Updated translation files.
[LameXP.git] / etc / Translation / LameXP_PL.ts
blob7b37391eaeecebb8f26a249aec66b072a6db5260
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <!DOCTYPE TS>
3 <TS version="2.0" language="pl_PL" sourcelanguage="en">
4 <context>
5     <name>AboutDialog</name>
6     <message>
7         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="565"/>
8         <source>LameXP - Audio Encoder Front-end</source>
9         <translation type="unfinished">LameXP - Program do kompresji dźwięku</translation>
10     </message>
11     <message>
12         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="569"/>
13         <source>Please visit %1 for news and updates!</source>
14         <translation type="unfinished">Odwiedź %1 aby zobaczyć nowości i aktualizacje!</translation>
15     </message>
16     <message>
17         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="581"/>
18         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="593"/>
19         <source>Note: This demo (pre-release) version of LameXP will expire at %1. Still %2 days left.</source>
20         <translation type="unfinished">Uwaga: To jest wersja próbna LameXP, która wygaśnie %1. Pozostało jeszcze %2 dni.</translation>
21     </message>
22     <message>
23         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="613"/>
24         <source>Note: LameXP is free software. Do &lt;b&gt;not&lt;/b&gt; pay money to obtain or use LameXP! If some third-party website tries to make you pay for downloading LameXP, you should &lt;b&gt;not&lt;/b&gt; respond to the offer !!!</source>
25         <translation type="unfinished">Uwaga: LameXP jest darmowym oprogramowaniem. &lt;b&gt;Nie&lt;/b&gt; płać nikomu za ten program! Jeśli ktoś oferuje Ci LameXP za pieniądze &lt;b&gt;nie&lt;/b&gt; kupuj od niego!!!</translation>
26     </message>
27     <message>
28         <location filename="../../gui/AboutDialog.ui" line="20"/>
29         <source>About LameXP</source>
30         <translation type="unfinished">Informacje o LameXP</translation>
31     </message>
32     <message>
33         <location filename="../../gui/AboutDialog.ui" line="439"/>
34         <source>Show License Text</source>
35         <translation type="unfinished">Pokaż tekst licencji</translation>
36     </message>
37     <message>
38         <location filename="../../gui/AboutDialog.ui" line="478"/>
39         <source>Accept License</source>
40         <translation type="unfinished">Akceptuj licencję</translation>
41     </message>
42     <message>
43         <location filename="../../gui/AboutDialog.ui" line="498"/>
44         <source>Decline License</source>
45         <translation type="unfinished">Odrzuć licencję</translation>
46     </message>
47     <message>
48         <location filename="../../gui/AboutDialog.ui" line="518"/>
49         <source>About Qt...</source>
50         <translation type="unfinished">Info o Qt...</translation>
51     </message>
52     <message>
53         <location filename="../../gui/AboutDialog.ui" line="236"/>
54         <source>3rd Party S/W</source>
55         <translation type="unfinished">Programy firm trzecich</translation>
56     </message>
57     <message>
58         <location filename="../../gui/AboutDialog.ui" line="40"/>
59         <source>Information</source>
60         <translation type="unfinished">Ogólne</translation>
61     </message>
62     <message>
63         <location filename="../../gui/AboutDialog.ui" line="138"/>
64         <source>Contributors</source>
65         <translation type="unfinished">Autorzy</translation>
66     </message>
67     <message>
68         <location filename="../../gui/AboutDialog.ui" line="334"/>
69         <source>License</source>
70         <translation type="unfinished">Licencja</translation>
71     </message>
72     <message>
73         <location filename="../../gui/AboutDialog.ui" line="535"/>
74         <source>Discard</source>
75         <translation type="unfinished">Zamknij</translation>
76     </message>
77     <message>
78         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="627"/>
79         <source>The following people have contributed to LameXP:</source>
80         <translation type="unfinished">Osoby które pomogły w rozwoju LameXP:</translation>
81     </message>
82     <message>
83         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="630"/>
84         <source>Programmers:</source>
85         <translation type="unfinished">Programiści:</translation>
86     </message>
87     <message>
88         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="633"/>
89         <source>Project Leader</source>
90         <translation type="unfinished">Lider projektu</translation>
91     </message>
92     <message>
93         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="637"/>
94         <source>Translators:</source>
95         <translation type="unfinished">Tłumacze:</translation>
96     </message>
97     <message>
98         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="647"/>
99         <source>Special thanks to:</source>
100         <translation type="unfinished">Specjalne podziękowania dla:</translation>
101     </message>
102     <message>
103         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="657"/>
104         <source>Official Mirrors:</source>
105         <translation type="unfinished">Oficjalni dostawcy:</translation>
106     </message>
107     <message>
108         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="667"/>
109         <source>If you are willing to contribute a LameXP translation, feel free to contact us!</source>
110         <translation type="unfinished">Jeśli chcesz wspomóc LameXP w obsłudze większej ilości języków, nie wahaj skontaktować się z nami!</translation>
111     </message>
112     <message>
113         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="678"/>
114         <source>The following third-party software is used in LameXP:</source>
115         <translation type="unfinished">Programy firm trzecich, które zostały użyte w LameXP:</translation>
116     </message>
117     <message>
118         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="683"/>
119         <source>LAME - OpenSource mp3 Encoder</source>
120         <translation type="unfinished">LAME - Otwartoźródłowy koder mp3</translation>
121     </message>
122     <message>
123         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="685"/>
124         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="707"/>
125         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="728"/>
126         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="749"/>
127         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="763"/>
128         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="777"/>
129         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="791"/>
130         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="826"/>
131         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="833"/>
132         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="840"/>
133         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="854"/>
134         <source>Released under the terms of the GNU Lesser General Public License.</source>
135         <translation type="unfinished">Wydane na warunkach licencji GNU Lesser General Public License.</translation>
136     </message>
137     <message>
138         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="690"/>
139         <source>OggEnc - Vorbis Encoder</source>
140         <translation type="unfinished">OggEnc - Koder formatu Vorbis</translation>
141     </message>
142     <message>
143         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="692"/>
144         <source>Completely open and patent-free audio encoding technology.</source>
145         <translation type="unfinished">Całkowicie otwarta i wolna od patentów technologia kompresji dźwięku.</translation>
146     </message>
147     <message>
148         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="697"/>
149         <source>Nero AAC Reference MPEG-4 Encoder</source>
150         <translation type="unfinished">Referencyjny koder MPEG-4 Nero AAC</translation>
151     </message>
152     <message>
153         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="699"/>
154         <source>Freeware state-of-the-art HE-AAC encoder with 2-Pass support.</source>
155         <translation type="unfinished">Darmowy, jedyny w swoim rodzaju koder HE-AAC z obsługą dwóch przebiegów.</translation>
156     </message>
157     <message>
158         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="701"/>
159         <source>Available from vendor web-site as free download:</source>
160         <translation type="unfinished">Darmowy pakiet dostępny do pobrania ze strony wydawcy:</translation>
161     </message>
162     <message>
163         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="705"/>
164         <source>Aften - A/52 audio encoder</source>
165         <translation type="unfinished">Aften - Koder dźwięku A/52</translation>
166     </message>
167     <message>
168         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="712"/>
169         <source>FLAC - Free Lossless Audio Codec</source>
170         <translation type="unfinished">FLAC - Darmowy i bezstartny kodek dźwięku</translation>
171     </message>
172     <message>
173         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="714"/>
174         <source>Open and patent-free lossless audio compression technology.</source>
175         <translation type="unfinished">Otwarta i wolna od patentów technologia bezstratnej kompresji dźwięku.</translation>
176     </message>
177     <message>
178         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="719"/>
179         <source>Opus Audio Codec</source>
180         <translation type="unfinished">Opus Audio Codec</translation>
181     </message>
182     <message>
183         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="721"/>
184         <source>Totally open, royalty-free, highly versatile audio codec.</source>
185         <translation type="unfinished">Otwartoźródłowy, wolny od patentów, wielozadaniowy kodek dźwięku.</translation>
186     </message>
187     <message>
188         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="726"/>
189         <source>mpg123 - Fast Console MPEG Audio Player/Decoder</source>
190         <translation type="unfinished">mpg123 - Szybki dekoder/odtwarzacz MPEG Audio</translation>
191     </message>
192     <message>
193         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="733"/>
194         <source>FAAD - OpenSource MPEG-4 and MPEG-2 AAC Decoder</source>
195         <translation type="unfinished">FAAD - Otwartoźródłowy dekoder MPEG-4 oraz MPEG-2 AAC</translation>
196     </message>
197     <message>
198         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="735"/>
199         <source>Released under the terms of the GNU General Public License.</source>
200         <translation type="unfinished">Wydane na warunkach licencji GNU General Public License.</translation>
201     </message>
202     <message>
203         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="740"/>
204         <source>OggDec - Vorbis Decoder</source>
205         <translation type="unfinished">OggDec - Dekoder formatu Vorbis</translation>
206     </message>
207     <message>
208         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="742"/>
209         <source>Command line Ogg Vorbis decoder created by John33.</source>
210         <translation type="unfinished">Dekoder Ogg Vorbis obsługiwany z linii komend, stworzony przez John33.</translation>
211     </message>
212     <message>
213         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="747"/>
214         <source>Valdec from AC3Filter Tools - AC3/DTS Decoder</source>
215         <translation type="unfinished">Dekoder AC3/DTS z narzędzi AC3Filter Tools Valdec&apos;a</translation>
216     </message>
217     <message>
218         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="754"/>
219         <source>WavPack - Hybrid Lossless Compression</source>
220         <translation type="unfinished">Wavpack - Bezstratny hybrydowy kodek dźwięku</translation>
221     </message>
222     <message>
223         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="756"/>
224         <source>Completely open audio compression format.</source>
225         <translation type="unfinished">Całkowicie otwarty format kompresji dźwięku.</translation>
226     </message>
227     <message>
228         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="761"/>
229         <source>Musepack - Living Audio Compression</source>
230         <translation type="unfinished">Musepack - Koder dźwięku</translation>
231     </message>
232     <message>
233         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="768"/>
234         <source>Monkey&apos;s Audio - Lossless Audio Compressor</source>
235         <translation type="unfinished">Monkey&apos;s Audio - Koder bezstratnego formatu dźwięku</translation>
236     </message>
237     <message>
238         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="770"/>
239         <source>Freely available source code, simple SDK and non-restrictive licensing.</source>
240         <translation type="unfinished">Szeroko dostępny kod źródłowy, prosty SDK i licencja bez restrykcji.</translation>
241     </message>
242     <message>
243         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="775"/>
244         <source>Shorten - Lossless Audio Compressor</source>
245         <translation type="unfinished">Shorten - Bezstratny kodek dźwięku</translation>
246     </message>
247     <message>
248         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="782"/>
249         <source>Speex - Free Codec For Free Speech</source>
250         <translation type="unfinished">Speex - Darmowy kodek dla mowy ludzkiej</translation>
251     </message>
252     <message>
253         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="784"/>
254         <source>Open Source patent-free audio format designed for speech.</source>
255         <translation type="unfinished">Otwartoźródłowy, wolny od patentów format dźwięku przeznaczony dla mowy ludzkiej.</translation>
256     </message>
257     <message>
258         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="789"/>
259         <source>The True Audio - Lossless Audio Codec</source>
260         <translation type="unfinished">The True Audio - Bezstratny kodek dźwięku</translation>
261     </message>
262     <message>
263         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="796"/>
264         <source>refalac - Win32 command line ALAC encoder/decoder</source>
265         <translation type="unfinished">refalac - Koder/dekoder ALAC na platformę Win32 działający z wiersza poleceń</translation>
266     </message>
267     <message>
268         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="798"/>
269         <source>The ALAC reference implementation by Apple is available under the Apache license.</source>
270         <translation type="unfinished">Referencyjna implementacja formatu ALAC firmy Apple jest dostępna na licencji Apache.</translation>
271     </message>
272     <message>
273         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="803"/>
274         <source>wma2wav - Dump WMA files to Wave Audio</source>
275         <translation type="unfinished">wma2wav - Dekoder plików WMA do Wave</translation>
276     </message>
277     <message>
278         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="805"/>
279         <source>Copyright (c) 2011 LoRd_MuldeR &amp;lt;mulder2@gmx.de&amp;gt;. Some rights reserved.</source>
280         <translation type="unfinished">Prawo do własności (c) posiada 2011 LoRd_MuldeR &amp;lt;mulder2@gmx.de&amp;gt;. Pewne prawa zastrzeżone.</translation>
281     </message>
282     <message>
283         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="812"/>
284         <source>By Jory Stone &amp;lt;jcsston@toughguy.net&amp;gt; and LoRd_MuldeR &amp;lt;mulder2@gmx.de&amp;gt;.</source>
285         <translation type="unfinished">Autorstwa Jory Stone &amp;lt;jcsston@toughguy.net&amp;gt; i LoRd_MuldeR &amp;lt;mulder2@gmx.de&amp;gt;.</translation>
286     </message>
287     <message>
288         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="845"/>
289         <source>cURL - Curl URL Request Library</source>
290         <translation type="unfinished">cURL - Biblioteka klienta Curl URL</translation>
291     </message>
292     <message>
293         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="847"/>
294         <source>By Daniel Stenberg, released under the terms of the MIT/X Derivate License.</source>
295         <translation type="unfinished">Autorstwa Daniela Stenberga, wydane na warunkach licencji MIT/X Derivate License.</translation>
296     </message>
297     <message>
298         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="810"/>
299         <source>avs2wav - Avisynth to Wave Audio converter</source>
300         <translation type="unfinished">avs2wav - Konwerter dźwięku z Avisynth do Wave</translation>
301     </message>
302     <message>
303         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="817"/>
304         <source>dcaenc</source>
305         <translation type="unfinished">dcaenc</translation>
306     </message>
307     <message>
308         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="819"/>
309         <source>Copyright (c) 2008-2011 Alexander E. Patrakov. Distributed under the LGPL.</source>
310         <translation type="unfinished">Prawa autorskie: 2008-2011 Alexander E. Patrakov. Rozpowszechniane na licencji LGPL.</translation>
311     </message>
312     <message>
313         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="824"/>
314         <source>MediaInfo - Media File Analysis Tool</source>
315         <translation type="unfinished">MediaInfo - Narzędzie do analizy plików multimedialnych</translation>
316     </message>
317     <message>
318         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="831"/>
319         <source>SoX - Sound eXchange</source>
320         <translation type="unfinished">SoX - Sound eXchange</translation>
321     </message>
322     <message>
323         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="838"/>
324         <source>GnuPG - The GNU Privacy Guard</source>
325         <translation type="unfinished">GnuPG - GNU Privacy Guard</translation>
326     </message>
327     <message>
328         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="852"/>
329         <source>UPX - The Ultimate Packer for eXecutables</source>
330         <translation type="unfinished">UPX - The Ultimate Packer for eXecutables</translation>
331     </message>
332     <message>
333         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="859"/>
334         <source>Silk Icons - Over 700 icons in PNG format</source>
335         <translation type="unfinished">Silk Icons - Ponad 700 ikonek w formacie PNG</translation>
336     </message>
337     <message>
338         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="861"/>
339         <source>By Mark James, released under the Creative Commons &apos;BY&apos; License.</source>
340         <translation type="unfinished">Autorem programu jest Mark James, wydano na na licencji Creative Commons &quot;BY&quot;.</translation>
341     </message>
342     <message>
343         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="866"/>
344         <source>Angry Chicken and Ghost Scream sound</source>
345         <translation type="unfinished">Dźwięk Angry Chicken i Ghost Scream</translation>
346     </message>
347     <message>
348         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="868"/>
349         <source>By Alexander, released under the Creative Commons &apos;BY&apos; License.</source>
350         <translation type="unfinished">Autorem programu jest Alexander, wydano na licencji Creative Commons &quot;BY&quot;.</translation>
351     </message>
352     <message>
353         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="873"/>
354         <source>The copyright of LameXP as a whole belongs to LoRd_MuldeR. The copyright of third-party software used in LameXP belongs to the individual authors.</source>
355         <translation type="unfinished">Do programu LameXP jako całości, prawa autorskie posiada LoRd_MuldeR. Prawa autorskie oprogramowania firm trzecich należą do autorów poszczególnych programów.</translation>
356     </message>
357     <message>
358         <location filename="../../src/Dialog_About.cpp" line="928"/>
359         <source>n/a</source>
360         <translation type="unfinished">n/d</translation>
361     </message>
362 </context>
363 <context>
364     <name>AudioFileModel</name>
365     <message>
366         <location filename="../../src/Model_AudioFile.cpp" line="308"/>
367         <location filename="../../src/Model_AudioFile.cpp" line="364"/>
368         <source>Profile</source>
369         <translation type="unfinished">Profil</translation>
370     </message>
371     <message>
372         <location filename="../../src/Model_AudioFile.cpp" line="325"/>
373         <source>Channels</source>
374         <translation type="unfinished">Kanały</translation>
375     </message>
376     <message>
377         <location filename="../../src/Model_AudioFile.cpp" line="330"/>
378         <source>Samplerate</source>
379         <translation type="unfinished">Częstotliwość</translation>
380     </message>
381     <message>
382         <location filename="../../src/Model_AudioFile.cpp" line="337"/>
383         <location filename="../../src/Model_AudioFile.cpp" line="341"/>
384         <source>Bitdepth</source>
385         <translation type="unfinished">Głębia bitów</translation>
386     </message>
387     <message>
388         <location filename="../../src/Model_AudioFile.cpp" line="359"/>
389         <source>Type</source>
390         <translation type="unfinished">Typ</translation>
391     </message>
392     <message>
393         <location filename="../../src/Model_AudioFile.cpp" line="368"/>
394         <source>Version</source>
395         <translation type="unfinished">Wersja</translation>
396     </message>
397     <message>
398         <location filename="../../src/Model_AudioFile.cpp" line="375"/>
399         <location filename="../../src/Model_AudioFile.cpp" line="378"/>
400         <location filename="../../src/Model_AudioFile.cpp" line="381"/>
401         <source>Bitrate</source>
402         <translation type="unfinished">Przepływność bitów</translation>
403     </message>
404     <message>
405         <location filename="../../src/Model_AudioFile.cpp" line="375"/>
406         <source>Constant</source>
407         <translation type="unfinished">Stała</translation>
408     </message>
409     <message>
410         <location filename="../../src/Model_AudioFile.cpp" line="378"/>
411         <source>Variable</source>
412         <translation type="unfinished">Zmienna</translation>
413     </message>
414     <message>
415         <location filename="../../src/Model_AudioFile.cpp" line="387"/>
416         <source>Encoder</source>
417         <translation type="unfinished">Koder</translation>
418     </message>
419 </context>
420 <context>
421     <name>CueImportDialog</name>
422     <message>
423         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="94"/>
424         <source>Import Cue Sheet</source>
425         <translation type="unfinished">Importuj Cue Sheet</translation>
426     </message>
427     <message>
428         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="94"/>
429         <source>The following Cue Sheet will be split and imported into LameXP.</source>
