l10n: vi: Update Vietnamese translation:
authorTran Ngoc Quan <vnwildman@gmail.com>
Mon, 27 May 2013 01:23:47 +0000 (27 08:23 +0700)
committerTran Ngoc Quan <vnwildman@gmail.com>
Mon, 27 May 2013 01:23:47 +0000 (27 08:23 +0700)
 * Update
 * review

Signed-off-by: Tran Ngoc Quan <vnwildman@gmail.com>
vi/basic.txt
vi/branch.txt
vi/clone.txt
vi/drawbacks.txt
vi/grandmaster.txt
vi/history.txt
vi/intro.txt
vi/multiplayer.txt
vi/preface.txt
vi/secrets.txt

index 3e51b39..dc3ae29 100644 (file)
@@ -13,11 +13,11 @@ trong thư mục hiện hành chứa các mã nguồn hay văn bản mà bạn m
  $ git add .
  $ git commit -m "Bản sao lưu đầu tiên"
 
-Bây giờ nếu như các sửa đổi vừa xong của bạn không như mong đợi, hãy phục hồi lại bản cũ:
+Bây giờ nếu như các sửa đổi của bạn vừa làm không được như mong đợi, hãy phục hồi lại bản cũ:
 
  $ git reset --hard # Đặt lại trạng thái và dữ liệu như lần commit cuối
 
-Sau đó sửa nội dung cho đúng ý bạn rồi ghi lại thành một trạng thái mới:
+Sau đó sửa nội dung cho đúng ý mình rồi ghi lại thành một trạng thái mới:
 
  $ git commit -a -m "Bản sao lưu khác"
 
@@ -116,7 +116,7 @@ commit mới, bạn có thể xác nhận lại điều này bằng lệnh *git
 === Tạo Nhật Ký các thay đổi ===
 
 Một số dự án yêu cầu có một http://en.wikipedia.org/wiki/Changelog[changelog].
-Tạo một cái bằng cách gõ:
+Bạn có thể tạo một cái bằng cách gõ:
 
  $ git log > ThayĐổi
 
@@ -150,11 +150,11 @@ Thực hiện điều này với Git, trong thư mục làm việc của Git:
 
 Sau đó nói với những người cùng sử dụng hãy chạy:
 
- $ git clone your.computer:/path/to/script
+ $ git clone máy.tính.của.bạn:/đường/dẫn/tới/script
 
 để tải dữ liệu về. Giả định là họ truy cập thông qua ssh. Nếu không, chạy *git daemon* và nói với người sử dụng là chạy lệnh sau để thay thế:
 
- $ git clone git://your.computer/path/to/script
+ $ git clone git://máy.tính.của.bạn:/đường/dẫn/tới/script
 
 Kể từ lúc này, bất cứ khi nào mã nguồn của bạn đã có thể sử dụng được, chỉ việc thực hiện:
 
index c1853e8..b69829d 100644 (file)
@@ -2,21 +2,21 @@
 
 Tạo Nhánh và Trộn là các đặc tính sát thủ của Git.
 
-*Vấn đề đặt ra*: Những nhân tố bên ngoài chắc hẳn có đòi hỏi việc hoán chuyển văb cảnh. Một lỗi tồi tệ
+*Vấn đề đặt ra*: Những nhân tố bên ngoài chắc hẳn đòi hỏi cần hoán chuyển văn cảnh. Một lỗi tồi tệ
 xuất hiện trong phiên bản đã được phát hành mà không được cảnh báo gì. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra
-là phải xóa bỏ hẳn đặc tính kỹ thuật đó. Người phát triển phần mềm, người mà đã giúp bạn viết nó, cần biết lý do về việc bãi bỏ. Trong tất cả các trường hợp, bạn buộc phải xóa bỏ cái mà bạn đang làm và làm một cái hoàn toàn mới.
+là phải xóa bỏ hẳn đặc tính kỹ thuật đó. Người phát triển phần mềm, người mà đã giúp bạn viết nó, cần biết lý do về việc bãi bỏ. Trong tất cả các trường hợp trên, bạn buộc phải xóa bỏ cái mà bạn đang làm và làm một cái hoàn toàn mới.
 
-Việc gán đoạn suy nghĩ có thể làm giảm hiệu suất làm việc của bạn, và việc hoán chuyển nội dung càng cồng kềnh vướng víu càng gây hậu quả nặng nề. Đối với các hệ thống quản lý mã nguồn tập trung chúng ta phải tải về một bản sao công việc mới từ máy chủ trung tâm. Các hệ thống phân tán hoạt động hiệu quả hơn, như là chúng ta có thể nhân bản một cách cục bộ.
+Việc gán đoạn suy nghĩ có thể làm giảm hiệu suất làm việc, và việc hoán chuyển nội dung càng cồng kềnh, vướng víu càng gây hậu quả nặng nề. Đối với các hệ thống quản lý mã nguồn tập trung chúng ta phải tải về một bản sao các tập tin mới từ máy chủ trung tâm. Các hệ thống phân tán hoạt động hiệu quả hơn, như là chúng ta có thể nhân bản một cách cục bộ.
 
 Nhưng việc nhân bản bắt buộc phải sao chép toàn bộ thư mục làm việc cũng như là toàn bộ các mục trong lịch sử cho đến thời điểm đã được chỉ ra. Dù là Git giảm bớt sự lãng phí cho việc này bằng cách chia sẻ và tạo ra các liên kết tệp tin cứng, chính bản thân các tệp tin dự án cũng phải được tạo ra trong các đề mục của chúng trong thư mục làm việc.
 
 *Giải pháp*: Git có một công cụ tốt hơn để sử lý tình huống này, nó nhanh và tiết kiệm không gian lưu trữ hơn lệnh nhân bản đó chính là: *git branch*.
 
-Với vài câu thần chú, các tệp tin trong thư mục của bạn dễ dàng biến đổi từ phiên bản này sang phiên bản khác. Sự chuyển đổi này có thể làm nhiều hơn việc di chuyển trong trong lịch sử một các đơn thuần. Các tệp tin của bạn có thể chuyển hình thái từ bản phát hành cuối thành phiên bản thử nghiệm, thành phiên bản phát triển hiện hành, thành phiên bản của người bạn của bạn, và cứ như thế.
+Với vài câu thần chú, các tệp tin trong thư mục của bạn dễ dàng biến đổi từ phiên bản này sang phiên bản khác. Sự chuyển đổi này có thể làm nhiều hơn việc di chuyển trong trong lịch sử một các đơn thuần. Các tệp tin của bạn có thể chuyển hình thái từ bản phát hành cuối thành phiên bản thử nghiệm, thành phiên bản phát triển hiện nay, thành phiên bản của người bạn của bạn, và cứ như thế.
 
 === Nút Điều Khiển ===
 
-Mỗi khi chơi trò chơi, bạn bấm vào nút (``nút điều khiển''), màn hình có lẽ hiển thị ngay ra một cái bảng hay một thứ gì đó? Thế thì nhỡ ông chủ của bạn đang đi lại trong văn phòng nơi bạn đang chơi trò chơi thì làm cách nào để nhanh chóng giấu chúng đi?
+Mỗi khi chơi điện tử, bạn bấm vào nút (``nút điều khiển''), màn hình có lẽ hiển thị ngay ra một cái bảng hay một thứ gì đó? Thế thì nhỡ ông chủ của bạn đang đi lại trong văn phòng nơi bạn đang chơi điện tử thì làm cách nào để nhanh chóng giấu chúng đi?
 
