List all projects
Cached version (525s old)
 a.out   arno   asm   asm-2.11   assembler   assembly   c3bfc7   cross-platform   disasm   elisp   emacs   epitech   errir   example   examples   font   gdt   h.asm   hnkjhbjbkjbjkbkjbb   hvhvhv   intel   iwashere   jhlhj   libc   lkj   macro   maso   myC32.mac   nasm   nasm1312   parser   rc1   sort   std   test   testing   time_t   use-after-free   vmxon   vshufb   workout+sauna   world   x86   x86_64   xor   hello 
Project Description Owner Last Change
ETest.git Emacs Test Framework etest@shellarchive... 10 years ago
nasm.git The Netwide Assembler hpa@zytor.com 46 hours ago