430         <translation type="unfinished">Dany plik Cue Sheet będzie podzielony i zaimortowany do LameXP.</translation>
431     </message>
432     <message>
433         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="120"/>
434         <source>Loading Cue Sheet file, please be patient...</source>
435         <translation type="unfinished">Ładowanie pliku Cue Sheet, proszę być cierpliwy...</translation>
436     </message>
437     <message>
438         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="125"/>
439         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="226"/>
440         <source>Failed to load the Cue Sheet file:</source>
441         <translation type="unfinished">Ładowanie pliku Cue Sheet zakończone niepowodzeniem:</translation>
442     </message>
443     <message>
444         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="125"/>
445         <source>The specified file could not be found!</source>
446         <translation type="unfinished">Podany plik nie może być odnaleziony!</translation>
447     </message>
448     <message>
449         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="126"/>
450         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="227"/>
451         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="369"/>
452         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="442"/>
453         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="446"/>
454         <source>Cue Sheet Error</source>
455         <translation type="unfinished">Błąd pliku Cue Sheet</translation>
456     </message>
457     <message>
458         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="154"/>
459         <source>(System Default)</source>
460         <translation type="unfinished">(Domyślne systemowe)</translation>
461     </message>
462     <message>
463         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="161"/>
464         <source>Select ANSI Codepage for Cue Sheet file:</source>
465         <translation type="unfinished">Wybierz kodowanie ANSI dla piku Cue:</translation>
466     </message>
467     <message>
468         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="162"/>
469         <source>OK</source>
470         <translation type="unfinished">OK</translation>
471     </message>
472     <message>
473         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="163"/>
474         <source>Cancel</source>
475         <translation type="unfinished">Anuluj</translation>
476     </message>
477     <message>
478         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="195"/>
479         <source>New Folder</source>
480         <translation type="unfinished">Nowy folder</translation>
481     </message>
482     <message>
483         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="208"/>
484         <source>An unknown error has occured!</source>
485         <translation type="unfinished">Wystąpił nieokreśłony błąd!</translation>
486     </message>
487     <message>
488         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="213"/>
489         <source>The file could not be opened for reading. Make sure you have the required rights!</source>
490         <translation type="unfinished">Plik nie mógł zostać odczytany. Upewnij się że masz prawo odczytu!</translation>
491     </message>
492     <message>
493         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="216"/>
494         <source>The provided file does not look like a valid Cue Sheet disc image file!</source>
495         <translation type="unfinished">Dany plik nie wydaje się prawidłowym plikiem obrazu Cue Sheet!</translation>
496     </message>
497     <message>
498         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="219"/>
499         <source>Could not find any supported audio track in the Cue Sheet image!</source>
500         <translation type="unfinished">Nie znaleziono obsługiwanego formatu dźwięku w żadnej ze ścieżek obrazu Cue Sheet!</translation>
501     </message>
502     <message>
503         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="219"/>
504         <source>Note that LameXP can not handle &quot;binary&quot; Cue Sheet images.</source>
505         <translation type="unfinished">LameXP nie radzi sobie z formatem &quot;binarnym&quot; obrazu Cue Sheet.</translation>
506     </message>
507     <message>
508         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="222"/>
509         <source>The selected Cue Sheet file contains inconsistent information. Take care!</source>
510         <translation type="unfinished">Wybrany plik Cue Sheet zawiera niespójne informacje. Proszę zachować ostrożność!</translation>
511     </message>
512     <message>
513         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="244"/>
514         <source>Unknown Artist</source>
515         <translation type="unfinished">Nieznany Artysta</translation>
516     </message>
517     <message>
518         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="245"/>
519         <source>Unknown Album</source>
520         <translation type="unfinished">Nieznany Album</translation>
521     </message>
522     <message>
523         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="266"/>
524         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="270"/>
525         <source>Choose Output Directory</source>
526         <translation type="unfinished">Wybierz folder wyjściowy</translation>
527     </message>
528     <message>
529         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="296"/>
530         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="303"/>
531         <source>LameXP</source>
532         <translation type="unfinished">LameXP</translation>
533     </message>
534     <message>
535         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="296"/>
536         <source>Error: The selected output directory could not be created!</source>
537         <translation type="unfinished">Błąd: Wybrana  lokalizacja wyjściowa nie może zostać utworzona!</translation>
538     </message>
539     <message>
540         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="303"/>
541         <source>Error: The selected output directory is not writable!</source>
542         <translation type="unfinished">Błąd: Nie można zapisać w wybranej lokalizacji wyjściowej!</translation>
543     </message>
544     <message>
545         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="317"/>
546         <source>Low Diskspace Warning</source>
547         <translation type="unfinished">Ostrzeżenie o małej ilości miejsca na dysku</translation>
548     </message>
549     <message>
550         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="317"/>
551         <source>There are less than %1 GB of free diskspace available in the selected output directory.</source>
552         <translation type="unfinished">Jest mniej niż %1 GB wolnego miejsca w wybranej lokalizacji wyjściowej.</translation>
553     </message>
554     <message>
555         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="317"/>
556         <source>It is highly recommend to free up more diskspace before proceeding with the import!</source>
557         <translation type="unfinished">Jest wysoce zalecane zwolnić miejsce na dysku zanim zaczniesz importować!</translation>
558     </message>
559     <message>
560         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="369"/>
561         <source>Warning: Some of the required input files could not be found!</source>
562         <translation type="unfinished">Ostrzeżenie: Niektóre wymagane pliki źródłowe nie zostały odnalezione!</translation>
563     </message>
564     <message>
565         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="405"/>
566         <source>Analyzing file(s), please wait...</source>
567         <translation type="unfinished">Analizowanie pliku/ów, proszę czekać...</translation>
568     </message>
569     <message>
570         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="410"/>
571         <source>Analysis Failed</source>
572         <translation type="unfinished">Analiza zakończona niepowodzeniem</translation>
573     </message>
574     <message>
575         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="410"/>
576         <source>Warning: The format of some of the input files could not be determined!</source>
577         <translation type="unfinished">Ostrzeżenie: Nie można rozpoznać formatu kilku plików wejściowych!</translation>
578     </message>
579     <message>
580         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="369"/>
581         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="410"/>
582         <source>Continue Anyway</source>
583         <translation type="unfinished">Kontynuuj pomimo to</translation>
584     </message>
585     <message>
586         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="369"/>
587         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="410"/>
588         <source>Abort</source>
589         <translation type="unfinished">Przerwij</translation>
590     </message>
591     <message>
592         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="437"/>
593         <source>Splitting file(s), please wait...</source>
594         <translation type="unfinished">Dzielenie pliku/ów, proszę czekać...</translation>
595     </message>
596     <message numerus="yes">
597         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="442"/>
598         <source>Process was aborted by the user after %n track(s)!</source>
599         <translation type="unfinished">
600             <numerusform>Proces został przerwany przez użytkownika po zakończeniu %n ścieżki!</numerusform>
601             <numerusform>Proces został przerwany przez użytkownika po zakończeniu %n ścieżek!</numerusform>
602             <numerusform>Proces został przerwany przez użytkownika po zakończeniu %n ścieżek!</numerusform>
603         </translation>
604     </message>
605     <message>
606         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="446"/>
607         <source>An unexpected error has occured while splitting the Cue Sheet!</source>
608         <translation type="unfinished">Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas podziału pliku Cue Sheet!</translation>
609     </message>
610     <message numerus="yes">
611         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="450"/>
612         <source>Imported %n track(s) from the Cue Sheet.</source>
613         <translation type="unfinished">
614             <numerusform>Zaimportowano %n ścieżkę z pliku Cue Sheet.</numerusform>
615             <numerusform>Zaimportowano %n ścieżki z pliku Cue Sheet.</numerusform>
616             <numerusform>Zaimportowano %n ścieżek z pliku Cue Sheet.</numerusform>
617         </translation>
618     </message>
619     <message numerus="yes">
620         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="450"/>
621         <source>Skipped %n track(s).</source>
622         <translation type="unfinished">
623             <numerusform>Pominięto %n ścieżkę.</numerusform>
624             <numerusform>Pominięto %n ścieżki.</numerusform>
625             <numerusform>Pominięto %n ścieżek.</numerusform>
626         </translation>
627     </message>
628     <message>
629         <location filename="../../src/Dialog_CueImport.cpp" line="451"/>
630         <source>Cue Sheet Completed</source>
631         <translation type="unfinished">Utworzono plik Cue Sheet</translation>
632     </message>
633 </context>
634 <context>
635     <name>CueSheetImport</name>
636     <message>
637         <location filename="../../gui/CueSheetImport.ui" line="14"/>
638         <location filename="../../gui/CueSheetImport.ui" line="664"/>
639         <source>Import Cue Sheet</source>
640         <translation type="unfinished">Importuj plik Cue Sheet</translation>
641     </message>
642     <message>
643         <location filename="../../gui/CueSheetImport.ui" line="189"/>
644         <source>Artist:</source>
645         <translation type="unfinished">Artysta:</translation>
646     </message>
647     <message>
648         <location filename="../../gui/CueSheetImport.ui" line="241"/>
649         <source>Album:</source>
650         <translation type="unfinished">Album:</translation>
651     </message>
652     <message>
653         <location filename="../../gui/CueSheetImport.ui" line="415"/>
654         <source>Existing Source File</source>
655         <translation type="unfinished">Istniejący plik źródłowy</translation>
656     </message>
657     <message>
658         <location filename="../../gui/CueSheetImport.ui" line="543"/>
659         <source>Missing Source File (Tracks will be skipped!)</source>
660         <translation type="unfinished">Brakujące pliki źródłowe (Ścieżki zostaną pominięte!)</translation>
661     </message>
662     <message>
663         <location filename="../../gui/CueSheetImport.ui" line="570"/>
664         <source> Output Directory </source>
665         <translation type="unfinished">Folder wyjściowy</translation>
666     </message>
667     <message>
668         <location filename="../../gui/CueSheetImport.ui" line="594"/>
669         <source>Browse...</source>
670         <translation type="unfinished">Wybierz...</translation>
671     </message>
672     <message>
673         <location filename="../../gui/CueSheetImport.ui" line="631"/>
674         <source>Load a different Cue Sheet</source>
675         <translation type="unfinished">Załaduj inny plik Cue Sheet</translation>
676     </message>
677     <message>
678         <location filename="../../gui/CueSheetImport.ui" line="687"/>
679         <source>Discard</source>
680         <translation type="unfinished">Wyjdź</translation>
681     </message>
682 </context>
683 <context>
684     <name>CueSheetModel</name>
685     <message>
686         <location filename="../../src/Model_CueSheet.cpp" line="207"/>
687         <source>No.</source>
688         <translation type="unfinished">Numer.</translation>
689     </message>
690     <message>
691         <location filename="../../src/Model_CueSheet.cpp" line="210"/>
692         <source>File / Track</source>
693         <translation type="unfinished">Plik/ŚcieżKa</translation>
694     </message>
695     <message>
696         <location filename="../../src/Model_CueSheet.cpp" line="213"/>
697         <source>Index</source>
698         <translation type="unfinished">Indeks</translation>
699     </message>
700     <message>
701         <location filename="../../src/Model_CueSheet.cpp" line="216"/>
702         <source>Duration</source>
703         <translation type="unfinished">Czas trwania</translation>
704     </message>
705     <message>
706         <location filename="../../src/Model_CueSheet.cpp" line="242"/>
707         <source>File %1</source>
708         <translation type="unfinished">Plik %1</translation>
709     </message>
710     <message>
711         <location filename="../../src/Model_CueSheet.cpp" line="258"/>
712         <source>Track %1</source>
713         <translation type="unfinished">Ścieżka %1</translation>
714     </message>
715     <message>
716         <location filename="../../src/Model_CueSheet.cpp" line="267"/>
717         <location filename="../../src/Model_CueSheet.cpp" line="275"/>
718         <source>Unknown Artist</source>
719         <translation type="unfinished">Nieznany Artysta</translation>
720     </message>
721     <message>
722         <location filename="../../src/Model_CueSheet.cpp" line="271"/>
723         <location filename="../../src/Model_CueSheet.cpp" line="275"/>
724         <source>Unknown Title</source>
725         <translation type="unfinished">Nieznany Tytuł</translation>
726     </message>
727 </context>
728 <context>
729     <name>DecoderRegistry</name>
730     <message>
731         <location filename="../../src/Registry_Decoder.cpp" line="146"/>
732         <source>All supported types</source>
733         <translation type="unfinished">Wszystkie obsługiwane pliki</translation>
734     </message>
735     <message>
736         <location filename="../../src/Registry_Decoder.cpp" line="176"/>
737         <source>Playlists</source>
738         <translation type="unfinished">Playlisty</translation>
739     </message>
740     <message>
741         <location filename="../../src/Registry_Decoder.cpp" line="177"/>
742         <source>All files</source>
743         <translation type="unfinished">Wszystkie pliki</translation>
744     </message>
745 </context>
746 <context>
747     <name>DiskObserverThread</name>
748     <message>
749         <location filename="../../src/Thread_DiskObserver.cpp" line="92"/>
750         <source>Low diskspace on drive &apos;%1&apos; detected (only %2 MB are free), problems can occur!</source>
751         <translation type="unfinished">Mało miejsca na dysku &apos;%1&apos; (tylko %2 MB dostępnych), mogą wystąpić problemy!</translation>
752     </message>
753 </context>
754 <context>
755     <name>DropBox</name>
756     <message>
757         <location filename="../../gui/DropBox.ui" line="14"/>
758         <source>LameXP - DropBox</source>
759         <translation type="unfinished">LameXP - DropBox</translation>
760     </message>
761     <message>
762         <location filename="../../src/Dialog_DropBox.cpp" line="134"/>
763         <source>LameXP DropBox</source>
764         <translation type="unfinished">LameXP DropBox</translation>
765     </message>
766     <message>
767         <location filename="../../src/Dialog_DropBox.cpp" line="134"/>
768         <source>You can add files to LameXP via Drag&amp;amp;Drop here!</source>
769         <translation type="unfinished">Możesz dodawać pliki do lisy wrzucając je do DropBoxa!</translation>
770     </message>
771     <message>
772         <location filename="../../src/Dialog_DropBox.cpp" line="134"/>
773         <source>(Right-click to close the DropBox)</source>
774         <translation type="unfinished">(Kliknij prawym przyciskiem myszy by zamknąć okienko)</translation>
775     </message>
776 </context>
777 <context>
778     <name>FileExtsModel</name>
779     <message>
780         <location filename="../../src/Model_FileExts.cpp" line="140"/>
781         <source>File Extension</source>
782         <translation type="unfinished">Rozszerzenie pliku</translation>
783     </message>
784     <message>
785         <location filename="../../src/Model_FileExts.cpp" line="142"/>
786         <source>Replace With</source>
787         <translation type="unfinished">Zamień na</translation>
788     </message>
789     <message>
790         <location filename="../../src/Model_FileExts.cpp" line="189"/>
791         <source>Select file extensions to overwrite:</source>
792         <translation type="unfinished">Wybierz rozszerzenia plików do zamiany:</translation>
793     </message>
794     <message>
795         <location filename="../../src/Model_FileExts.cpp" line="208"/>
796         <source>Enter the new file extension:</source>
797         <translation type="unfinished">Wpisz nowe rozszerzenie pliku:</translation>
798     </message>
799 </context>
800 <context>
801     <name>FileListModel</name>
802     <message>
803         <location filename="../../src/Model_FileList.cpp" line="118"/>
804         <source>Title</source>
805         <translation type="unfinished">Tytuł</translation>
806     </message>
807     <message>
808         <location filename="../../src/Model_FileList.cpp" line="121"/>
809         <source>Full Path</source>
810         <translation type="unfinished">Pełna ścieżka</translation>
811     </message>
812     <message>
813         <location filename="../../src/Model_FileList.cpp" line="347"/>
814         <source>(System Default)</source>
815         <translation type="unfinished">(Domyślne systemowe)</translation>
816     </message>
817     <message>
818         <location filename="../../src/Model_FileList.cpp" line="354"/>
819         <source>Select ANSI Codepage for CSV file:</source>
820         <translation type="unfinished">Wybierz zestaw znaków ANSI dla pliku CVS:</translation>
821     </message>
822     <message>
823         <location filename="../../src/Model_FileList.cpp" line="355"/>
824         <source>OK</source>
825         <translation type="unfinished">OK</translation>
826     </message>
827     <message>
828         <location filename="../../src/Model_FileList.cpp" line="356"/>
829         <source>Cancel</source>
830         <translation type="unfinished">Anuluj</translation>
831     </message>
832 </context>
833 <context>
834     <name>LogViewDialog</name>
835     <message>
836         <location filename="../../gui/LogViewDialog.ui" line="23"/>
837         <source>Log View</source>
838         <translation type="unfinished">Widok dziennika zdarzeń</translation>
839     </message>
840     <message>
841         <location filename="../../gui/LogViewDialog.ui" line="308"/>
842         <source>Discard</source>
843         <translation type="unfinished">Zamknij</translation>
844     </message>
845     <message>
846         <location filename="../../gui/LogViewDialog.ui" line="331"/>
847         <source>Save to File...</source>
848         <translation type="unfinished">Zapisz do pliku...</translation>
849     </message>
850     <message>
851         <location filename="../../gui/LogViewDialog.ui" line="367"/>
852         <source>Copy to Clipboard</source>
853         <translation type="unfinished">Kopiuj do schowka</translation>
854     </message>
855     <message>
856         <location filename="../../src/Dialog_LogView.cpp" line="53"/>
857         <source>Log File</source>
858         <translation type="unfinished">Plik dziennika zdarzeń</translation>
859     </message>
860     <message>
861         <location filename="../../src/Dialog_LogView.cpp" line="53"/>
862         <source>The log file shows detailed information about the selected job.</source>
863         <translation type="unfinished">Plik dziennika zdarzeń pokazuje szczegółowe informacje na temat wybranego zadania.</translation>
864     </message>
865 </context>
866 <context>
867     <name>MainWindow</name>
868     <message>
869         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="14"/>
870         <source>LameXP - Audio Encoder Front-end</source>
871         <translation type="unfinished">LameXP - Program do kompresji dźwięku</translation>
872     </message>
873     <message>
874         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="50"/>
875         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4844"/>
876         <source>Source Files</source>
877         <translation type="unfinished">Pliki źródłowe</translation>
878     </message>
879     <message>
880         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="94"/>
881         <source>Add File(s)</source>
882         <translation type="unfinished">Dodaj plik(i)</translation>
883     </message>
884     <message>
885         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="117"/>
886         <source>Remove</source>
887         <translation type="unfinished">Usuń</translation>
888     </message>
889     <message>
890         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="140"/>
891         <source>Clear</source>
892         <translation type="unfinished">Wyczyść</translation>
893     </message>
894     <message>
895         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="242"/>
896         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1239"/>
897         <source>Show Details</source>
898         <translation type="unfinished">Pokaż szczegóły</translation>
899     </message>
900     <message>
901         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="274"/>
902         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4852"/>
903         <source>Output Directory</source>
