libquvi.git
2011-10-05 Toni GundogduUpdate NEWS for 0.4.0v0.4.0
2011-09-22 Toni GundogduUse empty string instead of "no"
2011-09-16 Toni GundogduSplit from git://repo.or.cz/quvi.git