Implement function alignment via attributes
[tinycc.git] / i386-asm.h
blob65d517955eeb71a7ae154a93dd70a6cd5dc29045
1 DEF_ASM_OP0(clc, 0xf8) /* must be first OP0 */
2 DEF_ASM_OP0(cld, 0xfc)
3 DEF_ASM_OP0(cli, 0xfa)
4 DEF_ASM_OP0(clts, 0x0f06)
5 DEF_ASM_OP0(cmc, 0xf5)
6 DEF_ASM_OP0(lahf, 0x9f)
7 DEF_ASM_OP0(sahf, 0x9e)
8 DEF_ASM_OP0(pusha, 0x60)
9 DEF_ASM_OP0(popa, 0x61)
10 DEF_ASM_OP0(pushfl, 0x9c)
11 DEF_ASM_OP0(popfl, 0x9d)
12 DEF_ASM_OP0(pushf, 0x9c)
13 DEF_ASM_OP0(popf, 0x9d)
14 DEF_ASM_OP0(stc, 0xf9)
15 DEF_ASM_OP0(std, 0xfd)
16 DEF_ASM_OP0(sti, 0xfb)
17 DEF_ASM_OP0(aaa, 0x37)
18 DEF_ASM_OP0(aas, 0x3f)
19 DEF_ASM_OP0(daa, 0x27)
20 DEF_ASM_OP0(das, 0x2f)
21 DEF_ASM_OP0(aad, 0xd50a)
22 DEF_ASM_OP0(aam, 0xd40a)
23 DEF_ASM_OP0(cbw, 0x6698)
24 DEF_ASM_OP0(cwd, 0x6699)
25 DEF_ASM_OP0(cwde, 0x98)
26 DEF_ASM_OP0(cdq, 0x99)
27 DEF_ASM_OP0(cbtw, 0x6698)
28 DEF_ASM_OP0(cwtl, 0x98)
29 DEF_ASM_OP0(cwtd, 0x6699)
30 DEF_ASM_OP0(cltd, 0x99)
31 DEF_ASM_OP0(int3, 0xcc)
32 DEF_ASM_OP0(into, 0xce)
33 DEF_ASM_OP0(iret, 0xcf)
34 DEF_ASM_OP0(rsm, 0x0faa)
35 DEF_ASM_OP0(hlt, 0xf4)
36 DEF_ASM_OP0(nop, 0x90)
37 DEF_ASM_OP0(pause, 0xf390)
38 DEF_ASM_OP0(xlat, 0xd7)
40 /* strings */
41 ALT(DEF_ASM_OP0L(cmpsb, 0xa6, 0, OPC_BWLX))
42 ALT(DEF_ASM_OP0L(scmpb, 0xa6, 0, OPC_BWLX))
44 ALT(DEF_ASM_OP0L(insb, 0x6c, 0, OPC_BWL))
45 ALT(DEF_ASM_OP0L(outsb, 0x6e, 0, OPC_BWL))
47 ALT(DEF_ASM_OP0L(lodsb, 0xac, 0, OPC_BWLX))
48 ALT(DEF_ASM_OP0L(slodb, 0xac, 0, OPC_BWLX))
50 ALT(DEF_ASM_OP0L(movsb, 0xa4, 0, OPC_BWLX))
51 ALT(DEF_ASM_OP0L(smovb, 0xa4, 0, OPC_BWLX))
53 ALT(DEF_ASM_OP0L(scasb, 0xae, 0, OPC_BWLX))
54 ALT(DEF_ASM_OP0L(sscab, 0xae, 0, OPC_BWLX))
56 ALT(DEF_ASM_OP0L(stosb, 0xaa, 0, OPC_BWLX))
57 ALT(DEF_ASM_OP0L(sstob, 0xaa, 0, OPC_BWLX))
59 /* bits */
61 ALT(DEF_ASM_OP2(bsfw, 0x0fbc, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_REGW | OPT_EA, OPT_REGW))
62 ALT(DEF_ASM_OP2(bsrw, 0x0fbd, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_REGW | OPT_EA, OPT_REGW))
64 ALT(DEF_ASM_OP2(btw, 0x0fa3, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_REGW, OPT_REGW | OPT_EA))
65 ALT(DEF_ASM_OP2(btw, 0x0fba, 4, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_IM8, OPT_REGW | OPT_EA))
67 ALT(DEF_ASM_OP2(btsw, 0x0fab, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_REGW, OPT_REGW | OPT_EA))
68 ALT(DEF_ASM_OP2(btsw, 0x0fba, 5, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_IM8, OPT_REGW | OPT_EA))
70 ALT(DEF_ASM_OP2(btrw, 0x0fb3, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_REGW, OPT_REGW | OPT_EA))
71 ALT(DEF_ASM_OP2(btrw, 0x0fba, 6, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_IM8, OPT_REGW | OPT_EA))
73 ALT(DEF_ASM_OP2(btcw, 0x0fbb, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_REGW, OPT_REGW | OPT_EA))
74 ALT(DEF_ASM_OP2(btcw, 0x0fba, 7, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_IM8, OPT_REGW | OPT_EA))
76 /* prefixes */
77 DEF_ASM_OP0(wait, 0x9b)
78 DEF_ASM_OP0(fwait, 0x9b)
79 DEF_ASM_OP0(aword, 0x67)
80 DEF_ASM_OP0(addr16, 0x67)
81 ALT(DEF_ASM_OP0(word, 0x66))
82 DEF_ASM_OP0(data16, 0x66)
83 DEF_ASM_OP0(lock, 0xf0)
84 DEF_ASM_OP0(rep, 0xf3)
85 DEF_ASM_OP0(repe, 0xf3)
86 DEF_ASM_OP0(repz, 0xf3)
87 DEF_ASM_OP0(repne, 0xf2)
88 DEF_ASM_OP0(repnz, 0xf2)
90 DEF_ASM_OP0(invd, 0x0f08)
91 DEF_ASM_OP0(wbinvd, 0x0f09)
92 DEF_ASM_OP0(cpuid, 0x0fa2)
93 DEF_ASM_OP0(wrmsr, 0x0f30)
94 DEF_ASM_OP0(rdtsc, 0x0f31)