904         <translation type="unfinished">Folder docelowy</translation>
905     </message>
906     <message>
907         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="445"/>
908         <source>Goto Home Folder</source>
909         <translation type="unfinished">Idź do Folderu Użytkownika</translation>
910     </message>
911     <message>
912         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="468"/>
913         <source>Goto Music Folder</source>
914         <translation type="unfinished">Idź to Folderu z Muzyką</translation>
915     </message>
916     <message>
917         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="491"/>
918         <source>Goto Desktop Folder</source>
919         <translation type="unfinished">Idź do Folderu Pulpitu</translation>
920     </message>
921     <message>
922         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="527"/>
923         <source>Make New Folder</source>
924         <translation type="unfinished">Stwórz Nowy Folder</translation>
925     </message>
926     <message>
927         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="567"/>
928         <source>Save output files to the same location where the input file is located</source>
929         <translation type="unfinished">Zapisuj skompresowane pliki w folderze z plikami źródłowymi</translation>
930     </message>
931     <message>
932         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="590"/>
933         <source>Prepend relative source file path to output file</source>
934         <translation type="unfinished">Odtwarzaj źródłową strukturę folderów w folderze docelowym</translation>
935     </message>
936     <message>
937         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="606"/>
938         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4868"/>
939         <source>Meta Data</source>
940         <translation type="unfinished">Tagi</translation>
941     </message>
942     <message>
943         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="620"/>
944         <source> Meta Information </source>
945         <translation type="unfinished"> Metadane </translation>
946     </message>
947     <message>
948         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="654"/>
949         <source>Edit</source>
950         <translation type="unfinished">Edytuj</translation>
951     </message>
952     <message>
953         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="671"/>
954         <source>Note: Meta information you enter here will &lt;u&gt;supersede&lt;/u&gt; data from the source!</source>
955         <translation type="unfinished">Uwaga: Dane które tu wprowadzisz &lt;u&gt;zastąpią&lt;/u&gt; metadane z pliku źródłowego!</translation>
956     </message>
957     <message>
958         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="706"/>
959         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1391"/>
960         <source>Reset</source>
961         <translation type="unfinished">Resetuj</translation>
962     </message>
963     <message>
964         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="732"/>
965         <source> Options </source>
966         <translation type="unfinished"> Opcje </translation>
967     </message>
968     <message>
969         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="746"/>
970         <source>Automatically generate playlist file (.m3u)</source>
971         <translation type="unfinished">Automatycznie generuj plik playlisty (.m3u)</translation>
972     </message>
973     <message>
974         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="762"/>
975         <source>Write meta information to encoded files</source>
976         <translation type="unfinished">Zapisuj metadane do kompresowanych plików</translation>
977     </message>
978     <message>
979         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="784"/>
980         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4860"/>
981         <source>Compression</source>
982         <translation type="unfinished">Kompresja</translation>
983     </message>
984     <message>
985         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="804"/>
986         <source> Encoder / Format </source>
987         <translation type="unfinished"> Koder/Format </translation>
988     </message>
989     <message>
990         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="911"/>
991         <source>FLAC</source>
992         <translation type="unfinished">FLAC</translation>
993     </message>
994     <message>
995         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1028"/>
996         <source> Rate Control Method </source>
997         <translation type="unfinished"> Tryby przepływności bitów </translation>
998     </message>
999     <message>
1000         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1052"/>
1001         <source>Quality-based (VBR)</source>
1002         <translation type="unfinished">Jakość - Zmienny bitrate (VBR)</translation>
1003     </message>
1004     <message>
1005         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1075"/>
1006         <source>Average Bitrate (ABR)</source>
1007         <translation type="unfinished">Średni bitrate (ABR)</translation>
1008     </message>
1009     <message>
1010         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1095"/>
1011         <source>Constant Bitrate (CBR)</source>
1012         <translation type="unfinished">Stały bitrate (CBR)</translation>
1013     </message>
1014     <message>
1015         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1132"/>
1016         <source> Quality / Bitrate </source>
1017         <translation type="unfinished"> Jakość/Przepływność bitów </translation>
1018     </message>
1019     <message>
1020         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1171"/>
1021         <source>Minimum</source>
1022         <translation type="unfinished">Minimalna</translation>
1023     </message>
1024     <message>
1025         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1181"/>
1026         <source>Maximum</source>
1027         <translation type="unfinished">Maksymalna</translation>
1028     </message>
1029     <message>
1030         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1493"/>
1031         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4876"/>
1032         <source>Advanced Options</source>
1033         <translation type="unfinished">Opcje zaawansowane</translation>
1034     </message>
1035     <message>
1036         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1528"/>
1037         <source> Bitrate Management (LAME and OggEnc2) </source>
1038         <translation type="unfinished"> Zarządzanie bitami (LAME i OggEnc2) </translation>
1039     </message>
1040     <message>
1041         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1568"/>
1042         <source>Enable Bitrate Management</source>
1043         <translation type="unfinished">Włącz zarządzanie bitami</translation>
1044     </message>
1045     <message>
1046         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1639"/>
1047         <source>Minimum (kbps):</source>
1048         <translation type="unfinished">Minimalny (kbps):</translation>
1049     </message>
1050     <message>
1051         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1652"/>
1052         <source>Maximum (kbps):</source>
1053         <translation type="unfinished">Maksymalny (kbps):</translation>
1054     </message>
1055     <message>
1056         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1673"/>
1057         <source> LAME Algorithm Quality </source>
1058         <translation type="unfinished"> Jakość algorytmu LAME </translation>
1059     </message>
1060     <message>
1061         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1713"/>
1062         <source>Faster Processing</source>
1063         <translation type="unfinished">Szybsza kompresja</translation>
1064     </message>
1065     <message>
1066         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1736"/>
1067         <source>Better quality</source>
1068         <translation type="unfinished">Lepsza jakość</translation>
1069     </message>
1070     <message>
1071         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1802"/>
1072         <source>Warning: Audio quality will be very poor. Please do &lt;u&gt;not&lt;/u&gt; complain about audio quality!</source>
1073         <translation type="unfinished">Ostrzeżnie: Jakość dźwięku będzie bardzo niska. Proszę &lt;b&gt;nie&lt;b&gt; kierować skarg do autora programu!</translation>
1074     </message>
1075     <message>
1076         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1829"/>
1077         <source>Warning: Processing speed will be very slow. Please do &lt;u&gt;not&lt;/u&gt; complain about processing speed!</source>
1078         <translation type="unfinished">Ostrzeżenie: Kompresja może potrwać bardzo długo. Proszę &lt;b&gt;nie&lt;b&gt; kierować skarg do autora programu!</translation>
1079     </message>
1080     <message>
1081         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1871"/>
1082         <source>Channel Mode / Sampling Rate</source>
1083         <translation type="unfinished"> Tryb kanałów/Częstotliwość próbkowania </translation>
1084     </message>
1085     <message>
1086         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1883"/>
1087         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1940"/>
1088         <source>Auto Select (Default)</source>
1089         <translation type="unfinished">Automatycznie (Domyślnie)</translation>
1090     </message>
1091     <message>
1092         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1888"/>
1093         <source>Joint Stereo</source>
1094         <translation type="unfinished">Joint Stereo</translation>
1095     </message>
1096     <message>
1097         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1893"/>
1098         <source>Forced Joint Stereo</source>
1099         <translation type="unfinished">Wymuś Joint Stereo</translation>
1100     </message>
1101     <message>
1102         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1898"/>
1103         <source>Simple</source>
1104         <translation type="unfinished">Simple</translation>
1105     </message>
1106     <message>
1107         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1903"/>
1108         <source>Dual Mono</source>
1109         <translation type="unfinished">Dual Mono</translation>
1110     </message>
1111     <message>
1112         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1908"/>
1113         <source>Mono</source>
1114         <translation type="unfinished">Mono</translation>
1115     </message>
1116     <message>
1117         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1916"/>
1118         <source>MP3 Channel Mode:</source>
1119         <translation type="unfinished">Tryb kanałów MP3:</translation>
1120     </message>
1121     <message>
1122         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1926"/>
1123         <source>Sampling Rate (Hz):</source>
1124         <translation type="unfinished">Próbkowanie (Hz):</translation>
1125     </message>
1126     <message>
1127         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1945"/>
1128         <source>16.000</source>
1129         <translation type="unfinished">16.000</translation>
1130     </message>
1131     <message>
1132         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1950"/>
1133         <source>22.050</source>
1134         <translation type="unfinished">22.050</translation>
1135     </message>
1136     <message>
1137         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1955"/>
1138         <source>24.000</source>
1139         <translation type="unfinished">24.000</translation>
1140     </message>
1141     <message>
1142         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1960"/>
1143         <source>32.000</source>
1144         <translation type="unfinished">32.000</translation>
1145     </message>
1146     <message>
1147         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1965"/>
1148         <source>44.100</source>
1149         <translation type="unfinished">44.100</translation>
1150     </message>
1151     <message>
1152         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1970"/>
1153         <source>48.000</source>
1154         <translation type="unfinished">48.000</translation>
1155     </message>
1156     <message>
1157         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="2071"/>
1158         <source>Enforce Stereo Downmix of Surround (Multi-Channel) Sources</source>
1159         <translation type="unfinished">Wymuś miksowanie plików wielokanałowych do stereo</translation>
1160     </message>
1161     <message>
1162         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="2105"/>
1163         <source>AAC Encoder-Options</source>
1164         <translation type="unfinished"> Opcje kodera AAC </translation>
1165     </message>
1166     <message>
1167         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="2113"/>
1168         <source>Enable 2-Pass Processing (ABR Mode)</source>
1169         <translation type="unfinished">Włącz kompresję dwuprzebiegową (w trybie ABR)</translation>
1170     </message>
1171     <message>
1172         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="2149"/>
1173         <source>Select AAC Profile:</source>
1174         <translation type="unfinished">Wybierz profil AAC:</translation>
1175     </message>
1176     <message>
1177         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="2163"/>
1178         <source>Auto Select (Recommended)</source>
1179         <translation type="unfinished">Automatyczny (Zalecane)</translation>
1180     </message>
1181     <message>
1182         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="2168"/>
1183         <source>Enforce LC-AAC</source>
1184         <translation type="unfinished">Wymuś LC-AAC</translation>
1185     </message>
1186     <message>
1187         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="2173"/>
1188         <source>Enforce HE-AAC (AAC + SBR)</source>
1189         <translation type="unfinished">Wymuś HE-AAC (AAC + SBR)</translation>
1190     </message>
1191     <message>
1192         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="2178"/>
1193         <source>Enforce HE-AAC v2 (AAC + SBR + PS)</source>
1194         <translation type="unfinished">Wymuś HE-AAC v2 (AAC + SBR + PS)</translation>
1195     </message>
1196     <message>
1197         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="2258"/>
1198         <source> Volume Normalization </source>
1199         <translation type="unfinished"> Normalizacja dźwięku</translation>
1200     </message>
1201     <message>
1202         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="2266"/>
1203         <source>Enable Normalization Filter</source>
1204         <translation type="unfinished">Włącz filtr normalizacji</translation>
1205     </message>
1206     <message>
1207         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="2327"/>
1208         <source>Peak Volume (dB):</source>
1209         <translation type="unfinished">Najwyższa głośność (dB):</translation>
1210     </message>
1211     <message>
1212         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4329"/>
1213         <source> File Operations </source>
1214         <translation type="unfinished">Działania na plikach</translation>
1215     </message>
1216     <message>
1217         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="365"/>
1218         <source>Up One Level</source>
1219         <translation type="unfinished">Do góry o jeden poziom</translation>
1220     </message>
1221     <message>
1222         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="387"/>
1223         <source>Edit Output Path</source>
1224         <translation type="unfinished">Edytuj ścieżkę wyjściową</translation>
1225     </message>
1226     <message>
1227         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="409"/>
1228         <source>Show Favorites</source>
1229         <translation type="unfinished">Pokaż ulubione</translation>
1230     </message>
1231     <message>
1232         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="828"/>
1233         <source>MP3</source>
1234         <translation type="unfinished">MP3</translation>
1235     </message>
1236     <message>
1237         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="851"/>
1238         <source>Ogg/Vorbis</source>
1239         <translation type="unfinished">Ogg/Vorbis</translation>
1240     </message>
1241     <message>
1242         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="891"/>
1243         <source>AAC/MP4</source>
1244         <translation type="unfinished">AAC/MP4</translation>
1245     </message>
1246     <message>
1247         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="991"/>
1248         <source>PCM/Wave</source>
1249         <translation type="unfinished">PCM/Wave</translation>
1250     </message>
1251     <message>
1252         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="951"/>
1253         <source>A/52</source>
1254         <translation type="unfinished">A/52</translation>
1255     </message>
1256     <message>
1257         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="971"/>
1258         <source>DCA</source>
1259         <translation type="unfinished">DCA</translation>
1260     </message>
1261     <message>
1262         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="871"/>
1263         <source>Opus</source>
1264         <translation type="unfinished">Opus</translation>
1265     </message>
1266     <message>
1267         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="931"/>
1268         <source>APE</source>
1269         <translation type="unfinished">APE</translation>
1270     </message>
1271     <message>
1272         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="1461"/>
1273         <source>Show Help</source>
1274         <translation type="unfinished">Pokaż pomoc</translation>
1275     </message>
1276     <message>
1277         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="2430"/>
1278         <source>Enable Dynamic Normalization</source>
1279         <translation type="unfinished">Włącz Dynamiczną Normalizację</translation>
1280     </message>
1281     <message>
1282         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="2437"/>
1283         <source>Window Size:</source>
1284         <translation type="unfinished">Rozmiar okna:</translation>
1285     </message>
1286     <message>
1287         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="2469"/>
1288         <source>Enable channel-coupling, i.e. amplify all channels of a multi-channel file by the same amount</source>
1289         <translation type="unfinished">Powiąż ze sobą kanały, tzn. wzmocnij wszystkie kanały pliku wielokanałowego o taką samą wartość</translation>
1290     </message>
1291     <message>
1292         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="2490"/>
1293         <source> Tone Adjustment </source>
1294         <translation type="unfinished"> Zmiana tonów </translation>
1295     </message>
1296     <message>
1297         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="2588"/>
1298         <source>Adjust Treble (dB):</source>
1299         <translation type="unfinished">Zmień tony wysokie (dB):</translation>
1300     </message>
1301     <message>
1302         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="2598"/>
1303         <source>Adjust Bass (dB):</source>
1304         <translation type="unfinished">Zmień tony niskie (dB):</translation>
1305     </message>
1306     <message>
1307         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="2668"/>
1308         <source> Custom Encoder Parameters </source>
1309         <translation type="unfinished"> Własne parametry kodowania </translation>
1310     </message>
1311     <message>
1312         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="2684"/>
1313         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="2699"/>
1314         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="2714"/>
1315         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="2729"/>
1316         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="2882"/>
1317         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="2976"/>
1318         <source>You can enter custom parameters here!</source>
1319         <translation type="unfinished">Tutaj możesz wpisać własne parametry kodowania!</translation>
1320     </message>
1321     <message>
1322         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="2736"/>
1323         <source>Lame MP3:</source>
1324         <translation type="unfinished">Lame MP3:</translation>
1325     </message>
1326     <message>
1327         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="2743"/>
1328         <source>OggEnc2:</source>
1329         <translation type="unfinished">OggEnc2:</translation>
1330     </message>
1331     <message>
1332         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="2750"/>
1333         <source>MPEG-4 AAC:</source>
1334         <translation type="unfinished">MPEG-4 AAC:</translation>
1335     </message>
1336     <message>
1337         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="2757"/>
1338         <source>FLAC:</source>
1339         <translation type="unfinished">FLAC:</translation>
1340     </message>
1341     <message>
1342         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="2846"/>
1343         <source>Warning: Custom parameters won&apos;t be checked at all. Use them at your own risk !!!</source>
1344         <translation type="unfinished">Ostrzeżenie: Włąśne parametry kompresji nie będą weryfikowane. Używasz je na własne ryzyko!!!</translation>
1345     </message>
1346     <message>
1347         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="2889"/>
1348         <source>Aften A/52:</source>
1349         <translation type="unfinished">Aften A/52:</translation>
1350     </message>
1351     <message>
1352         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="2961"/>
1353         <source>OpusEnc:</source>
1354         <translation type="unfinished">OpusEnc:</translation>
1355     </message>
1356     <message>
1357         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3007"/>
1358         <source> Multi-Threading </source>
1359         <translation type="unfinished"> Wielowątkowość </translation>
1360     </message>
1361     <message>
1362         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3104"/>
1363         <source>Choose the number of parallel instances based on the number of CPU cores (Recommended)</source>
1364         <translation type="unfinished">Wybierz ilość równoległych kodowań na podstawie ilości wątków procesora (Zalecane)</translation>
1365     </message>
1366     <message>
1367         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3111"/>
1368         <source>Fewer Instances</source>
1369         <translation type="unfinished">Mniej</translation>
1370     </message>
1371     <message>
1372         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3134"/>
1373         <source>More Instances</source>
1374         <translation type="unfinished">Więcej</translation>
1375     </message>
1376     <message>
1377         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3171"/>
1378         <source> Temp Directory </source>
1379         <translation type="unfinished"> Folder tymczasowy </translation>
1380     </message>
1381     <message>
1382         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3186"/>
