgstr "&Усталяваць"
1590 msgid "owner"
1591 msgstr "уладальнік"
1593 msgid "group"
1594 msgstr "група"
1596 msgid "other"
1597 msgstr "іншыя"
1599 msgid "Flag"
1600 msgstr "Сцяг"
1602 msgid "Chown advanced command"
1603 msgstr "Пашыраная каманда chown"
1605 #, c-format
1606 msgid ""
1607 "Cannot chmod \"%s\"\n"
1608 "%s"
1609 msgstr ""
1610 "Немагчыма змяніць доступ \"%s\"\n"
1611 "%s"
1613 #, c-format
1614 msgid ""
1615 "Cannot chown \"%s\"\n"
1616 "%s"
1617 msgstr ""
1618 "Немагчыма змяніць уладальніка \"%s\"\n"
1619 "%s"
1621 msgid "Other 8 bit"
1622 msgstr "Іншыя 8 bit"
1624 msgid "Running"
1625 msgstr "Выконваецца"
1627 msgid "Stopped"
1628 msgstr "Спынены"
1630 msgid "&Full file list"
1631 msgstr "&Поўны спіс файлаў"
1633 msgid "&Brief file list"
1634 msgstr "&Скарочаны спіс файлаў"
1636 msgid "&Long file list"
1637 msgstr "&Пашыраны спіс файлаў"
1639 msgid "&User defined:"
1640 msgstr "Паводле &карыстальніка:"
1642 msgid "User &mini status"
1643 msgstr "Радок &міні-статусу ў фармаце карыстальніка"
1645 msgid "Listing mode"
1646 msgstr "Фармат спісу файлаў"
1648 msgid "Executable &first"
1649 msgstr "Выкананые  ўперад"
1651 msgid "&Reverse"
1652 msgstr "&Адваротны"
1654 msgid "Sort order"
1655 msgstr "Парадак сартавання"
1657 #. TRANSLATORS: no need to translate 'Confirmation', it's just a context prefix
1658 msgid "Confirmation|&Delete"
1659 msgstr "Вы&даленне"
1661 msgid "Confirmation|O&verwrite"
1662 msgstr "&Перазапіс"
1664 msgid "Confirmation|&Execute"
1665 msgstr "В&ыканаць"
1667 msgid "Confirmation|E&xit"
1668 msgstr "Вы&хад"
1670 msgid "Confirmation|Di&rectory hotlist delete"
1671 msgstr "Выдалiць спіс &каталогаў"
1673 msgid "Confirmation|&History cleanup"
1674 msgstr "Ачысцiць &гiсторыю"
1676 msgid "Confirmation"
1677 msgstr "Запыт пацверджання"
1679 #, fuzzy
1680 msgid "&UTF-8 output"
1681 msgstr "UTF-8 вывад"
1683 #, fuzzy
1684 msgid "&Full 8 bits output"
1685 msgstr "Поўны 8-бітны вывад"
1687 #, fuzzy
1688 msgid "&ISO 8859-1"
1689 msgstr "ISO 8859-1"
1691 #, fuzzy
1692 msgid "7 &bits"
1693 msgstr "7 бітаў"
1695 msgid "F&ull 8 bits input"
1696 msgstr "По&ўны 8-бітны ўвод"
1698 msgid "Display bits"
1699 msgstr "Адлюстраванне сімвалаў"
1701 msgid "Input / display codepage:"
1702 msgstr "Кодавая старонка:"
1704 msgid "&Select"
1705 msgstr "&Выбраць"
1707 msgid "Directory tree"
1708 msgstr "Дрэва каталогаў"
1710 #, fuzzy
1711 msgid "Timeout for freeing VFSs (sec):"
1712 msgstr "Тайм-аўт вызвалення VFS:"
1714 #, fuzzy
1715 msgid "FTP anonymous password:"
1716 msgstr "Пароль ананімнага FTP:"
1718 #, fuzzy
1719 msgid "FTP directory cache timeout (sec):"
1720 msgstr "Тайм-аўт кэшу каталога FTP:"
1722 #, fuzzy
1723 msgid "&Always use ftp proxy:"
1724 msgstr "&Заўжды выкарыстоўваць FTP проксі"
1726 msgid "&Use ~/.netrc"
1727 msgstr "&Выкарыстоўваць ~/.netrc"
1729 msgid "Use &passive mode"
1730 msgstr "Ужыць па&сіўны рэжым"
1732 msgid "Use passive mode over pro&xy"
1733 msgstr "Ужыць &пасіўны рэжым праз проксі"
1735 msgid "Virtual File System Setting"
1736 msgstr "Налада Віртуальнай Файлавай Сістэмы"
1738 msgid "cd"
1739 msgstr "Перайсці ў"
1741 msgid "Quick cd"
1742 msgstr "Хуткая змена каталога "
1744 msgid "Existing filename (filename symlink will point to):"
1745 msgstr "Назва існуючага файла (для спасылкі):"
1747 msgid "Symbolic link filename:"
1748 msgstr "Назва сімвалічнай спасылкі:"
1750 msgid "Symbolic link"
1751 msgstr "Сімвалічная спасылка"
1753 msgid "&Stop"
1754 msgstr "&Спыніць"
1756 msgid "&Resume"
1757 msgstr "&Узнавіць"
1759 msgid "&Kill"
1760 msgstr "&Забіць"
1762 #, fuzzy
1763 msgid "Background jobs"
1764 msgstr "Фонавыя &заданні"
1766 #, c-format
1767 msgid "Password for \\\\%s\\%s"
1768 msgstr "Пароль для \\\\%s\\%s"
1770 msgid "Domain:"
1771 msgstr "Дамен:"
1773 msgid "Username:"
1774 msgstr "Імя карыстальніка:"
1776 #, fuzzy
1777 msgid "SMB authentication"
1778 msgstr "памылка аўтэнтыфікацыi"
1780 #, fuzzy
1781 msgid "set &user ID on execution"
1782 msgstr "устал. UID пры выкананні"
1784 #, fuzzy
1785 msgid "set &group ID on execution"
1786 msgstr "устал. GID пры выкананні"
1788 #, fuzzy
1789 msgid "stick&y bit"
1790 msgstr "ліпкі (sticky) біт"
1792 #, fuzzy
1793 msgid "&read by owner"
1794 msgstr "чытанне для ўладальн."
1796 #, fuzzy
1797 msgid "&write by owner"
1798 msgstr "запіс для ўладальн."
1800 #, fuzzy
1801 msgid "e&xecute/search by owner"
1802 msgstr "запуск/пошук для ўладальн."
1804 #, fuzzy
1805 msgid "rea&d by group"
1806 msgstr "чытанне для групы"
1808 #, fuzzy
1809 msgid "write by grou&p"
1810 msgstr "запіс для групы"
1812 #, fuzzy
1813 msgid "execu&te/search by group"
1814 msgstr "запуск/пошук для групы"
1816 #, fuzzy
1817 msgid "read &by others"
1818 msgstr "чытанне для іншых"
1820 #, fuzzy
1821 msgid "wr&ite by others"
1822 msgstr "запіс для іншых"
1824 #, fuzzy
1825 msgid "execute/searc&h by others"
1826 msgstr "запуск/пошук для іншых"
1828 msgid "Name:"
1829 msgstr "Імя:"
1831 msgid "Permissions (octal):"
1832 msgstr "Дазволы (васьмярковыя):"
1834 msgid "Owner name:"
1835 msgstr "Назва ўладальніка:"
1837 msgid "Group name:"
1838 msgstr "Назва групы:"
1840 msgid "&Marked all"
1841 msgstr "Пазначыць &усе"
1843 msgid "S&et marked"
1844 msgstr "&Усталяваць пазначанае"
1846 msgid "C&lear marked"
1847 msgstr "&Ачысціць пазначанае"
1849 msgid "Chmod command"
1850 msgstr "Каманда chmod"
1852 msgid "Permission"
1853 msgstr "Атрыбуты"
1855 msgid "File"
1856 msgstr "Файл"
1858 msgid "Set &groups"
1859 msgstr "Усталяваць &групы"
1861 msgid "Set &users"
1862 msgstr "Усталяваць &карыстальнікаў"
1864 msgid "Name"
1865 msgstr "Імя"
1867 msgid "Owner name"
1868 msgstr "Імя ўладальніка"
1870 msgid "Group name"
1871 msgstr "Імя групы"
1873 msgid "Size"
1874 msgstr "Памер"
1876 msgid "Chown command"
1877 msgstr "Каманда chown"
1879 msgid "User name"
1880 msgstr "Імя карыстальніка"
1882 msgid "<Unknown user>"
1883 msgstr "<Невядомы карыстальнік>"
1885 msgid "<Unknown group>"
1886 msgstr "<Невядомая група>"
1888 msgid "Enter machine name (F1 for details):"
1889 msgstr "Увядзіце імя кампутара (F1 для падрабязнасьцяў):"
1891 msgid "Files tagged, want to cd?"
1892 msgstr "Файлы пазначаныя, замяніць каталог?"
1894 msgid "Cannot change directory"
1895 msgstr "Немагчыма змяніць каталог"
1897 msgid "Filter"
1898 msgstr "Фільтр"
1900 msgid "Set expression for filtering filenames"
1901 msgstr "Задайце выраз для выбару імёнаў файлаў"
1903 msgid "&Files only"
1904 msgstr "Толькi файлы"
1906 msgid "&Using shell patterns"
1907 msgstr "&Ужыць выразы shell"
1909 msgid "&Case sensitive"
1910 msgstr "Улік рэ&гістру"
1912 #, c-format
1913 msgid "Link %s to:"
1914 msgstr "Спасылка %s на :"
1916 msgid "Link"
1917 msgstr "Спасылка"
1919 #, c-format
1920 msgid "link: %s"
1921 msgstr "спасылка: %s"
1923 #, c-format
1924 msgid "symlink: %s"
1925 msgstr "сімвалічная спасылка: %s"
1927 #, c-format
1928 msgid "Cannot chdir to \"%s\""
1929 msgstr "Немагчыма перайсці ў \"%s\""
1931 msgid "View file"
1932 msgstr "Прагляд файла"
1934 msgid "Filename:"
1935 msgstr "Імя файла:"
1937 msgid "Filtered view"
1938 msgstr "Адфільтраванае гледжанне"
1940 msgid "Filter command and arguments:"
1941 msgstr "Фільтр каманды і аргументаў:"
1943 msgid "Create a new Directory"
1944 msgstr "Стварыць новы каталог"
1946 msgid "Enter directory name:"
1947 msgstr "Увядзіце імя каталога:"
1949 msgid "Select"
1950 msgstr "Адзначыць групу"
1952 msgid "Unselect"
1953 msgstr "Зняць адзнаку"
1955 msgid "Extension file edit"
1956 msgstr "Рэдагаваць файла пашырэнняў"
1958 msgid "Which extension file you want to edit?"