 Ở thư mục nào đó:
 
@@ -37,14 +37,14 @@ Chúng ta đã tạo ra kho chứa Git mà nó theo dõi một tệp tin văn b
 
 Ối trời ơi! Tệp tin văn bản lại trở về như cũ mất rồi. Và nếu ông chủ có ý định ngó qua thư mục của bạn thì hãy gõ:
 
- $ git checkout boss  # chuyển trở lại phiên bn vừa mắt ông chủ
+ $ git checkout boss  # chuyển trở lại phiên bn vừa mắt ông chủ
 
 Bạn có thể hoán chuyển giữa hai phiên bản của tệp tin tùy thích, và commit từng cái trong số chúng một cách độc lập.
 
 === Bản Nháp ===
 
 [[branch]]
-Bạn nói mình đang làm việc với một số đặc tính kỹ thuật, và vì lý do nào đó, bạn muốn quay trở lại bản cách đây ba bản và tạm thời đặt vài dòng lệnh
+Bạn nói rằng mình đang làm việc với một số đặc tính kỹ thuật, và vì lý do nào đó, bạn muốn quay trở lại bản cách đây ba bản và tạm thời đặt thêm vài dòng lệnh
 in ra màn hình để có thể thấy được một số hàm hoạt động như thế nào. Thế thì:
 
  $ git commit -a
@@ -56,7 +56,7 @@ Giờ thì bạn có thể thêm những dòng mã lệnh tạm thời ở đâu
 
 để quay lại công việc chính. Chú ý là bất kỳ các thay đổi không được commit sẽ đổ xuống sông xuống biển.
 
-Nhưng bạn lại muốn ghi lại các thay đổi tạm thời đó sau khi làm xong? Rất dễ:
+Nhưng bạn lại muốn ghi lại các thay đổi tạm thời đó sau khi đã làm xong? Rất dễ:
 
  $ git checkout -b dirty
 
@@ -70,17 +70,17 @@ Mặt khác, sau khi 'check out' một trạng thái cũ, Git tự động đặ
 
 === Sửa Nhanh ===
 
-Bạn đang phân vân giữa ngã ba đường khi bạn phải xác định là xóa tất cả mọi thứ hoặc là sửa chữa các lỗi mới phát hiện ra trong lần commit `1b6d...`:
+Bạn đang phân vân giữa ngã ba đường khi bạn phải quyết định là xóa tất cả mọi thứ hoặc là sửa chữa các lỗi mới phát hiện ra trong lần commit `1b6d...`:
 
  $ git commit -a
- $ git checkout -b fixes 1b6d
+ $ git checkout -b fixes 1b6d # checkout và đặt tên là nhánh fixes
 
-Một khi bạn đã sửa lỗi:
+Sau khi hoàn tất việc sửa chữa:
 
  $ git commit -a -m "Đã sửa"
  $ git checkout master
 
-và quay lại công việc theo phận sự của mình. Bạn thậm chí có thể trộn với lần commit đã sửa để
+và sau đó quay lại công việc theo phận sự của mình. Bạn thậm chí có thể trộn với lần commit đã sửa để
 sửa lỗi:
 
  $ git merge fixes
@@ -91,11 +91,11 @@ Với một số hệ thống quản lý mã nguồn, việc tạo các nhánh r
 trở lại là một bài toán hóc búa. Với Git, việc trộn là dễ dàng và bạn có thể
 không hay biết nó hoạt động như thế nào.
 
-Chúng ta đã sử dụng việc trộn từ lâu rồi. Lệnh *pull* trên thực tế đã 'fetch'
+Chúng ta đã sử dụng việc trộn từ lâu rồi. Lệnh *pull* trên thực tế đã 'fetch' (lấy về)
 các lần commit và sau đó trộn chúng vào trong nhánh hiện hành của bạn. Nếu trên máy của mình bạn không có
-thay đổi gì cả, thế thì việc trộn sẽ là một 'fast forward', trường hợp này cũng na ná như việc lấy về
+thay đổi gì cả, thế thì việc trộn sẽ là một 'fast forward' (chuyển tiếp nhanh), trường hợp này cũng na ná như việc lấy về
 phiên bản cuối cùng trong hệ thống quản lý mã nguồn tập trung. Nhưng nếu bạn đã có thay đổi
-trên máy của mình, Git sẽ tự động trộn, và báo cáo cho bạn nếu có xung đột xảy ra.
+trên máy của mình, Git sẽ tự động trộn, và báo lỗi cho bạn nếu có xung đột xảy ra.
 
 Thông thường, mỗi lần commit có một 'commit cha', tạm gọi thế, chính là lần
 commit trước. Việc trộn các nhánh với nhau phát sinh ra một lần commit với ít nhất hai 'cha'.
@@ -104,7 +104,7 @@ có thể có nhiều cha, thế thì chúng ta phải theo cái nào?
 
 Nó sẽ gọi ra 'cha' đầu tiên. Đây là
 điều ta mong muốn bởi vì nhánh hiện hành trở thành cha đầu tiên trong suốt quá trình trộn;
-một cách thường xuyên, bạn chỉ liên quan đến những thay đổi mình tạo ra trong nhánh
+thường, bạn chỉ liên quan đến những thay đổi mình tạo ra trong nhánh
 hiện hành, cốt để mà đối lập với việc trộn thay đổi từ các nhánh khác.
 
 Bạn hãy nhớ Git quy một cha nào đó với một dấu mũ. Ví dụ, để hiển thị
@@ -182,8 +182,8 @@ Có lẽ bạn thích làm việc trên mọi khía cạnh của một dự án
 
 Tiếp theo, làm việc gì đó: sửa lỗi, thêm các đặc tính kỹ thuật, thêm mã lệnh tạm thời, vân vân, commit thường xuyên. Sau đó:
 
-  $ git checkout sanitized
-  $ git cherry-pick medley^^
+  $ git checkout sanitized # tạm dịch: đã được vệ sinh
+  $ git cherry-pick medley^^ # tạm dịch: hỗn độn; ^^: ông bà
 
 áp dụng nhánh ông-bà của lần commit head của nhánh ``medley'' thành nhánh ``sanitized''. Với lệnh thích hợp là cherry-picks bạn có thể cấu trúc một nhánh mà nó chỉ chứa mã nguồn không thay đổi, và những lần commit có liên quan sẽ được nhóm lại với nhau.
 
@@ -209,10 +209,10 @@ nhưng bạn không nên làm như thế mà hãy tôn trọng thỏa thuận ng
 Một lát sau bạn có lẽ nhận thức được rằng mình cần có các nhánh tạm thời
 vì các lý do như: mọi nhánh khác đơn thuần phục vụ cho
 việc ghi lại trạng thái hiện tại do vậy bạn có thể nhảy trở lại các trạng thái cũ hơn để mà
-sửa chữa các lỗi nghiêm trọng hay thứ gì đó.
+sửa chữa các lỗi nghiêm trọng hay làm một cái gì đó.
 