1383         <source>Browse...</source>
1384         <translation type="unfinished">Wybierz...</translation>
1385     </message>
1386     <message>
1387         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3203"/>
1388         <source>Store temporary files in your system&apos;s default TEMP directory (Recommended)</source>
1389         <translation type="unfinished">Zapisuj pliki tymczasowe w systemowej lokalizacji TEMP (Zalecane)</translation>
1390     </message>
1391     <message>
1392         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3301"/>
1393         <source> Aften A/52 Options </source>
1394         <translation type="unfinished"> Opcje A/52 </translation>
1395     </message>
1396     <message>
1397         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3313"/>
1398         <source>Film Light</source>
1399         <translation type="unfinished"></translation>
1400     </message>
1401     <message>
1402         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3318"/>
1403         <source>Film Standard</source>
1404         <translation type="unfinished"></translation>
1405     </message>
1406     <message>
1407         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3323"/>
1408         <source>Music Light</source>
1409         <translation type="unfinished"></translation>
1410     </message>
1411     <message>
1412         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3328"/>
1413         <source>Music Standard</source>
1414         <translation type="unfinished"></translation>
1415     </message>
1416     <message>
1417         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3333"/>
1418         <source>Speech</source>
1419         <translation type="unfinished">Speech</translation>
1420     </message>
1421     <message>
1422         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3338"/>
1423         <source>None (Default)</source>
1424         <translation type="unfinished">Żadna (Domyślnie)</translation>
1425     </message>
1426     <message>
1427         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3350"/>
1428         <source>Auto Select</source>
1429         <translation type="unfinished">Automatycznie</translation>
1430     </message>
1431     <message>
1432         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3355"/>
1433         <source>1+1 (Ch1,Ch2)</source>
1434         <translation type="unfinished">1+1 (Ch1,Ch2)</translation>
1435     </message>
1436     <message>
1437         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3360"/>
1438         <source>1/0 (C)</source>
1439         <translation type="unfinished">1/0 (C)</translation>
1440     </message>
1441     <message>
1442         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3365"/>
1443         <source>2/0 (L,R)</source>
1444         <translation type="unfinished">2/0 (L,R)</translation>
1445     </message>
1446     <message>
1447         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3370"/>
1448         <source>3/0 (L,R,C)</source>
1449         <translation type="unfinished">3/0 (L,R,C)</translation>
1450     </message>
1451     <message>
1452         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3375"/>
1453         <source>2/1 (L,R,S)</source>
1454         <translation type="unfinished">2/1 (L,R,S)</translation>
1455     </message>
1456     <message>
1457         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3380"/>
1458         <source>3/1 (L,R,C,S)</source>
1459         <translation type="unfinished">3/1 (L,R,C,S)</translation>
1460     </message>
1461     <message>
1462         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3385"/>
1463         <source>2/2 (L,R,SL,SR)</source>
1464         <translation type="unfinished">2/2 (L,R,SL,SR)</translation>
1465     </message>
1466     <message>
1467         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3390"/>
1468         <source>3/2 (L,R,C,SL,SR)</source>
1469         <translation type="unfinished">3/2 (L,R,C,SL,SR)</translation>
1470     </message>
1471     <message>
1472         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3398"/>
1473         <source>Audio Coding Mode:</source>
1474         <translation type="unfinished">Ilość kanałów:</translation>
1475     </message>
1476     <message>
1477         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3405"/>
1478         <source>Dynamic Range Compression:</source>
1479         <translation type="unfinished">Kompresja dynamiki (DRC):</translation>
1480     </message>
1481     <message>
1482         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3521"/>
1483         <source>Fast Bit Allocation (Less Accurate)</source>
1484         <translation type="unfinished">Szybka alokacja bitów (Mniejsza dokładność)</translation>
1485     </message>
1486     <message>
1487         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3528"/>
1488         <source>Exponent Search Size:</source>
1489         <translation type="unfinished"></translation>
1490     </message>
1491     <message>
1492         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3562"/>
1493         <source> Rename Output Files </source>
1494         <translation type="unfinished"> Zmiana nazwy plików wyjściowych</translation>
1495     </message>
1496     <message>
1497         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3626"/>
1498         <source>Enter the pattern to rename the output files here!</source>
1499         <translation type="unfinished">Zapisz tutaj wzór wg którego zmienisz nazwy!</translation>
1500     </message>
1501     <message>
1502         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3665"/>
1503         <source>Rename Output Files</source>
1504         <translation type="unfinished">Zmieniaj nazwy plików</translation>
1505     </message>
1506     <message>
1507         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3694"/>
1508         <source>&lt;a href=&quot;reset&quot;&gt;Reset&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;#&quot;&gt;Show List of Macros&lt;/a&gt;</source>
1509         <translation type="unfinished">&lt;a href=&quot;reset&quot;&gt;Resetuj&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;#&quot;&gt;Pokaż listę makr&lt;/a&gt;</translation>
1510     </message>
1511     <message>
1512         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3726"/>
1513         <source>Rename Pattern:</source>
1514         <translation type="unfinished">Format wyjściowy:</translation>
1515     </message>
1516     <message>
1517         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3739"/>
1518         <source>Example File Name:</source>
1519         <translation type="unfinished">Przykładowa nazwa pliku:</translation>
1520     </message>
1521     <message>
1522         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3776"/>
1523         <source>Replacement:</source>
1524         <translation type="unfinished">Zamienne wyrażenia:</translation>
1525     </message>
1526     <message>
1527         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3789"/>
1528         <source>Search Pattern:</source>
1529         <translation type="unfinished">Matryca zamiany:</translation>
1530     </message>
1531     <message>
1532         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3818"/>
1533         <source>&lt;a href=&quot;regexp&quot;&gt;Regular Expression Info&lt;/a&gt;</source>
1534         <translation type="unfinished">&lt;a href=&quot;regexp&quot;&gt;Co to są wyrażenia regularne?&lt;/a&gt;</translation>
1535     </message>
1536     <message>
1537         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3844"/>
1538         <source>Replace all Matching Elements</source>
1539         <translation type="unfinished">Zastąp wszystkie pasujące zwroty</translation>
1540     </message>
1541     <message>
1542         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3894"/>
1543         <source>Enter the desired search pattern (regular expression) here!</source>
1544         <translation type="unfinished">Wpisz tutaj wzór zamiany (wyrażenia regularne)!</translation>
1545     </message>
1546     <message>
1547         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3941"/>
1548         <source>Enter replacement text here! It may contain backreferences.</source>
1549         <translation type="unfinished">Wpisz tutaj zamienny tekst! Może on zawierać odwołania wsteczne.</translation>
1550     </message>
1551     <message>
1552         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="3992"/>
1553         <source>Add Overwrite </source>
1554         <translation type="unfinished">Dodaj nadpisywanie</translation>
1555     </message>
1556     <message>
1557         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4003"/>
1558         <source>Remove Overwrite </source>
1559         <translation type="unfinished">Usuń nadpisywanie</translation>
1560     </message>
1561     <message>
1562         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4040"/>
1563         <source>Rename Files </source>
1564         <translation type="unfinished">Zmień nazwy plików</translation>
1565     </message>
1566     <message>
1567         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4057"/>
1568         <source>Regular Expressions </source>
1569         <translation type="unfinished">Wyrażenia regularne</translation>
1570     </message>
1571     <message>
1572         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4071"/>
1573         <source>File Extensions </source>
1574         <translation type="unfinished">Rozszerzenia plików</translation>
1575     </message>
1576     <message>
1577         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4109"/>
1578         <source> Opus Encoder Options </source>
1579         <translatorcomment>Opcje kodera Opus</translatorcomment>
1580         <translation type="unfinished">Opcje kodera Opus</translation>
1581     </message>
1582     <message>
1583         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4149"/>
1584         <source>Encoding Complexity:</source>
1585         <translation type="unfinished">Złożoność kompresji:</translation>
1586     </message>
1587     <message>
1588         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4191"/>
1589         <source>Frame Size:</source>
1590         <translation type="unfinished">Rozmiar ramki:</translation>
1591     </message>
1592     <message>
1593         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4279"/>
1594         <source>Disable Opus-Decoder Resampling (i.e. always output as 48.000 Hz)</source>
1595         <translation type="unfinished">Wyłącz zmianę częstotliwości dźwięku dekodera Opus (np. zawsze na wyjściu 48.000 Hz)</translation>
1596     </message>
1597     <message>
1598         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4350"/>
1599         <source>Overwrite Existing File</source>
1600         <translation type="unfinished">Nadpisz istniejący plik</translation>
1601     </message>
1602     <message>
1603         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4357"/>
1604         <source>Skip File</source>
1605         <translation type="unfinished">Pomiń plik</translation>
1606     </message>
1607     <message>
1608         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4367"/>
1609         <source>Keep Both Files (Default)</source>
1610         <translation type="unfinished">Zachowaj obydwa pliki (Domyślnie)</translation>
1611     </message>
1612     <message>
1613         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4377"/>
1614         <source>If Target File Already Exists:</source>
1615         <translation type="unfinished">Jeśli plik o takiej samej nazwie już istnieje to:</translation>
1616     </message>
1617     <message>
1618         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4487"/>
1619         <source>Apply the &quot;creation&quot; and &quot;last modified&quot; date/time of the original file to the converted file</source>
1620         <translation type="unfinished">Skopiuj datę &quot;utworzenia&quot; i &quot;ostatniej modyfikacji&quot; z oryginalnego pliku do pliku wynikowego</translation>
1621     </message>
1622     <message>
1623         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4547"/>
1624         <source>Reset Advanced Options </source>
1625         <translation type="unfinished">Resetuj opcje zaawansowane </translation>
1626     </message>
1627     <message>
1628         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4613"/>
1629         <source> Encode Now!</source>
1630         <translation type="unfinished">Kompresuj!</translation>
1631     </message>
1632     <message>
1633         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4655"/>
1634         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4827"/>
1635         <source>About...</source>
1636         <translation type="unfinished">Info...</translation>
1637     </message>
1638     <message>
1639         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4691"/>
1640         <source> Exit Program</source>
1641         <translation type="unfinished">Wyjdź z programu</translation>
1642     </message>
1643     <message>
1644         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4723"/>
1645         <source>File</source>
1646         <translation type="unfinished">Plik</translation>
1647     </message>
1648     <message>
1649         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4737"/>
1650         <source>?</source>
1651         <translation type="unfinished">?</translation>
1652     </message>
1653     <message>
1654         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4755"/>
1655         <source>View</source>
1656         <translation type="unfinished">Widok</translation>
1657     </message>
1658     <message>
1659         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4759"/>
1660         <source>Style</source>
1661         <translation type="unfinished">Styl</translation>
1662     </message>
1663     <message>
1664         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4773"/>
1665         <source>Language</source>
1666         <translation type="unfinished">Język</translation>
1667     </message>
1668     <message>
1669         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4792"/>
1670         <source>Tools</source>
1671         <translation type="unfinished">Narzędzia</translation>
1672     </message>
1673     <message>
1674         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4796"/>
1675         <source>Configuration</source>
1676         <translation type="unfinished">Konfiguracja</translation>
1677     </message>
1678     <message>
1679         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4836"/>
1680         <source>Quit</source>
1681         <translation type="unfinished">Zamknij</translation>
1682     </message>
1683     <message>
1684         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4885"/>
1685         <source>Open File(s)...</source>
1686         <translation type="unfinished">Otwórz plik(i)...</translation>
1687     </message>
1688     <message>
1689         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4894"/>
1690         <source>Official LameXP Project Web-Site</source>
1691         <translation type="unfinished">Oficjalna strona programu LameXP</translation>
1692     </message>
1693     <message>
1694         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4897"/>
1695         <source>Visit Official Web-Site</source>
1696         <translation type="unfinished">Odwiedź oficjalną stronę</translation>
1697     </message>
1698     <message>
1699         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4906"/>
1700         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1237"/>
1701         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1518"/>
1702         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1545"/>
1703         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1573"/>
1704         <source>Check for Updates</source>
1705         <translation type="unfinished">Sprawdź aktualizacje</translation>
1706     </message>
1707     <message>
1708         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4915"/>
1709         <source>Open Folder...</source>
1710         <translation type="unfinished">Otwórz folder...</translation>
1711     </message>
1712     <message>
1713         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4924"/>
1714         <source>Clear All</source>
1715         <translation type="unfinished">Wyczyść wszystko</translation>
1716     </message>
1717     <message>
1718         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4935"/>
1719         <source>Plastique</source>
1720         <translation type="unfinished">Plastique</translation>
1721     </message>
1722     <message>
1723         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4943"/>
1724         <source>Cleanlooks</source>
1725         <translation type="unfinished">Cleanlooks</translation>
1726     </message>
1727     <message>
1728         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4951"/>
1729         <source>Windows Vista (&quot;Aero&quot;)</source>
1730         <translation type="unfinished">Windows Vista (&quot;Aero&quot;)</translation>
1731     </message>
1732     <message>
1733         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4959"/>
1734         <source>Windows Classic</source>
1735         <translation type="unfinished">Windows Classic</translation>
1736     </message>
1737     <message>
1738         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4967"/>
1739         <source>Windows XP (&quot;Luna&quot;)</source>
1740         <translation type="unfinished">Windows XP (&quot;Luna&quot;)</translation>
1741     </message>
1742     <message>
1743         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4975"/>
1744         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2075"/>
1745         <source>Disable Update Reminder</source>
1746         <translation type="unfinished">Wyłącz przypominanie o aktualizacji</translation>
1747     </message>
1748     <message>
1749         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4983"/>
1750         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2101"/>
1751         <source>Disable Sound Effects</source>
1752         <translation type="unfinished">Wyłącz efekty dźwiękowe</translation>
1753     </message>
1754     <message>
1755         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="4992"/>
1756         <source>Install WMA Decoder</source>
1757         <translation type="unfinished">Zainstaluj Dekoder WMA</translation>
1758     </message>
1759     <message>
1760         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="5000"/>
1761         <source>Disable Nero AAC Notifications</source>
1762         <translation type="unfinished">Wyłącz powiadomienia Nero AAC</translation>
1763     </message>
1764     <message>
1765         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="5009"/>
1766         <source>Show DropBox</source>
1767         <translation type="unfinished">Pokaż DropBoxa</translation>
1768     </message>
1769     <message>
1770         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="5033"/>
1771         <source>From File...</source>
1772         <translation type="unfinished">Z pliku...</translation>
1773     </message>
1774     <message>
1775         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="5042"/>
1776         <source>Encode!</source>
1777         <translation type="unfinished">Kompresuj!</translation>
1778     </message>
1779     <message>
1780         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="5050"/>
1781         <source>Disable Shell Integration</source>
1782         <translation type="unfinished">Wyłącz integrację z systemem</translation>
1783     </message>
1784     <message>
1785         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="5059"/>
1786         <source>LameXP User&apos;s Manual</source>
1787         <translation type="unfinished">Instrukcja obsługi LameXP</translation>
1788     </message>
1789     <message>
1790         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="5068"/>
1791         <source>Changelog</source>
1792         <translation type="unfinished">Lista zmian</translation>
1793     </message>
1794     <message>
1795         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="5077"/>
1796         <source>Translator&apos;s Guide</source>
1797         <translation type="unfinished">Przewodnik tłumacza</translation>
1798     </message>
1799     <message>
1800         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="5086"/>
1801         <source>Help &amp;&amp; Support</source>
1802         <translation type="unfinished">Pomoc i Wsparcie</translation>
1803     </message>
1804     <message>
1805         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="5095"/>
1806         <source>Open Folder Recursively...</source>
1807         <translation type="unfinished">Otwórz folder rekurencyjnie...</translation>
1808     </message>
1809     <message>
1810         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="5103"/>
1811         <source>Check for Beta Updates</source>
1812         <translation type="unfinished">Sprawdzaj czy jest Beta</translation>
1813     </message>
1814     <message>
1815         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="5112"/>
1816         <source>Import Cue Sheet</source>
1817         <translation type="unfinished">Importuj plik Cue</translation>
1818     </message>
1819     <message>
1820         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="5120"/>
1821         <source>Disable Slow Startup Notifications</source>
1822         <translation type="unfinished">Wyłącz powiadomienia o powolnym starcie</translation>
1823     </message>
1824     <message>
1825         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="5128"/>
1826         <source>Hibernate Computer On Shutdown</source>
1827         <translation type="unfinished">Hibernuj zamiast zamykać</translation>
1828     </message>
1829     <message>
1830         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="5137"/>
1831         <source>MuldeR&apos;s OpenSource Projects</source>
1832         <translation type="unfinished">Otwartoźródłowe projekty MuldeR&apos;a</translation>
1833     </message>
1834     <message>
1835         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="5146"/>
1836         <source>Report a Bug (GitHub)</source>
1837         <translation type="unfinished">Zgłoś błąd (GitHub)</translation>
1838     </message>
1839     <message>
1840         <location filename="../../gui/MainWindow.ui" line="5155"/>
1841         <source>Hydrogenaudio Knowledgebase</source>
1842         <translation type="unfinished">Baza Wiedzy Hydrogenaudio</translation>
1843     </message>
1844     <message>
1845         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="848"/>
1846         <source>Adding file(s), please wait...</source>
1847         <translation type="unfinished">Dodawanie plików, proszę czekać...</translation>
1848     </message>
1849     <message>
1850         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="859"/>
1851         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="4278"/>
1852         <source>Access Denied</source>
1853         <translation type="unfinished">Dostęp zablokowany</translation>
1854     </message>
1855     <message>
1856         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="859"/>
1857         <source>This usually means the file is locked by another process.</source>
1858         <translation type="unfinished">To przeważnie oznacza, że plik jest zablokowany przez inny proces.</translation>
