Update NEWS for v0.9.20131130
[libquvi-scripts.git] / share / lua / website / sevenload.lua
2013-04-26 Toni GundogduMerge branch 'tg/next__media_port_sevenload.lua' into...
2013-04-26 Toni GundogduMove website/sevenload.lua to media/
2013-04-26 Toni GundogduFIX: website/sevenload.lua: all patterns
2012-03-17 Toni Gundogdusevenload.lua: Use "foo:match" instead
2011-09-19 Toni GundogduSplit from git://repo.or.cz/quvi.git