 Điều này cũng tương tự như việc chuyển kênh trên TV một cách tạm thời để thấy chương trình khác đang chiếu cái gì.
-Nhưng thay vì chỉ cần nhấn vài cái nút, bạn phải tạo, check out,
+Nhưng thay vì chỉ cần nhấn vài cái nút, bạn phải tạo, ``checkout'',
 trộn và xóa nhánh tạm đó. May mắn thay, Git có cách ngắn gọn tiện lợi
 chẳng thua kém gì chiếc điều khiển từ xa của một chiếc TV:
 
@@ -230,7 +230,7 @@ Bạn có thể có nhiều trạng thái được tạm giấu đi, và vận d
 
 === Làm Theo Cách Của Mình ===
 
-Bạn có thể sẽ cảm thấy việc sử dụng nhánh phiền hà quá. Cuối cùng, clones có lẽ là
+Bạn có thể sẽ cảm thấy việc sử dụng nhánh phiền hà quá. Cuối cùng, *clone* có lẽ là
 lệnh nhanh nhất, và bạn có thể hoán chuyển giữa chúng với lệnh *cd* thay vì sử dụng
 lệnh riêng của Git.
 
@@ -238,8 +238,8 @@ Ta thử xét đến các trình duyệt web. Tại sao việc hỗ trợ mở n
 Bởi vì cả hai điều này thể hiện tính đa dạng của quan điểm, phong cách sống. Một số người sử dụng lại thích
 chỉ giữ một cửa sổ trình duyệt được mở, và sử dụng các tab để hiển thị nhiều trang web một lúc. Những người khác
 có lẽ lại khăng khăng cực đoan cho rằng: mở trên nhiều cửa sổ khác nhau và chẳng cần tab nữa.
-Một nhóm khác lại thích cả hai một lúc.
+Một nhóm khác lại thích cả hai cách trên.
 
 Việc tạo nhánh thì cũng giống như tạo các tab cho thư mục làm việc của bạn, còn việc nhân bản thì lại giống như việc mở một cửa sổ duyệt mới. Những việc này nhanh chóng và nội bộ, thế thì sao lại không
-thử nghiệm để tìm thấy cách thực hiện thích hợp nhất cho mình? Git giúp bạn làm việc chính xác
+thử nghiệm để tìm thấy cách nào thích hợp nhất cho mình? Git giúp bạn làm việc chính xác
 như bạn muốn.
index 60b7bfa..84b52ac 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@
 
 Trong các hệ thống quản lý mã nguồn trước đây, checkout là tác vụ cơ bản để lấy các tệp tin về. Bạn lấy về toàn bộ các tập tin được lưu giữ trong từng phiên bản riêng biệt.
 
-Với Git và các hệ thống quản lý mã nguồn phân tán, clone là tác vụ cơ bản. Để lấy các tệp tin, bạn tạo một của toàn bộ kho chứa. Nói cách khác, bạn thực tế là một bản sao của máy chủ trung tâm. Bất kỳ cái gì bạn thể làm được với kho chứa chính thì cũng làm được ở đây.
+Với Git và các hệ thống quản lý mã nguồn phân tán, clone là tác vụ cơ bản. Để lấy các tệp tin, bạn lấy về toàn bộ kho chứa. Nói cách khác, bạn thực tế là một bản sao của máy chủ trung tâm. Bất kỳ cái gì bạn thể làm được với kho chứa chính thì cũng làm được ở đây.
 
 === Đồng bộ hóa Các Máy tính ===
 
@@ -17,7 +17,7 @@ Khởi tạo kho chứa Git và commit các tệp tin trên một máy tính. Sa
  $ git commit -a
  $ git pull other.computer:/path/to/files HEAD
 
-sẽ lấy về một trạng thái của các tệp tin trên máy tính khác về máy bạn đang làm việc. Nếu bạn vừa tạo ra một sự chỉnh sửa xung đột trong cùng một tệp tin , Git sẽ cho bạn biết và bạn có thể commit lại sau khi đã sửa chữa chúng.
+sẽ lấy về một trạng thái của các tệp tin trên máy tính khác về máy bạn đang làm việc. Nếu bạn vừa tạo ra một sự chỉnh sửa xung đột trong cùng một tệp tin, Git sẽ cho bạn biết và bạn có thể commit lại sau khi đã sửa chữa chúng.
 
 === Quản lý theo cách Cũ ===
 
@@ -69,7 +69,7 @@ Nếu máy chủ trung tâm có thay đổi bởi hành động của một ngư
 push sẽ bị lỗi, và anh ta phải pull về bản mới nhất, xử lý các xung đột khi trộn, sau đó thử lại.
 
 Người dùng phải có quyền truy cập SSH mới có thể thực hiện được lệnh pull và push ở trên.
-Tuy nhiên, ai cũng có thể lấy mã nguồn về bằng lệnh::
+Tuy nhiên, ai cũng có thể lấy mã nguồn về bằng lệnh:
 
  $ git clone git://central.server/path/to/proj.git
 
@@ -87,7 +87,7 @@ việc truyền thông bây giờ đều thông qua SSH.
 
 === Kho thuần ===
 
-Kho thuần (bare) được đặt tên như vậy vì nó không chứa thư mục làm việc; nó chỉ chứa các tệp tin thường là ẩn trong thư mục phụ `.git`. Hay nói cách khác, nó chứa lịch sử mã nguồn của một dự án, và không bao giờ giữ dữ liệu còn đang dang dở của bất kỳ phiên bản nào.
+Kho thuần (bare) được đặt tên như vậy vì nó không chứa thư mục làm việc; nó chỉ chứa các tệp tin thường là ẩn trong thư mục phụ `.git`. Hay nói cách khác, nó chứa lịch sử mã nguồn của một dự án, và không bao giờ giữ các tập tin bất kỳ phiên bản nào.
 
 Kho thuần có vai trò hoạt động giống như máy chủ trung tâm trong các hệ thống
 quản lý mã nguồn tập trung: thư mục chủ dự án của bạn. Các nhà phát triển phần mềm nhân bản
@@ -209,10 +209,10 @@ Plugin `bzr-git` giúp người dùng Bazaar làm việc với kho Git trong ch
 
 === Tại sao Tôi sử dụng Git ===
 
-Trước tiên, tôi chọn Git bởi tôi nghe nói nó làm được việc phi thường là có thể quản lý mã nguồn cho một thứ khó quản lý như hạt nhân của hệ điều hành Linux. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chuyển sang cái khác. Git làm được những việc thật đáng ngưỡng mộ, và tôi chưa từng bao giờ gặp các vấn đề với sai sót của nó. Do tôi hoạt động chủ yếu trên Linux, phát hành trên các nền tảng khác không phải là điều mà tôi quan tâm.
+Trước tiên, tôi chọn Git bởi tôi nghe nói nó làm được việc phi thường là có thể quản lý mã nguồn cho một thứ khó quản lý như hạt nhân của hệ điều hành Linux. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chuyển sang dùng một phần mềm quản lý mã nguồn khác. Git làm được những việc thật đáng ngưỡng mộ, và tôi chưa từng bao giờ gặp các vấn đề với sai sót của nó. Do tôi hoạt động chủ yếu trên Linux, phát hành trên các nền tảng khác không phải là điều mà tôi quan tâm.
 
