Update NEWS for v0.9.20131130
[libquvi-scripts.git] / share / lua / website / sapo.lua
2013-04-28 Toni GundogduMerge branch 'tg/next__media_port_sapo.lua' into next
2013-04-28 Toni GundogduMove website/sapo.lua to media/
2012-05-29 Toni Gundogduwebsite/sapo.lua: Parse thumbnail_url
2012-05-29 Bastien NoceraFIX: sapo.lua: ID, media stream URL and title
2012-03-17 Toni Gundogdusapo.lua: Use "foo:match" instead
2011-09-19 Toni GundogduSplit from git://repo.or.cz/quvi.git