1959 msgstr "Які файл пашырэнняў Вы жадаеце рэдагаваць?"
1961 msgid "&System Wide"
1962 msgstr "&Агульнасістэмны"
1964 msgid "Highlighting groups file edit"
1965 msgstr "Рэдагаванне файла груп падсветкi"
1967 msgid "Which highlighting file you want to edit?"
1968 msgstr "Які файл пашырэнняў Вы жадаеце рэдагаваць?"
1970 msgid "Compare directories"
1971 msgstr "Параўнаць каталогі"
1973 msgid "Select compare method:"
1974 msgstr "Выберыце метад параўнання:"
1976 msgid "&Quick"
1977 msgstr "&Хуткі"
1979 msgid "&Size only"
1980 msgstr "Па &памеры"
1982 msgid "&Thorough"
1983 msgstr "Па&байтны"
1985 msgid ""
1986 "Both panels should be in the listing mode\n"
1987 "to use this command"
1988 msgstr ""
1989 "Абедзве панэлі мусяць быць у рэжыме спісу,\n"
1990 "каб выкарыстоўваць гэтую каманду"
1992 msgid ""
1993 "Not an xterm or Linux console;\n"
1994 "the panels cannot be toggled."
1995 msgstr ""
1996 "Гэта не xterm і не кансоль Linux;\n"
1997 "панэлі не могуць быць адключаны."
1999 #, c-format
2000 msgid "Symlink `%s' points to:"
2001 msgstr "Сімвалічная спасылка '%s' паказвае на:"
2003 msgid "Edit symlink"
2004 msgstr "Праўка спасылкі"
2006 #, c-format
2007 msgid "edit symlink, unable to remove %s: %s"
2008 msgstr "праўка сімвалічнай спасылкі, немагчыма выдаліць %s: %s"
2010 #, c-format
2011 msgid "edit symlink: %s"
2012 msgstr "праўка сімвалічнай спасылкі: %s"
2014 #, c-format
2015 msgid "`%s' is not a symbolic link"
2016 msgstr "`%s' не сімвалічная спасылка"
2018 msgid "FTP to machine"
2019 msgstr "FTP-злучэнне з выдаленай машынай"
2021 msgid "SFTP to machine"
2022 msgstr ""
2024 msgid "Shell link to machine"
2025 msgstr "Shell-злучэнне з выдаленай машынай"
2027 msgid "SMB link to machine"
2028 msgstr "SMB-злучэнне з выдаленай машынай"
2030 msgid "Undelete files on an ext2 file system"
2031 msgstr "Аднаўленне файлаў на файлавай сістэме ext2"
2033 msgid ""
2034 "Enter device (without /dev/) to undelete\n"
2035 "files on: (F1 for details)"
2036 msgstr ""
2037 "Увядзіце назву прылады (без /dev/), на якой\n"
2038 "аднаўляць файлы пасля выдалення (дробязі па F1):"
2040 msgid "Setup"
2041 msgstr "Настройка"
2043 #, c-format
2044 msgid "Setup saved to %s"
2045 msgstr "Налады захаваны ў %s"
2047 #, c-format
2048 msgid "Unable to save setup to %s"
2049 msgstr "Немагчына захаваць налады ў %s"
2051 msgid "Cannot execute commands on non-local filesystems"
2052 msgstr "Немагчыма выконваць каманды на нелакальных файлавых сістэмах"
2054 #, c-format
2055 msgid ""
2056 "Cannot chdir to \"%s\"\n"
2057 "%s"
2058 msgstr ""
2059 "Немагчыма перайсці ў \"%s\"\n"
2060 "%s"
2062 msgid "Cannot read directory contents"
2063 msgstr "Немагчыма прычтаць змест каталога"
2065 msgid "Parameter"
2066 msgstr "Параметр"
2068 #, c-format
2069 msgid ""
2070 "Cannot create temporary command file\n"
2071 "%s"
2072 msgstr ""
2073 "Немагчыма стварыць часовы камандны файл\n"
2074 "%s"
2076 #, c-format
2077 msgid " %s%s file error"
2078 msgstr " %s%s памылка файлу"
2080 #, c-format
2081 msgid ""
2082 "The format of the %smc.ext file has changed with version 3.0. It seems that "
2083 "the installation failed. Please fetch a fresh copy from the Midnight "
2084 "Commander package."
2085 msgstr ""
2086 "Фармат файла %smc.ext зменены з версіі 3.0. Магчыма, адбыўся збой пры "
2087 "ўсталёўцы. Калі ласка, вазьміце свежую копію з пакету Midnight Commander."
2089 #, c-format
2090 msgid "%s file error"
2091 msgstr ""
2093 #, c-format
2094 msgid ""
2095 "The format of the %s file has changed with version 3.0. You may either want "
2096 "to copy it from %smc.ext or use that file as an example of how to write it."
2097 msgstr ""
2099 msgid "DialogTitle|Copy"
2100 msgstr "Капіраванне"
2102 msgid "DialogTitle|Move"
2103 msgstr "Перамяшчэнне"
2105 msgid "DialogTitle|Delete"
2106 msgstr "Выдаленне"
2108 msgid "FileOperation|Copy"
2109 msgstr "Капіраваць"
2111 msgid "FileOperation|Move"
2112 msgstr "Перамясціць"
2114 msgid "FileOperation|Delete"
2115 msgstr "Выдаліць"
2117 #, no-c-format
2118 msgid "%o %f \"%s\"%m"
2119 msgstr "%o %f \"%s\"%m"
2121 #, no-c-format
2122 msgid "%o %d %f%m"
2123 msgstr "%o %d %f%m"
2125 msgid "file"
2126 msgstr "файл"
2128 msgid "files"
2129 msgstr "файлы"
2131 msgid "directory"
2132 msgstr "каталог"
2134 msgid "directories"
2135 msgstr "каталогі"
2137 msgid "files/directories"
2138 msgstr "файлы/каталогі"
2140 #. TRANSLATORS: keep leading space here to split words in Copy/Move dialog
2141 msgid " with source mask:"
2142 msgstr " з зыходным шаблонам:"
2144 msgid "to:"
2145 msgstr "у:"
2147 #, c-format
2148 msgid "%s?"
2149 msgstr "%s?"
2151 msgid "Cannot make the hardlink"
2152 msgstr "Немагчыма стварыць жорсткую спасылку"
2154 #, c-format
2155 msgid ""
2156 "Cannot read source link \"%s\"\n"
2157 "%s"
2158 msgstr ""
2159 "Немагчыма прачытаць зыходную спасылку \"%s\"\n"
2160 "%s"
2162 msgid ""
2163 "Cannot make stable symlinks acrossnon-local filesystems:\n"
2164 "\n"
2165 "Option Stable Symlinks will be disabled"
2166 msgstr ""
2167 "Немагчыма стварыць устойлівыя сiмв спасылкі праз нелокальные файлавыя "
2168 "сістэмы:\n"
2169 "\n"
2170 "Опцыя \"Устойлівыя сімвалічныя спасылкі\" будзе адменена"
2172 #, c-format
2173 msgid ""
2174 "Cannot create target symlink \"%s\"\n"
2175 "%s"
2176 msgstr ""
2177 "Немагчыма стварыць мэтавую сiмв спасылку \"%s\"\n"
2178 "%s"
2180 msgid "&Abort"
2181 msgstr "&Перарваць"
2183 msgid "Ski&p all"
2184 msgstr "прапусціць &усе"
2186 msgid "&Retry"
2187 msgstr "Па&ўтарыць"
2189 #, fuzzy, c-format
2190 msgid ""
2191 "Directory \"%s\" not empty.\n"
2192 "Delete it recursively?"
2193 msgstr ""
2194 "\n"
2195 "Каталог не пусты.\n"
2196 "Выдаліць рэкурсіўна?"
2198 #, fuzzy, c-format
2199 msgid ""
2200 "Background process:\n"
2201 "Directory \"%s\" not empty.\n"
2202 "Delete it recursively?"
2203 msgstr ""
2204 "\n"
2205 "Фонавы працэс: каталог не пусты.\n"
2206 "Выдаліць рэкурсіўна?"
