tex: Introduction, data extraction cleanups
[gostyle.git] / player.marks / tasuki
blob4d36d108e7d832e2b31b119255c3ad20d6011035
1 Chen Yaoye      7 5 7 6
2 Cho Chikun      9 7 7 9
3 Cho U           4 6 7 4
4 Gu Li           5 6 9 5
5 Ishida Yoshio   6 3 5 5
6 Luo Xihe        8 4 7 7
7 Ma Xiaochun     5 7 7 7
8 O Meien         3 9 6 5
9 Otake Hideo     4 3 6 5
10 Rui Naiwei      5 6 8 5
11 Sakata Eio      6 4 8 6
12 Takemiya Masaki 1 4 7 2
13 Yi Ch'ang-ho old         7 6 4 4
14 Yi Ch'ang-ho    7 6 6 4
15 Yi Se-tol       6 5 9 5
16 Yoda Norimoto   4 4 7 3