95 DEF_ASM_OP0(rdmsr, 0x0f32)
96 DEF_ASM_OP0(rdpmc, 0x0f33)
97 DEF_ASM_OP0(ud2, 0x0f0b)
99 /* NOTE: we took the same order as gas opcode definition order */
100 ALT(DEF_ASM_OP2(movb, 0xa0, 0, OPC_BWLX, OPT_ADDR, OPT_EAX))
101 ALT(DEF_ASM_OP2(movb, 0xa2, 0, OPC_BWLX, OPT_EAX, OPT_ADDR))
102 ALT(DEF_ASM_OP2(movb, 0x88, 0, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_REG, OPT_EA | OPT_REG))
103 ALT(DEF_ASM_OP2(movb, 0x8a, 0, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_EA | OPT_REG, OPT_REG))
104 ALT(DEF_ASM_OP2(movb, 0xb0, 0, OPC_REG | OPC_BWLX, OPT_IM, OPT_REG))
105 ALT(DEF_ASM_OP2(movb, 0xc6, 0, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_IM, OPT_REG | OPT_EA))
107 ALT(DEF_ASM_OP2(movw, 0x8c, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_SEG, OPT_EA | OPT_REG))
108 ALT(DEF_ASM_OP2(movw, 0x8e, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_EA | OPT_REG, OPT_SEG))
110 ALT(DEF_ASM_OP2(movw, 0x0f20, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_CR, OPT_REG32))
111 ALT(DEF_ASM_OP2(movw, 0x0f21, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_DB, OPT_REG32))
112 ALT(DEF_ASM_OP2(movw, 0x0f24, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_TR, OPT_REG32))
113 ALT(DEF_ASM_OP2(movw, 0x0f22, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_REG32, OPT_CR))
114 ALT(DEF_ASM_OP2(movw, 0x0f23, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_REG32, OPT_DB))
115 ALT(DEF_ASM_OP2(movw, 0x0f26, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_REG32, OPT_TR))
117 ALT(DEF_ASM_OP2(movsbl, 0x0fbe, 0, OPC_MODRM, OPT_REG8 | OPT_EA, OPT_REG32))
118 ALT(DEF_ASM_OP2(movsbw, 0x660fbe, 0, OPC_MODRM, OPT_REG8 | OPT_EA, OPT_REG16))
119 ALT(DEF_ASM_OP2(movswl, 0x0fbf, 0, OPC_MODRM, OPT_REG16 | OPT_EA, OPT_REG32))
120 ALT(DEF_ASM_OP2(movzbw, 0x0fb6, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_REG8 | OPT_EA, OPT_REGW))
121 ALT(DEF_ASM_OP2(movzwl, 0x0fb7, 0, OPC_MODRM, OPT_REG16 | OPT_EA, OPT_REG32))
123 ALT(DEF_ASM_OP1(pushw, 0x50, 0, OPC_REG | OPC_WLX, OPT_REGW))
124 ALT(DEF_ASM_OP1(pushw, 0xff, 6, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_REGW | OPT_EA))
125 ALT(DEF_ASM_OP1(pushw, 0x6a, 0, OPC_WLX, OPT_IM8S))
126 ALT(DEF_ASM_OP1(pushw, 0x68, 0, OPC_WLX, OPT_IM32))
127 ALT(DEF_ASM_OP1(pushw, 0x06, 0, OPC_WLX, OPT_SEG))
129 ALT(DEF_ASM_OP1(popw, 0x58, 0, OPC_REG | OPC_WLX, OPT_REGW))
130 ALT(DEF_ASM_OP1(popw, 0x8f, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_REGW | OPT_EA))
131 ALT(DEF_ASM_OP1(popw, 0x07, 0, OPC_WLX, OPT_SEG))
133 ALT(DEF_ASM_OP2(xchgw, 0x90, 0, OPC_REG | OPC_WLX, OPT_REGW, OPT_EAX))
134 ALT(DEF_ASM_OP2(xchgw, 0x90, 0, OPC_REG | OPC_WLX, OPT_EAX, OPT_REGW))
135 ALT(DEF_ASM_OP2(xchgb, 0x86, 0, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_REG, OPT_EA | OPT_REG))
136 ALT(DEF_ASM_OP2(xchgb, 0x86, 0, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_EA | OPT_REG, OPT_REG))
138 ALT(DEF_ASM_OP2(inb, 0xe4, 0, OPC_BWL, OPT_IM8, OPT_EAX))
139 ALT(DEF_ASM_OP1(inb, 0xe4, 0, OPC_BWL, OPT_IM8))
140 ALT(DEF_ASM_OP2(inb, 0xec, 0, OPC_BWL, OPT_DX, OPT_EAX))
141 ALT(DEF_ASM_OP1(inb, 0xec, 0, OPC_BWL, OPT_DX))
143 ALT(DEF_ASM_OP2(outb, 0xe6, 0, OPC_BWL, OPT_EAX, OPT_IM8))
144 ALT(DEF_ASM_OP1(outb, 0xe6, 0, OPC_BWL, OPT_IM8))
145 ALT(DEF_ASM_OP2(outb, 0xee, 0, OPC_BWL, OPT_EAX, OPT_DX))
146 ALT(DEF_ASM_OP1(outb, 0xee, 0, OPC_BWL, OPT_DX))