2208 msgid "Non&e"
2209 msgstr "ні&Воднага"
2211 #, c-format
2212 msgid ""
2213 "Cannot stat file \"%s\"\n"
2214 "%s"
2215 msgstr ""
2216 "Немагчыма атрымаць уласцівасці файла \"%s\"\n"
2217 "%s"
2219 #, c-format
2220 msgid ""
2221 "\"%s\"\n"
2222 "and\n"
2223 "\"%s\"\n"
2224 "are the same file"
2225 msgstr ""
2226 "\"%s\"\n"
2227 "i\n"
2228 "\"%s\"\n"
2229 "адзiнкавы файл"
2231 #, c-format
2232 msgid "Cannot overwrite directory \"%s\""
2233 msgstr "Немагчыма перапісаць каталог \"%s\""
2235 #, c-format
2236 msgid ""
2237 "Cannot move file \"%s\" to \"%s\"\n"
2238 "%s"
2239 msgstr ""
2240 "Немагчыма перамясьціць файл \"%s\" у \"%s\"\n"
2241 "%s"
2243 #, c-format
2244 msgid ""
2245 "Cannot remove file \"%s\"\n"
2246 "%s"
2247 msgstr ""
2248 "Немагчыма перамясціць файл \"%s\"\n"
2249 "%s"
2251 #, c-format
2252 msgid ""
2253 "Cannot delete file \"%s\"\n"
2254 "%s"
2255 msgstr ""
2256 "Немагчыма выдалiць файл \"%s\"\n"
2257 "%s"
2259 #, c-format
2260 msgid ""
2261 "Cannot remove directory \"%s\"\n"
2262 "%s"
2263 msgstr ""
2264 "Немагчыма выдалiць каталог \"%s\"\n"
2265 "%s"
2267 #, c-format
2268 msgid ""
2269 "Cannot overwrite directory \"%s\"\n"
2270 "%s"
2271 msgstr ""
2272 "Немагчыма перапісаць каталог \"%s\"\n"
2273 "%s"
2275 #, c-format
2276 msgid ""
2277 "Cannot stat source file \"%s\"\n"
2278 "%s"
2279 msgstr ""
2280 "Немагчыма атрымаць ўласцівасці зыходнага файла \"%s\"\n"
2281 "%s"
2283 #, c-format
2284 msgid ""
2285 "Cannot create special file \"%s\"\n"
2286 "%s"
2287 msgstr ""
2288 "Немагчыма стварыць спецыяльны файл \"%s\"\n"
2289 "%s"
2291 #, c-format
2292 msgid ""
2293 "Cannot chown target file \"%s\"\n"
2294 "%s"
2295 msgstr ""
2296 "Немагчыма змяніць уладальніка мэтавага файла \"%s\"\n"
2297 "%s"
2299 #, c-format
2300 msgid ""
2301 "Cannot chmod target file \"%s\"\n"
2302 "%s"
2303 msgstr ""
2304 "Немагчыма змяніць рэжым доступу мэтавага файла \"%s\"\n"
2305 "%s"
2307 #, c-format
2308 msgid ""
2309 "Cannot open source file \"%s\"\n"
2310 "%s"
2311 msgstr ""
2312 "Немагчыма адкрыць зыходны файл \"%s\"\n"
2313 "%s"
2315 msgid "Reget failed, about to overwrite file"
2316 msgstr "Збой дакачкі файла, файл будзе перапісаны"
2318 #, c-format
2319 msgid ""
2320 "Cannot fstat source file \"%s\"\n"
2321 "%s"
2322 msgstr ""
2323 "Немагчыма атрымаць ўласцівасці зыходнага файла \"%s\"\n"
2324 "%s"
2326 #, c-format
2327 msgid ""
2328 "Cannot create target file \"%s\"\n"
2329 "%s"
2330 msgstr ""
2331 "Немагчыма стварыць мэтавай файл \"%s\"\n"
2332 "%s"
2334 #, c-format
2335 msgid ""
2336 "Cannot fstat target file \"%s\"\n"
2337 "%s"
2338 msgstr ""
2339 "Немагчыма атрымаць ўласцівасці мэтавага файла \"%s\"\n"
2340 "%s"
2342 #, c-format
2343 msgid ""
2344 "Cannot preallocate space for target file \"%s\"\n"
2345 "%s"
2346 msgstr ""
2348 #, c-format
2349 msgid ""
2350 "Cannot read source file\"%s\"\n"
2351 "%s"
2352 msgstr ""
2353 "Немагчыма прачытаць зыходны файл \"%s\"\n"
2354 "%s"
2356 #, c-format
2357 msgid ""
2358 "Cannot write target file \"%s\"\n"
2359 "%s"
2360 msgstr ""
2361 "Немагчыма запісаць мэтавай файл \"%s\"\n"
2362 "%s"
2364 msgid "(stalled)"
2365 msgstr "(завяз)"
2367 #, c-format
2368 msgid ""
2369 "Cannot close source file \"%s\"\n"
2370 "%s"
2371 msgstr ""
2372 "Немагчыма закрыць зыходны файл \"%s\"\n"
2373 "%s"
2375 #, c-format
2376 msgid ""
2377 "Cannot close target file \"%s\"\n"
2378 "%s"
2379 msgstr ""
2380 "Немагчыма закрыць мэтавы файл \"%s\"\n"
2381 "%s"
2383 msgid "Incomplete file was retrieved. Keep it?"
2384 msgstr "Быў атрыманы няпоўны файл. Захаваць?"
2386 msgid "&Keep"
2387 msgstr "&Захаваць"
2389 #, c-format
2390 msgid ""
2391 "Cannot stat source directory \"%s\"\n"
2392 "%s"
2393 msgstr ""
2394 "Немагчыма атрымаць ўласцівасці зыходнага каталога \"%s\"\n"
2395 "%s"
2397 #, c-format
2398 msgid ""
2399 "Source \"%s\" is not a directory\n"
2400 "%s"
2401 msgstr ""
2402 "Зыходны каталог \"%s\" каталогам не з'яўляецца\n"
2403 "%s"
2405 #, c-format
2406 msgid ""
2407 "Cannot copy cyclic symbolic link\n"
2408 "\"%s\""
2409 msgstr ""
2410 "Немагчыма скапіяваць цыклічную сімвалічную спасылку\n"
2411 "%s"
2413 #, c-format
2414 msgid ""
2415 "Destination \"%s\" must be a directory\n"
2416 "%s"
2417 msgstr ""
2418 "Прызначэнне \"%s\" павінна быць каталогам\n"
2419 "%s"
2421 #, c-format
2422 msgid ""
2423 "Cannot create target directory \"%s\"\n"
2424 "%s"
2425 msgstr ""
2426 "Немагчыма стварыць мэтавы каталог \"%s\"\n"
2427 "%s"
2429 #, c-format
2430 msgid ""
2431 "Cannot chown target directory \"%s\"\n"
2432 "%s"
2433 msgstr ""
2434 "Немагчыма змяніць уладальніка мэтавага каталога \"%s\"\n"
2435 "%s"
2437 #, c-format
2438 msgid ""
2439 "\"%s\"\n"
2440 "and\n"
2441 "\"%s\"\n"
2442 "are the same directory"
2443 msgstr ""
2444 "\"%s\"\n"
2445 "i\n"
2446 "\"%s\"\n"
2447 "адзiнкавы каталог"
2449 #, c-format
2450 msgid ""
2451 "Cannot overwrite file \"%s\"\n"
2452 "%s"
2453 msgstr ""
2454 "Немагчыма перапісаць файл \"%s\"\n"
2455 "%s"
2457 #, c-format
2458 msgid ""
2459 "Cannot move directory \"%s\" to \"%s\"\n"
2460 "%s"
2461 msgstr ""
2462 "Немагчыма перамясціць каталог \"%s\" у \"%s\"\n"
2463 "%s"
2465 msgid "Directory scanning"
2466 msgstr "Шлях да каталога"
2468 msgid "Cannot operate on \"..\"!"
2469 msgstr "Гэтую аперацыю немагчыма выканаць на \"..\"!"
2471 msgid "Sorry, I could not put the job in background"
2472 msgstr "Выбачайце, зрабіць гэта ў фонавым рэжыме немагчыма"
2474 #, fuzzy
2475 msgid "S&uspend"
2476 msgstr "Пры&пыніць"
2478 msgid "Con&tinue"
2479 msgstr "&Працягваць"
2481 #, c-format
2482 msgid "%d:%02d.%02d"
2483 msgstr "%d:%02d.%02d"
2485 #, c-format
2486 msgid "ETA %s"
2487 msgstr "ETA %s"
2489 #, c-format
2490 msgid "%.2f MB/s"
2491 msgstr "%.2f MB/s"
2493 #, c-format
2494 msgid "%.2f KB/s"
2495 msgstr "%.2f KB/s"
2497 #, c-format
2498 msgid "%ld B/s"
2499 msgstr "%ld B/s"
2501 msgid "Target file already exists!"
2502 msgstr "Мэтавы файл ужо існуе!"
2504 #, fuzzy, c-format
2505 msgid "New     : %s, size %llu"
2506 msgstr "Зыходны: дата мадыфікацыі: %s, памер: %llu"
2508 #, fuzzy, c-format
2509 msgid "Existing: %s, size %llu"
2510 msgstr "Зыходны: дата мадыфікацыі: %s, памер: %llu"
2512 msgid "Overwrite this target?"
2513 msgstr "Перапісаць гэты файл?"
2515 msgid "A&ppend"
2516 msgstr "&Дапісаць"
2518 msgid "&Reget"
2519 msgstr "пера&Чытаць"
2521 msgid "Overwrite all targets?"
2522 msgstr "Перапісаць усе файлы?"
