i18n: for-each-ref: mark parseopt strings for translation
[git/jnareb-git.git] / t / t9154-git-svn-fancy-glob.sh
bloba6a56a6cb908b30799b46b1e122c1b59079db43d
1 #!/bin/sh
3 # Copyright (c) 2010 Jay Soffian
6 test_description='git svn fancy glob test'
8 . ./lib-git-svn.sh
10 test_expect_success 'load svn repo' "
11 svnadmin load -q '$rawsvnrepo' < '$TEST_DIRECTORY/t9154/svn.dump' &&
12 git svn init --minimize-url -T trunk '$svnrepo' &&
13 git svn fetch
16 test_expect_success 'add red branch' "
17 git config svn-remote.svn.branches 'branches/{red}:refs/remotes/*' &&
18 git svn fetch &&
19 git rev-parse refs/remotes/red &&
20 test_must_fail git rev-parse refs/remotes/green &&
21 test_must_fail git rev-parse refs/remotes/blue
24 test_expect_success 'add green branch' "
25 GIT_CONFIG=.git/svn/.metadata git config --unset svn-remote.svn.branches-maxRev &&
26 git config svn-remote.svn.branches 'branches/{red,green}:refs/remotes/*' &&
27 git svn fetch &&
28 git rev-parse refs/remotes/red &&
29 git rev-parse refs/remotes/green &&
30 test_must_fail git rev-parse refs/remotes/blue
33 test_expect_success 'add all branches' "
34 GIT_CONFIG=.git/svn/.metadata git config --unset svn-remote.svn.branches-maxRev &&
35 git config svn-remote.svn.branches 'branches/*:refs/remotes/*' &&
36 git svn fetch &&
37 git rev-parse refs/remotes/red &&
38 git rev-parse refs/remotes/green &&
39 git rev-parse refs/remotes/blue
42 test_done