Update NEWS for v0.9.20131130
[libquvi-scripts.git] / share / lua / website / xhamster.lua
2012-06-04 Toni GundogduFIX: xhamster.lua: server response code 404
2012-03-17 Toni Gundogduxhamster.lua: Use "foo:match" instead
2012-02-28 Toni GundogduFIX xhamster.lua (HTTP/403)
2011-10-25 Toni GundogduFix xhamster.lua title parsing
2011-09-19 Toni GundogduSplit from git://repo.or.cz/quvi.git