 Ngoài ra, tôi thích lập trình bằng ngôn ngữ C và bash scripts để thực thi như là Python script: ở đây có rất ít sự phụ thuộc, và tôi đam mê với những hệ thống thi hành nhanh chóng.
 
 Tôi đã nghĩ về việc làm thế nào để Git có thể phát triển, xa hơn nữa là tự mình viết một công cụ tương tự như Git, nhưng đây không phải là bài tập có tính thực tế. Khi tôi hoàn thành dự án của mình, dù sao đi nữa tôi vẫn sẽ dùng Git, với lợi thế là có thể chuyển đổi từ hệ thống cũ sang một cách nhanh chóng.
 
-Theo lẽ tự nhiên, những thứ cần thiết cho bạn và những thứ bạn mong muốn có lẽ khác nhau, và bạn có thể tốt hơn nếu ở một hệ thống khác. Dù sao đi nữa, bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc vì đã chọn Git.
+Theo lẽ tự nhiên, những thứ cần thiết cho bạn và những thứ bạn mong muốn có lẽ khác nhau, và bạn có thể tốt hơn nếu mình làm việc với hệ thống khác. Dù sao đi nữa, bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc vì đã chọn Git.
index bfa2687..a2448a1 100644 (file)
@@ -39,7 +39,7 @@ Với một đoạn kịch bản thích hợp, bạn có thể lưu giữ theo c
 
 Sau khi Git ghi lại các thay đổi cho các dự án lớn, việc cấu trúc lại lịch sử của một tệp tin đơn lẻ yêu cầu phải làm việc nhiều hơn các chương trình quản lý mã nguồn giữ dấu vết theo các tệp tin riêng lẻ.
 
-Hình phạt thường là không đáng kể, và thứ đáng giá mà nó nhận được là các tác vụ khác hoạt động hiệu quả đến không ngờ. Ví dụ, `git checkout` nhanh hơn `cp -a`, và dữ liệu trong dự án lớn nén tốt hơn việc gom lại từ tệp tin cơ bản.
+Thiệt hại thường là không đáng kể, và thứ đáng giá mà nó nhận được là các tác vụ khác hoạt động hiệu quả đến không ngờ. Ví dụ, `git checkout` nhanh hơn `cp -a`, và dữ liệu trong dự án lớn nén tốt hơn việc gom lại từ tệp tin cơ bản.
 
 === Khởi tạo Bản Sao ===
 
index c0dce57..f6674dd 100644 (file)
@@ -95,7 +95,7 @@ Nhưng giả sử bạn không có được nó? Đừng lo: với những lện
 
  $ git reset ORIG_HEAD
 
-=== Săn tìm-HEAD ===
+=== Tìm HEAD ===
 
 Có thể ORIG_HEAD là chưa đủ. Có lẽ bạn vừa nhận thấy mình vừa tạo ra một sai sót có quy mô lớn và bạn cần phải quay lại một lần commit cách đây lâu lắm rồi trong một nhánh mà bạn đã quên rồi vì nó đã quá lâu.
 
@@ -118,7 +118,7 @@ Hay checkout lần thứ 5 kể từ lần commit cuối viếng thăm thông qu
 
  $ git checkout "@{5}"
 
-Xem chương ``Specifying Revisions'' từ lệnh *git help rev-parse* để biết thêm chi tiết.
+Xem chương ``Specifying Revisions'' (tạm dịch: chỉ định các điểm xét duyệt) từ lệnh *git help rev-parse* để biết thêm chi tiết.
 
 Bạn muốn cấu hình thời gian gia hạn lâu hơn việc xóa bỏ những lần commit. Ví
 dụ:
@@ -136,18 +136,18 @@ trong trường hợp này những lần commit sẽ chỉ bị xóa bỏ khi b
 
 === Xây Dựng trên Git ===
 
-Tuân thủ theo phong thái UNIX, Git được thiết kế cho phép nó dễ dàng được sử dụng như là một thành phần bên dưới của các chương trình khác, như là cho giao diện đồ họa GUI và giao diện Web để thay thế cho giao diện dòng lệnh, công cụ quản lý các miếng vá, các công cụ nhập và chuyển đổi, và những thứ tương tự như thế. Trên thực tế, một số lệnh Git bản chất nó cũng là các kịch bản đứng trên vai của những người khổng lồ, chính là hệ điều hành. Chỉ cần sửa đổi một chút, bạn có thể bắt Git làm việc phù hợp với sở thích của mình.
+Tuân thủ theo phong thái UNIX, Git được thiết kế cho phép nó dễ dàng được sử dụng như là một thành phần thực thi bên dưới của các chương trình khác, như là cho giao diện đồ họa GUI và giao diện Web để thay thế cho giao diện dòng lệnh, công cụ quản lý các miếng vá, các công cụ xuất/nhập và chuyển đổi, và những thứ tương tự như thế. Trên thực tế, một số lệnh Git bản chất nó cũng là các kịch bản đứng trên vai của những người khổng lồ, chính là hệ điều hành. Chỉ cần sửa đổi một chút, bạn có thể bắt Git làm việc phù hợp với sở thích của mình.
 
-Một mẹo nhỏ là sử dụng một tính năng dựng sẵn trong Git là gán bí danh cho các lệnh để nó trở nên ngắn gọn hơn
-sử dụng lệnh:
+Một mẹo nhỏ là sử dụng một tính năng sẵn có trong Git bằng cách gán bí danh cho các lệnh để nó trở nên ngắn gọn hơn
+như sau:
 
-  $ git config --global alias.co checkout  #gán bí danh cho lệnh checkout là co
+  $ git config --global alias.co checkout   # gán bí danh cho lệnh checkout là co
   $ git config --global --get-regexp alias  # hiển thị bí danh hiện hành
   alias.co checkout
   $ git co foo                              # có kết quả giống như chạy lệnh 'git checkout foo'
 
 Một thứ khác là hiển thị nhánh hiện hành lên màn hình hay thanh tiêu đề của cửa sổ.
-Gọi lệnh
+Gọi lệnh:
 
   $ git symbolic-ref HEAD
 
@@ -192,7 +192,7 @@ Cũng tương tự như thế, việc cố gắng ghi đè lên một nhánh b
 
 Không giống như checkout và reset, hai lệnh trên trì hoãn việc phá hủy dữ liệu. Các
 thay đổi vẫn còn lưu giữ trong thư mục con .git, và có thể lấy lại được bằng cách
-lấy giá trị băm `.git/logs` thích hợp (xem phần "Săn tìm - HEAD" ở phía trên).
+lấy giá trị băm `.git/logs` thích hợp (xem phần "Tìm - HEAD" ở phía trên).
 Theo mặc định, chúng sẽ giữ ít nhất là hai tuần lễ.
 
