descriptionSixXS Automatic IPv6 Connectivity Client Utility
homepage URLhttp://github.com/rhaasjes/aiccu
ownerreinier@haasjes.com
last changeWed, 6 Jan 2010 10:23:46 +0000 (6 11:23 +0100)
content tags
add:
readme

Moved to github.com

shortlog
2010-01-06 Reinier HaasjesRevert "debug; set -x to config"masterdebian/20070115-11
2010-01-06 Reinier HaasjesRevert "debug; set -x to postinst"
2010-01-06 Reinier HaasjesRevert "debug; disable init script"
2010-01-06 Reinier HaasjesFix "uses non-essential tools in the config script...
2010-01-06 Reinier HaasjesAdd lintian-overrides file; silence lintian message...
2010-01-06 Reinier HaasjesRevert "Added upstream changelog"
2010-01-05 Reinier HaasjesFixed shell-script-fails-syntax-check ./etc/pm/sleep...
2010-01-01 Reinier HaasjesMerge branch 'mw/config'
2010-01-01 Reinier HaasjesRemove configfile in postinst if equal to template
2009-12-31 Reinier HaasjesAdd restart script to /etc/pm/sleep.d (Closes: #531003)
2009-12-28 Reinier HaasjesAdded Japanese translation (Closes: #562803)
2009-12-27 Reinier HaasjesCopy template if no config file will be prepared by...
2009-12-27 Reinier HaasjesFixed trap in config
2009-12-27 Reinier HaasjesOnly update /etc/aiccu.conf password & tunnel fields...
2009-12-27 Reinier HaasjesFixed '$BINARY tunnels' exit status catch
2009-12-27 Reinier Haasjesdebug; set -x to config
...
tags
8 years ago debian/20070115-11 Debian release 20070115-11
8 years ago debian/20070115-10 Debian release 20070115-10
8 years ago debian/20070115-9 Debian release 20070115-9
8 years ago upstream/20070115 Upstream version 20070115
heads
8 years ago master
8 years ago pristine-tar
8 years ago upstream