Update NEWS for v0.9.20131130
[libquvi-scripts.git] / share / lua / website / pluzz.lua
2011-09-27 Toni GundogduChange handles path pattern in pluzz.lua
2011-09-19 Toni GundogduSplit from git://repo.or.cz/quvi.git