 *Clean*: Một số lệnh Git từ chối thi hành bởi vì chúng lo lắng về việc làm như thế
index 70f9344..70dcf33 100644 (file)
@@ -3,7 +3,7 @@
 Một hệ quả tất yếu của đặc tính phân tán của Git là việc lịch sử có thể biên soạn lại một cách
 dễ dàng. Nhưng nếu bạn xáo trộn quá khứ, hãy cẩn thận: chỉ biên soạn lại các phần trong lịch sử
 chỉ khi bạn sở hữu nó một mình. Cũng giống như việc các quốc gia tranh cãi không kết thúc xem ai là người
-tận tâm hành động nào là tàn ác, nếu một người khác có một bản sao mà lịch sử của nó lại khác với
+tận tâm, hành động nào là tàn ác, nếu một người khác có một bản sao mà lịch sử của nó lại khác với
 cái của bạn, bạn sẽ gặp rắc rối ngay khi cần tương tác với họ.
 
 Một số nhà phát triển phần mềm quả quyết rằng lịch sử không thể thay đổi, tất cả mọi thứ.
@@ -14,7 +14,7 @@ nếu muốn.
 
 === Dừng Lại Sửa Chữa ===
 
-Bạn vừa mới commit, nhưng lại ước mình đã gõ những dòng chú thích có nội dung khác phải không? Thế thì hãy chạy:
+Bạn vừa mới commit, nhưng lại ước rằng mình đã gõ những dòng chú thích có nội dung khác phải không? Thế thì hãy chạy:
 
  $ git commit --amend
 
@@ -83,7 +83,7 @@ Do vậy cứ commit thoải mái và thường xuyên bởi vì bạn có thể
 Bạn đang làm việc trên một dự án đang hoạt động. Bạn đã tạo ra một số lần commit tại máy tính của mình, và
 sau đó bạn đồng bộ hóa với cây chính thức bằng cách hòa trộn. Chu kỳ này tự lặp chính nó một số lần trước khi bạn thực sự push tới cây trên máy chủ trung tâm.
 
-Nhưng hiện tại lịch sử bản sao Git trên máy tính của bạn là một mớ hỗn độn của những lần thay đổi trên máy tính riêng và máy chính thức. Bạn muốn thấy tất cả các thay đôi của riêng mình trong một đoạn liên tục không ngắt quãng, và sau tất cả các thay đổi từ văn phòng.
+Nhưng hiện tại lịch sử bản sao Git trên máy tính của bạn là một mớ hỗn độn của những lần thay đổi trên máy tính riêng và máy chính thức. Bạn muốn thấy tất cả các thay đổi của riêng mình trong một đoạn liên tục không ngắt quãng, và sau tất cả các thay đổi từ kho chính thức.
 
 Đây chính là công việc dành cho lệnh *git rebase* đã được miêu tả ở trên. Trong nhiều trường hợp bạn có thể sử dụng
 cờ *--onto* và tránh xa sự tương tác với các máy tính khác.
@@ -176,7 +176,7 @@ những lệnh này có thể gửi một kho chứa ở dạng văn bản thôn
 
 === Vị Trí Nào Phát Sinh Lỗi? ===
 
-Bạn vừa mới phát hiện ra một đặc tính không hoạt động trong chương trình mà bạn chắc chắn là nó đã hoạt động vài tháng trước. Tệ quá! Lỗi bắt đầu từ chỗ nào nhỉ? Nếu như chỉ có mình bạn kiểm tra cũng như phát triển đặc tính này.
+Bạn vừa mới phát hiện ra một đặc tính không hoạt động trong chương trình mà bạn chắc chắn là nó đã hoạt động vài tháng trước. Tệ quá! Bạn tự hỏi là lỗi bắt đầu từ chỗ nào nhỉ? Nếu như chỉ có mình bạn kiểm tra cũng như phát triển đặc tính này.
 
 Lúc này thì đã quá muộn rồi. Tuy nhiên, chỉ cần bạn commit thường xuyên, Git
 có thể xác định vị trí của trục trặc:
@@ -256,5 +256,5 @@ chính của mình, lệnh đã hoàn tất từ lâu rồi, và tôi phải lã
 Ở đây còn có một hậu quả rất đáng quan tâm nữa: đoán trước được việc tắc nghẽn của mạng máy tính,
 nhiều cá nhân riêng lẻ có thể chiếm dụng nhiều lưu lượng mạng hơn cần thiết trên các tác vụ
 khác nhau để cố gắng giảm thiểu sự chậm trễ có thể xảy ra trong tương lai. Hậu quả cuối cùng là
-sự quá tải quá mức, việc vô tình ủng hộ việc tiêu dùng cá nhân như thế làm đốt cháy nhiều lưu lượng mạng hơn
+sự quá tải quá mức, chính việc vô tình ủng hộ việc tiêu dùng cá nhân như thế đã tiêu tốn nhiều lưu lượng mạng hơn
 và sau đó nó làm cho việc tắc nghẽn càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn.
index 42ae75b..fa8ee66 100644 (file)
@@ -4,11 +4,11 @@ Tôi sử dụng cách ví von để giới thiệu về hệ thống quản lý
 
 === Công Việc giống như Trò Chơi ===
 
-Tôi đã chơi trò chơi trên máy tính suốt từ bé đến giờ. Ngược lại, tôi chỉ bắt đầu sử dụng hệ thống quản lý mã nguồn khi đã trưởng thành. Tôi tin rằng không chỉ có tôi như thế, và việc so sánh giữa hai điều đó sẽ làm cho các khái niệm trở nên dễ hiểu, dễ giải thích hơn.
+Tôi đã chơi điện tử trên máy tính suốt từ bé đến giờ. Nhưng tôi chỉ bắt đầu sử dụng hệ thống quản lý mã nguồn khi đã trưởng thành. Tôi tin rằng không chỉ có mình tôi như thế, và việc so sánh giữa hai điều đó sẽ làm cho các khái niệm trở nên dễ hiểu, dễ giải thích hơn.
 
-Hãy nghĩ việc biên soạn mã nguồn, tài liệu cũng giống như việc chúng ta đang chơi trò chơi trên máy tính. Một khi bạn đã làm được kha khá, bạn sẽ muốn ghi lại thành quả công việc của mình. Để làm điều đó, bạn chỉ việc bấm vào nút 'Save' trong chương trình biên soạn của mình.
+Hãy nghĩ việc biên soạn mã nguồn, tài liệu cũng giống như việc chúng ta đang chơi trò chơi điện tử trên máy tính. Một khi bạn đã làm được kha khá, bạn sẽ muốn ghi lại thành quả công việc của mình. Để làm điều đó, bạn chỉ việc bấm vào nút 'Save' trong chương trình biên soạn của mình.
 