148 ALT(DEF_ASM_OP2(leaw, 0x8d, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_EA, OPT_REG))
150 ALT(DEF_ASM_OP2(les, 0xc4, 0, OPC_MODRM, OPT_EA, OPT_REG32))
151 ALT(DEF_ASM_OP2(lds, 0xc5, 0, OPC_MODRM, OPT_EA, OPT_REG32))
152 ALT(DEF_ASM_OP2(lss, 0x0fb2, 0, OPC_MODRM, OPT_EA, OPT_REG32))
153 ALT(DEF_ASM_OP2(lfs, 0x0fb4, 0, OPC_MODRM, OPT_EA, OPT_REG32))
154 ALT(DEF_ASM_OP2(lgs, 0x0fb5, 0, OPC_MODRM, OPT_EA, OPT_REG32))
156 /* arith */
157 ALT(DEF_ASM_OP2(addb, 0x00, 0, OPC_ARITH | OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_REG, OPT_EA | OPT_REG)) /* XXX: use D bit ? */
158 ALT(DEF_ASM_OP2(addb, 0x02, 0, OPC_ARITH | OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_EA | OPT_REG, OPT_REG))
159 ALT(DEF_ASM_OP2(addb, 0x04, 0, OPC_ARITH | OPC_BWLX, OPT_IM, OPT_EAX))
160 ALT(DEF_ASM_OP2(addw, 0x83, 0, OPC_ARITH | OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_IM8S, OPT_EA | OPT_REGW))
161 ALT(DEF_ASM_OP2(addb, 0x80, 0, OPC_ARITH | OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_IM, OPT_EA | OPT_REG))
163 ALT(DEF_ASM_OP2(testb, 0x84, 0, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_REG, OPT_EA | OPT_REG))
164 ALT(DEF_ASM_OP2(testb, 0x84, 0, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_EA | OPT_REG, OPT_REG))
165 ALT(DEF_ASM_OP2(testb, 0xa8, 0, OPC_BWLX, OPT_IM, OPT_EAX))
166 ALT(DEF_ASM_OP2(testb, 0xf6, 0, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_IM, OPT_EA | OPT_REG))
168 ALT(DEF_ASM_OP1(incw, 0x40, 0, OPC_REG | OPC_WLX, OPT_REGW))
169 ALT(DEF_ASM_OP1(incb, 0xfe, 0, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_REG | OPT_EA))
170 ALT(DEF_ASM_OP1(decw, 0x48, 0, OPC_REG | OPC_WLX, OPT_REGW))
171 ALT(DEF_ASM_OP1(decb, 0xfe, 1, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_REG | OPT_EA))
173 ALT(DEF_ASM_OP1(notb, 0xf6, 2, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_REG | OPT_EA))
174 ALT(DEF_ASM_OP1(negb, 0xf6, 3, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_REG | OPT_EA))
176 ALT(DEF_ASM_OP1(mulb, 0xf6, 4, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_REG | OPT_EA))
177 ALT(DEF_ASM_OP1(imulb, 0xf6, 5, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_REG | OPT_EA))
179 ALT(DEF_ASM_OP2(imulw, 0x0faf, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_REG | OPT_EA, OPT_REG))
180 ALT(DEF_ASM_OP3(imulw, 0x6b, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_IM8S, OPT_REGW | OPT_EA, OPT_REGW))
181 ALT(DEF_ASM_OP2(imulw, 0x6b, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_IM8S, OPT_REGW))
182 ALT(DEF_ASM_OP3(imulw, 0x69, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_IMW, OPT_REGW | OPT_EA, OPT_REGW))
183 ALT(DEF_ASM_OP2(imulw, 0x69, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_IMW, OPT_REGW))
185 ALT(DEF_ASM_OP1(divb, 0xf6, 6, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_REG | OPT_EA))
186 ALT(DEF_ASM_OP2(divb, 0xf6, 6, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_REG | OPT_EA, OPT_EAX))
187 ALT(DEF_ASM_OP1(idivb, 0xf6, 7, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_REG | OPT_EA))
188 ALT(DEF_ASM_OP2(idivb, 0xf6, 7, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_REG | OPT_EA, OPT_EAX))
190 /* shifts */
191 ALT(DEF_ASM_OP2(rolb, 0xc0, 0, OPC_MODRM | OPC_BWLX | OPC_SHIFT, OPT_IM8, OPT_EA | OPT_REG))
192 ALT(DEF_ASM_OP2(rolb, 0xd2, 0, OPC_MODRM | OPC_BWLX | OPC_SHIFT, OPT_CL, OPT_EA | OPT_REG))
