descriptionWestern Frisian spelling dictionaries
homepage URLhttp://extensions.libreoffice.org/extension-center/western-frisian-spelling-dictionaries
ownertranslations@ziggo.nl
last changeMon, 16 May 2016 06:05:11 +0000 (16 08:05 +0200)
content tags
add:
readme

Hjir wurdtwaard de boarnekoade ûnderholden fan de OpenOffice/LibreOffice-ekstinsje mei it Frysk staveringswurdboek. Klik op Atom/RSS om op 'e hichte te bliuwen.

Jo binne wolkom weromkeppeling te jaan op boppesteand e-mailadres.

Ynstallearjen

Lisinsje

De ekstinsje, yn kombinaasje mei it wurdboek, falt ûnder de GPLv3+. Foar it wurdboek (fy_NL.dic, fy_NL.aff en README_fy_NL.txt) jildt de LGPL.

shortlog
2016-05-16 AlwinFrysk Hânwurdboek 2008, g/ch groupmaster
2016-04-28 AlwinSpelling reform of 2015, more û & oe
2016-02-13 AlwinVersion release.v2016.02.13
2016-02-13 AlwinUse office suite neutral identifier.
2016-02-13 AlwinDictionary cleanup
2016-02-09 AlwinSpelling reform of 2015, oe/û group
2016-02-07 AlwinSpelling reform of 2015, û/oe group
2016-02-07 AlwinSpelling reform of 2015, v/f group
2016-02-07 AlwinSpelling reform of 2015, ieu/iuw group
2016-02-06 AlwinDictionary cleanup
2016-01-11 AlwinAdded high contrast icon.
2016-01-11 AlwinUpdated copyright years.
2015-12-28 AlwinFirst release, licensing extension under GPLv3 or later.
tags
3 years ago v2016.02.13 dict-fy_nl-20160213.oxt SHA256...
heads
2 years ago master