1859     </message>
1860     <message>
1861         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="863"/>
1862         <source>CDDA Files</source>
1863         <translation type="unfinished">Pliki CDDA</translation>
1864     </message>
1865     <message>
1866         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="863"/>
1867         <source>Sorry, LameXP cannot extract audio tracks from an Audio-CD at present.</source>
1868         <translation type="unfinished">LameXP nie może teraz wyekstrachować ścieżki z płyty Audio-CD.</translation>
1869     </message>
1870     <message>
1871         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="863"/>
1872         <source>We recommend using %1 for that purpose.</source>
1873         <translation type="unfinished">Zaleca się użycie w tym celu %1.</translation>
1874     </message>
1875     <message>
1876         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="867"/>
1877         <source>Cue Sheet</source>
1878         <translation type="unfinished">Cue Sheet</translation>
1879     </message>
1880     <message>
1881         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="867"/>
1882         <source>Please use LameXP&apos;s Cue Sheet wizard for importing Cue Sheet files.</source>
1883         <translation type="unfinished">Proszę użyć przewodnika  Cue Sheet w LameXP w celu importowania tych plików.</translation>
1884     </message>
1885     <message>
1886         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="871"/>
1887         <source>Files Rejected</source>
1888         <translation type="unfinished">Pliki odrzucone</translation>
1889     </message>
1890     <message>
1891         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="871"/>
1892         <source>This usually means the file is damaged or the file format is not supported.</source>
1893         <translation type="unfinished">To przeważnie oznacza że plik jest uszkodzony lub format pliku nie jest wspierany.</translation>
1894     </message>
1895     <message>
1896         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="886"/>
1897         <source>Scanning folder(s) for files, please wait...</source>
1898         <translation type="unfinished">Skanowanie folderu/ów, proszę czekać...</translation>
1899     </message>
1900     <message>
1901         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1234"/>
1902         <source>You can drop in audio files here!</source>
1903         <translation type="unfinished">Tutaj możesz upuścić pliki dźwiękowe!</translation>
1904     </message>
1905     <message>
1906         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1240"/>
1907         <source>Open File in External Application</source>
1908         <translation type="unfinished">Otwórz plik w zewnętrznym programie</translation>
1909     </message>
1910     <message>
1911         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1241"/>
1912         <source>Browse File Location</source>
1913         <translation type="unfinished">Otwórz lokalizację pliku</translation>
1914     </message>
1915     <message>
1916         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1242"/>
1917         <source>Browse Selected Folder</source>
1918         <translation type="unfinished">Otwórz wybrany folder</translation>
1919     </message>
1920     <message>
1921         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1245"/>
1922         <source>Bookmark Current Output Folder</source>
1923         <translation type="unfinished">Zapamiętaj wybrany folder</translation>
1924     </message>
1925     <message>
1926         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1496"/>
1927         <source>License Declined</source>
1928         <translation type="unfinished">Licencja odrzucona</translation>
1929     </message>
1930     <message>
1931         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1496"/>
1932         <source>You have declined the license. Consequently the application will exit now!</source>
1933         <translation type="unfinished">Odrzuciłeś licencję. W takim razie program zostanie teraz zamknięty!</translation>
1934     </message>
1935     <message>
1936         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1496"/>
1937         <source>Goodbye!</source>
1938         <translation type="unfinished">Naraska!</translation>
1939     </message>
1940     <message>
1941         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1518"/>
1942         <source>LameXP - Expired</source>
1943         <translation type="unfinished">LameXP - Termin wygasł</translation>
1944     </message>
1945     <message>
1946         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1518"/>
1947         <source>This demo (pre-release) version of LameXP has expired at %1.</source>
1948         <translation type="unfinished">Ta wersja próbna LameXP wygasła %1.</translation>
1949     </message>
1950     <message>
1951         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1518"/>
1952         <source>LameXP is free software and release versions won&apos;t expire.</source>
1953         <translation type="unfinished">LameXP jest darmowym oprogramowaniem i pełna wersja nie wygasa.</translation>
1954     </message>
1955     <message>
1956         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1518"/>
1957         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1545"/>
1958         <source>Exit Program</source>
1959         <translation type="unfinished">Wyjdź z programu</translation>
1960     </message>
1961     <message>
1962         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1531"/>
1963         <source>It seems that a bogus anti-virus software is slowing down the startup of LameXP.</source>
1964         <translation type="unfinished">Najwyraźniej twoje oprogramowanie antywirusowe spowalnia uruchamianie się LameXP.</translation>
1965     </message>
1966     <message>
1967         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1532"/>
1968         <source>Please refer to the %1 document for details and solutions!</source>
1969         <translation type="unfinished">Proszę sprawdzić dokument %1 w celu dalszych szcegółów i rozwiązań!</translation>
1970     </message>
1971     <message>
1972         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1533"/>
1973         <source>Slow Startup</source>
1974         <translation type="unfinished">Powolny start</translation>
1975     </message>
1976     <message>
1977         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1533"/>
1978         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1598"/>
1979         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1677"/>
1980         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2248"/>
1981         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="4188"/>
1982         <source>Discard</source>
1983         <translation type="unfinished">Zamknij</translation>
1984     </message>
1985     <message>
1986         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1533"/>
1987         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1598"/>
1988         <source>Don&apos;t Show Again</source>
1989         <translation type="unfinished">Nie pokazuj ponownie</translation>
1990     </message>
1991     <message>
1992         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1545"/>
1993         <source>Urgent Update</source>
1994         <translation type="unfinished">Ważna aktualizacja</translation>
1995     </message>
1996     <message>
1997         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1545"/>
1998         <source>Your version of LameXP is more than a year old. Time for an update!</source>
1999         <translation type="unfinished">Twoja wersja LameXP jest starsza niż rok! Czas na aktualizację!</translation>
2000     </message>
2001     <message>
2002         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1573"/>
2003         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2077"/>
2004         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2087"/>
2005         <source>Update Reminder</source>
2006         <translation type="unfinished">Powiadomienie aktualizacji</translation>
2007     </message>
2008     <message>
2009         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1573"/>
2010         <source>Your last update check was more than 14 days ago. Check for updates now?</source>
2011         <translation type="unfinished">Ostatnie sprawdzenie aktualizacji miało miejsce  ponad 14 dni temu. Sprawdzić teraz aktualizacje?</translation>
2012     </message>
2013     <message>
2014         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1573"/>
2015         <source>Your did not check for LameXP updates yet. Check for updates now?</source>
2016         <translation type="unfinished">Nie sprawdzałeś jeszcze aktualizacji LameXP. Sprawdzić teraz aktualizacje?</translation>
2017     </message>
2018     <message>
2019         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1573"/>
2020         <source>Postpone</source>
2021         <translation type="unfinished">Przełóż</translation>
2022     </message>
2023     <message>
2024         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1591"/>
2025         <source>The Nero AAC encoder could not be found. AAC encoding support will be disabled.</source>
2026         <translation type="unfinished">Nie można odnaleźć kodera Nero AAC. Kompresja formatu AAC zostanie wyłączona.</translation>
2027     </message>
2028     <message>
2029         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1592"/>
2030         <source>Please put &apos;neroAacEnc.exe&apos;, &apos;neroAacDec.exe&apos; and &apos;neroAacTag.exe&apos; into the LameXP directory!</source>
2031         <translation type="unfinished">Proszę skopiować &apos;neroAacEnc.exe&apos;, &apos;neroAacDec.exe&apos;, oraz &apos;neroAacTag.exe&apos; do folderu LameXP!</translation>
2032     </message>
2033     <message>
2034         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1598"/>
2035         <source>AAC Support Disabled</source>
2036         <translation type="unfinished">Wsparcie dla AAC wyłączone</translation>
2037     </message>
2038     <message>
2039         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1729"/>
2040         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1786"/>
2041         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1796"/>
2042         <source>LameXP</source>
2043         <translation type="unfinished">LameXP</translation>
2044     </message>
2045     <message>
2046         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1729"/>
2047         <source>You must add at least one file to the list before proceeding!</source>
2048         <translation type="unfinished">Powinienieś dodać przynajmniej jeden plik do listy aby zacząć działać!</translation>
2049     </message>
2050     <message>
2051         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1737"/>
2052         <source>Not Found</source>
2053         <translation type="unfinished">Nie znaleziono</translation>
2054     </message>
2055     <message>
2056         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1737"/>
2057         <source>Your currently selected TEMP folder does not exist anymore:</source>
2058         <translation type="unfinished">Wybrany przez Ciebie folder tymczasowy TEMP już nie istnieje:</translation>
2059     </message>
2060     <message>
2061         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1737"/>
2062         <source>Restore Default</source>
2063         <translation type="unfinished">Przywróć domyślne</translation>
2064     </message>
2065     <message>
2066         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1737"/>
2067         <source>Cancel</source>
2068         <translation type="unfinished">Anuluj</translation>
2069     </message>
2070     <message>
2071         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1759"/>
2072         <source>Low Diskspace Warning</source>
2073         <translation type="unfinished">Ostrzeżenie o małej ilości miejsca na dysku</translation>
2074     </message>
2075     <message>
2076         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1754"/>
2077         <source>There are less than %1 GB of free diskspace available on your system&apos;s TEMP folder.</source>
2078         <translation type="unfinished">Jest mniej niż %1 GB dostępnego miejsca w systemowym folderze TEMP.</translation>
2079     </message>
2080     <message>
2081         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1229"/>
2082         <source>DEMO VERSION</source>
2083         <translation type="unfinished">WERSJA PRÓBNA</translation>
2084     </message>
2085     <message>
2086         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1755"/>
2087         <source>It is highly recommend to free up more diskspace before proceeding with the encode!</source>
2088         <translation type="unfinished">Jest wysoce zalecane zwolnić miejsce na dysku zanim zaczniesz kompresję!</translation>
2089     </message>
2090     <message>
2091         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1756"/>
2092         <source>Your TEMP folder is located at:</source>
2093         <translation type="unfinished">Twój folder TEMP znajduję się:</translation>
2094     </message>
2095     <message>
2096         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1759"/>
2097         <source>Abort Encoding Process</source>
2098         <translation type="unfinished">Przerwij proces kompresji</translation>
2099     </message>
2100     <message>
2101         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1759"/>
2102         <source>Clean Disk Now</source>
2103         <translation type="unfinished">Wykonaj oczyszczanie dysku</translation>
2104     </message>
2105     <message>
2106         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1545"/>
2107         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1759"/>
2108         <source>Ignore</source>
2109         <translation type="unfinished">Ignoruj</translation>
2110     </message>
2111     <message numerus="yes">
2112         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="859"/>
2113         <source>%n file(s) have been rejected, because read access was not granted!</source>
2114         <translation type="unfinished">
2115             <numerusform>%n plik został odrzucony, ponieważ nie dano praw odczytu!</numerusform>
2116             <numerusform>%n pliki zostały odrzucone, ponieważ nie dano praw odczytu!</numerusform>
2117             <numerusform>%n plików zostało odrzuconych, ponieważ nie dano praw odczytu!</numerusform>
2118         </translation>
2119     </message>
2120     <message numerus="yes">
2121         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="863"/>
2122         <source>%n file(s) have been rejected, because they are dummy CDDA files!</source>
2123         <translation type="unfinished">
2124             <numerusform>%n plik został odrzucony, ponieważ jest to plik CDDA!</numerusform>
2125             <numerusform>%n pliki zostały odrzucone, ponieważ są to pliki CDDA!</numerusform>
2126             <numerusform>%n plików zostało odrzuconych, ponieważ są to pliki CDDA!</numerusform>
2127         </translation>
2128     </message>
2129     <message numerus="yes">
2130         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="867"/>
2131         <source>%n file(s) have been rejected, because they appear to be Cue Sheet images!</source>
2132         <translation type="unfinished">
2133             <numerusform>%n plik został odrzucony, ponieważ jest to plik Cue!</numerusform>
2134             <numerusform>%n pliki zostały odrzucone, ponieważ są to pliki Cue!</numerusform>
2135             <numerusform>%n plików zostało odrzuconych, ponieważ są to pliki Cue!</numerusform>
2136         </translation>
2137     </message>
2138     <message numerus="yes">
2139         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="871"/>
2140         <source>%n file(s) have been rejected, because the file format could not be recognized!</source>
2141         <translation type="unfinished">
2142             <numerusform>%n plik został odrzucony, ponieważ jego format nie został rozpoznany!</numerusform>
2143             <numerusform>%n pliki zostały odrzucone, ponieważ ich format nie został rozpoznany!</numerusform>
2144             <numerusform>%n plików zostało odrzuconych, ponieważ ich format nie został rozpoznany!</numerusform>
2145         </translation>
2146     </message>
2147     <message>
2148         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1233"/>
2149         <source>Initializing directory outline, please be patient...</source>
2150         <translation type="unfinished">Ładowanie zestawu folderów, proszę czekać...</translation>
2151     </message>
2152     <message>
2153         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1243"/>
2154         <source>Refresh Directory Outline</source>
2155         <translation type="unfinished">Odśwież foldery</translation>
2156     </message>
2157     <message>
2158         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1244"/>
2159         <source>Go To Parent Directory</source>
2160         <translation type="unfinished">Idź do głównego folderu</translation>
2161     </message>
2162     <message>
2163         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1246"/>
2164         <source>Export Meta Tags to CSV File</source>
2165         <translation type="unfinished">Eksportuj Tagi do pliku CVS</translation>
2166     </message>
2167     <message>
2168         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1247"/>
2169         <source>Import Meta Tags from CSV File</source>
2170         <translation type="unfinished">Importuj Tagi do pliku CVS</translation>
2171     </message>
2172     <message>
2173         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1532"/>
2174         <source>Manual</source>
2175         <translation type="unfinished">Instrukcja obsługi</translation>
2176     </message>
2177     <message>
2178         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1561"/>
2179         <source>Skipping update check this time, please be patient...</source>
2180         <translation type="unfinished">Pomijanie sprawdzania aktualizacji, proszę czekać...</translation>
2181     </message>
2182     <message>
2183         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1593"/>
2184         <source>Your LameXP install directory is located here:</source>
2185         <translation type="unfinished">Folder instalacyjny LameXP znajduje sie tutaj:</translation>
2186     </message>
2187     <message>
2188         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1595"/>
2189         <source>You can download the Nero AAC encoder for free from this website:</source>
2190         <translation type="unfinished">Możesz za darmo pobrać koder Nero AAC z tej strony:</translation>
2191     </message>
2192     <message>
2193         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1597"/>
2194         <source>Note: Nero AAC encoder version %1 or newer is required to enable AAC encoding support!</source>
2195         <translation type="unfinished">Uwaga: Do kompresji AAC wymagana jest wersja %1 kodera Nero AAC lub nowsza!</translation>
2196     </message>
2197     <message>
2198         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1767"/>
2199         <source>Low Diskspace</source>
2200         <translation type="unfinished">Mało miejsca na dysku</translation>
2201     </message>
2202     <message>
2203         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1767"/>
2204         <source>You are proceeding with low diskspace. Problems might occur!</source>
2205         <translation type="unfinished">Chcesz zacząć działać z małą ilością miejsca na dysku. Mogą wystąpić problemy!</translation>
2206     </message>
2207     <message>
2208         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1786"/>
2209         <source>Sorry, an unsupported encoder has been chosen!</source>
2210         <translation type="unfinished">Został wybrany koder, który nie jest wspierany!</translation>
2211     </message>
2212     <message>
2213         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1796"/>
2214         <source>Cannot write to the selected output directory.</source>
2215         <translation type="unfinished">Nie można zapisać do wybranej lokalizacji.</translation>
2216     </message>
2217     <message>
2218         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="1796"/>
2219         <source>Please choose a different directory!</source>
2220         <translation type="unfinished">Proszę wybrać inną lokalizację!</translation>
2221     </message>
2222     <message>
2223         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2039"/>
2224         <source>Load Translation</source>
2225         <translation type="unfinished">Zaladuj plik językowy</translation>
2226     </message>
2227     <message>
2228         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2041"/>
2229         <source>Translation Files</source>
2230         <translation type="unfinished">Pliki językowe</translation>
2231     </message>
2232     <message>
2233         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2075"/>
2234         <source>Do you really want to disable the update reminder?</source>
2235         <translation type="unfinished">Czy na pewno chcesz wyłączyć przypominanie o aktualizacjach?</translation>
2236     </message>
2237     <message>
2238         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2075"/>
2239         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2101"/>
2240         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2127"/>
2241         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2153"/>
2242         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2246"/>
2243         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2283"/>
2244         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2309"/>
2245         <source>Yes</source>
2246         <translation type="unfinished">Tak</translation>
2247     </message>
2248     <message>
2249         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2075"/>
2250         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2101"/>
2251         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2127"/>
2252         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2153"/>
2253         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2246"/>
2254         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2283"/>
2255         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2309"/>
2256         <source>No</source>
2257         <translation type="unfinished">Nie</translation>
2258     </message>
2259     <message>
2260         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2077"/>
2261         <source>The update reminder has been disabled.</source>
2262         <translation type="unfinished">Przypominanie o aktualizacjach wyłączone.</translation>
2263     </message>
2264     <message>
2265         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2077"/>
2266         <source>Please remember to check for updates at regular intervals!</source>
2267         <translation type="unfinished">Proszę pamiętać  o okresowym sprawdzaniu aktualizacji!</translation>
2268     </message>
2269     <message>
2270         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2087"/>
2271         <source>The update reminder has been re-enabled.</source>
2272         <translation type="unfinished">Przypominanie o aktualizacjach ponownie włączone.</translation>
2273     </message>