2524 msgid "&Update"
2525 msgstr "&Састарэлыя"
2527 msgid "If &size differs"
2528 msgstr "якія адрозніваюцца па &Даўжыні"
2530 msgid "File exists"
2531 msgstr "Файл існуе"
2533 msgid "Background process: File exists"
2534 msgstr "Фонавы працэс: файл iснуе"
2536 #, c-format
2537 msgid "Files processed: %zu/%zu"
2538 msgstr ""
2540 #, c-format
2541 msgid "Files processed: %zu"
2542 msgstr ""
2544 #, c-format
2545 msgid "Time: %s %s"
2546 msgstr ""
2548 #, c-format
2549 msgid "Time: %s %s (%s)"
2550 msgstr ""
2552 #, c-format
2553 msgid "Time: %s"
2554 msgstr ""
2556 #, c-format
2557 msgid "Time: %s (%s)"
2558 msgstr ""
2560 #, c-format
2561 msgid " Total: %s "
2562 msgstr ""
2564 #, c-format
2565 msgid " Total: %s/%s "
2566 msgstr ""
2568 msgid "Source"
2569 msgstr "Крыніца"
2571 msgid "Target"
2572 msgstr "Мэта"
2574 msgid "Deleting"
2575 msgstr "Выдаляем"
2577 msgid "Follow &links"
2578 msgstr "&Рухацца па спасылках"
2580 msgid "Preserve &attributes"
2581 msgstr "Захоўваць &атрыбуты"
2583 msgid "Di&ve into subdir if exists"
2584 msgstr "&Унутр падкаталога, калі ёсць"
2586 #, fuzzy
2587 msgid "&Stable symlinks"
2588 msgstr "&Захоўваць сімвалічныя спасылкі"
2590 msgid "&Background"
2591 msgstr "У ф&оне"
2593 #, c-format
2594 msgid "Invalid source pattern `%s'"
2595 msgstr "Няправільны ўзор \"%s\""
2597 msgid "&Chdir"
2598 msgstr "Пера&ход"
2600 msgid "&Again"
2601 msgstr "Паў&тор"
2603 msgid "Pane&lize"
2604 msgstr "Па&нэлізацыя"
2606 msgid "&View - F3"
2607 msgstr "Пра&гляд - F3"
2609 msgid "&Edit - F4"
2610 msgstr "&Праўка - F4"
2612 #, c-format
2613 msgid "Found: %ld"
2614 msgstr "Знойдзена: %ld"
2616 msgid "Malformed regular expression"
2617 msgstr "Рэгулярны выраз сфармаваны памылкова"
2619 msgid "File name:"
2620 msgstr "Iмя файлу:"
2622 msgid "&Find recursively"
2623 msgstr "Знайсці &Рэкурсіўна"
2625 msgid "S&kip hidden"
2626 msgstr "Прапускаць скр&ытыя"
2628 msgid "Content:"
2629 msgstr "Змест:"
2631 msgid "Sea&rch for content"
2632 msgstr "По&шук па змесціва"
2634 msgid "Case sens&itive"
2635 msgstr "Улік рэ&гістра"
2637 msgid "A&ll charsets"
2638 msgstr "Ус&е кадыроўкі"
2640 msgid "Fir&st hit"
2641 msgstr "Да першага ува&ходжання"
2643 msgid "&Tree"
2644 msgstr "Д&рэва"
2646 msgid "Find File"
2647 msgstr "Пошук файла"
2649 msgid "Start at:"
2650 msgstr "Стартаваць ад:"
2652 msgid "Ena&ble ignore directories:"
2653 msgstr "&Iгнараваць каталогi:"
2655 #, c-format
2656 msgid "Grepping in %s"
2657 msgstr "Шукаем у %s"
2659 msgid "Finished"
2660 msgstr "Скончана"
2662 #, c-format
2663 msgid "Finished (ignored %zd directory)"
2664 msgid_plural "Finished (ignored %zd directories)"
2665 msgstr[0] "Скончана (праігнараваны %zd каталог)"
2666 msgstr[1] "Скончана (праігнаравана %zd каталога)"
2667 msgstr[2] "Скончана (праігнаравана %zd каталогаў)"
2668 msgstr[3] "Скончана (праігнаравана %zd каталогаў)"
2670 #, c-format
2671 msgid "Searching %s"
2672 msgstr "Шукаем %s"
2674 msgid "Searching"
2675 msgstr "Скануем"
2677 msgid "Change &to"
2678 msgstr "Пера?йсці"
2680 #, fuzzy
2681 msgid "&Free VFSs now"
2682 msgstr "В&ызваліць ВФС зараз"
2684 msgid "&Refresh"
2685 msgstr "Абна&віць"
2687 msgid "&Add current"
2688 msgstr "Дадаць &Бягучы"
2690 msgid "&Up"
2691 msgstr "&Угору"
2693 msgid "New &group"
2694 msgstr "Новая &група"
2696 msgid "New &entry"
2697 msgstr "Новы &элемент"
2699 msgid "&Insert"
2700 msgstr "У &Пачатак"
2702 msgid "&Remove"
2703 msgstr "&Выдаліць"
2705 msgid "Subgroup - press ENTER to see list"
2706 msgstr "Падгрупа - націсніце ENTER каб прагледзець"
2708 msgid "Active VFS directories"
2709 msgstr "Актыўныя каталогі ВФС"
2711 msgid "Directory hotlist"
2712 msgstr "Спіс каталогаў"
2714 msgid "Top level group"
2715 msgstr "Група верхняга ўзроўню"
2717 msgid "Directory path"
2718 msgstr "Шлях да каталога"
2720 #, c-format
2721 msgid "Moving %s"
2722 msgstr "Пераносім %s"
2724 msgid "Directory label"
2725 msgstr "Пазнака каталога"
2727 msgid "&Append"
2728 msgstr "У &Канец"
2730 msgid "New hotlist entry"
2731 msgstr "Новы пункт у спісе"
2733 msgid "Directory label:"
2734 msgstr "Пазнака каталога:"
2736 msgid "Directory path:"
2737 msgstr "Шлях да каталога:"
2739 msgid "New hotlist group"
2740 msgstr "Новая група хуткага доступу"
2742 msgid "Name of new group:"
2743 msgstr "Імя новай групы:"
2745 #, c-format
2746 msgid "Are you sure you want to remove entry \"%s\"?"
2747 msgstr ""
2749 #, c-format
2750 msgid ""
2751 "Group \"%s\" is not empty.\n"
2752 "Remove it?"
2753 msgstr ""
2755 msgid "Hotlist Load"
2756 msgstr "Загрузка спісу хуткага доступу"
2758 #, c-format
2759 msgid ""
2760 "MC was unable to write %s file,\n"
2761 "your old hotlist entries were not deleted"
2762 msgstr ""
2764 #, c-format
2765 msgid "Label for \"%s\":"
2766 msgstr "Пазнака для \"%s\": "
2768 msgid "Add to hotlist"
2769 msgstr "Дадаць у хуткі доступ"
2771 msgid "Information"
2772 msgstr "Інфармацыя"
2774 #, c-format
2775 msgid "Midnight Commander %s"
2776 msgstr "Midnight Commander %s"
2778 #, c-format
2779 msgid "File: %s"
2780 msgstr "Файл: %s"
2782 msgid "No node information"
2783 msgstr "Няма інфармацыі пра іноды"
2785 msgid "Free nodes:"
2786 msgstr ""
2788 msgid "No space information"
2789 msgstr "Няма інфармацыі пра прастору"
2791 #, c-format
2792 msgid "Free space: %s/%s (%d%%)"
2793 msgstr ""
2795 #, c-format
2796 msgid "Type:      %s"
2797 msgstr "Тып:         %s"
2799 msgid "non-local vfs"
2800 msgstr "нелакальная ВФС"
2802 #, c-format
2803 msgid "Device:    %s"
2804 msgstr "Прылада:     %s"
2806 #, c-format
2807 msgid "Filesystem: %s"
2808 msgstr "Ф.сістэма:   %s"
2810 #, c-format
2811 msgid "Accessed:  %s"
2812 msgstr "Зварот:      %s"
2814 #, c-format
2815 msgid "Modified:  %s"
2816 msgstr "Мадзiфiц.:   %s"
2818 #. TRANSLATORS: Time of last status change as in stat(2) man.
2819 #, c-format
2820 msgid "Changed:   %s"
2821 msgstr "Зменены:     %s"
2823 #, c-format
2824 msgid "Dev. type: major %lu, minor %lu"
2825 msgstr "Тып прылады: major %lu, minor %lu"
2827 #, c-format
2828 msgid "Size:      %s"
2829 msgstr "Памер:       %s"
2831 #, c-format
2832 msgid " (%ld block)"
2833 msgid_plural " (%ld blocks)"
2834 msgstr[0] " (%ld блок)"
2835 msgstr[1] " (%ld блока)"
2836 msgstr[2] " (%ld блокаў)"
2837 msgstr[3] " (%ld блокаў)"
2839 #, c-format
2840 msgid "Owner:     %s/%s"
2841 msgstr "Уладальнік:  %s/%s"
2843 #, c-format
2844 msgid "Links:     %d"
2845 msgstr "Спасылак:    %d"
2847 #, c-format
2848 msgid "Mode:      %s (%04o)"
2849 msgstr "Правы:       %s (%04o)"
2851 #, c-format
2852 msgid "Location:  %Xh:%Xh"
2853 msgstr "Месца:       %Xh:%Xh"
2855 msgid "&Equal split"
2856 msgstr "&Роўныя памеры"
2858 #, fuzzy
2859 msgid "&Menubar visible"
2860 msgstr "&Лінейка меню"
2862 msgid "Command &prompt"
2863 msgstr "&Камандны радок"
2865 msgid "&Keybar visible"
2866 msgstr "М&еткі клавіш"
2868 msgid "H&intbar visible"
2869 msgstr "Радок падказк&і"
2871 msgid "&XTerm window title"
2872 msgstr "&Загаловак xterm"
2874 #, fuzzy
2875 msgid "&Show free space"
2876 msgstr "Паказаць вол&ьнае месца"
2878 msgid "Panel split"
2879 msgstr "Разбіццё панэляў"
2881 msgid "Console output"
2882 msgstr "Кансольны друк"
2884 msgid "&Vertical"
2885 msgstr "&Вертыкальнае"
2887 msgid "&Horizontal"
2888 msgstr "&Гарызантальнае"
2890 msgid "Output lines:"
2891 msgstr "Падкi друка:"
2893 msgid "Layout"
2894 msgstr "Вонкавы выгляд"
2896 msgid "File listin&g"
2897 msgstr "&Спіс файлаў"
2899 msgid "&Quick view"
2900 msgstr "&Хуткi прагляд"
2902 msgid "&Info"
2903 msgstr "&Інфармацыя"
2905 msgid "&Listing mode..."
2906 msgstr "Фар&мат спісу..."
2908 msgid "&Sort order..."
2909 msgstr "Парадак &сартавання"
2911 msgid "&Filter..."
2912 msgstr "&Фільтр"
2914 msgid "&Encoding..."
2915 msgstr "&Кадыроўка..."
2917 msgid "FT&P link..."
2918 msgstr "&FTP-злучэнне"
2920 msgid "S&hell link..."
2921 msgstr "&Лучыва абалонкі"
2923 msgid "S&FTP link..."
2924 msgstr ""
2926 msgid "SM&B link..."
2927 msgstr "SM&B сувязь..."
2929 msgid "Paneli&ze"
2930 msgstr ""
2932 msgid "&Rescan"
2933 msgstr "Пера&сканiраваць"
2935 msgid "&View"
2936 msgstr "&Прагляд"
2938 msgid "Vie&w file..."
2939 msgstr "Прагляд &файла..."
2941 msgid "&Filtered view"
2942 msgstr "Прагляд праз &вывад каманды"
2944 msgid "&Copy"
2945 msgstr "Кап&iраваць"
2947 msgid "C&hmod"
2948 msgstr "Правы &доступу"
2950 msgid "&Link"
2951 msgstr "&Жорсткая спасылка"
2953 msgid "&Symlink"
2954 msgstr "&Сімвалічная спасылка"
2956 msgid "Relative symlin&k"
2957 msgstr "Адносная сімвал&ічная спасылка"
2959 msgid "Edit s&ymlink"
2960 msgstr "Рэдагаванне сі&мвалічнай спасылкі"
2962 msgid "Ch&own"
2963 msgstr "Пра&вы"
2965 msgid "&Advanced chown"
2966 msgstr "Правы (па&шыраныя)"
2968 msgid "&Rename/Move"
2969 msgstr "Пера&йменаванне"
2971 msgid "&Mkdir"
2972 msgstr "Ствар&энне каталога"
2974 msgid "&Quick cd"
2975 msgstr "Зме&на каталога"
2977 msgid "Select &group"
2978 msgstr "Адзначыць &групу"
2980 msgid "U&nselect group"
2981 msgstr "Зняць &адзнаку"
2983 msgid "&Invert selection"
2984 msgstr "&Звярнуць вылучэнне"
2986 msgid "E&xit"
2987 msgstr "Вы&хад"
2989 msgid "&User menu"
2990 msgstr "&Меню карыстальніка..."