193 ALT(DEF_ASM_OP1(rolb, 0xd0, 0, OPC_MODRM | OPC_BWLX | OPC_SHIFT, OPT_EA | OPT_REG))
195 ALT(DEF_ASM_OP3(shldw, 0x0fa4, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_IM8, OPT_REGW, OPT_EA | OPT_REGW))
196 ALT(DEF_ASM_OP3(shldw, 0x0fa5, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_CL, OPT_REGW, OPT_EA | OPT_REGW))
197 ALT(DEF_ASM_OP2(shldw, 0x0fa5, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_REGW, OPT_EA | OPT_REGW))
198 ALT(DEF_ASM_OP3(shrdw, 0x0fac, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_IM8, OPT_REGW, OPT_EA | OPT_REGW))
199 ALT(DEF_ASM_OP3(shrdw, 0x0fad, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_CL, OPT_REGW, OPT_EA | OPT_REGW))
200 ALT(DEF_ASM_OP2(shrdw, 0x0fad, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_REGW, OPT_EA | OPT_REGW))
202 ALT(DEF_ASM_OP1(call, 0xff, 2, OPC_MODRM, OPT_INDIR))
203 ALT(DEF_ASM_OP1(call, 0xe8, 0, 0, OPT_DISP))
204 ALT(DEF_ASM_OP1(jmp, 0xff, 4, OPC_MODRM, OPT_INDIR))
205 ALT(DEF_ASM_OP1(jmp, 0xeb, 0, 0, OPT_DISP8))
207 ALT(DEF_ASM_OP2(lcall, 0x9a, 0, 0, OPT_IM16, OPT_IM32))
208 ALT(DEF_ASM_OP1(lcall, 0xff, 3, OPC_MODRM, OPT_EA))
209 ALT(DEF_ASM_OP2(ljmp, 0xea, 0, 0, OPT_IM16, OPT_IM32))
210 ALT(DEF_ASM_OP1(ljmp, 0xff, 5, OPC_MODRM, OPT_EA))
212 ALT(DEF_ASM_OP1(int, 0xcd, 0, 0, OPT_IM8))
213 ALT(DEF_ASM_OP1(seto, 0x0f90, 0, OPC_MODRM | OPC_TEST, OPT_REG8 | OPT_EA))
214 ALT(DEF_ASM_OP1(setob, 0x0f90, 0, OPC_MODRM | OPC_TEST, OPT_REG8 | OPT_EA))
215 DEF_ASM_OP2(enter, 0xc8, 0, 0, OPT_IM16, OPT_IM8)
216 DEF_ASM_OP0(leave, 0xc9)
217 DEF_ASM_OP0(ret, 0xc3)
218 DEF_ASM_OP0(retl,0xc3)
219 ALT(DEF_ASM_OP1(retl,0xc2, 0, 0, OPT_IM16))
220 ALT(DEF_ASM_OP1(ret, 0xc2, 0, 0, OPT_IM16))
221 DEF_ASM_OP0(lret, 0xcb)
222 ALT(DEF_ASM_OP1(lret, 0xca, 0, 0, OPT_IM16))
224 ALT(DEF_ASM_OP1(jo, 0x70, 0, OPC_TEST, OPT_DISP8))
225 DEF_ASM_OP1(loopne, 0xe0, 0, 0, OPT_DISP8)
226 DEF_ASM_OP1(loopnz, 0xe0, 0, 0, OPT_DISP8)
227 DEF_ASM_OP1(loope, 0xe1, 0, 0, OPT_DISP8)
228 DEF_ASM_OP1(loopz, 0xe1, 0, 0, OPT_DISP8)
229 DEF_ASM_OP1(loop, 0xe2, 0, 0, OPT_DISP8)
230 DEF_ASM_OP1(jecxz, 0xe3, 0, 0, OPT_DISP8)
232 /* float */
233 /* specific fcomp handling */
234 ALT(DEF_ASM_OP0L(fcomp, 0xd8d9, 0, 0))
236 ALT(DEF_ASM_OP1(fadd, 0xd8c0, 0, OPC_FARITH | OPC_REG, OPT_ST))
237 ALT(DEF_ASM_OP2(fadd, 0xd8c0, 0, OPC_FARITH | OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0))
238 ALT(DEF_ASM_OP2(fadd, 0xdcc0, 0, OPC_FARITH | OPC_REG, OPT_ST0, OPT_ST))
239 ALT(DEF_ASM_OP2(fmul, 0xdcc8, 0, OPC_FARITH | OPC_REG, OPT_ST0, OPT_ST))
240 ALT(DEF_ASM_OP0L(fadd, 0xdec1, 0, OPC_FARITH))
241 ALT(DEF_ASM_OP1(faddp, 0xdec0, 0, OPC_FARITH | OPC_REG, OPT_ST))
242 ALT(DEF_ASM_OP2(faddp, 0xdec0, 0, OPC_FARITH | OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0))
243 ALT(DEF_ASM_OP2(faddp, 0xdec0, 0, OPC_FARITH | OPC_REG, OPT_ST0, OPT_ST))
244 ALT(DEF_ASM_OP0L(faddp, 0xdec1, 0, OPC_FARITH))
245 ALT(DEF_ASM_OP1(fadds, 0xd8, 0, OPC_FARITH | OPC_MODRM, OPT_EA))
246 ALT(DEF_ASM_OP1(fiaddl, 0xda, 0, OPC_FARITH | OPC_MODRM, OPT_EA))
247 ALT(DEF_ASM_OP1(faddl, 0xdc, 0, OPC_FARITH | OPC_MODRM, OPT_EA))
248 ALT(DEF_ASM_OP1(fiadds, 0xde, 0, OPC_FARITH | OPC_MODRM, OPT_EA))
250 DEF_ASM_OP0(fucompp, 0xdae9)
251 DEF_ASM_OP0(ftst, 0xd9e4)
252 DEF_ASM_OP0(fxam, 0xd9e5)
253 DEF_ASM_OP0(fld1, 0xd9e8)
254 DEF_ASM_OP0(fldl2t, 0xd9e9)
255 DEF_ASM_OP0(fldl2e, 0xd9ea)
256 DEF_ASM_OP0(fldpi, 0xd9eb)