2274     <message>
2275         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2101"/>
2276         <source>Do you really want to disable all sound effects?</source>
2277         <translation type="unfinished">Czy na pewno chcesz wyłączyć wszystkie dźwiękowe?</translation>
2278     </message>
2279     <message>
2280         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2103"/>
2281         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2113"/>
2282         <source>Sound Effects</source>
2283         <translation type="unfinished">Efekty dźwiękowe</translation>
2284     </message>
2285     <message>
2286         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2103"/>
2287         <source>All sound effects have been disabled.</source>
2288         <translation type="unfinished">Wszystkie efekty dźwiękowe zostały wyłączone.</translation>
2289     </message>
2290     <message>
2291         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2113"/>
2292         <source>The sound effects have been re-enabled.</source>
2293         <translation type="unfinished">Efekty dźwiękowe zostały ponownie włączone.</translation>
2294     </message>
2295     <message>
2296         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2127"/>
2297         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2129"/>
2298         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2139"/>
2299         <source>Nero AAC Notifications</source>
2300         <translation type="unfinished">Powiadomienia Nero AAC</translation>
2301     </message>
2302     <message>
2303         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2127"/>
2304         <source>Do you really want to disable all Nero AAC Encoder notifications?</source>
2305         <translation type="unfinished">Czy na pewno chcesz wyłączyć wszystkie powiadomienia Nero AAC?</translation>
2306     </message>
2307     <message>
2308         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2129"/>
2309         <source>All Nero AAC Encoder notifications have been disabled.</source>
2310         <translation type="unfinished">Wszystkie powiadomienia kodera Nero AAC zostały wyłączone.</translation>
2311     </message>
2312     <message>
2313         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2139"/>
2314         <source>The Nero AAC Encoder notifications have been re-enabled.</source>
2315         <translation type="unfinished">Powiadomienia Nero AAC zostały ponownie włączone.</translation>
2316     </message>
2317     <message>
2318         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2153"/>
2319         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2155"/>
2320         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2165"/>
2321         <source>Slow Startup Notifications</source>
2322         <translation type="unfinished">Powiadomienia o powolnym  starcie</translation>
2323     </message>
2324     <message>
2325         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2153"/>
2326         <source>Do you really want to disable the slow startup notifications?</source>
2327         <translation type="unfinished">Czy na pewno chcesz wyłączyć powiadomienia o powolnym starcie?</translation>
2328     </message>
2329     <message>
2330         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2155"/>
2331         <source>The slow startup notifications have been disabled.</source>
2332         <translation type="unfinished">Powiadomienia o powolnym starcie zostały wyłączone.</translation>
2333     </message>
2334     <message>
2335         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2165"/>
2336         <source>The slow startup notifications have been re-enabled.</source>
2337         <translation type="unfinished">Powiadomienia o powolnym starcie zostały ponownie włączone.</translation>
2338     </message>
2339     <message>
2340         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2187"/>
2341         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2191"/>
2342         <source>Open Cue Sheet</source>
2343         <translation type="unfinished">Otwórz plik Cue Sheet</translation>
2344     </message>
2345     <message>
2346         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2187"/>
2347         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2193"/>
2348         <source>Cue Sheet File</source>
2349         <translation type="unfinished">Plik Cue Sheet</translation>
2350     </message>
2351     <message>
2352         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2246"/>
2353         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2248"/>
2354         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2261"/>
2355         <source>Beta Updates</source>
2356         <translation type="unfinished">Aktualizacje Beta</translation>
2357     </message>
2358     <message>
2359         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2246"/>
2360         <source>Do you really want LameXP to check for Beta (pre-release) updates?</source>
2361         <translation type="unfinished">Czy na pewno chcesz aby LameXP sprawdzał aktualizacje Beta?</translation>
2362     </message>
2363     <message>
2364         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2248"/>
2365         <source>LameXP will check for Beta (pre-release) updates from now on.</source>
2366         <translation type="unfinished">Od teraz LameXP będzie sprawdzał aktualizacje Beta.</translation>
2367     </message>
2368     <message>
2369         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2248"/>
2370         <source>Check Now</source>
2371         <translation type="unfinished">Sprawdź teraz</translation>
2372     </message>
2373     <message>
2374         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2261"/>
2375         <source>LameXP will &lt;i&gt;not&lt;/i&gt; check for Beta (pre-release) updates from now on.</source>
2376         <translation type="unfinished">LameXP od teraz &lt;i&gt;nie będzie&lt;/i&gt; sprawdzał aktualizacji Beta.</translation>
2377     </message>
2378     <message>
2379         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2283"/>
2380         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2285"/>
2381         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2295"/>
2382         <source>Hibernate Computer</source>
2383         <translation type="unfinished">Hibernuj komputer</translation>
2384     </message>
2385     <message>
2386         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2283"/>
2387         <source>Do you really want the computer to be hibernated on shutdown?</source>
2388         <translation type="unfinished">Czy na pewno chcesz aby komputer był hibernowany zamiast zamykany?</translation>
2389     </message>
2390     <message>
2391         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2285"/>
2392         <source>LameXP will hibernate the computer on shutdown from now on.</source>
2393         <translation type="unfinished">Od teraz LameXP będzie hibernował komputer zamiast zamykać.</translation>
2394     </message>
2395     <message>
2396         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2295"/>
2397         <source>LameXP will &lt;i&gt;not&lt;/i&gt; hibernate the computer on shutdown from now on.</source>
2398         <translation type="unfinished">LameXP od teraz &lt;i&gt;nie&lt;/i&gt; będzie hibernował komputera tylko zamykał.</translation>
2399     </message>
2400     <message>
2401         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2309"/>
2402         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2312"/>
2403         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2323"/>
2404         <source>Shell Integration</source>
2405         <translation type="unfinished">Integracja z systemem</translation>
2406     </message>
2407     <message>
2408         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2309"/>
2409         <source>Do you really want to disable the LameXP shell integration?</source>
2410         <translation type="unfinished">Czy na pewno chcesz  wyłączyć integrację LameXP z systemem?</translation>
2411     </message>
2412     <message>
2413         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2312"/>
2414         <source>The LameXP shell integration has been disabled.</source>
2415         <translation type="unfinished">Integracja LameXP z systemem zostałą wyłączona.</translation>
2416     </message>
2417     <message>
2418         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2323"/>
2419         <source>The LameXP shell integration has been re-enabled.</source>
2420         <translation type="unfinished">Integracja LameXP z systemem została ponownie włączona.</translation>
2421     </message>
2422     <message>
2423         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2393"/>
2424         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2402"/>
2425         <source>Add file(s)</source>
2426         <translation type="unfinished">Dodaj plik(i)</translation>
2427     </message>
2428     <message>
2429         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2432"/>
2430         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2436"/>
2431         <source>Add Folder</source>
2432         <translation type="unfinished">Dodaj folder</translation>
2433     </message>
2434     <message>
2435         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2454"/>
2436         <source>Filter Files</source>
2437         <translation type="unfinished">Filtruj pliki</translation>
2438     </message>
2439     <message>
2440         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2454"/>
2441         <source>Select filename filter:</source>
2442         <translation type="unfinished">Wybierz filtr plików:</translation>
2443     </message>
2444     <message>
2445         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2670"/>
2446         <source>Loading dropped files or folders, please wait...</source>
2447         <translation type="unfinished">Ładowanie upuszczonych plików lub folderów, proszę czekać...</translation>
2448     </message>
2449     <message>
2450         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2766"/>
2451         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2770"/>
2452         <source>Save CSV file</source>
2453         <translation type="unfinished">Zapisz plik CSV</translation>
2454     </message>
2455     <message>
2456         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2766"/>
2457         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2773"/>
2458         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2816"/>
2459         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2822"/>
2460         <source>CSV File</source>
2461         <translation type="unfinished">Plik CSV</translation>
2462     </message>
2463     <message>
2464         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2787"/>
2465         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2790"/>
2466         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2793"/>
2467         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2796"/>
2468         <source>CSV Export</source>
2469         <translation type="unfinished">Eksportowanie CSV</translation>
2470     </message>
2471     <message>
2472         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2787"/>
2473         <source>Sorry, there are no meta tags that can be exported!</source>
2474         <translation type="unfinished">Nie ma żadnych tagów, które można eksportować!</translation>
2475     </message>
2476     <message>
2477         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2790"/>
2478         <source>Sorry, failed to open CSV file for writing!</source>
2479         <translation type="unfinished">Nie można otworzyć pliku CSV aby go zapisać!</translation>
2480     </message>
2481     <message>
2482         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2793"/>
2483         <source>Sorry, failed to write to the CSV file!</source>
2484         <translation type="unfinished">Nie można zapisać do pliku CSV!</translation>
2485     </message>
2486     <message>
2487         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2796"/>
2488         <source>The CSV files was created successfully!</source>
2489         <translation type="unfinished">Pliki CSV utworzone pomyślnie!</translation>
2490     </message>
2491     <message>
2492         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2816"/>
2493         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2820"/>
2494         <source>Open CSV file</source>
2495         <translation type="unfinished">Otwórz plik CSV</translation>
2496     </message>
2497     <message>
2498         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2836"/>
2499         <source>Sorry, failed to open CSV file for reading!</source>
2500         <translation type="unfinished">Nie można otworzyć pliku CSV aby go wczytać!</translation>
2501     </message>
2502     <message>
2503         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2836"/>
2504         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2839"/>
2505         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2842"/>
2506         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2845"/>
2507         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2848"/>
2508         <source>CSV Import</source>
2509         <translation type="unfinished">Importowanie CSV</translation>
2510     </message>
2511     <message>
2512         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2839"/>
2513         <source>Sorry, failed to read from the CSV file!</source>
2514         <translation type="unfinished">Próba odczytania pliku CSV zakończona niepowodzeniem!</translation>
2515     </message>
2516     <message>
2517         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2842"/>
2518         <source>Sorry, the CSV file does not contain any known fields!</source>
2519         <translation type="unfinished">Plik CSV nie zawiera żadnych znanych pól!</translation>
2520     </message>
2521     <message>
2522         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2845"/>
2523         <source>CSV file is incomplete. Not all files were updated!</source>
2524         <translation type="unfinished">Plik CSV nie jest kompletny. Nie wszystkie pliki zostały zaktualizowane!</translation>
2525     </message>
2526     <message>
2527         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="2848"/>
2528         <source>The CSV files was imported successfully!</source>
2529         <translation type="unfinished">Pliki CSV zaimportowano pomyślnie!</translation>
2530     </message>
2531     <message>
2532         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="3027"/>
2533         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="3072"/>
2534         <source>New Folder</source>
2535         <translation type="unfinished">Nowy folder</translation>
2536     </message>
2537     <message>
2538         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="3072"/>
2539         <source>Enter the name of the new folder:</source>
2540         <translation type="unfinished">Wprowadź nazwę nowego folderu:</translation>
2541     </message>
2542     <message>
2543         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="3105"/>
2544         <source>Failed to create folder</source>
2545         <translation type="unfinished">Utworzenie folderu zakończone niepowodzeniem</translation>
2546     </message>
2547     <message>
2548         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="3105"/>
2549         <source>The new folder could not be created:</source>
2550         <translation type="unfinished">Nowy folder nie mógł zostać stworzony:</translation>
2551     </message>
2552     <message>
2553         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="3105"/>
2554         <source>Drive is read-only or insufficient access rights!</source>
2555         <translation type="unfinished">Dysk tylko do odczytu lub brak praw dostępu!</translation>
2556     </message>
2557     <message>
2558         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="3686"/>
2559         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="3689"/>
2560         <source>Quality Level %1</source>
2561         <translation type="unfinished">Poziom jakości %1</translation>
2562     </message>
2563     <message>
2564         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="3692"/>
2565         <source>Compression %1</source>
2566         <translation type="unfinished">Kompresja %1</translation>
2567     </message>
2568     <message>
2569         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="3695"/>
2570         <source>Uncompressed</source>
2571         <translation type="unfinished">Nieskompresowany</translation>
2572     </message>
2573     <message>
2574         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="3738"/>
2575         <source>Best Quality (Slow)</source>
2576         <translation type="unfinished">Najlepsza jakość (Powoli)</translation>
2577     </message>
2578     <message>
2579         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="3744"/>
2580         <source>Acceptable Quality (Fast)</source>
2581         <translation type="unfinished">Akceptowalna jakość (Szybko)</translation>
2582     </message>
2583     <message>
2584         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="3741"/>
2585         <source>High Quality (Recommended)</source>
2586         <translation type="unfinished">Wysoka jakość (Zalecane)</translation>
2587     </message>
2588     <message>
2589         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="3582"/>
2590         <source>Current Encoder: %1</source>
2591         <translation type="unfinished">Obecny koder: %1</translation>
2592     </message>
2593     <message>
2594         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="3747"/>
2595         <source>Poor Quality (Very Fast)</source>
2596         <translation type="unfinished">Najniższa jakość (Bardzo szybko)</translation>
2597     </message>
2598     <message>
2599         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="4177"/>
2600         <source>File name without extension</source>
2601         <translation type="unfinished">Nazwa pliku bez rozszerzenia</translation>
2602     </message>
2603     <message>
2604         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="4178"/>
2605         <source>Track number with leading zero</source>
2606         <translation type="unfinished">Numer ścieżki z zerem na początku</translation>
2607     </message>
2608     <message>
2609         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="4179"/>
2610         <source>Track title</source>
2611         <translation type="unfinished">Nazwa ścieżki</translation>
2612     </message>
2613     <message>
2614         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="4180"/>
2615         <source>Artist name</source>
2616         <translation type="unfinished">Nazwa Artysty</translation>
2617     </message>
2618     <message>
2619         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="4181"/>
2620         <source>Album name</source>
2621         <translation type="unfinished">Nazwa Albumu</translation>
2622     </message>
2623     <message>
2624         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="4182"/>
2625         <source>Year with (at least) four digits</source>
2626         <translation type="unfinished">Rok z (przynajmniej) czterema cyframi</translation>
2627     </message>
2628     <message>
2629         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="4183"/>
2630         <source>Comment</source>
2631         <translation type="unfinished">Komentarz</translation>
2632     </message>
2633     <message>
2634         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="4185"/>
2635         <source>Characters forbidden in file names:</source>
2636         <translation type="unfinished">Zabronione znaki w nazwach plików:</translation>
2637     </message>
2638     <message>
2639         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="4188"/>
2640         <source>Rename Macros</source>
2641         <translation type="unfinished">Zmień nazwy makr</translation>
2642     </message>
2643     <message numerus="yes">
2644         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="4235"/>
2645         <source>%n Instance(s)</source>
2646         <translation type="unfinished">
2647             <numerusform>%n wątek</numerusform>
2648             <numerusform>%n wątki</numerusform>
2649             <numerusform>%n wątków</numerusform>
2650         </translation>
2651     </message>
2652     <message>
2653         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="4278"/>
2654         <source>Cannot write to the selected directory. Please choose another directory!</source>
2655         <translation type="unfinished">Nie można zapisać do wybranego folderu. Proszę wybrać inny folder!</translation>
2656     </message>
2657     <message>
2658         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="4415"/>
2659         <source>Overwrite Mode</source>
2660         <translation type="unfinished">Tryb nadpisywania</translation>
2661     </message>
2662     <message>
2663         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="4415"/>
2664         <source>Warning: This mode may overwrite existing files with no way to revert!</source>
2665         <translation type="unfinished">Ostrzeżenie: W tym trybie istniejące pliki będą nadpisywane bez możliwości ich odzyskania!</translation>
2666     </message>
2667     <message>
2668         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="4415"/>
2669         <source>Continue</source>
2670         <translation type="unfinished">Kontynuuj</translation>
2671     </message>
2672     <message>
2673         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="4415"/>
2674         <source>Revert</source>
2675         <translation type="unfinished">Cofnij</translation>
2676     </message>
2677     <message>
2678         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="4508"/>
2679         <source>Already Running</source>
2680         <translation type="unfinished">Już działa</translation>
2681     </message>
2682     <message>
2683         <location filename="../../src/Dialog_MainWindow.cpp" line="4508"/>
2684         <source>LameXP is already running, please use the running instance!</source>
2685         <translation type="unfinished">LameXP już działa, przejdź do działającego procesu!</translation>
2686     </message>
2687 </context>
2688 <context>
2689     <name>MetaInfo</name>
2690     <message>
2691         <location filename="../../gui/MetaInfo.ui" line="14"/>
2692         <source>Meta Information</source>
2693         <translation type="unfinished">Tagi</translation>
2694     </message>
2695     <message>
2696         <location filename="../../gui/MetaInfo.ui" line="321"/>
2697         <source>Artwork</source>
2698         <translation type="unfinished">Zdjęcia</translation>
2699     </message>
2700     <message>
2701         <location filename="../../gui/MetaInfo.ui" line="419"/>
2702         <source>Edit</source>
2703         <translation type="unfinished">Edytuj</translation>
2704     </message>
2705     <message>
2706         <location filename="../../gui/MetaInfo.ui" line="445"/>
2707         <source>Close</source>
2708         <translation type="unfinished">Zamknij</translation>
2709     </message>
2710 </context>
2711 <context>
2712     <name>MetaInfoDialog</name>
2713     <message>
2714         <location filename="../../src/Dialog_MetaInfo.cpp" line="73"/>
