tools/check-coding-style.mk: Work correctly with out-of-tree builds
commit494191632d27aa60c6f7c8fbcb1b595f8ff0253e
authorSimon McVittie <simon.mcvittie@collabora.co.uk>
Mon, 30 Apr 2007 11:55:21 +0000 (30 12:55 +0100)
committerSimon McVittie <simon.mcvittie@collabora.co.uk>
Mon, 30 Apr 2007 11:55:21 +0000 (30 12:55 +0100)
treeb10be3d40a30f41820b54df2f7130e03b1e08abc
parent060ffcc1d3f3296c679b4e91c1ed070b2e0205f9
tools/check-coding-style.mk: Work correctly with out-of-tree builds
tools/check-coding-style.mk