Unset dbus_python_released
commit9fc1958471a95249984e9556b7dab8838eb19844
authorSimon McVittie <simon.mcvittie@collabora.co.uk>
Tue, 3 Jul 2007 18:54:06 +0000 (3 19:54 +0100)
committerSimon McVittie <simon.mcvittie@collabora.co.uk>
Tue, 3 Jul 2007 18:54:06 +0000 (3 19:54 +0100)
treed3a6ed9c262181a70189700dbe56cf0322af7078
parenta2ee1a4bbdef1613c44be8131b9a89bf8c4543ba
Unset dbus_python_released
configure.ac