i18n: for-each-ref: mark parseopt strings for translation
[git/jnareb-git.git] / t / t9110-git-svn-use-svm-props.sh
bloba06e4c5b8e3fa5d5c0c14afede47c630ccb07712
1 #!/bin/sh
3 # Copyright (c) 2007 Eric Wong
6 test_description='git svn useSvmProps test'
8 . ./lib-git-svn.sh
10 test_expect_success 'load svm repo' '
11 svnadmin load -q "$rawsvnrepo" < "$TEST_DIRECTORY"/t9110/svm.dump &&
12 git svn init --minimize-url -R arr -i bar "$svnrepo"/mirror/arr &&
13 git svn init --minimize-url -R argh -i dir "$svnrepo"/mirror/argh &&
14 git svn init --minimize-url -R argh -i e \
15 "$svnrepo"/mirror/argh/a/b/c/d/e &&
16 git config svn.useSvmProps true &&
17 git svn fetch --all
20 uuid=161ce429-a9dd-4828-af4a-52023f968c89
22 bar_url=http://mayonaise/svnrepo/bar
23 test_expect_success 'verify metadata for /bar' "
24 git cat-file commit refs/remotes/bar | \
25 grep '^${git_svn_id}: $bar_url@12 $uuid$' &&
26 git cat-file commit refs/remotes/bar~1 | \
27 grep '^${git_svn_id}: $bar_url@11 $uuid$' &&
28 git cat-file commit refs/remotes/bar~2 | \
29 grep '^${git_svn_id}: $bar_url@10 $uuid$' &&
30 git cat-file commit refs/remotes/bar~3 | \
31 grep '^${git_svn_id}: $bar_url@9 $uuid$' &&
32 git cat-file commit refs/remotes/bar~4 | \
33 grep '^${git_svn_id}: $bar_url@6 $uuid$' &&
34 git cat-file commit refs/remotes/bar~5 | \
35 grep '^${git_svn_id}: $bar_url@1 $uuid$'
38 e_url=http://mayonaise/svnrepo/dir/a/b/c/d/e
39 test_expect_success 'verify metadata for /dir/a/b/c/d/e' "
40 git cat-file commit refs/remotes/e | \
41 grep '^${git_svn_id}: $e_url@1 $uuid$'
44 dir_url=http://mayonaise/svnrepo/dir
45 test_expect_success 'verify metadata for /dir' "
46 git cat-file commit refs/remotes/dir | \
47 grep '^${git_svn_id}: $dir_url@2 $uuid$' &&
48 git cat-file commit refs/remotes/dir~1 | \
49 grep '^${git_svn_id}: $dir_url@1 $uuid$'
52 test_expect_success 'find commit based on SVN revision number' "
53 git svn find-rev r12 |
54 grep `git rev-parse HEAD`
57 test_expect_success 'empty rebase' "
58 git svn rebase
61 test_done