2715         <source>Edit this Information</source>
2716         <translation type="unfinished">Edytuj tę wartość</translation>
2717     </message>
2718     <message>
2719         <location filename="../../src/Dialog_MetaInfo.cpp" line="74"/>
2720         <source>Copy everything to Meta Info tab</source>
2721         <translation type="unfinished">Kopiuj wszystko do zakładki Tagi</translation>
2722     </message>
2723     <message>
2724         <location filename="../../src/Dialog_MetaInfo.cpp" line="75"/>
2725         <source>Clear all Meta Info</source>
2726         <translation type="unfinished">Wyczyść wszystkie metadane</translation>
2727     </message>
2728     <message>
2729         <location filename="../../src/Dialog_MetaInfo.cpp" line="76"/>
2730         <source>Load Artwork From File</source>
2731         <translation type="unfinished">Załaduj okładkę z pliku</translation>
2732     </message>
2733     <message>
2734         <location filename="../../src/Dialog_MetaInfo.cpp" line="77"/>
2735         <source>Clear Artwork</source>
2736         <translation type="unfinished">Usuń okładkę</translation>
2737     </message>
2738     <message>
2739         <location filename="../../src/Dialog_MetaInfo.cpp" line="93"/>
2740         <source>Meta Information</source>
2741         <translation type="unfinished">Metadane</translation>
2742     </message>
2743     <message>
2744         <location filename="../../src/Dialog_MetaInfo.cpp" line="93"/>
2745         <source>The following meta information have been extracted from the original file.</source>
2746         <translation type="unfinished">Następujące metadane zostały wyodrębnione z oryginalnego pliku.</translation>
2747     </message>
2748     <message>
2749         <location filename="../../src/Dialog_MetaInfo.cpp" line="112"/>
2750         <source>Meta Information: %1</source>
2751         <translation type="unfinished">Metadane: %1</translation>
2752     </message>
2753     <message>
2754         <location filename="../../src/Dialog_MetaInfo.cpp" line="166"/>
2755         <source>Load Artwork</source>
2756         <translation type="unfinished">Załaduj okładkę</translation>
2757     </message>
2758     <message>
2759         <location filename="../../src/Dialog_MetaInfo.cpp" line="182"/>
2760         <source>Artwork Error</source>
2761         <translation type="unfinished">Błąd pliku okładki</translation>
2762     </message>
2763     <message>
2764         <location filename="../../src/Dialog_MetaInfo.cpp" line="182"/>
2765         <source>Sorry, failed to load artwork from selected file!</source>
2766         <translation type="unfinished">Załadowanie pliku okładki zakończone niepowodzeniem!</translation>
2767     </message>
2768 </context>
2769 <context>
2770     <name>MetaInfoModel</name>
2771     <message>
2772         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="50"/>
2773         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="60"/>
2774         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="450"/>
2775         <source>Unknown</source>
2776         <translation type="unfinished">Nieznany</translation>
2777     </message>
2778     <message>
2779         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="51"/>
2780         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="61"/>
2781         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="451"/>
2782         <source>Not Specified</source>
2783         <translation type="unfinished">Nie określony</translation>
2784     </message>
2785     <message>
2786         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="89"/>
2787         <source>Full Path</source>
2788         <translation type="unfinished">Pełna ścieżka</translation>
2789     </message>
2790     <message>
2791         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="92"/>
2792         <source>Format</source>
2793         <translation type="unfinished">Format</translation>
2794     </message>
2795     <message>
2796         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="95"/>
2797         <source>Container</source>
2798         <translation type="unfinished">Kontener</translation>
2799     </message>
2800     <message>
2801         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="98"/>
2802         <source>Compression</source>
2803         <translation type="unfinished">Kompresja</translation>
2804     </message>
2805     <message>
2806         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="101"/>
2807         <source>Duration</source>
2808         <translation type="unfinished">Czas trwania</translation>
2809     </message>
2810     <message>
2811         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="104"/>
2812         <source>Title</source>
2813         <translation type="unfinished">Tytuł</translation>
2814     </message>
2815     <message>
2816         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="107"/>
2817         <source>Artist</source>
2818         <translation type="unfinished">Artysta</translation>
2819     </message>
2820     <message>
2821         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="110"/>
2822         <source>Album</source>
2823         <translation type="unfinished">Album</translation>
2824     </message>
2825     <message>
2826         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="113"/>
2827         <source>Genre</source>
2828         <translation type="unfinished">Rodzaj</translation>
2829     </message>
2830     <message>
2831         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="116"/>
2832         <source>Year</source>
2833         <translation type="unfinished">Rok</translation>
2834     </message>
2835     <message>
2836         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="119"/>
2837         <source>Position</source>
2838         <translation type="unfinished">Pozycja</translation>
2839     </message>
2840     <message>
2841         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="119"/>
2842         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="409"/>
2843         <source>Generate from list position</source>
2844         <translation type="unfinished">Pozycja z listy</translation>
2845     </message>
2846     <message>
2847         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="122"/>
2848         <source>Comment</source>
2849         <translation type="unfinished">Komentarz</translation>
2850     </message>
2851     <message>
2852         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="234"/>
2853         <source>Property</source>
2854         <translation type="unfinished">Pole</translation>
2855     </message>
2856     <message>
2857         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="237"/>
2858         <source>Value</source>
2859         <translation type="unfinished">Wartość</translation>
2860     </message>
2861     <message>
2862         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="309"/>
2863         <source>Unspecified</source>
2864         <translation type="unfinished">Nieokreślony</translation>
2865     </message>
2866     <message>
2867         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="313"/>
2868         <source>OK</source>
2869         <translation type="unfinished">OK</translation>
2870     </message>
2871     <message>
2872         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="314"/>
2873         <source>Cancel</source>
2874         <translation type="unfinished">Anuluj</translation>
2875     </message>
2876     <message>
2877         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="320"/>
2878         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="328"/>
2879         <source>Edit Title</source>
2880         <translation type="unfinished">Edytuj Tytuł</translation>
2881     </message>
2882     <message>
2883         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="321"/>
2884         <source>Please enter the title for this file:</source>
2885         <translation type="unfinished">Wprowadź Tytuł dla tego pliku:</translation>
2886     </message>
2887     <message>
2888         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="328"/>
2889         <source>The title must not be empty. Generating title from file name!</source>
2890         <translation type="unfinished">Tytuł musi zawierać znaki. Tytuł zostanie wygenerowany z nazwy pliku!</translation>
2891     </message>
2892     <message>
2893         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="339"/>
2894         <source>Edit Artist</source>
2895         <translation type="unfinished">Edytuj Artystę</translation>
2896     </message>
2897     <message>
2898         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="340"/>
2899         <source>Please enter the artist for this file:</source>
2900         <translation type="unfinished">Wprowadź Artystę dla tego pliku:</translation>
2901     </message>
2902     <message>
2903         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="351"/>
2904         <source>Edit Album</source>
2905         <translation type="unfinished">Edytuj Album</translation>
2906     </message>
2907     <message>
2908         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="352"/>
2909         <source>Please enter the album for this file:</source>
2910         <translation type="unfinished">Wprowadź Album dla tego pliku:</translation>
2911     </message>
2912     <message>
2913         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="363"/>
2914         <source>Edit Genre</source>
2915         <translation type="unfinished">Edytuj Rodzaj</translation>
2916     </message>
2917     <message>
2918         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="364"/>
2919         <source>Please enter the genre for this file:</source>
2920         <translation type="unfinished">Wprowadź Rodzaj dla tego pliku:</translation>
2921     </message>
2922     <message>
2923         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="377"/>
2924         <source>Edit Year</source>
2925         <translation type="unfinished">Edyuj Rok</translation>
2926     </message>
2927     <message>
2928         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="378"/>
2929         <source>Please enter the year for this file:</source>
2930         <translation type="unfinished">Wprowadź Rok dla tego pliku:</translation>
2931     </message>
2932     <message>
2933         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="393"/>
2934         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="410"/>
2935         <source>Edit Position</source>
2936         <translation type="unfinished">Edytuj Pozycję</translation>
2937     </message>
2938     <message>
2939         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="394"/>
2940         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="411"/>
2941         <source>Please enter the position (track no.) for this file:</source>
2942         <translation type="unfinished">Wprowadź Pozycję (nr ścieżki) dla tego pliku:</translation>
2943     </message>
2944     <message>
2945         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="409"/>
2946         <source>Unspecified (copy from source file)</source>
2947         <translation type="unfinished">Nieokreślony (kopiuj z pliku źródłowego)</translation>
2948     </message>
2949     <message>
2950         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="424"/>
2951         <source>Edit Comment</source>
2952         <translation type="unfinished">Edytuj Komentarz</translation>
2953     </message>
2954     <message>
2955         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="425"/>
2956         <source>Please enter the comment for this file:</source>
2957         <translation type="unfinished">Wprowadź Komentarz dla tego pliku:</translation>
2958     </message>
2959     <message>
2960         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="426"/>
2961         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="461"/>
2962         <source>Encoded with LameXP</source>
2963         <translation type="unfinished">Encoded with LameXP</translation>
2964     </message>
2965     <message>
2966         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="436"/>
2967         <source>Not editable</source>
2968         <translation type="unfinished">Nie edytowalne</translation>
2969     </message>
2970     <message>
2971         <location filename="../../src/Model_MetaInfo.cpp" line="436"/>
2972         <source>Sorry, this property of the source file cannot be edited!</source>
2973         <translation type="unfinished">Nie da się wyedytować tej właściwości pliku!</translation>
2974     </message>
2975 </context>
2976 <context>
2977     <name>ProcessThread</name>
2978     <message>
2979         <location filename="../../src/Thread_Process.cpp" line="116"/>
2980         <source>Starting...</source>
2981         <translation type="unfinished">Rozpoczynanie...</translation>
2982     </message>
2983     <message>
2984         <location filename="../../src/Thread_Process.cpp" line="153"/>
2985         <source>Skipped.</source>
2986         <translation type="unfinished">Pominięto.</translation>
2987     </message>
2988     <message>
2989         <location filename="../../src/Thread_Process.cpp" line="158"/>
2990         <source>Not found!</source>
2991         <translation type="unfinished">Nie znaleziono!</translation>
2992     </message>
2993     <message>
2994         <location filename="../../src/Thread_Process.cpp" line="233"/>
2995         <source>WARNING: Decoded file size exceeds 4 GB, problems might occur!
2996 </source>
2997         <translation type="unfinished">UWAGA: Plik po zdekodowaniu przekracza 4 GB, mogą wystąpić problemy!</translation>
2998     </message>
2999     <message>
3000         <location filename="../../src/Thread_Process.cpp" line="242"/>
3001         <source>The format of this file is NOT supported:</source>
3002         <translation type="unfinished">Format tego pliku NIE jest obsługiwany:</translation>
3003     </message>
3004     <message>
3005         <location filename="../../src/Thread_Process.cpp" line="242"/>
3006         <source>Container Format:</source>
3007         <translation type="unfinished">Format kontenera:</translation>
3008     </message>
3009     <message>
3010         <location filename="../../src/Thread_Process.cpp" line="242"/>
3011         <source>Audio Format:</source>
3012         <translation type="unfinished">Format dźwięku:</translation>
3013     </message>
3014     <message>
3015         <location filename="../../src/Thread_Process.cpp" line="243"/>
3016         <source>Unsupported!</source>
3017         <translation type="unfinished">Nieobsługiwany!</translation>
3018     </message>
3019     <message>
3020         <location filename="../../src/Thread_Process.cpp" line="349"/>
3021         <source>Done.</source>
3022         <translation type="unfinished">Zrobione.</translation>
3023     </message>
3024     <message>
3025         <location filename="../../src/Thread_Process.cpp" line="349"/>
3026         <source>Aborted!</source>
3027         <translation type="unfinished">Przerwano!</translation>
3028     </message>
3029     <message>
3030         <location filename="../../src/Thread_Process.cpp" line="349"/>
3031         <source>Failed!</source>
3032         <translation type="unfinished">Niepowodzenie!</translation>
3033     </message>
3034     <message>
3035         <location filename="../../src/Thread_Process.cpp" line="366"/>
3036         <source>Encoding</source>
3037         <translation type="unfinished">Kompresowanie</translation>
3038     </message>
3039     <message>
3040         <location filename="../../src/Thread_Process.cpp" line="369"/>
3041         <source>Analyzing</source>
3042         <translation type="unfinished">Analizowanie</translation>
3043     </message>
3044     <message>
3045         <location filename="../../src/Thread_Process.cpp" line="372"/>
3046         <source>Filtering</source>
3047         <translation type="unfinished">Filtrowanie</translation>
3048     </message>
3049     <message>
3050         <location filename="../../src/Thread_Process.cpp" line="375"/>
3051         <source>Decoding</source>
3052         <translation type="unfinished">Dekodowanie</translation>
3053     </message>
3054     <message>
3055         <location filename="../../src/Thread_Process.cpp" line="399"/>
3056         <source>The source audio file could not be found:</source>
3057         <translation type="unfinished">Źródłowy plik dźwiękowy nie został odnaleziony:</translation>
3058     </message>
3059     <message>
3060         <location filename="../../src/Thread_Process.cpp" line="407"/>
3061         <source>The source audio file could not be opened for reading:</source>
3062         <translation type="unfinished">Źródłowy plik dźwiękowy nie mógł zostać otworzony:</translation>
3063     </message>
3064     <message>
3065         <location filename="../../src/Thread_Process.cpp" line="441"/>
3066         <source>The target output directory doesn&apos;t exist and could NOT be created:</source>
3067         <translation type="unfinished">Lokalizacja docelowa nie istnieje lu NIE mogła zostać utworzona:</translation>
3068     </message>
3069     <message>
3070         <location filename="../../src/Thread_Process.cpp" line="450"/>
3071         <source>The target output directory is NOT writable:</source>
3072         <translation type="unfinished">Nie można zapisać do lokalizacji docelowej:</translation>
3073     </message>
3074     <message>
3075         <location filename="../../src/Thread_Process.cpp" line="503"/>
3076         <source>Failed to generate non-existing target file name!</source>
3077         <translation type="unfinished">Nie można utworzyć pliku bez nazwy!</translation>
3078     </message>
3079     <message>
3080         <location filename="../../src/Thread_Process.cpp" line="511"/>
3081         <source>Unknown File Name</source>
3082         <translation type="unfinished">Nieznana nazwa pliku</translation>
3083     </message>
3084     <message>
3085         <location filename="../../src/Thread_Process.cpp" line="513"/>
3086         <source>Unknown Title</source>
3087         <translation type="unfinished">Nieznany Tytuł</translation>
3088     </message>
3089     <message>
3090         <location filename="../../src/Thread_Process.cpp" line="514"/>
3091         <source>Unknown Artist</source>
3092         <translation type="unfinished">Nieznany Artysta</translation>
3093     </message>
3094     <message>
3095         <location filename="../../src/Thread_Process.cpp" line="515"/>
3096         <source>Unknown Album</source>
3097         <translation type="unfinished">Nieznany Album</translation>
3098     </message>
3099     <message>
3100         <location filename="../../src/Thread_Process.cpp" line="517"/>
3101         <source>Unknown Comment</source>
3102         <translation type="unfinished">Nieznany Komentarz</translation>
3103     </message>
3104     <message>
3105         <location filename="../../src/Thread_Process.cpp" line="472"/>
3106         <source>Target output file already exists, going to skip this file:</source>
3107         <translation type="unfinished">Plik wynikowy już istnieje, zostanie pominięty plik:</translation>
3108     </message>
3109     <message>
3110         <location filename="../../src/Thread_Process.cpp" line="473"/>
3111         <source>If you don&apos;t want existing files to be skipped, please change the overwrite mode!</source>
3112         <translation type="unfinished">Jeśli nie chcesz aby istniejące pliki były pomijane, zmień tryb nadpisywania!</translation>
3113     </message>
3114     <message>
3115         <location filename="../../src/Thread_Process.cpp" line="481"/>
3116         <source>Target output file already exists, going to delete existing file:</source>
3117         <translation type="unfinished">Plik wynikowy już istnieje, zostanie usunięty plik:</translation>
3118     </message>
3119     <message>
3120         <location filename="../../src/Thread_Process.cpp" line="489"/>
3121         <source>Failed to delete existing target file, will save to another file name!</source>
3122         <translation type="unfinished">Usuwanie istniejącego pliku zakończone niepowodzeniem, nowy plik zostanie zapisany pod inną nazwą!</translation>
3123     </message>
3124 </context>
3125 <context>
3126     <name>ProcessingDialog</name>
3127     <message>
3128         <location filename="../../gui/ProcessingDialog.ui" line="14"/>
3129         <source>LameXP - Processing</source>
3130         <translation type="unfinished">LameXP - Przetwarzanie</translation>
3131     </message>
3132     <message>
3133         <location filename="../../gui/ProcessingDialog.ui" line="268"/>
3134         <source>Initializing, please wait...</source>
3135         <translation type="unfinished">Inicjowanie, proszę czekać...</translation>
3136     </message>
3137     <message>
3138         <location filename="../../gui/ProcessingDialog.ui" line="337"/>
3139         <source>Shutdown the computer as soon as all files have been converted</source>
3140         <translation type="unfinished">Wyłącz komputer po przetworzeniu wszystkich plików</translation>
3141     </message>
3142     <message>
3143         <location filename="../../gui/ProcessingDialog.ui" line="360"/>
3144         <location filename="../../gui/ProcessingDialog.ui" line="416"/>
3145         <source>CPU Usage (Overall)</source>
3146         <translation type="unfinished">Wykorzystanie procesora (Całościowo)</translation>
3147     </message>
3148     <message>
3149         <location filename="../../gui/ProcessingDialog.ui" line="445"/>
3150         <location filename="../../gui/ProcessingDialog.ui" line="495"/>
3151         <source>Physical RAM Usage</source>
3152         <translation type="unfinished">Wykorzystanie pamięci RAM</translation>
3153     </message>
3154     <message>
3155         <location filename="../../gui/ProcessingDialog.ui" line="524"/>
3156         <location filename="../../gui/ProcessingDialog.ui" line="574"/>
3157         <source>Free Disk Space (Temp Folder)</source>
3158         <translation type="unfinished">Wolna przestrzeń na dysku (Folder TEMP)</translation>
3159     </message>
3160     <message>
3161         <location filename="../../gui/ProcessingDialog.ui" line="679"/>
3162         <source>Abort</source>
3163         <translation type="unfinished">Przerwij</translation>
3164     </message>
3165     <message>
3166         <location filename="../../gui/ProcessingDialog.ui" line="702"/>
3167         <source>Close</source>
3168         <translation type="unfinished">Powrót</translation>
3169     </message>
3170     <message>
3171         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="213"/>
3172         <source>Show details for selected job</source>
3173         <translation type="unfinished">Pokaż szczegóły wybranego zadania</translation>
3174     </message>
3175     <message>
3176         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="214"/>
3177         <source>Browse Output File Location</source>
3178         <translation type="unfinished">Wybierz lokalizację dla plików wyjściowych</translation>
3179     </message>
3180     <message>
3181         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="220"/>
3182         <source>Filter Log Items</source>
3183         <translation type="unfinished">Filtruj długie pozycje</translation>
3184     </message>
3185     <message>
3186         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="222"/>
3187         <source>Show Running Only</source>
3188         <translation type="unfinished">Pokaż tylko trwające</translation>
3189     </message>
3190     <message>
3191         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="223"/>