-Nhưng việc làm này sẽ ghi đè lên bản cũ. Điều này cũng giống như các trò chơi đã cũ chỉ cho phép ghi trên một tệp tin: bạn phải chắc chắn là mình muốn ghi lại, nếu không thì bạn không bao giờ có thể quay lại trạng thái cũ nữa. Và thật không may vì lần lưu trước đó có thể là đúng tại một điểm rất hay trong lượt chơi và bạn muốn thăm lại về sau. Tệ hơn nữa là khi bản ghi lại hiện tại lại không đúng, và thế là bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.
+Nhưng việc làm này sẽ ghi đè lên dữ liệu của bản cũ. Điều này cũng giống như các trò chơi đã cũ chỉ cho phép ghi trên một tệp tin: bạn phải chắc chắn là mình muốn ghi lại, nếu không thì bạn không bao giờ có thể quay lại trạng thái cũ nữa. Và thật không may vì lần lưu trước đó có thể là đúng tại một điểm rất hay trong lượt chơi và bạn muốn quay lại đó sau này. Tệ hơn nữa là khi bản ghi lại hiện tại lại không đúng, và thế là bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.
 
 === Quản Lý Mã Nguồn ===
 
@@ -22,17 +22,17 @@ Các hệ thống quản lý mã nguồn cũng hoạt động theo cách ấy. C
 
 === Hệ Thống Phân Tán ===
 
-Bây giờ hãy tưởng tượng có một trò chơi rất khó. Khó để hoàn thành đến mức là có nhiều game thủ lão luyện trên toàn thế giới quyết định lập thành đội và chia sẻ những trò chơi mà họ đã lưu lại với mục đích là để tất cả mọi người có thể theo dõi được nhau. Speedruns là những ví dụ trong đời sống thực: các đấu thủ được phân hóa theo các mức của cùng một trò chơi hợp tác với nhau để đạt được các kết quả đáng kinh ngạc.
+Bây giờ hãy tưởng tượng có một trò chơi rất khó. Khó để hoàn thành đến mức là có nhiều game thủ lão luyện trên toàn thế giới quyết định lập thành đội và chia sẻ những trò chơi mà họ đã lưu lại với mục đích là để tất cả mọi người có thể theo dõi được nhau. *Speedruns* là những ví dụ trong đời sống thực: các đấu thủ được phân hóa theo các mức của cùng một trò chơi hợp tác với nhau để đạt được các kết quả đáng kinh ngạc.
 
 Làm thế nào bạn có thể cài đặt một hệ thống mà chúng có thể lấy được từng bản ghi của mỗi người một cách dễ dàng? Và tải lên cái mới hơn?
 
-Ngày xưa, mọi dự án đều sử dụng hệ thống quản lý tập trung. Máy chủ ở một chỗ đâu đó và giữ tất cả các trò chơi đã được ghi lại. Không còn ai khác làm điều đó nữa. Mọi người giữ phần lớn các trò chơi được ghi lại trong máy của họ. Khi một đấu thủ muốn chơi, họ có thể tải về bản ghi lại cuối cùng đã lưu lại ở máy chủ, chơi một lúc, ghi lại và tải trở lại máy chủ để mọi người có thể sử dụng.
+Ngày xưa, mọi dự án đều sử dụng hệ thống quản lý tập trung. Máy chủ ở một chỗ đâu đó và giữ tất cả các trò chơi đã được ghi lại. Không còn ai khác làm điều đó nữa. Mọi người giữ phần lớn các trò chơi được ghi lại trong máy của họ. Khi một đấu thủ muốn chơi, họ có thể tải về bản ghi lại cuối cùng đã lưu lại ở máy chủ, chơi một lúc, ghi lại và tải trở lại máy chủ để những người khác có thể sử dụng.
 
-Điều gì xảy ra khi một người chơi, vì một lý do nào đó, muốn có được lần chơi cũ hơn? Lý do có thể là lần chơi hiện tại không ổn định hay có sai sót bởi vì một người chơi nào đó quên không chỉnh lại trò chơi về mức 3, và họ muốn tìm lần chơi đã ghi lại cuối cùng mà họ vẫn chưa hoàn thành. Hay có thể là họ muốn so sánh sự  khác nhau giữa các lần chơi để thấy được thành quả của từng người chơi.
+Điều gì xảy ra khi một người chơi, vì một lý do nào đó, muốn có được lần chơi cũ hơn? Lý do có thể là lần chơi hiện tại không ổn định hay có sai sót bởi vì một người chơi nào đó quên không chỉnh lại trò chơi về mức 3, và họ muốn tìm lần chơi đã ghi lại cuối cùng mà họ vẫn chưa hoàn thành. Hay có thể là họ muốn so sánh sự khác nhau giữa các lần chơi để thấy được thành quả của từng người chơi.
 
 Có rất nhiều lý do vì sao cần đến bản cũ hơn, nhưng kết cục là giống nhau. Họ phải hỏi máy chủ trung tâm để lấy về trò chơi cũ đã được lưu lại. Càng ghi lại nhiều trò chơi, họ càng cần phải liên lạc nhiều với nhau.
 
-Những hệ thống quản lý mã nguồn thế hệ mới, Git cũng nằm trong số đó, được biết đến như một hệ thống phân tán, và có thể coi nó là một hệ thống tập trung có mở rộng. Khi người chơi tải về từ máy chủ chính, họ lấy toàn bộ tất cả các lần đã ghi lại, không chỉ mỗi bản cuối cùng. Điều đó có nghĩa là họ trở thành bản sao của máy chủ trung tâm.
+Những hệ thống quản lý mã nguồn thế hệ mới, Git là một trong số đó, được biết đến như một hệ thống phân tán, và có thể coi nó là một hệ thống tập trung có mở rộng. Khi người chơi tải về từ máy chủ chính, họ lấy toàn bộ tất cả các lần đã ghi lại, không chỉ mỗi bản cuối cùng. Điều đó có nghĩa là họ trở thành bản sao của máy chủ trung tâm.
 
 Việc khởi tạo bản sao như thế có vẻ hơi xa hoa, đặc biệt là nếu nó có lịch sử phát triển lâu dài, nhưng cái giá phải trả cũng chỉ là việc cần nhiều thời gian để lấy về. Một lợi ích trực tiếp của việc này là khi các tài liệu cũ cần đến, việc liên lạc với máy chủ trung tâm là không cần thiết nữa.
 
index 0b38fb8..8082a31 100644 (file)
@@ -9,12 +9,11 @@ những người đóng góp. Tôi đã phải học cách làm thế nào để
 ở khắp nơi trên toàn thế giới. May mắn thay, đây là sở trường của Git, và người ta có thể nói đây là
 điều sống còn của một hệ thống quản lý mã nguồn.
 
