HAMMER 60I/Many: Mirroring
[dragonfly.git] / sys / vfs / nfs /
tree87b2b8416fd6999df50b548fda902b124d943ae0
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 553 Makefile
-rw-r--r-- 42440 bootp_subr.c
-rw-r--r-- 883 krpc.h
-rw-r--r-- 12086 krpc_subr.c
-rw-r--r-- 26434 nfs.h
-rw-r--r-- 42964 nfs_bio.c
-rw-r--r-- 5235 nfs_kerb.c
-rw-r--r-- 10687 nfs_mountrpc.c
-rw-r--r-- 7765 nfs_node.c
-rw-r--r-- 93011 nfs_serv.c
-rw-r--r-- 62706 nfs_socket.c
-rw-r--r-- 9463 nfs_srvcache.c
-rw-r--r-- 51339 nfs_subs.c
-rw-r--r-- 31264 nfs_syscalls.c
-rw-r--r-- 34163 nfs_vfsops.c
-rw-r--r-- 91882 nfs_vnops.c
-rw-r--r-- 5786 nfsdiskless.h
-rw-r--r-- 16317 nfsm_subs.h
-rw-r--r-- 4792 nfsmount.h
-rw-r--r-- 2531 nfsmountrpc.h
-rw-r--r-- 8181 nfsnode.h
-rw-r--r-- 13848 nfsproto.h
-rw-r--r-- 4131 nfsrtt.h
-rw-r--r-- 3284 nfsrvcache.h
-rw-r--r-- 2157 nfsv2.h
-rw-r--r-- 4403 rpcv2.h
-rw-r--r-- 3978 xdr_subs.h