adding test scripts
[csql.git] / test / sqlapi / Select / exp.test016
blobbd52dfe06e2b50b5046518e11d8ace508f50f75b
1 Table created
2 Table created
3 Table created
4 Inserting records into table T1
5 5 rows inserted into table T1
6 Inserting records into table T2
7 5 rows inserted into table T2
8 Inserting records into table T3
9 5 rows inserted into table T3
10 SELECT * FROM T1;
11 T1.f1   T1.f2
12 0       lakshya
13 1       lakshya
14 2       lakshya
15 3       lakshya
16 4       lakshya
17 SELECT * FROM T2;
18 T2.f1   T2.f2
19 5       lakshya
20 6       lakshya
21 7       lakshya
22 8       lakshya
23 9       lakshya
24 SELECT * FROM T3;
25 T3.f1   T3.f2
26 10      lakshya
27 11      lakshya
28 12      lakshya
29 13      lakshya
30 14      lakshya
31 Table T1 dropped successfully
32 Table T2 dropped successfully
33 Table T3 dropped successfully