75d35568fc50f20d7e208379b71cfa7cb6de4e6c
[ub0rlay.git] / net-p2p / wuala / files / wuala-1.home.patch
1 --- /opt/bin/wuala.orig 2007-12-03 07:16:36.000000000 +0100
2 +++ /opt/bin/wuala      2007-12-03 07:17:13.000000000 +0100
3 @@ -1,22 +1,22 @@
4  #!/bin/sh
5 -## source ~/.wualarc (set variables *there*)
6 -test -r ~/.wualarc && source ~/.wualarc
7 +## source ${HOME}/.wualarc (set variables *there*)
8 +test -r ${HOME}/.wualarc && source ${HOME}/.wualarc
9  
10  if [ -z "$WUALADIR" ]; then
11    WUALADIR=/opt/wuala
12 -  echo "WUALADIR=\"$WUALADIR\"" >> ~/.wualarc
13 +  echo "WUALADIR=\"$WUALADIR\"" >> ${HOME}/.wualarc
14  fi
15  
16  if [ -z "$JAVA" ]; then
17    JAVA=`which java`
18 -  echo "JAVA=\"$JAVA\"" >> ~/.wualarc
19 +  echo "JAVA=\"$JAVA\"" >> ${HOME}/.wualarc
20  fi
21  
22  if [ -d "$WUALADIR" ]; then
23    cd $WUALADIR
24  else
25    echo "Directory not found: \"$WUALADIR\""
26 -  echo "please set correct WUALADIR in ~/.wualarc or reinstall wuala"
27 +  echo "please set correct WUALADIR in ${HOME}/.wualarc or reinstall wuala"
28    exit 1
29  fi
30