257 DEF_ASM_OP0(fldlg2, 0xd9ec)
258 DEF_ASM_OP0(fldln2, 0xd9ed)
259 DEF_ASM_OP0(fldz, 0xd9ee)
261 DEF_ASM_OP0(f2xm1, 0xd9f0)
262 DEF_ASM_OP0(fyl2x, 0xd9f1)
263 DEF_ASM_OP0(fptan, 0xd9f2)
264 DEF_ASM_OP0(fpatan, 0xd9f3)
265 DEF_ASM_OP0(fxtract, 0xd9f4)
266 DEF_ASM_OP0(fprem1, 0xd9f5)
267 DEF_ASM_OP0(fdecstp, 0xd9f6)
268 DEF_ASM_OP0(fincstp, 0xd9f7)
269 DEF_ASM_OP0(fprem, 0xd9f8)
270 DEF_ASM_OP0(fyl2xp1, 0xd9f9)
271 DEF_ASM_OP0(fsqrt, 0xd9fa)
272 DEF_ASM_OP0(fsincos, 0xd9fb)
273 DEF_ASM_OP0(frndint, 0xd9fc)
274 DEF_ASM_OP0(fscale, 0xd9fd)
275 DEF_ASM_OP0(fsin, 0xd9fe)
276 DEF_ASM_OP0(fcos, 0xd9ff)
277 DEF_ASM_OP0(fchs, 0xd9e0)
278 DEF_ASM_OP0(fabs, 0xd9e1)
279 DEF_ASM_OP0(fninit, 0xdbe3)
280 DEF_ASM_OP0(fnclex, 0xdbe2)
281 DEF_ASM_OP0(fnop, 0xd9d0)
283 /* fp load */
284 DEF_ASM_OP1(fld, 0xd9c0, 0, OPC_REG, OPT_ST)
285 DEF_ASM_OP1(fldl, 0xd9c0, 0, OPC_REG, OPT_ST)
286 DEF_ASM_OP1(flds, 0xd9, 0, OPC_MODRM, OPT_EA)
287 ALT(DEF_ASM_OP1(fldl, 0xdd, 0, OPC_MODRM, OPT_EA))
288 DEF_ASM_OP1(fildl, 0xdb, 0, OPC_MODRM, OPT_EA)
289 DEF_ASM_OP1(fildq, 0xdf, 5, OPC_MODRM, OPT_EA)
290 DEF_ASM_OP1(fildll, 0xdf, 5, OPC_MODRM,OPT_EA)
291 DEF_ASM_OP1(fldt, 0xdb, 5, OPC_MODRM, OPT_EA)
292 DEF_ASM_OP1(fbld, 0xdf, 4, OPC_MODRM, OPT_EA)
294 /* fp store */
295 DEF_ASM_OP1(fst, 0xddd0, 0, OPC_REG, OPT_ST)
296 DEF_ASM_OP1(fstl, 0xddd0, 0, OPC_REG, OPT_ST)
297 DEF_ASM_OP1(fsts, 0xd9, 2, OPC_MODRM, OPT_EA)
298 DEF_ASM_OP1(fstps, 0xd9, 3, OPC_MODRM, OPT_EA)
299 ALT(DEF_ASM_OP1(fstl, 0xdd, 2, OPC_MODRM, OPT_EA))
300 DEF_ASM_OP1(fstpl, 0xdd, 3, OPC_MODRM, OPT_EA)
301 DEF_ASM_OP1(fist, 0xdf, 2, OPC_MODRM, OPT_EA)
302 DEF_ASM_OP1(fistp, 0xdf, 3, OPC_MODRM, OPT_EA)
303 DEF_ASM_OP1(fistl, 0xdb, 2, OPC_MODRM, OPT_EA)
304 DEF_ASM_OP1(fistpl, 0xdb, 3, OPC_MODRM, OPT_EA)
306 DEF_ASM_OP1(fstp, 0xddd8, 0, OPC_REG, OPT_ST)
307 DEF_ASM_OP1(fistpq, 0xdf, 7, OPC_MODRM, OPT_EA)
308 DEF_ASM_OP1(fistpll, 0xdf, 7, OPC_MODRM, OPT_EA)
309 DEF_ASM_OP1(fstpt, 0xdb, 7, OPC_MODRM, OPT_EA)
310 DEF_ASM_OP1(fbstp, 0xdf, 6, OPC_MODRM, OPT_EA)
312 /* exchange */
313 DEF_ASM_OP0(fxch, 0xd9c9)
314 ALT(DEF_ASM_OP1(fxch, 0xd9c8, 0, OPC_REG, OPT_ST))
316 /* misc FPU */
317 DEF_ASM_OP1(fucom, 0xdde0, 0, OPC_REG, OPT_ST )
318 DEF_ASM_OP1(fucomp, 0xdde8, 0, OPC_REG, OPT_ST )
320 DEF_ASM_OP0L(finit, 0xdbe3, 0, OPC_FWAIT)
321 DEF_ASM_OP1(fldcw, 0xd9, 5, OPC_MODRM, OPT_EA )
322 DEF_ASM_OP1(fnstcw, 0xd9, 7, OPC_MODRM, OPT_EA )
323 DEF_ASM_OP1(fstcw, 0xd9, 7, OPC_MODRM | OPC_FWAIT, OPT_EA )
324 DEF_ASM_OP0(fnstsw, 0xdfe0)
325 ALT(DEF_ASM_OP1(fnstsw, 0xdfe0, 0, 0, OPT_EAX ))
326 ALT(DEF_ASM_OP1(fnstsw, 0xdd, 7, OPC_MODRM, OPT_EA ))
327 DEF_ASM_OP1(fstsw, 0xdfe0, 0, OPC_FWAIT, OPT_EAX )
328 ALT(DEF_ASM_OP0L(fstsw, 0xdfe0, 0, OPC_FWAIT))
329 ALT(DEF_ASM_OP1(fstsw, 0xdd, 7, OPC_MODRM | OPC_FWAIT, OPT_EA ))
330 DEF_ASM_OP0L(fclex, 0xdbe2, 0, OPC_FWAIT)
331 DEF_ASM_OP1(fnstenv, 0xd9, 6, OPC_MODRM, OPT_EA )
332 DEF_ASM_OP1(fstenv, 0xd9, 6, OPC_MODRM | OPC_FWAIT, OPT_EA )
333 DEF_ASM_OP1(fldenv, 0xd9, 4, OPC_MODRM, OPT_EA )
334 DEF_ASM_OP1(fnsave, 0xdd, 6, OPC_MODRM, OPT_EA )
335 DEF_ASM_OP1(fsave, 0xdd, 6, OPC_MODRM | OPC_FWAIT, OPT_EA )
336 DEF_ASM_OP1(frstor, 0xdd, 4, OPC_MODRM, OPT_EA )
337 DEF_ASM_OP1(ffree, 0xddc0, 4, OPC_REG, OPT_ST )
338 DEF_ASM_OP1(ffreep, 0xdfc0, 4, OPC_REG, OPT_ST )
339 DEF_ASM_OP1(fxsave, 0x0fae, 0, OPC_MODRM, OPT_EA )
340 DEF_ASM_OP1(fxrstor, 0x0fae, 1, OPC_MODRM, OPT_EA )
342 /* segments */