-
 === Tôi Là Ai? ===
 
 Mỗi lần commit sẽ lưu giữ tên và địa chỉ thư điện tử, điều này có thể nhìn thấy bằng lệnh *git log*.
 Theo mặc định, Git sử dụng các trường để lưu giữ các cài đặt trong hệ thống của mình.
-Để chỉ định chúng một cách rõ ràng, hãy gõ:
+Để cài đặt các thông tin cá nhân của mình vào, hãy gõ:
 
   $ git config --global user.name "John Doe"
   $ git config --global user.email johndoe@example.com
@@ -40,11 +39,11 @@ Với các phiên bản Git cũ, lệnh copy không thực hiện được và b
 
 Từ giờ bạn có thể xuất bản mới nhất của mình thông qua SSH từ một bản sao bất kỳ:
 
- $ git push web.server:/path/to/proj.git master
+ $ git push máy.chủ.web:/đường/dẫn/đến/proj.git master
 
 và mọi người có thể lấy dự án của bạn với lệnh:
 
- $ git clone http://web.server/proj.git
+ $ git clone http://máy.chủ.web/proj.git
 
 === Git Thông Qua Mọi Thứ ===
 
@@ -85,7 +84,7 @@ và tạo một bản bundles mới với:
 
 === Vá: Sự Thịnh Hành Toàn Cầu ===
 
-Miếng vá được trình bày ở dạng văn bản các thay đổi của bạn, nó dễ dàng được đọc hiểu bởi
+Miếng vá được trình bày ở dạng văn bản để thể hiện các thay đổi của bạn, nó dễ dàng được đọc hiểu bởi
 con người cũng như là máy tính. Điều này mang lại cho chúng sức lôi cuốn toàn cầu. Bạn có thể gửi miếng vá qua
 thư điện tử cho những nhà phát triển phần mềm khác mà chẳng cần lo họ đang sử dụng hệ thống quản lý mã nguồn nào. Chừng nào
 mà độc giả của bạn có thể đọc được thư điện tử của mình thì họ còn có thể thấy được phần chỉnh sửa của bạn. Tương tự thế, về phía mình,
@@ -137,7 +136,7 @@ thay đổi hay xóa các tên này nhưng chẳng có lý do gì để phải l
 
 Nếu kho chứa nguyên bản đã chuyển chỗ, chúng ta có thể cập nhật URL thông qua:
 
- $ git config remote.origin.url git://new.url/proj.git
+ $ git config remote.origin.url git://url.mới/proj.git
 
 Tùy chọn +branch.master.merge+ chỉ ra nhánh remote mặc định trong
 lệnh *git pull*. Trong suốt quá trình nhân bản, nó được đặt cho nhánh hiện hành của kho chứa
index 466646f..aef19b5 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ Tháng Tám, 2007
 
 == Lời nói đầu ==
 
-http://git.or.cz/[Git] là công cụ quản lý mã nguồn vạn năng. Đây là một công cụ quản lý mã nguồn tin cậy, ổn định, đa dụng và cực kỳ mềm dẻo và chính sự mềm dẻo của Git làm cho việc học nó trở nên khó khăn, tất nhiên là không nói đến những người đã tạo ra nó.
+http://git-scm.com/[Git] là công cụ quản lý mã nguồn vạn năng. Đây là một công cụ quản lý mã nguồn tin cậy, ổn định, đa dụng và cực kỳ mềm dẻo và chính sự mềm dẻo của Git làm cho việc học nó trở nên khó khăn, tất nhiên là không nói đến những người đã tạo ra nó.
 
 Theo quan sát của Arthur C. Clarke, bất kể công nghệ tiên tiến nào cũng không thể phân biệt rạch ròi là nó có kỳ diệu hay không. Đây cũng là cách hay đề đề cập đến Git: những người mới sử dụng không cần quan tâm đến bên trong Git làm việc như thế nào mà hãy xem khả năng thần kỳ của nó như là một điệu gizmo có thể làm những người coi nó là bạn sửng sốt và làm điên đầu  những người đối lập.
 
@@ -18,11 +18,12 @@ Thay vì đi sâu vào chi tiết, chúng tôi đưa ra phác thảo cách làm
  - http://www.slideshare.net/slide_user/magia-git[Tiếng Bồ Đào Nha]: dịch bởi Leonardo Siqueira Rodrigues [http://www.slideshare.net/slide_user/magia-git-verso-odt[định dạng ODT]].
  - link:/~blynn/gitmagic/intl/ru/[Tiếng Nga]: dịch bởi Tikhon Tarnavsky, Mikhail Dymskov và một số người khác.
  - link:/~blynn/gitmagic/intl/es/[Tiếng Tây Ban Nha]: dịch bởi Rodrigo Toledo và Ariset Llerena Tapia.
+ - link:/~blynn/gitmagic/intl/uk/[Ukrainian]: dịch bởi Volodymyr Bodenchuk.
  - link:/~blynn/gitmagic/intl/vi/[Tiếng Việt]: dịch bởi Trần Ngọc Quân và đồng thời xuất bản bản dịch này trên http://vnwildman.users.sourceforge.net/gitmagic/[trang Web cá nhân của mình].
 
 .Các định dạng khác
 
- - link:book.html[Trang web đơn]: định dạng HTML đơn giản, không định dạng bằng CSS.
+ - link:book.html[Trang web đơn]: dạng HTML đơn giản, không được định dạng bằng CSS.
  - link:book.pdf[Định dạng PDF]: thuận tiện cho việc in ấn.
  - http://packages.debian.org/gitmagic[Gói dành cho Debian], http://packages.ubuntu.com/gitmagic[gói dành cho Ubuntu]: tải về đĩa cứng từ các địa chỉ này. Tiện lợi http://csdcf.stanford.edu/status/[khi máy chủ này không kết nối mạng hay không hoạt động].
  - http://www.amazon.com/Git-Magic-Ben-Lynn/dp/1451523343/[Sách giấy [Amazon.com]]: 64 trang, 15.24cm x 22.86cm, đen trắng. Rất tiện sử dụng vì chẳng cần đến điện.
@@ -33,7 +34,7 @@ Tôi gửi lời cảm ơn đến những người đã dịch quyển sách nà
 Tôi rất cảm kích vì có được số lượng độc giả rộng lớn có được bởi những người
 đã được nêu tên ở trên.
 
-Dustin Sallings, Alberto Bertogli, James Cameron, Douglas Livingstone, Michael Budde, Richard Albury, Tarmigan, Derek Mahar, Frode Aannevik, Keith Rarick, Andy Somerville, Ralf Recker, Øyvind A. Holm, Miklos Vajna, Sébastien Hinderer, Thomas Miedema, Joe Malin, Tyler Breisacher, Sonia Hamilton, Julian Haagsma, Romain Lespinasse, Sergey Litvinov, Oliver Ferrigni, David Toca, Сергей Сергеев và Joël Thieffry đã đóng góp trong việc sửa chữa và cải tiến nội dung.
+Dustin Sallings, Alberto Bertogli, James Cameron, Douglas Livingstone, Michael Budde, Richard Albury, Tarmigan, Derek Mahar, Frode Aannevik, Keith Rarick, Andy Somerville, Ralf Recker, Øyvind A. Holm, Miklos Vajna, Sébastien Hinderer, Thomas Miedema, Joe Malin, Tyler Breisacher, Sonia Hamilton, Julian Haagsma, Romain Lespinasse, Sergey Litvinov, Oliver Ferrigni, David Toca, Сергей Сергеев, Joël Thieffry và Baiju Muthukadan đã đóng góp trong việc sửa chữa và cải tiến nội dung.
 
