Update NEWS for v0.9.20131130
[libquvi-scripts.git] / share / lua / website / keezmovies.lua
2013-04-14 Toni GundogduMerge branch 'tg/next/1.0' into nextv0.9.0
2012-09-27 Toni GundogduMerge branch 'tg/next/0.4_anon_contrib_nsfw' into next
2012-09-27 Toni Gundogduwebsite/keezmovies.lua: Detect encrypted streams
2012-03-17 Toni Gundogdukeezmovies.lua: Use "foo:match" instead
2011-09-19 Toni GundogduSplit from git://repo.or.cz/quvi.git