343 DEF_ASM_OP2(arpl, 0x63, 0, OPC_MODRM, OPT_REG16, OPT_REG16 | OPT_EA)
344 ALT(DEF_ASM_OP2(larw, 0x0f02, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_REG | OPT_EA, OPT_REG))
345 DEF_ASM_OP1(lgdt, 0x0f01, 2, OPC_MODRM, OPT_EA)
346 DEF_ASM_OP1(lidt, 0x0f01, 3, OPC_MODRM, OPT_EA)
347 DEF_ASM_OP1(lldt, 0x0f00, 2, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_REG)
348 DEF_ASM_OP1(lmsw, 0x0f01, 6, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_REG)
349 ALT(DEF_ASM_OP2(lslw, 0x0f03, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_EA | OPT_REG, OPT_REG))
350 DEF_ASM_OP1(ltr, 0x0f00, 3, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_REG)
351 DEF_ASM_OP1(sgdt, 0x0f01, 0, OPC_MODRM, OPT_EA)
352 DEF_ASM_OP1(sidt, 0x0f01, 1, OPC_MODRM, OPT_EA)
353 DEF_ASM_OP1(sldt, 0x0f00, 0, OPC_MODRM, OPT_REG | OPT_EA)
354 DEF_ASM_OP1(smsw, 0x0f01, 4, OPC_MODRM, OPT_REG | OPT_EA)
355 DEF_ASM_OP1(str, 0x0f00, 1, OPC_MODRM, OPT_REG16| OPT_EA)
356 DEF_ASM_OP1(verr, 0x0f00, 4, OPC_MODRM, OPT_REG | OPT_EA)
357 DEF_ASM_OP1(verw, 0x0f00, 5, OPC_MODRM, OPT_REG | OPT_EA)
359 /* 486 */
360 DEF_ASM_OP1(bswap, 0x0fc8, 0, OPC_REG, OPT_REG32 )
361 ALT(DEF_ASM_OP2(xaddb, 0x0fc0, 0, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_REG, OPT_REG | OPT_EA ))
362 ALT(DEF_ASM_OP2(cmpxchgb, 0x0fb0, 0, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_REG, OPT_REG | OPT_EA ))
363 DEF_ASM_OP1(invlpg, 0x0f01, 7, OPC_MODRM, OPT_EA )
365 DEF_ASM_OP2(boundl, 0x62, 0, OPC_MODRM, OPT_REG32, OPT_EA)
366 DEF_ASM_OP2(boundw, 0x6662, 0, OPC_MODRM, OPT_REG16, OPT_EA)
368 /* pentium */
369 DEF_ASM_OP1(cmpxchg8b, 0x0fc7, 1, OPC_MODRM, OPT_EA )
371 /* pentium pro */
372 ALT(DEF_ASM_OP2(cmovo, 0x0f40, 0, OPC_MODRM | OPC_TEST | OPC_WLX, OPT_REGW | OPT_EA, OPT_REGW))
373 DEF_ASM_OP2(fcmovb, 0xdac0, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
374 DEF_ASM_OP2(fcmove, 0xdac8, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
375 DEF_ASM_OP2(fcmovbe, 0xdad0, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
376 DEF_ASM_OP2(fcmovu, 0xdad8, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
377 DEF_ASM_OP2(fcmovnb, 0xdbc0, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
378 DEF_ASM_OP2(fcmovne, 0xdbc8, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
379 DEF_ASM_OP2(fcmovnbe, 0xdbd0, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
380 DEF_ASM_OP2(fcmovnu, 0xdbd8, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
382 DEF_ASM_OP2(fucomi, 0xdbe8, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
383 DEF_ASM_OP2(fcomi, 0xdbf0, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
384 DEF_ASM_OP2(fucomip, 0xdfe8, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
385 DEF_ASM_OP2(fcomip, 0xdff0, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
387 /* mmx */
388 DEF_ASM_OP0(emms, 0x0f77) /* must be last OP0 */
389 DEF_ASM_OP2(movd, 0x0f6e, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_REG32, OPT_MMXSSE )
390 DEF_ASM_OP2(movq, 0x0f6f, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
391 ALT(DEF_ASM_OP2(movd, 0x0f7e, 0, OPC_MODRM, OPT_MMXSSE, OPT_EA | OPT_REG32 ))
392 ALT(DEF_ASM_OP2(movq, 0x0f7f, 0, OPC_MODRM, OPT_MMX, OPT_EA | OPT_MMX ))
393 ALT(DEF_ASM_OP2(movq, 0x660fd6, 0, OPC_MODRM, OPT_SSE, OPT_EA | OPT_SSE ))
394 ALT(DEF_ASM_OP2(movq, 0xf30f7e, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_SSE, OPT_SSE ))