 François Marier đã bảo trì gói Debian do Daniel
 Baumann khởi xướng.
@@ -60,5 +61,5 @@ hay từ các máy chủ khác:
  $ git clone git://git.assembla.com/gitmagic.git
  $ git clone git@bitbucket.org:blynn/gitmagic.git
 
-GitHub, Assembla, và Bitbucket có hỗ trợ các kho có tính riêng tư, hai địa chỉ còn lại
+GitHub, Assembla, và Bitbucket có hỗ trợ các kho có tính riêng tư, hai địa sau
 là miễn phí.
index 9eee571..d146d18 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ Chúng ta mổ xẻ để hiểu được làm thế nào mà Git có thể thi
 
 === Tính Ẩn ===
 
-Git làm việc có vẻ kín đáo? Chỉ cần nói riêng về việc sử dụng lệnh commit và merge, bạn có thể làm việc mà không cần biết đến sự tồn tại của hệ thống quản lý mã nguồn. Cho đến khi bạn cần nó, và cho đến khi bạn vui sướng vì Git đã trông coi mã nguồn cho bạn trong suốt thời gian qua.
+Git làm việc có vẻ kín đáo? Chỉ cần nói riêng về việc sử dụng lệnh *commit* và *merge*, bạn có thể làm việc mà không cần biết đến sự tồn tại của hệ thống quản lý mã nguồn. Cho đến khi bạn cần nó, và cho đến khi bạn vui sướng vì Git đã trông coi mã nguồn cho bạn trong suốt thời gian qua.
 
 Các hệ thống quản lý mã nguồn khác ép buộc bạn luôn luôn phải tranh đấu với thói quan liêu. Quyền truy cập của các tệp tin có thể là chỉ cho phép đọc trừ phi bạn nói rõ với máy chủ trung tâm là các tệp tin nào bạn muốn chỉnh sửa. Tốc độ làm việc của phần lớn các lệnh sẽ tỷ lệ nghịch với số lượng người sử dụng. Mọi công việc sẽ đình trệ khi mạng máy tính hay máy chủ ngừng hoạt động.
 
@@ -30,13 +30,13 @@ Git khám phá ra cách truy tìm các tệp tin đã được đổi tên hay s
 
 Với mọi tệp tin được theo dõi, Git ghi lại các thông tin như là kích thước, thời gian tạo và lần cuối sửa đổi trong một tệp tin được biết đến là một mục lục 'index'. Để xác định rõ một tệp tin có bị thay đổi hay không, Git so sánh nó ở thời điểm hiện tại với phần lưu giữ trong bộ nhớ. Nếu chúng giống nhau, thế thì Git có thể bỏ qua việc đọc tệp tin đó lại lần nữa.
 
-Bởi vì gọi stat nhanh hơn đáng kể so với đọc tệp tin, nếu bạn chỉ chỉnh sửa
+Bởi vì gọi lệnh ``stat'' nhanh hơn đáng kể so với đọc tệp tin, nếu bạn chỉ chỉnh sửa
 vài tệp tin, Git có thể cập nhật trạng thái của nó cực kỳ nhanh chóng.
 
 Chúng ta đã nói trước rằng mục lục (index) là vùng làm việc của trạng thái. Tại sao lại là một chùm tệp tin
 stat vùng stage? Bởi vì lệnh add đặt các tệp tin vào trong cơ sở dữ liệu của Git
-và cập nhật những stats này, trong lúc lệnh commit được thực hiện, mà không có tùy chọn, tạo ra một
-commit trên cơ sở chỉ trên các stats và các tệp tin đã sẵn có trong cơ sở dữ liệu.
+và cập nhật những stat này, trong lúc lệnh commit được thực hiện, mà không có tùy chọn, tạo ra một
+commit trên cơ sở chỉ trên các stat và các tệp tin đã sẵn có trong cơ sở dữ liệu.
 
 === Nguồn Gốc của Git ===
 
@@ -51,7 +51,7 @@ hiện tại của head của lần commit, và những thứ tương tự như
 và là cội nguồn sức mạnh của Git.
 
 Mỗi tệp tin trong `.git/objects` là một 'đối tượng'. Ở đây có 3 loại đối tượng
-liên quan đến chúng ta: đối tượng 'blob', đối tượng cây 'tree', và đối tượng 'commit'.
+liên quan đến chúng ta: đối tượng nội dung tập tin 'blob', đối tượng cây 'tree', và đối tượng lần chuyển giao 'commit'.
 
 === Đối Tượng Blob ===
 
@@ -130,7 +130,7 @@ Sự thẩm tra giá trị băm thì rắc rối hơn thông qua lệnh cat-file
 Tệp tin này là một đối tượng cây 'tree': một danh sách các hàng bao gồm kiểu tệp tin,
 tên tệp tin, và giá trị băm. Trong ví dụ của chúng ta, kiểu tệp tin là 100644, điều này
 có nghĩa `rose` là tệp tin bình thường, và giá trị băm là một đối tượng blob mà nó chứa
-nội dung của `rose'. Dạng tệp tin khác có thể là tệp tin thi hành, symlinks hay
+nội dung của `rose'. Dạng tệp tin khác có thể là tệp tin thực thi, liên kết mềm hay
 các thư mục. Trong trường hợp cuối, giá trị băm sẽ chỉ đến đối tượng cây 'tree'.
 
 Nếu bạn đã chạy lệnh filter-branch, bạn sẽ có các đối tượng cũ bạn không cần đến sau này nữa. Mặc dù
@@ -148,7 +148,7 @@ Git khác cũng đang thực thi cùng lúc, hay là mất điện đột ngột
 Đại khái, refs có thể được xóa bằng lệnh *git update-ref -d*,
 mặc dù thường thường nó an toàn hơn xóa +refs/original+ bằng tay.
 
-=== Lần Commit ===
+=== Commit ===
 
 Chúng tôi đã giảng giải cho bạn 2 trong số 3 đối tượng của Git. Cái thứ 3 chính là 'commit'. Nội dung
 của nó buộc chặt vào phần chú thích của lần commit cũng như thời gian, ngày tháng chúng được
@@ -199,12 +199,12 @@ cơ sở dữ liệu vẫn hoạt động tốt, họ đồng thời cũng phả
 họ sẽ phải thay đổi giá trị băm của một đối tượng tree có liên quan đến tệp tin,
 và việc chỉnh sửa giá trị băm của tất cả các đối tượng commit kéo theo như là tree, thêm
 nữa là các giá trị băm của toàn bộ các lần commit con cháu của nó. Cái này kéo theo
-giá trị băm của head tại trung tâm không giống với thứ đó tại kho chứa sai hỏng. Bằng cách
+giá trị băm của head tại kho trung tâm không giống với thứ đó tại kho chứa sai hỏng. Bằng cách
 theo dõi sự tương khớp giá trị băm chúng ta có thể xác định được tệp tin bị sai hỏng,
 cũng như là lần commit nơi mà nó lần đầu bị hư hỏng.
 
 Nói ngắn gọn, dùng 20 byte để đại diện cho lần commit cuối là an toàn,
-nod không thể giả mạo với kho chứa Git.
+việc cố tình sửa đổi nội dung một kho chứa Git là điều không thể thực hiện được.
 
 Đặc tính nào của Git là trứ danh nhất? Nhánh? Trộn? Hay Tags?
 Chỉ là chi tiết. Head hiện hành được giữ trong tệp tin +.git/HEAD+,