2992 msgid "&Directory tree"
2993 msgstr "&Дрэва каталогаў"
2995 msgid "&Find file"
2996 msgstr "Пошук &файла"
2998 msgid "S&wap panels"
2999 msgstr "&Пераставіць панэлі"
3001 msgid "Switch &panels on/off"
3002 msgstr "&Адключыць панэлі"
3004 msgid "&Compare directories"
3005 msgstr "&Параўнаць каталогі"
3007 msgid "C&ompare files"
3008 msgstr "&Параўнаць файлы"
3010 msgid "E&xternal panelize"
3011 msgstr "&Вонкавая панэлізацыя"
3013 msgid "Show directory s&izes"
3014 msgstr "Паме&ры каталогаў"
3016 msgid "Command &history"
3017 msgstr "&Гісторыя каманднага радка"
3019 msgid "Di&rectory hotlist"
3020 msgstr "&Спіс каталогаў"
3022 msgid "&Active VFS list"
3023 msgstr "Сп&іс актыўных ВФС    C-x a"
3025 msgid "&Background jobs"
3026 msgstr "Фонавыя &заданні"
3028 msgid "Screen lis&t"
3029 msgstr "Спіс &экранаў"
3031 msgid "&Undelete files (ext2fs only)"
3032 msgstr "Ад&наўленне файлаў (толькі ext2)"
3034 msgid "&Listing format edit"
3035 msgstr "&Рэдагаванне фармату"
3037 msgid "Edit &extension file"
3038 msgstr "Файл па&шырэнняў"
3040 msgid "Edit &menu file"
3041 msgstr "Файл мен&ю"
3043 msgid "Edit hi&ghlighting group file"
3044 msgstr "Рэдагаваць файл расфар&боўкі імёнаў"
3046 msgid "&Configuration..."
3047 msgstr "&Канфігурацыя"
3049 msgid "&Layout..."
3050 msgstr "&Вонкавы выгляд"
3052 msgid "&Panel options..."
3053 msgstr "&Налады панеляў"
3055 msgid "C&onfirmation..."
3056 msgstr "&Пацверджанне..."
3058 msgid "&Display bits..."
3059 msgstr "&Біты сімвалаў..."
3061 msgid "&Virtual FS..."
3062 msgstr "Віртуальныя &ФС..."
3064 msgid "Panels:"
3065 msgstr "Панелi:"
3067 #, c-format
3068 msgid "You have %zd opened screen. Quit anyway?"
3069 msgid_plural "You have %zd opened screens. Quit anyway?"
3070 msgstr[0] "У вас %zd адкрыты экран. Усё роўна выйсці?"
3071 msgstr[1] "У вас %zd адкрытых экрана. Усё роўна выйсці?"
3072 msgstr[2] "У вас %zd адкрытых экранў. Усё роўна выйсці?"
3073 msgstr[3] "У вас %zd адкрытых экранў. Усё роўна выйсці?"
3075 msgid "The Midnight Commander"
3076 msgstr "Midnight Commander"
3078 msgid "Do you really want to quit the Midnight Commander?"
3079 msgstr "Вы сапраўды жадаеце выйсці з Midnight Commander?"
3081 msgid "&Above"
3082 msgstr "Верхняя"
3084 msgid "&Left"
3085 msgstr "&Левая панэль"
3087 msgid "&Below"
3088 msgstr "&Ніжняя"
3090 msgid "&Right"
3091 msgstr "&Правая панэль"
3093 msgid "ButtonBar|Menu"
3094 msgstr "Меню"
3096 msgid "ButtonBar|View"
3097 msgstr "Прагляд"
3099 msgid "ButtonBar|RenMov"
3100 msgstr "Перанос"
3102 msgid "ButtonBar|Mkdir"
3103 msgstr "НвКтлаг"
3105 msgid "Memory exhausted!"
3106 msgstr ""
3108 msgid "&Never"
3109 msgstr "&Ніколі"
3111 msgid "On dum&b terminals"
3112 msgstr "На &тупых тэрміналах"
3114 msgid "Alwa&ys"
3115 msgstr "&Заўсёды"
3117 #, fuzzy
3118 msgid "File operations"
3119 msgstr "Параметры файлавых аперацый"
3121 msgid "&Verbose operation"
3122 msgstr "Дэталі аперацы&яў"
3124 msgid "Compute tota&ls"
3125 msgstr "Падлічваць а&гульны памер"
3127 msgid "Classic pro&gressbar"
3128 msgstr "Звычайны індыкатар пра&грэсу"
3130 msgid "Mkdi&r autoname"
3131 msgstr "Аўто&імя каталога"
3133 msgid "Preallocate &space"
3134 msgstr ""
3136 msgid "Esc key mode"
3137 msgstr "Рэжым клавішы Esc"
3139 msgid "S&ingle press"
3140 msgstr "Адзіно&чны націск"
3142 msgid "Timeout:"
3143 msgstr "Інтэрвал:"
3145 msgid "Pause after run"
3146 msgstr "Паўза пасля выканання"
3148 msgid "Use internal edi&t"
3149 msgstr "Убудаваны &рэдактар"
3151 msgid "Use internal vie&w"
3152 msgstr "Убуд&аваны праглядчык"
3154 msgid "Auto m&enus"
3155 msgstr "Аўтаматычныя &меню"
3157 msgid "&Drop down menus"
3158 msgstr "Выпадзенне мэн&ю падчас выкліку"
3160 msgid "Shell &patterns"
3161 msgstr "Ўзоры ў стылі &shell"
3163 msgid "Co&mplete: show all"
3164 msgstr "Дапа&ўненне: паказваць усё"
3166 msgid "Rotating d&ash"
3167 msgstr "Вярчальны &індыкатар"
3169 msgid "Cd follows lin&ks"
3170 msgstr "Змена &каталога па спасылках"
3172 msgid "Sa&fe delete"
3173 msgstr "Бяспечнае в&ыдаленне"
3175 msgid "A&uto save setup"
3176 msgstr "&Аўтазахаванне налад"
3178 msgid "Configure options"
3179 msgstr "Параметры канфігурацыі"
3181 msgid "Case &insensitive"
3182 msgstr "Без &уліку рэгістра"
3184 msgid "Use panel sort mo&de"
3185 msgstr "Выкарыстоўваць сартаванне панэл&і"
3187 msgid "Show mi&ni-status"
3188 msgstr "Паказаць м&іні-статус"
3190 msgid "Use SI si&ze units"
3191 msgstr "Паказа&ць у адзінках СІ"
3193 msgid "Mi&x all files"
3194 msgstr "Змешваць &файлы/каталогі"
3196 msgid "Show &backup files"
3197 msgstr "Паказваць рэ&зервовыя файлы"
3199 msgid "Show &hidden files"
3200 msgstr "Паказваць схаван&ыя файлы"
3202 msgid "&Fast dir reload"
3203 msgstr "&Хуткая загрузка каталога"
3205 msgid "Ma&rk moves down"
3206 msgstr "Адзнака перамяшчае курс&ор"
3208 msgid "Re&verse files only"
3209 msgstr "Ін&вертаваць толькі файлы"
3211 msgid "Simple s&wap"
3212 msgstr "Просты &абмен"
3214 msgid "A&uto save panels setup"
3215 msgstr "Аўтазахаванне наладак панэлі"
3217 msgid "Navigation"
3218 msgstr "Навігацыя"
3220 msgid "L&ynx-like motion"
3221 msgstr "Навігацыя ў стылі L&ynx"
3223 msgid "Pa&ge scrolling"
3224 msgstr "Старонкавае лiстанне"
3226 msgid "&Mouse page scrolling"
3227 msgstr "Старонкавае лiстанне мы&шой"
3229 msgid "File highlight"
3230 msgstr "Падсветка файлаў"
3232 msgid "File &types"
3233 msgstr "&Тыпы файлаў"
3235 msgid "&Permissions"
3236 msgstr "&Правы доступу"
3238 msgid "Quick search"
3239 msgstr "Хуткі пошук"
3241 msgid "Panel options"
3242 msgstr "Наладкі панэлі"
3244 msgid ""
3245 "Using the fast reload option may not reflect the exact\n"
3246 "directory contents. In this case you'll need to do a\n"
3247 "manual reload of the directory. See the man page for\n"
3248 "the details."
3249 msgstr ""
3250 "Выкарыстанне опцыі хуткай перазагрузкі можа не адлюстраваць\n"
3251 "бягучага зместу каталога. У гэтым выпадку трэба ўласна\n"
3252 "перазагрузіць каталог. Для дадатковай інфармацыі глядзіце\n"
3253 "дакументацыю (man)."
3255 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'unsorted' sort mode
3256 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3257 msgid "sort|u"
3258 msgstr "б"
3260 msgid "&Unsorted"
3261 msgstr "&Без сартавання"
3263 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'name' sort mode
3264 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3265 msgid "sort|n"
3266 msgstr "н"
3268 msgid "&Name"
3269 msgstr "&Назва"
3271 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'version' sort mode
3272 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3273 msgid "sort|v"
3274 msgstr "в"
3276 msgid "&Version"
3277 msgstr "&Версiя"
3279 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'extension' sort mode
3280 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3281 msgid "sort|e"
3282 msgstr "р"
3284 #, fuzzy
3285 msgid "E&xtension"
3286 msgstr "Па&шырэнне"
3288 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'size' sort mode
3289 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3290 msgid "sort|s"
3291 msgstr "а"
3293 msgid "&Size"
3294 msgstr "&Памер"
3296 msgid "Block Size"
3297 msgstr "Памер блока"
3299 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'Modify time' sort mode
3300 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3301 msgid "sort|m"
3302 msgstr "м"
3304 msgid "&Modify time"
3305 msgstr "Час &мадыфікацыі"
3307 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'Access time' sort mode
3308 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3309 msgid "sort|a"
3310 msgstr "д"
3312 msgid "&Access time"
3313 msgstr "Час &доступу"
3315 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'Change time' sort mode
3316 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3317 msgid "sort|h"
3318 msgstr "п"
3320 msgid "C&hange time"
3321 msgstr "Час змены &атрыбутаў"
3323 msgid "Perm"
3324 msgstr "Правы"
3326 msgid "Nl"
3327 msgstr "Кс"
3329 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'inode' sort mode
3330 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3331 msgid "sort|i"
3332 msgstr "I"
3334 msgid "&Inode"
3335 msgstr "&Інода"
3337 msgid "UID"
3338 msgstr "UID"
3340 msgid "GID"
3341 msgstr "GID"
3343 msgid "Owner"
3344 msgstr "Уладальнік"
3346 msgid "Group"
3347 msgstr "Група"
3349 msgid "[dev]"
3350 msgstr "[прыл]"
3352 msgid "UP--DIR"
3353 msgstr "НАД-КАТАЛОГ"
3355 msgid "SYMLINK"
3356 msgstr "СІМСПАСЫЛКА"
3358 msgid "SUB-DIR"
3359 msgstr "ПАД-КАТАЛОГ"
3361 msgid "<readlink failed>"
3362 msgstr "<памылка чытання спасылкі>"
3364 #, c-format
3365 msgid "%s byte"
3366 msgid_plural "%s bytes"
3367 msgstr[0] "%s байт"
3368 msgstr[1] "%s байта"
3369 msgstr[2] "%s байтаў"
3370 msgstr[3] "%s байтаў"
3372 #, c-format
3373 msgid "%s in %d file"
3374 msgid_plural "%s in %d files"
3375 msgstr[0] "%s у %d файле"
3376 msgstr[1] "%s у %d файлах"
3377 msgstr[2] "%s у %d файлах"
3378 msgstr[3] "%s у %d файлах"
3380 msgid "Panelize"
3381 msgstr ""
3383 msgid "Unknown tag on display format:"
3384 msgstr "Невядомы тэг у фармаце адлюстравання:"
3386 msgid "Do you really want to execute?"