396 DEF_ASM_OP2(packssdw, 0x0f6b, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
397 DEF_ASM_OP2(packsswb, 0x0f63, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
398 DEF_ASM_OP2(packuswb, 0x0f67, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
399 DEF_ASM_OP2(paddb, 0x0ffc, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
400 DEF_ASM_OP2(paddw, 0x0ffd, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
401 DEF_ASM_OP2(paddd, 0x0ffe, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
402 DEF_ASM_OP2(paddsb, 0x0fec, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
403 DEF_ASM_OP2(paddsw, 0x0fed, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
404 DEF_ASM_OP2(paddusb, 0x0fdc, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
405 DEF_ASM_OP2(paddusw, 0x0fdd, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
406 DEF_ASM_OP2(pand, 0x0fdb, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
407 DEF_ASM_OP2(pandn, 0x0fdf, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
408 DEF_ASM_OP2(pcmpeqb, 0x0f74, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
409 DEF_ASM_OP2(pcmpeqw, 0x0f75, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
410 DEF_ASM_OP2(pcmpeqd, 0x0f76, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
411 DEF_ASM_OP2(pcmpgtb, 0x0f64, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
412 DEF_ASM_OP2(pcmpgtw, 0x0f65, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
413 DEF_ASM_OP2(pcmpgtd, 0x0f66, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
414 DEF_ASM_OP2(pmaddwd, 0x0ff5, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
415 DEF_ASM_OP2(pmulhw, 0x0fe5, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
416 DEF_ASM_OP2(pmullw, 0x0fd5, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
417 DEF_ASM_OP2(por, 0x0feb, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
418 DEF_ASM_OP2(psllw, 0x0ff1, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
419 ALT(DEF_ASM_OP2(psllw, 0x0f71, 6, OPC_MODRM, OPT_IM8, OPT_MMXSSE ))
420 DEF_ASM_OP2(pslld, 0x0ff2, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
421 ALT(DEF_ASM_OP2(pslld, 0x0f72, 6, OPC_MODRM, OPT_IM8, OPT_MMXSSE ))
422 DEF_ASM_OP2(psllq, 0x0ff3, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
423 ALT(DEF_ASM_OP2(psllq, 0x0f73, 6, OPC_MODRM, OPT_IM8, OPT_MMXSSE ))
424 DEF_ASM_OP2(psraw, 0x0fe1, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
425 ALT(DEF_ASM_OP2(psraw, 0x0f71, 4, OPC_MODRM, OPT_IM8, OPT_MMXSSE ))
426 DEF_ASM_OP2(psrad, 0x0fe2, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
427 ALT(DEF_ASM_OP2(psrad, 0x0f72, 4, OPC_MODRM, OPT_IM8, OPT_MMXSSE ))
428 DEF_ASM_OP2(psrlw, 0x0fd1, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
429 ALT(DEF_ASM_OP2(psrlw, 0x0f71, 2, OPC_MODRM, OPT_IM8, OPT_MMXSSE ))
430 DEF_ASM_OP2(psrld, 0x0fd2, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
431 ALT(DEF_ASM_OP2(psrld, 0x0f72, 2, OPC_MODRM, OPT_IM8, OPT_MMXSSE ))
432 DEF_ASM_OP2(psrlq, 0x0fd3, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
433 ALT(DEF_ASM_OP2(psrlq, 0x0f73, 2, OPC_MODRM, OPT_IM8, OPT_MMXSSE ))
434 DEF_ASM_OP2(psubb, 0x0ff8, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
435 DEF_ASM_OP2(psubw, 0x0ff9, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
436 DEF_ASM_OP2(psubd, 0x0ffa, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
