tex: Strength PCA fix
[gostyle.git] / player.marks / motoki
blob3bcadce98b6ff3b2f5bc08590d9bf3bce3bf29f5
1 Cho Chikun      8 9 8 8
2 Cho U           9 7 6 8
3 Gu Li           7 8 10 4
4 Ishida Yoshio   9 6 2 6
5 Luo Xihe        6 8 9 7
6 Ma Xiaochun     9 6 7 8
7 O Meien         1 10 10 2
8 Otake Hideo     4 3 5 3
9 Rui Naiwei      6 6 10 2
10 Sakata Eio      10 5 6 10
11 Takemiya Masaki 2 6 6 1
12 Yi Ch'ang-ho    8 3 2 3
13 Yi Se-tol       5 10 10 8
14 Yoda Norimoto   8 2 2 5
15 Fujisawa Hideyuki       4 8 7 4
16 Go Seigen       8 10 9 6
17 Hane Naoki      8 2 4 6
18 Honinbo Dosaku  2 10 8 5
19 Honinbo Shusaku 8 3 2 6
20 Honinbo Shuwa   10 8 2 10
21 Kato Masao      2 3 9 4
22 Kobayashi Koichi        8 3 3 6
23 Miyazawa Goro   1 10 10 3
24 Takao Shinji    4 3 7 4
25 Yamashita Keigo 2 8 10 4
26 Yuki Satoshi    2 8 10 4