adding test scripts
[csql.git] / test / cache / Gateway / db2updatet3.sql
blobfbdf864da3df2086bfcf544405518d16c5692e81
1 update t3 set t3f2=1995, t3f9 = '1971-12-25 11:42:35' where t3f1 = 2;
2 update t3 set t3f3=333666999, t3f9 = '1973-08-15 13:45:36' where t3f1 = 3;
3 update t3 set t3f4='poonam', t3f9 = '1974-12-25 14:42:35' where t3f1 = 4;
4 update t3 set t3f7='1978-09-12', t3f9 = '1977-12-25 17:42:35' where t3f1 = 7;
5 update t3 set t3f8='12:34:56', t3f9 = '1978-12-25 18:42:35' where t3f1 =8;
6 update t3 set t3f9='1978-09-12 12:34:56', t3f9 = '1979-12-25 19:42:35' where t3f1 = 9;