437 DEF_ASM_OP2(psubsb, 0x0fe8, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
438 DEF_ASM_OP2(psubsw, 0x0fe9, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
439 DEF_ASM_OP2(psubusb, 0x0fd8, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
440 DEF_ASM_OP2(psubusw, 0x0fd9, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
441 DEF_ASM_OP2(punpckhbw, 0x0f68, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
442 DEF_ASM_OP2(punpckhwd, 0x0f69, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
443 DEF_ASM_OP2(punpckhdq, 0x0f6a, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
444 DEF_ASM_OP2(punpcklbw, 0x0f60, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
445 DEF_ASM_OP2(punpcklwd, 0x0f61, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
446 DEF_ASM_OP2(punpckldq, 0x0f62, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
447 DEF_ASM_OP2(pxor, 0x0fef, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
449 /* sse */
450 DEF_ASM_OP2(movups, 0x0f10, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_REG32, OPT_SSE )
451 ALT(DEF_ASM_OP2(movups, 0x0f11, 0, OPC_MODRM, OPT_SSE, OPT_EA | OPT_REG32 ))
452 DEF_ASM_OP2(movaps, 0x0f28, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_REG32, OPT_SSE )
453 ALT(DEF_ASM_OP2(movaps, 0x0f29, 0, OPC_MODRM, OPT_SSE, OPT_EA | OPT_REG32 ))
454 DEF_ASM_OP2(movhps, 0x0f16, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_REG32, OPT_SSE )
455 ALT(DEF_ASM_OP2(movhps, 0x0f17, 0, OPC_MODRM, OPT_SSE, OPT_EA | OPT_REG32 ))
456 DEF_ASM_OP2(addps, 0x0f58, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_SSE, OPT_SSE )
457 DEF_ASM_OP2(cvtpi2ps, 0x0f2a, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_SSE )
458 DEF_ASM_OP2(cvtps2pi, 0x0f2d, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_SSE, OPT_MMX )
459 DEF_ASM_OP2(cvttps2pi, 0x0f2c, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_SSE, OPT_MMX )
460 DEF_ASM_OP2(divps, 0x0f5e, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_SSE, OPT_SSE )
461 DEF_ASM_OP2(maxps, 0x0f5f, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_SSE, OPT_SSE )
462 DEF_ASM_OP2(minps, 0x0f5d, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_SSE, OPT_SSE )
463 DEF_ASM_OP2(mulps, 0x0f59, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_SSE, OPT_SSE )
464 DEF_ASM_OP2(pavgb, 0x0fe0, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_SSE, OPT_SSE )
465 DEF_ASM_OP2(pavgw, 0x0fe3, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_SSE, OPT_SSE )
466 DEF_ASM_OP2(pmaxsw, 0x0fee, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
467 DEF_ASM_OP2(pmaxub, 0x0fde, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
468 DEF_ASM_OP2(pminsw, 0x0fea, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
469 DEF_ASM_OP2(pminub, 0x0fda, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
470 DEF_ASM_OP2(rcpss, 0x0f53, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_SSE, OPT_SSE )
471 DEF_ASM_OP2(rsqrtps, 0x0f52, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_SSE, OPT_SSE )
472 DEF_ASM_OP2(sqrtps, 0x0f51, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_SSE, OPT_SSE )
473 DEF_ASM_OP2(subps, 0x0f5c, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_SSE, OPT_SSE )
475 #undef ALT
476 #undef DEF_ASM_OP0
477 #undef DEF_ASM_OP0L
478 #undef DEF_ASM_OP1
479 #undef DEF_ASM_OP2
480 #undef DEF_ASM_OP3