3387 msgstr "Вы сапраўды жадаеце выканаць гэта?"
3389 msgid "User supplied format looks invalid, reverting to default."
3390 msgstr "Фармат карыстальніка выглядае памылковым, вяртаюся да стандартнага."
3392 msgid "&Add new"
3393 msgstr "&Дадаць"
3395 msgid "External panelize"
3396 msgstr "Вонкавая панэлізацыя"
3398 msgid "Other command"
3399 msgstr "Новая каманда"
3401 msgid "Command"
3402 msgstr "Каманда"
3404 msgid "Add to external panelize"
3405 msgstr "Дадаць у спіс каманд"
3407 msgid "Enter command label:"
3408 msgstr "Увядзіце назву каманды:"
3410 msgid "Cannot invoke command."
3411 msgstr "Немагчыма выканаць каманду."
3413 msgid "Pipe close failed"
3414 msgstr "Збой закрыцця каналу"
3416 msgid "Cannot run external panelize in a non-local directory"
3417 msgstr "Немагчыма выканаць гэтую каманду, знаходзячыся не ў лакальным каталогу"
3419 msgid "Modified git files"
3420 msgstr ""
3422 msgid "Find rejects after patching"
3423 msgstr "Знайсці карэктуры, адкінутыя камандай patch"
3425 msgid "Find *.orig after patching"
3426 msgstr "Адшукаць арыгіналы (*.orig) пасля каманды patch"
3428 msgid "Find SUID and SGID programs"
3429 msgstr "Адшукаць праграмы з усталяванымі SUID/SGID бітамі"
3431 #, c-format
3432 msgid ""
3433 "Cannot open the %s file for writing:\n"
3434 "%s\n"
3435 msgstr ""
3436 "Немагчыма адкрыць файл %s для запісу:\n"
3437 "%s\n"
3439 #, c-format
3440 msgid "Copy \"%s\" directory to:"
3441 msgstr "Капіраваць каталог \"%s\" у:"
3443 #, c-format
3444 msgid "Move \"%s\" directory to:"
3445 msgstr "Перамясціць каталог \"%s\" у:"
3447 #, c-format
3448 msgid ""
3449 "Cannot stat the destination\n"
3450 "%s"
3451 msgstr ""
3452 "Немагчыма атрымаць ўласцівасці месца прызначэння\n"
3453 "%s"
3455 #, c-format
3456 msgid "Delete %s?"
3457 msgstr "Выдаліць %s?"
3459 msgid "ButtonBar|Static"
3460 msgstr "Статыч"
3462 msgid "ButtonBar|Dynamc"
3463 msgstr "Дынамч"
3465 msgid "ButtonBar|Rescan"
3466 msgstr "Перагл"
3468 msgid "ButtonBar|Forget"
3469 msgstr "Забыць"
3471 msgid "ButtonBar|Rmdir"
3472 msgstr "ВыдКтлг"
3474 #, c-format
3475 msgid ""
3476 "Cannot write to the %s file:\n"
3477 "%s\n"
3478 msgstr ""
3479 "Немагчыма запісаць у файл %s:\n"
3480 "%s\n"
3482 msgid "Debug"
3483 msgstr "Адладка"
3485 msgid "ERROR:"
3486 msgstr "ПАМЫЛКА:"
3488 msgid "True:"
3489 msgstr "Ісціна:"
3491 msgid "False:"
3492 msgstr "Хлусня:"
3494 msgid "Error calling program"
3495 msgstr "Памылка выкліку праграмы"
3497 msgid "Warning -- ignoring file"
3498 msgstr "Папярэджванне - файл ігнаруецца"
3500 #, c-format
3501 msgid ""
3502 "File %s is not owned by root or you or is world writable.\n"
3503 "Using it may compromise your security"
3504 msgstr ""
3505 "Файл %s у бягучым каталогу не належыць root'у цi Вам, і даступны іншым\n"
3506 "на запіс. Выкарыстанне такога файла непрыймальна з пункту гледжання бяспекі."
3508 msgid "Format error on file Extensions File"
3509 msgstr "Памылка ў фармаце файла Пашырэнняў файлаў"
3511 #, c-format
3512 msgid "The %%var macro has no default"
3513 msgstr "Макрас %%var не мае значэння па змаўчанні"
3515 #, c-format
3516 msgid "The %%var macro has no variable"
3517 msgstr "Макрас %%var не мае зменнай"
3519 #, c-format
3520 msgid ""
3521 "Cannot open file%s\n"
3522 "%s"
3523 msgstr ""
3524 "Немагчыма адкрыць файл %s\n"
3525 "%s"
3527 #, c-format
3528 msgid "No suitable entries found in %s"
3529 msgstr "Не знойдзена прыдатных элементаў у %s"
3531 msgid "User menu"
3532 msgstr "Меню карыстальніка"
3534 msgid "Help file format error\n"
3535 msgstr "Памылка ў фармаце файла дапамогі\n"
3537 msgid "Internal bug: Double start of link area"
3538 msgstr "Унутраная памылка: двайны пачатак вобласці спасылкі"
3540 #, c-format
3541 msgid "Cannot find node %s in help file"
3542 msgstr "Немагчыма знайсці вузел %s у файле дапамогі"
3544 msgid "Help"
3545 msgstr "Дапамога"
3547 msgid "ButtonBar|Index"
3548 msgstr "Раздзелы"
3550 msgid "ButtonBar|Prev"
3551 msgstr "Папр"
3553 msgid "Learn keys"
3554 msgstr "Вывучэнне клавіш"
3556 msgid "Teach me a key"
3557 msgstr "Навучыце мяне клавішы"
3559 #, c-format
3560 msgid ""
3561 "Please press the %s\n"
3562 "and then wait until this message disappears.\n"
3563 "\n"
3564 "Then, press it again to see if OK appears\n"
3565 "next to its button.\n"
3566 "\n"
3567 "If you want to escape, press a single Escape key\n"
3568 "and wait as well."
3569 msgstr ""
3570 "Калі ласка, націсніце клавішу %s\n"
3571 "і пачакайце, пакуль гэтае паведамленне знікне.\n"
3572 "\n"
3573 "Затым націсніце яе яшчэ раз, каб упэўніцца,\n"
3574 "што справа ад яе назвы з'явілася 'Так'.\n"
3575 "\n"
3576 "Калі вы жадаеце перарваць навучанне, націсніце\n"
3577 "клавішу Esc і крыху пачакайце."
3579 msgid "Cannot accept this key"
3580 msgstr "Немагчыма прыняць гэтую клавішу"
3582 #, c-format
3583 msgid "You have entered \"%s\""
3584 msgstr "Вы ўвялі \"%s\""
3586 #. TRANSLATORS: This label appears near learned keys.  Keep it short.
3587 msgid "OK"
3588 msgstr "Так"
3590 msgid ""
3591 "It seems that all your keys already\n"
3592 "work fine. That's great."
3593 msgstr ""
3594 "Здаецца, што ўсе Вашыя клавішы зараз\n"
3595 "працуюць нармальна. Выдатна."
3597 msgid "&Discard"
3598 msgstr "&Скасаваць"
3600 msgid ""
3601 "Great! You have a complete terminal database!\n"
3602 "All your keys work well."
3603 msgstr ""
3604 "Выдатна! У вас ёсць поўная база апісанняў тэрміналаў!\n"
3605 "Усе вашыя клавішы працуюць добра."
3607 msgid ""
3608 "Press all the keys mentioned here. After you have done it, check\n"
3609 "which keys are not marked with OK. Press space on the missing\n"
3610 "key, or click with the mouse to define it. Move around with Tab."
3611 msgstr ""
3613 #, c-format
3614 msgid ""
3615 "Failed to run:\n"
3616 "%s\n"
3617 msgstr ""
3618 "Не атрымалася выканаць:\n"
3619 "%s\n"
3621 msgid "Home directory path is not absolute"
3622 msgstr ""
3624 #, c-format
3625 msgid ""
3626 "\n"
3627 "Failed while close:\n"
3628 "%s\n"
3629 msgstr ""
3630 "\n"
3631 "Памылка у час закрыцця:\n"
3632 "%s\n"
3634 msgid "Choose codepage"
3635 msgstr "Выбар кадыроўкі"
3637 msgid "-  < No translation >"
3638 msgstr "-  < Без перакадавання >"
3640 msgid "%b %e  %Y"
3641 msgstr "%b %e %Y"
3643 msgid "%b %e %H:%M"
3644 msgstr "%b %e %H:%M"
3646 #, c-format
3647 msgid ""
3648 "Cannot save file %s:\n"
3649 "%s"
3650 msgstr ""
3651 "Немагчыма захаваць файл: %s\n"
3652 "%s "
3654 msgid ""
3655 "GNU Midnight Commander is already\n"
3656 "running on this terminal.\n"
3657 "Subshell support will be disabled."
3658 msgstr ""
3659 "GNU Midnight Commander ужо выконваецца\n"
3660 "на гэтым тэрмінале.\n"
3661 "Унутраная абалонка будзе адключана."
3663 #, c-format
3664 msgid "Cannot open named pipe %s\n"
3665 msgstr "Немагчыма адкрыць менаваны канал %s\n"
3667 msgid "The shell is still active. Quit anyway?"
3668 msgstr "Абалонка яшчэ актыўная. Усё роўна выйсці?"