3192         <source>Show Succeeded Only</source>
3193         <translation type="unfinished">Pokaż tylko zakończone pomyślnie</translation>
3194     </message>
3195     <message>
3196         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="224"/>
3197         <source>Show Failed Only</source>
3198         <translation type="unfinished">Pokaż tylko zakończone niepowodzeniem</translation>
3199     </message>
3200     <message>
3201         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="225"/>
3202         <source>Show Skipped Only</source>
3203         <translation type="unfinished">Pokaż tylko pominięte</translation>
3204     </message>
3205     <message>
3206         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="226"/>
3207         <source>Show All Items</source>
3208         <translation type="unfinished">Pokaż wszystkie pozycje</translation>
3209     </message>
3210     <message>
3211         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="282"/>
3212         <source>Encoding Files</source>
3213         <translation type="unfinished">Kompresowanie plików</translation>
3214     </message>
3215     <message>
3216         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="282"/>
3217         <source>Your files are being encoded, please be patient...</source>
3218         <translation type="unfinished">Twoje pliki są właśnie kompresowane, proszę być cierpliwy...</translation>
3219     </message>
3220     <message>
3221         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="486"/>
3222         <source>Encoding files, please wait...</source>
3223         <translation type="unfinished">Kompresowanie plików, proszę czekać...</translation>
3224     </message>
3225     <message>
3226         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="523"/>
3227         <source>Multi-threading enabled: Running %1 instances in parallel!</source>
3228         <translation type="unfinished">Wielowątkowość włączona: Równolegle wykonywanych jest %1 kodowań!</translation>
3229     </message>
3230     <message>
3231         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="655"/>
3232         <source>Aborted! Waiting for running jobs to terminate...</source>
3233         <translation type="unfinished">Przerwano! Czekanie na wyłączenie procesu...</translation>
3234     </message>
3235     <message numerus="yes">
3236         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="666"/>
3237         <source>Encoding: %n file(s) of %1 completed so far, please wait...</source>
3238         <translation type="unfinished">
3239             <numerusform>Kompresowanie: %n plik z %1 został do tej pory zakończony, proszę czekać...</numerusform>
3240             <numerusform>Kompresowanie: %n pliki z %1 zostały do tej pory zakończone, proszę czekać...</numerusform>
3241             <numerusform>Kompresowanie: %n plików z %1 zostało do tej pory zakończonych, proszę czekać...</numerusform>
3242         </translation>
3243     </message>
3244     <message>
3245         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="688"/>
3246         <source>Creating the playlist file, please wait...</source>
3247         <translation type="unfinished">Tworzenie pliku playlisty, proszę czekać...</translation>
3248     </message>
3249     <message>
3250         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="698"/>
3251         <source>Process was aborted prematurely by the user!</source>
3252         <translation type="unfinished">Proces został przedwcześnie zakończony przez użytkownika!</translation>
3253     </message>
3254     <message numerus="yes">
3255         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="698"/>
3256         <source>Process was aborted by the user after %n file(s)!</source>
3257         <translation type="unfinished">
3258             <numerusform>Proces został zakończony przez użytkownika  po zakończeniu %n pliku!</numerusform>
3259             <numerusform>Proces został zakończony przez użytkownika  po zakończeniu %n plików!</numerusform>
3260             <numerusform>Proces został zakończony przez użytkownika  po zakończeniu %n plików!</numerusform>
3261         </translation>
3262     </message>
3263     <message>
3264         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="699"/>
3265         <source>LameXP - Aborted</source>
3266         <translation type="unfinished">LameXP - Przerwano</translation>
3267     </message>
3268     <message>
3269         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="699"/>
3270         <source>Process was aborted by the user.</source>
3271         <translation type="unfinished">Proces został przerwany przez użytkownika.</translation>
3272     </message>
3273     <message>
3274         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="708"/>
3275         <source>Process finished after %1.</source>
3276         <translation type="unfinished">Proces został zakończony po %1.</translation>
3277     </message>
3278     <message numerus="yes">
3279         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="719"/>
3280         <source>Error: %1 of %n file(s) failed (%2). Double-click failed items for detailed information!</source>
3281         <translation type="unfinished">
3282             <numerusform>Błąd: %1 z %n pliku zakończono niepowodzeniem (%2). Kliknij dwukrotnie aby uzyskać więcej informacji!</numerusform>
3283             <numerusform>Błąd: %1 z %n plików zakończono niepowodzeniem (%2). Kliknij dwukrotnie aby uzyskać więcej informacji!</numerusform>
3284             <numerusform>Błąd: %1 z %n plików zakończono niepowodzeniem (%2). Kliknij dwukrotnie aby uzyskać więcej informacji!</numerusform>
3285         </translation>
3286     </message>
3287     <message numerus="yes">
3288         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="719"/>
3289         <source>%n file(s) skipped</source>
3290         <translation type="unfinished">
3291             <numerusform>pominięto %n plik</numerusform>
3292             <numerusform>pominięto %n pliki</numerusform>
3293             <numerusform>pominięto %n plików</numerusform>
3294         </translation>
3295     </message>
3296     <message numerus="yes">
3297         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="723"/>
3298         <source>Error: %1 of %n file(s) failed. Double-click failed items for detailed information!</source>
3299         <translation type="unfinished">
3300             <numerusform>Błąd: %1 z %n pliku zakończono niepowodzeniem. Kliknij dwukrotnie aby uzyskać więcej informacji!</numerusform>
3301             <numerusform>Błąd: %1 z %n plików zakończono niepowodzeniem. Kliknij dwukrotnie aby uzyskać więcej informacji!</numerusform>
3302             <numerusform>Błąd: %1 z %n plików zakończono niepowodzeniem. Kliknij dwukrotnie aby uzyskać więcej informacji!</numerusform>
3303         </translation>
3304     </message>
3305     <message numerus="yes">
3306         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="737"/>
3307         <source>All files completed successfully. Skipped %n file(s).</source>
3308         <translation type="unfinished">
3309             <numerusform>Wszystkie zadania wykonano pomyślnie. Pominięto %n plik.</numerusform>
3310             <numerusform>Wszystkie zadania wykonano pomyślnie. Pominięto %n pliki.</numerusform>
3311             <numerusform>Wszystkie zadania wykonano pomyślnie. Pominięto %n plików.</numerusform>
3312         </translation>
3313     </message>
3314     <message>
3315         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="725"/>
3316         <source>LameXP - Error</source>
3317         <translation type="unfinished">LameXP - Błąd</translation>
3318     </message>
3319     <message>
3320         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="725"/>
3321         <source>At least one file has failed!</source>
3322         <translation type="unfinished">Przynajmniej jeden plik nie został skompresowany!</translation>
3323     </message>
3324     <message>
3325         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="741"/>
3326         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="743"/>
3327         <source>All files completed successfully.</source>
3328         <translation type="unfinished">Kompresja wszystkich plików zakończona powodzeniem.</translation>
3329     </message>
3330     <message>
3331         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="743"/>
3332         <source>LameXP - Done</source>
3333         <translation type="unfinished">LameXP - Zrobione</translation>
3334     </message>
3335     <message>
3336         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="930"/>
3337         <source>None of the items matches the current filtering rules</source>
3338         <translation type="unfinished">Żadna z pozycji nie spełnia reguł filtra</translation>
3339     </message>
3340     <message>
3341         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="1043"/>
3342         <source>Playlist creation failed</source>
3343         <translation type="unfinished">Tworzenie playlisty zakończone niepowodzeniem</translation>
3344     </message>
3345     <message>
3346         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="1043"/>
3347         <source>The playlist file could not be created:</source>
3348         <translation type="unfinished">Playlista nie mogła zostać utworzona:</translation>
3349     </message>
3350     <message>
3351         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="1105"/>
3352         <source>Warning: Computer will shutdown in %1 seconds...</source>
3353         <translation type="unfinished">Ostrzeżenie: Komputer zostanie zamknięty za %1 sekund/y...</translation>
3354     </message>
3355     <message>
3356         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="1109"/>
3357         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="1110"/>
3358         <source>Cancel Shutdown</source>
3359         <translation type="unfinished">Anuluj wyłączenie komputera</translation>
3360     </message>
3361     <message numerus="yes">
3362         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="1205"/>
3363         <source>%n hour(s)</source>
3364         <translation type="unfinished">
3365             <numerusform>%n godzina</numerusform>
3366             <numerusform>%n godziny</numerusform>
3367             <numerusform>%n godzin</numerusform>
3368         </translation>
3369     </message>
3370     <message numerus="yes">
3371         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="1206"/>
3372         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="1210"/>
3373         <source>%n minute(s)</source>
3374         <translation type="unfinished">
3375             <numerusform>%n minuta</numerusform>
3376             <numerusform>%n minuty</numerusform>
3377             <numerusform>%n minut</numerusform>
3378         </translation>
3379     </message>
3380     <message numerus="yes">
3381         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="1211"/>
3382         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="1215"/>
3383         <source>%n second(s)</source>
3384         <translation type="unfinished">
3385             <numerusform>%n sekunda</numerusform>
3386             <numerusform>%n sekundy</numerusform>
3387             <numerusform>%n sekund</numerusform>
3388         </translation>
3389     </message>
3390     <message numerus="yes">
3391         <location filename="../../src/Dialog_Processing.cpp" line="1216"/>
3392         <source>%n millisecond(s)</source>
3393         <translation type="unfinished">
3394             <numerusform>%n milisekunda</numerusform>
3395             <numerusform>%n milisekundy</numerusform>
3396             <numerusform>%n milisekund</numerusform>
3397         </translation>
3398     </message>
3399 </context>
3400 <context>
3401     <name>ProgressModel</name>
3402     <message>
3403         <location filename="../../src/Model_Progress.cpp" line="101"/>
3404         <source>Job</source>
3405         <translation type="unfinished">Zadanie</translation>
3406     </message>
3407     <message>
3408         <location filename="../../src/Model_Progress.cpp" line="104"/>
3409         <source>Status</source>
3410         <translation type="unfinished">Status</translation>
3411     </message>
3412 </context>
3413 <context>
3414     <name>ShellIntegration</name>
3415     <message>
3416         <location filename="../../src/ShellIntegration.cpp" line="94"/>
3417         <source>Audio File supported by LameXP</source>
3418         <translation type="unfinished">Pliki dźwiękowe wspierane przez LameXP</translation>
3419     </message>
3420     <message>
3421         <location filename="../../src/ShellIntegration.cpp" line="95"/>
3422         <source>Convert this file with LameXP v%1</source>
3423         <translation type="unfinished">Kompresuj ten plik z LameXP v%1</translation>
3424     </message>
3425 </context>
3426 <context>
3427     <name>SplashScreen</name>
3428     <message>
3429         <location filename="../../gui/SplashScreen.ui" line="108"/>
3430         <source>LameXP is launching...</source>
3431         <translation type="unfinished">LameXP właśnie odpala...</translation>
3432     </message>
3433 </context>
3434 <context>
3435     <name>UpdateDialog</name>
3436     <message>
3437         <location filename="../../gui/UpdateDialog.ui" line="14"/>
3438         <source>LameXP Update Manager</source>
3439         <translation type="unfinished">Menedżer aktualizacji LameXP</translation>
3440     </message>
3441     <message>
3442         <location filename="../../gui/UpdateDialog.ui" line="164"/>
3443         <source>Please wait...</source>
3444         <translation type="unfinished">Proszę czekać...</translation>
3445     </message>
3446     <message>
3447         <location filename="../../gui/UpdateDialog.ui" line="349"/>
3448         <source>Latest version available:</source>
3449         <translation type="unfinished">Najnowsza dostępna wersja:</translation>
3450     </message>
3451     <message>
3452         <location filename="../../gui/UpdateDialog.ui" line="363"/>
3453         <source>Currently installed version:</source>
3454         <translation type="unfinished">Obecnie zainstalowana wersja:</translation>
3455     </message>
3456     <message>
3457         <location filename="../../gui/UpdateDialog.ui" line="478"/>
3458         <source>Retry</source>
3459         <translation type="unfinished">Ponów</translation>
3460     </message>
3461     <message>
3462         <location filename="../../gui/UpdateDialog.ui" line="501"/>
3463         <source>Show Log</source>
3464         <translation type="unfinished">Pokaż dziennik zdarzeń</translation>
3465     </message>
3466     <message>
3467         <location filename="../../gui/UpdateDialog.ui" line="573"/>
3468         <source>Press Esc button to cancel update check...</source>
3469         <translation type="unfinished">Naciśnij przycisk &quot;Esc&quot; aby anulować sprawdzanie aktualizacji...</translation>
3470     </message>
3471     <message>
3472         <location filename="../../gui/UpdateDialog.ui" line="602"/>
3473         <source>Download &amp;&amp; Install</source>
3474         <translation type="unfinished">Pobierz i zainstaluj</translation>
3475     </message>
3476     <message>
3477         <location filename="../../gui/UpdateDialog.ui" line="625"/>
3478         <source>Close</source>
3479         <translation type="unfinished">Zamknij</translation>
3480     </message>
3481     <message>
3482         <location filename="../../src/Dialog_Update.cpp" line="162"/>
3483         <location filename="../../src/Dialog_Update.cpp" line="367"/>
3484         <source>Build</source>
3485         <translation type="unfinished">Build</translation>
3486     </message>
3487     <message>
3488         <location filename="../../src/Dialog_Update.cpp" line="163"/>
3489         <source>Unknown</source>
3490         <translation type="unfinished">Nieznana</translation>
3491     </message>
3492     <message>
3493         <location filename="../../src/Dialog_Update.cpp" line="252"/>
3494         <source>Sorry, but only users in the &quot;Administrators&quot; group can install updates.</source>
3495         <translation type="unfinished">Tylko użytkownicy z grupy &quot;Administratorów&quot; mogą instalować aktualizacje.</translation>
3496     </message>
3497     <message>
3498         <location filename="../../src/Dialog_Update.cpp" line="253"/>
3499         <source>Please start application from an administrator account and try again!</source>
3500         <translation type="unfinished">Proszę uruchomić aplikację z konta administratora i spróbować ponownie!</translation>
3501     </message>
3502     <message>
3503         <location filename="../../src/Dialog_Update.cpp" line="290"/>
3504         <source>Testing your internet connection, please wait...</source>
3505         <translation type="unfinished">Testowanie połączenia internetowego, proszę czekać...</translation>
3506     </message>
3507     <message>
3508         <location filename="../../src/Dialog_Update.cpp" line="311"/>
3509         <source>It appears that the computer currently is offline!</source>
3510         <translation type="unfinished">LameXP wykrył brak dostępu do internetu!</translation>
3511     </message>
3512     <message>
3513         <location filename="../../src/Dialog_Update.cpp" line="312"/>
3514         <location filename="../../src/Dialog_Update.cpp" line="317"/>
3515         <source>Please make sure your computer is connected to the internet and try again.</source>
3516         <translation type="unfinished">Upewnij się że komputer jest podłączony do internetu i spróbuj ponownie.</translation>
3517     </message>
3518     <message>
3519         <location filename="../../src/Dialog_Update.cpp" line="316"/>
3520         <source>Network connectivity test has failed!</source>
3521         <translation type="unfinished">Test połączenia internetowego zakończony niepowodzeniem!</translation>
3522     </message>
3523     <message>
3524         <location filename="../../src/Dialog_Update.cpp" line="293"/>
3525         <source>Checking for new updates online, please wait...</source>
3526         <translation type="unfinished">Sprawdzanie aktualizacji online, proszę czekać...</translation>
3527     </message>
3528     <message>
3529         <location filename="../../src/Dialog_Update.cpp" line="321"/>
3530         <source>Failed to fetch update information from server!</source>
3531         <translation type="unfinished">Pobieranie informacji z serwera zakończone niepowodzeniem!</translation>
3532     </message>
3533     <message>
3534         <location filename="../../src/Dialog_Update.cpp" line="322"/>
3535         <source>Sorry, the update server might be busy at this time. Plase try again later.</source>
3536         <translation type="unfinished">Serwer aktualizacji wydaje się nie odpowiadać w tej chwili. Proszę spróbować później.</translation>
3537     </message>
3538     <message>
3539         <location filename="../../src/Dialog_Update.cpp" line="366"/>
3540         <source>More information available at:</source>
3541         <translation type="unfinished">Więcej informacji tutaj:</translation>
3542     </message>
3543     <message>
3544         <location filename="../../src/Dialog_Update.cpp" line="296"/>
3545         <source>A new version of LameXP is available!</source>
3546         <translation type="unfinished">Dostępna nowa wersja LameXP!</translation>
3547     </message>
3548     <message>
3549         <location filename="../../src/Dialog_Update.cpp" line="207"/>
3550         <source>Stopping update check, please wait...</source>
3551         <translation type="unfinished">Zatrzymywanie sprawdzania aktualizacji, prosze czekać...</translation>
3552     </message>
3553     <message>
3554         <location filename="../../src/Dialog_Update.cpp" line="254"/>
3555         <source>Discard</source>
3556         <translation type="unfinished">Odrzuć</translation>
3557     </message>
3558     <message>
3559         <location filename="../../src/Dialog_Update.cpp" line="254"/>
3560         <source>Ignore</source>
3561         <translation type="unfinished">Ignoruj</translation>
3562     </message>
3563     <message>
3564         <location filename="../../src/Dialog_Update.cpp" line="287"/>
3565         <source>Initializing, please wait...</source>
3566         <translation type="unfinished">Inicjowanie, proszę czekać...</translation>
3567     </message>
3568     <message>
3569         <location filename="../../src/Dialog_Update.cpp" line="297"/>
3570         <source>We highly recommend all users to install this update as soon as possible.</source>
3571         <translation type="unfinished">Jest wysoce zalecane aby zainstalować tę aktualizację jak najszybciej.</translation>
3572     </message>
3573     <message>
3574         <location filename="../../src/Dialog_Update.cpp" line="301"/>
3575         <source>No new updates available at this time.</source>
3576         <translation type="unfinished">Nie ma nowej wersji w tej chwili.</translation>
3577     </message>
3578     <message>
3579         <location filename="../../src/Dialog_Update.cpp" line="302"/>
3580         <source>Your version of LameXP is still up-to-date. Please check for updates regularly!</source>
3581         <translation type="unfinished">Posiadasz najnowszą wersję LameXP. Sprawdzaj aktualizacje regularnie!</translation>
3582     </message>
3583     <message>
3584         <location filename="../../src/Dialog_Update.cpp" line="306"/>
3585         <source>Your version appears to be newer than the latest release.</source>
3586         <translation type="unfinished">Posiadasz nowszą wersję LameXP niż ostatnie wydanie.</translation>
3587     </message>
3588     <message>
3589         <location filename="../../src/Dialog_Update.cpp" line="307"/>
3590         <source>This usually indicates your are currently using a pre-release version of LameXP.</source>
3591         <translation type="unfinished">To wskazuje na to, że posiadasz wersję alfa LameXP.</translation>
3592     </message>
3593     <message>
3594         <location filename="../../src/Dialog_Update.cpp" line="326"/>
3595         <source>Update check has been cancelled!</source>
3596         <translation type="unfinished">Sprawdzanie aktualizacji zostało zatrzymane!</translation>
3597     </message>
3598     <message>
3599         <location filename="../../src/Dialog_Update.cpp" line="327"/>
3600         <source>The update check has been cancelled by the user. Please try again later.</source>
3601         <translation type="unfinished">Sprawdzanie aktualizacji zostało zatrzymane przez użytkownika. Prosze spróbować później.</translation>
3602     </message>
3603     <message>
3604         <location filename="../../src/Dialog_Update.cpp" line="395"/>
3605         <source>Update is being downloaded, please be patient...</source>
3606         <translation type="unfinished">Pobieranie aktualizacji w toku, proszę czekać...</translation>
3607     </message>
3608     <message>
3609         <location filename="../../src/Dialog_Update.cpp" line="443"/>
3610         <source>Update ready to install. Applicaion will quit...</source>
3611         <translation type="unfinished">Aktualizacja gotowa do instalacji. Teraz program zostanie zamknięty...</translation>
3612     </message>
3613     <message>
3614         <location filename="../../src/Dialog_Update.cpp" line="451"/>
3615         <source>Update failed. Please try again or download manually!</source>
3616         <translation type="unfinished">Aktualizacja zakończona niepowodzeniem. Proszę spróbować ponownie lub zainstalować ręcznie!</translation>
3617     </message>
3618 </context>
3619 </TS>