3670 #, c-format
3671 msgid "Warning: Cannot change to %s.\n"
3672 msgstr "Папярэджанне: Немагчыма перайсці ў %s.\n"
3674 msgid "Using the S-Lang library with terminfo database\n"
3675 msgstr "З бібліятэкай S-Lang і з базай дадзеных terminfo\n"
3677 msgid "Using the ncurses library\n"
3678 msgstr "З бібліятэкай ncurses\n"
3680 msgid "Using the ncursesw library\n"
3681 msgstr "З бібліятэкай ncursesw\n"
3683 msgid "With builtin Editor\n"
3684 msgstr "З убудаваным рэдактарам\n"
3686 msgid "With optional subshell support\n"
3687 msgstr "З апцыянальнай падтрымкай унутранай каманднай абалонкі\n"
3689 msgid "With subshell support as default\n"
3690 msgstr "З падтрымкай унутранай каманднай абалонкі\n"
3692 msgid "With support for background operations\n"
3693 msgstr "З падтрымкай аперацый у тле\n"
3695 msgid "With mouse support on xterm and Linux console\n"
3696 msgstr "З падтрымкай мышы ў xterm і кансолі Linux.\n"
3698 msgid "With mouse support on xterm\n"
3699 msgstr "З падтрымкай мышы ў xterm.\n"
3701 msgid "With support for X11 events\n"
3702 msgstr "З падтрымкай падзеяў X11\n"
3704 msgid "With internationalization support\n"
3705 msgstr "З падтрымкай інтэрнацыяналізацыі\n"
3707 msgid "With multiple codepages support\n"
3708 msgstr "З падтрымкай шматлікіх кодавых старонак\n"
3710 #, c-format
3711 msgid "Built with GLib %d.%d.%d\n"
3712 msgstr "Скампіляваны з бібліятэкай GLib версіі %d.%d.%d\n"
3714 #, c-format
3715 msgid "Virtual File Systems:"
3716 msgstr "Віртуальная файлавая сістэма:"
3718 #, c-format
3719 msgid "Data types:"
3720 msgstr "Тып дадзеных:"
3722 msgid "Root directory:"
3723 msgstr ""
3725 msgid "System data"
3726 msgstr "Сістэмныя дадзеныя"
3728 msgid "Config directory:"
3729 msgstr "Дырэкторыя канфігурацыі"
3731 msgid "Data directory:"
3732 msgstr "Дырэкторыя дадзеных:"
3734 #, fuzzy
3735 msgid "File extension handlers:"
3736 msgstr "Файл па&шырэнняў"
3738 msgid "VFS plugins and scripts:"
3739 msgstr ""
3741 msgid "User data"
3742 msgstr "Дадзеныя карыстальніка"
3744 msgid "Cache directory:"
3745 msgstr "Дырэкторыя кэшаваных дадзеных"
3747 #, c-format
3748 msgid ""
3749 "Cannot open cpio archive\n"
3750 "%s"
3751 msgstr ""
3752 "Немагчыма адкрыць cpio-архіў\n"
3753 "%s"
3755 #, c-format
3756 msgid ""
3757 "Premature end of cpio archive\n"
3758 "%s"
3759 msgstr ""
3760 "Заўчасны канец архіву cpio\n"
3761 "%s"
3763 #, c-format
3764 msgid ""
3765 "Inconsistent hardlinks of\n"
3766 "%s\n"
3767 "in cpio archive\n"
3768 "%s"
3769 msgstr ""
3770 "Няўзгодненая жорсткая спасылка\n"
3771 "%s\n"
3772 "у архіве cpio\n"
3773 "%s"
3775 #, c-format
3776 msgid "%s contains duplicate entries! Skipping!"
3777 msgstr "%s утрымлівае падвойныя запісы! Пропуск!"
3779 #, c-format
3780 msgid ""
3781 "Corrupted cpio header encountered in\n"
3782 "%s"
3783 msgstr ""
3784 "Пашкоджаны загаловак cpio знойдзены ў\n"
3785 "%s"
3787 #, c-format
3788 msgid ""
3789 "Unexpected end of file\n"
3790 "%s"
3791 msgstr ""
3792 "Нечаканы канец файла\n"
3793 "%s"
3795 #, c-format
3796 msgid ""
3797 "Cannot open %s archive\n"
3798 "%s"
3799 msgstr ""
3800 "Немагчыма адкрыць %s-архіў\n"
3801 "%s"
3803 msgid "Inconsistent extfs archive"
3804 msgstr "Няўзгоднены архіў extfs"
3806 #, c-format
3807 msgid "Warning: cannot open %s directory\n"
3808 msgstr "Папярэджанне:  немагчыма адкрыць каталог '%s'\n"
3810 #, c-format
3811 msgid "fish: Disconnecting from %s"
3812 msgstr "fish: Адлучэнне ад %s"
3814 msgid "fish: Waiting for initial line..."
3815 msgstr "fish: Чакаецца радок ініцыялізацыі..."
3817 msgid "Sorry, we cannot do password authenticated connections for now."
3818 msgstr "Выбачайце, немагчыма стварыць аўтарызаваныя паролем злучэнні зараз."
3820 #, c-format
3821 msgid "fish: Password is required for %s"
3822 msgstr "fish: Патрабуецца пароль для %s"
3824 msgid "fish: Sending password..."
3825 msgstr "fish: Дасылаецца пароль..."
3827 msgid "fish: Sending initial line..."
3828 msgstr "fish: Дасылаецца радок ініцыялізацыі..."
3830 msgid "fish: Handshaking version..."
3831 msgstr "fish: Версія пацверджання сувязі..."
3833 msgid "fish: Getting host info..."
3834 msgstr "fish: Атрыманне iнфармацыi хаста"
3836 #, c-format
3837 msgid "fish: Reading directory %s..."
3838 msgstr "fish: Чытанне каталога %s..."
3840 #, c-format
3841 msgid "%s: done."
3842 msgstr "%s: зроблена."
3844 #, c-format
3845 msgid "%s: failure"
3846 msgstr "%s: збой "
3848 #, c-format
3849 msgid "fish: store %s: sending command..."
3850 msgstr "fish: запіс %s: дасылаецца каманда..."
3852 msgid "fish: Local read failed, sending zeros"
3853 msgstr "fish: Збой лакальнага чытання, дасылаюцца нулі"
3855 msgid "fish: storing file"
3856 msgstr "fish: захаванне файла"
3858 msgid "Aborting transfer..."
3859 msgstr "Перарыванне перадачы..."
3861 msgid "Error reported after abort."
3862 msgstr "Адзначана памылка пасля перарывання."
3864 msgid "Aborted transfer would be successful."
3865 msgstr "Перадача паспяхова перарваная."
3867 #, c-format
3868 msgid "ftpfs: Disconnecting from %s"
3869 msgstr "ftpfs: Адлучэнне ад %s"
3871 #, c-format
3872 msgid "FTP: Password required for %s"
3873 msgstr "FTP: Патрабуецца пароль для %s"
3875 msgid "ftpfs: sending login name"
3876 msgstr "ftpfs: Дасылаецца імя карыстальніка"
3878 msgid "ftpfs: sending user password"
3879 msgstr "ftpfs: Дасылаецца пароль карыстальніка"
3881 #, c-format
3882 msgid "FTP: Account required for user %s"
3883 msgstr "FTP: Рахунак патрабуецца для %s"
3885 msgid "Account:"
3886 msgstr "Рахунак:"
3888 msgid "ftpfs: sending user account"
3889 msgstr "ftpfs: дасылаецца звесткі рахунка"
3891 msgid "ftpfs: logged in"
3892 msgstr "ftpfs: зарэгістраваны"
3894 #, c-format
3895 msgid "ftpfs: Login incorrect for user %s "
3896 msgstr "ftpfs: Памылка рэгістрацыі карыстальніка %s "
3898 msgid "ftpfs: Invalid host name."
3899 msgstr "ftpfs: Памылковае імя сістэмы."
3901 #, c-format
3902 msgid "ftpfs: %s"
3903 msgstr "ftpfs: %s"
3905 #, c-format
3906 msgid "ftpfs: making connection to %s"
3907 msgstr "ftpfs: здзяйсняецца далучэнне да %s"
3909 msgid "ftpfs: connection interrupted by user"
3910 msgstr "ftpfs: злучэнне перарванае карыстальнікам"
3912 #, c-format
3913 msgid "ftpfs: connection to server failed: %s"
3914 msgstr "ftpfs: збой далучэння да сервера: %s"
3916 #, c-format
3917 msgid "Waiting to retry... %d (Control-G to cancel)"
3918 msgstr "Чаканне паўтору ... %d (Control-G для адмены)"
3920 msgid "ftpfs: invalid address family"
3921 msgstr "ftpfs: Памылковы тып адрасу"
3923 #, c-format
3924 msgid "ftpfs: could not create socket: %s"
3925 msgstr "ftpfs: Немагчыма стварыць сокет: %s "
3927 msgid "ftpfs: could not setup passive mode"
3928 msgstr "ftpfs: немагчыма ўсталяваць пасіўны рэжым"
3930 msgid "ftpfs: aborting transfer."
3931 msgstr "ftpfs: перарыванне перадачы."
3933 #, c-format
3934 msgid "ftpfs: abort error: %s"
3935 msgstr "ftpfs: Памылка перарывання: %s"
3937 msgid "ftpfs: abort failed"
3938 msgstr "ftpfs: збой перарывання"
3940 msgid "ftpfs: CWD failed."
3941 msgstr "ftpfs: збой пошуку бягучага працоўнага каталога."
3943 msgid "ftpfs: couldn't resolve symlink"
3944 msgstr "ftpfs: немагчыма вызначыць сімвалічную спасылку"
3946 msgid "Resolving symlink..."
3947 msgstr "Вызначаецца сімвалічная спасылка..."
3949 #, c-format
3950 msgid "ftpfs: Reading FTP directory %s... %s%s"
3951 msgstr "ftpfs: Чытанне каталога FTP %s... %s%s"
3953 msgid "(strict rfc959)"
3954 msgstr "(абмежаванне rfc959)"
3956 msgid "(chdir first)"
3957 msgstr "(спачатку chdir)"
3959 msgid "ftpfs: failed; nowhere to fallback to"
3960 msgstr "ftpfs: памылка; няма куды перайсці на аварыйны рэжым"
3962 msgid "ftpfs: storing file"
3963 msgstr "ftpfs: захаванне файла"
3965 msgid ""
3966 "~/.netrc file has incorrect mode\n"
3967 "Remove password or correct mode"
3968 msgstr ""
3969 "Файл ~/.netrc  мае няправільныя правы доступу.\n"
3970 "Выдаліце пароль ці выпраўце правы"
3972 #, c-format
3973 msgid "%s: Warning: file %s not found\n"
3974 msgstr "%s: Папярэджанне: файл %s не знойдзены\n"
3976 #, c-format
3977 msgid ""
3978 "Warning: Invalid line in %s:\n"
3979 "%s\n"
3980 msgstr ""
3981 "Увага: Памылковы радок у %s:\n"
3982 "%s\n"
3984 #, c-format
3985 msgid ""
3986 "Warning: Invalid flag %c in %s:\n"
3987 "%s\n"
3988 msgstr ""
3989 "Увага: Памылковы сцяг %c у %s:\n"
3990 "%s\n"
3992 #, c-format
3993 msgid "sftp: an error occured while reading %s: %s"
3994 msgstr ""
3996 msgid "sftp: Unable to get current user name."
3997 msgstr ""
3999 msgid "sftp: Invalid host name."
4000 msgstr ""
4002 msgid "sftp: Invalid port value."
4003 msgstr ""
4005 #, c-format
4006 msgid "sftp: %s"
4007 msgstr ""
4009 #, c-format
4010 msgid "sftp: making connection to %s"
4011 msgstr ""
4013 msgid "sftp: connection interrupted by user"
4014 msgstr ""
4016 #, c-format
4017 msgid "sftp: connection to server failed: %s"
4018 msgstr ""
4020 #, c-format
4021 msgid "sftp: Enter passphrase for %s "
4022 msgstr ""
4024 msgid "sftp: Passphrase is empty."
4025 msgstr ""
4027 #, c-format
4028 msgid "sftp: Enter password for %s "
4029 msgstr ""
4031 msgid "sftp: Password is empty."
4032 msgstr ""
4034 #, c-format
4035 msgid "sftp: Failure establishing SSH session: (%d)"
4036 msgstr ""
4038 msgid "sftp: No file handler data present for reading file"
4039 msgstr ""
4041 #, c-format
4042 msgid "sftp: (Ctrl-G break) Listing... %s"
4043 msgstr ""
4045 msgid "sftp: Listing done."
4046 msgstr ""
4048 #, c-format
4049 msgid "reconnect to %s failed"
4050 msgstr "Памылка перападключэння да %s"
4052 msgid "Authentication failed"
4053 msgstr "памылка аўтэнтыфікацыi"
4055 #, c-format
4056 msgid "Error %s creating directory %s"
4057 msgstr "Памылка %s стварэння каталагу %s"
4059 #, c-format
4060 msgid "Error %s removing directory %s"
4061 msgstr "Памылка %s выдалення каталагу %s"
4063 #, c-format
4064 msgid "%s opening remote file %s"
4065 msgstr "%s адкрыцця аддаленага файла %s"
4067 #, c-format
4068 msgid "%s removing remote file %s"
4069 msgstr "%s выдалення аддаленага файла %s"
4071 #, c-format
4072 msgid "%s renaming files\n"
4073 msgstr "%s перайменавання файла\n"
4075 #, c-format
4076 msgid ""
4077 "Cannot open tar archive\n"
4078 "%s"
4079 msgstr ""
4080 "Немагчыма адкрыць tar-архіў\n"
4081 "%s"
4083 msgid "Inconsistent tar archive"
4084 msgstr "Супярэчлівы tar-архіў"
4086 msgid "Unexpected EOF on archive file"
4087 msgstr "Нечаканы канец архіўнага файла"
4089 #, c-format
4090 msgid ""
4091 "%s\n"
4092 "doesn't look like a tar archive."
4093 msgstr ""
4094 "%s\n"
4095 "не падобны да tar-архіва."
4097 msgid "undelfs: error"
4098 msgstr "undelfs: памылка"
4100 msgid "not enough memory"
4101 msgstr "Не хапае памяці"
4103 msgid "while allocating block buffer"
4104 msgstr "пры выдзяленнi блочнага буфара"
4106 #, c-format
4107 msgid "open_inode_scan: %d"
4108 msgstr "open_inode_scan: %d"
4110 #, c-format
4111 msgid "while starting inode scan %d"
4112 msgstr "пры запуску сканавання инода %d"
4114 #, c-format
4115 msgid "undelfs: loading deleted files information %d inodes"
4116 msgstr "undelfs: загрузка інфармацыі аб выдаленых файлах %d inodes"
4118 #, c-format
4119 msgid "while calling ext2_block_iterate %d"
4120 msgstr "пры вызаве ext2_block_iterate %d"
4122 msgid "no more memory while reallocating array"
4123 msgstr "Не хапае памяці для "
4125 #, c-format
4126 msgid "while doing inode scan %d"
4127 msgstr "пакуль робiцца сканаванне инода %d"
4129 #, c-format
4130 msgid "Cannot open file %s"
4131 msgstr "Не магу адкрыць файл %s"
4133 msgid "undelfs: reading inode bitmap..."
4134 msgstr "undelfs: чытанне бітавай мапы inode..."
4136 #, c-format
4137 msgid ""
4138 "Cannot load inode bitmap from:\n"
4139 "%s"
4140 msgstr ""
4141 "Не ўдаецца загрузіць малюнак инодаў з:\n"
4142 "%s"
4144 msgid "undelfs: reading block bitmap..."
4145 msgstr "undelfs: чытанне блоку бітавай мапы..."
4147 #, c-format
4148 msgid ""
4149 "Cannot load block bitmap from:\n"
4150 "%s"
4151 msgstr ""
4152 "Не ўдаецца загрузіць малюнак блокаў з:\n"
4153 "%s"
4155 msgid "vfs_info is not fs!"
4156 msgstr "vfs_info не fs!"
4158 msgid "You have to chdir to extract files first"
4159 msgstr "Папершае Вы павінны перайсці ў каталаг для вымання файлаў"
4161 msgid "while iterating over blocks"
4162 msgstr "пры пераборы блокаў"
4164 #, c-format
4165 msgid "Cannot open file \"%s\""
4166 msgstr "Не ўдаецца адкрыць файл \"%s\""
4168 msgid "Ext2lib error"
4169 msgstr "Памылка Ext2lib"
4171 msgid "Invalid value"
4172 msgstr "Памылковае значэнне"
4174 msgid "Cannot spawn child process"
4175 msgstr "Немагчыма спарадзіць дачэрні працэс"
4177 msgid "Empty output from child filter"
4178 msgstr "Пусты вывад ад працэса-нашчадка фільтра"
4180 msgid "&Line number (decimal)"
4181 msgstr "&Нумар радка (дзесятковы)"
4183 msgid "Pe&rcents"
4184 msgstr "Працэнты"
4186 msgid "&Decimal offset"
4187 msgstr "&Зрушэнне (дзесятковае)"
4189 msgid "He&xadecimal offset"
4190 msgstr "З&рушэнне (шаснаццатковае)"
4192 msgid "Goto"
4193 msgstr "Перайсцi"
4195 msgid "ButtonBar|Ascii"
4196 msgstr "Ascii"
4198 msgid "ButtonBar|HxSrch"
4199 msgstr "ШсПошк"
4201 msgid "ButtonBar|UnWrap"
4202 msgstr "Разгарн"
4204 msgid "ButtonBar|Wrap"
4205 msgstr "Згарн"
4207 msgid "ButtonBar|Hex"
4208 msgstr "Hex"
4210 msgid "ButtonBar|Goto"
4211 msgstr "Перайсці"
4213 msgid "ButtonBar|Raw"
4214 msgstr "Зыходны"
4216 msgid "ButtonBar|Parse"
4217 msgstr "Фільтр"
4219 msgid "ButtonBar|Unform"
4220 msgstr "Не фарм"
4222 msgid "ButtonBar|Format"
4223 msgstr "Фармат"
4225 #, c-format
4226 msgid ""
4227 "Error while closing the file:\n"
4228 "%s\n"
4229 "Data may have been written or not"
4230 msgstr ""
4231 "Памылка закрыцця файла:\n"
4232 "%s\n"
4233 "Дадзеныя могуць быць запісаныя, так і не"
4235 #, c-format
4236 msgid ""
4237 "Cannot save file:\n"
4238 "%s"
4239 msgstr ""
4240 "Немагчыма захаваць файл:\n"
4241 "%s"
4243 msgid "File was modified. Save with exit?"
4244 msgstr "Файл быў зменены. Захаваць пры выхадзе?"
4246 msgid "&Cancel quit"
4247 msgstr "Пера&рваць выхад"
4249 msgid ""
4250 "Midnight Commander is being shut down.\n"
4251 "Save modified file?"
4252 msgstr ""
4253 "Midnight Commander ў цяперашні час закрываецца.\n"
4254 "Захаваць змянены файл?"
4256 msgid "View: "
4257 msgstr "Прагляд: "
4259 #, c-format
4260 msgid ""
4261 "Cannot open \"%s\"\n"
4262 "%s"
4263 msgstr ""
4264 "Немагчыма адкрыць \"%s\"\n"
4265 "%s"
4267 msgid "Cannot view: not a regular file"
4268 msgstr "Прагляд немагчымы: незвычайны файл"
4270 msgid "Seeking to search result"
4271 msgstr "Пераход да знойдзенага"
4273 msgid "Search done"
4274 msgstr "Пошук скончаны"
4276 msgid "Continue from beginning?"
4277 msgstr "Працягнуць з пачатку?"
4279 #~ msgid "On"
4280 #~ msgstr "На"
4282 #~ msgid "Mode"
4283 #~ msgstr "Рэжым"
4285 #~ msgid "%6d of %d"
4286 #~ msgstr "%6d з %d"
4288 #~ msgid "Case sensi&tive"
4289 #~ msgstr "Улік &рэгістру"
4291 #~ msgid "sec"
4292 #~ msgstr "сек"
4294 #~ msgid "Background Jobs"
4295 #~ msgstr "Заданні ў фоне"
4297 #~ msgid "Delete:"
4298 #~ msgstr "Выдалiць:"
4300 #~ msgid "Target date: %s, size %llu"
4301 #~ msgstr "Мэтавы: дата мадыфікацыі: %s, памер: %llu"
4303 #~ msgid "Case s&ensitive"
4304 #~ msgstr "З улікам рэ&гістра"
4306 #~ msgid "Press all the keys mentioned here. After you have done it, check"
4307 #~ msgstr "Націсніце ўсе пералічаныя клавішы. Пасля націска адшукайце,"
4309 #~ msgid "which keys are not marked with OK.  Press space on the missing"
4310 #~ msgstr "якія клавішы не маюць адзнакі Так. Для навучання клавішы абярыце"
4312 #~ msgid "key, or click with the mouse to define it. Move around with Tab."
4313 #~ msgstr "яе пры дапамозе Tab ці мышшу і націсніце прагал."
4315 #~ msgid "fish: storing zeros"
4316 #~ msgstr "fish: захаванне нулёў"