l10n: Update Swedish translation (2194t0f0u)
authorPeter Krefting <peter@softwolves.pp.se>
Tue, 2 Jul 2013 12:09:37 +0000 (2 13:09 +0100)
committerPeter Krefting <peter@softwolves.pp.se>
Sat, 9 Nov 2013 18:08:23 +0000 (9 19:08 +0100)
And fix a typo.

Signed-off-by: Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se>
po/sv.po

index dcf579b..50cc8cb 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: git 1.8.4\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-08-06 14:10+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-08-06 12:37+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-11-02 08:06+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-11-09 19:02+0100\n"
 "Last-Translator: Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -57,71 +57,76 @@ msgstr ""
 msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
 msgstr "git archive --remote <arkiv> [--exec <kmd>] --list"
 
-#: archive.c:323
+#: archive.c:242 builtin/add.c:240 builtin/add.c:556 builtin/rm.c:328
+#, c-format
+msgid "pathspec '%s' did not match any files"
+msgstr "sökvägsangivelsen \"%s\" motsvarade inte några filer"
+
+#: archive.c:327
 msgid "fmt"
 msgstr "fmt"
 
-#: archive.c:323
+#: archive.c:327
 msgid "archive format"
 msgstr "arkivformat"
 
-#: archive.c:324 builtin/log.c:1173
+#: archive.c:328 builtin/log.c:1193
 msgid "prefix"
 msgstr "prefix"
 
-#: archive.c:325
+#: archive.c:329
 msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
 msgstr "lägg till prefix till varje sökväg i arkivet"
 
-#: archive.c:326 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2292
-#: builtin/blame.c:2293 builtin/config.c:56 builtin/fast-export.c:673
-#: builtin/fast-export.c:675 builtin/grep.c:714 builtin/hash-object.c:77
-#: builtin/ls-files.c:496 builtin/ls-files.c:499 builtin/notes.c:408
-#: builtin/notes.c:565 builtin/read-tree.c:108 parse-options.h:152
+#: archive.c:330 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2264
+#: builtin/blame.c:2265 builtin/config.c:58 builtin/fast-export.c:680
+#: builtin/fast-export.c:682 builtin/grep.c:716 builtin/hash-object.c:77
+#: builtin/ls-files.c:486 builtin/ls-files.c:489 builtin/notes.c:408
+#: builtin/notes.c:565 builtin/read-tree.c:108 parse-options.h:154
 msgid "file"
 msgstr "fil"
 
-#: archive.c:327 builtin/archive.c:89
+#: archive.c:331 builtin/archive.c:89
 msgid "write the archive to this file"
 msgstr "skriv arkivet till filen"
 
-#: archive.c:329
+#: archive.c:333
 msgid "read .gitattributes in working directory"
 msgstr "läs .gitattributes i arbetskatalogen"
 
-#: archive.c:330
+#: archive.c:334
 msgid "report archived files on stderr"
 msgstr "rapportera arkiverade filer på standard fel"
 
-#: archive.c:331
+#: archive.c:335
 msgid "store only"
 msgstr "endast spara"
 
-#: archive.c:332
+#: archive.c:336
 msgid "compress faster"
 msgstr "komprimera snabbare"
 
-#: archive.c:340
+#: archive.c:344
 msgid "compress better"
 msgstr "komprimera bättre"
 
-#: archive.c:343
+#: archive.c:347
 msgid "list supported archive formats"
 msgstr "visa understödda arkivformat"
 
-#: archive.c:345 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:85
+#: archive.c:349 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:84
 msgid "repo"
 msgstr "arkiv"
 
-#: archive.c:346 builtin/archive.c:91
+#: archive.c:350 builtin/archive.c:91
 msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
 msgstr "hämta arkivet från fjärrarkivet <arkiv>"
 
-#: archive.c:347 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:487
+#: archive.c:351 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:487
 msgid "command"
 msgstr "kommando"
 
-#: archive.c:348 builtin/archive.c:93
+#: archive.c:352 builtin/archive.c:93
 msgid "path to the remote git-upload-archive command"
 msgstr "sökväg till kommandot git-upload-archive på fjärren"
 
@@ -204,17 +209,17 @@ msgstr "Det finns redan en gren som heter \"%s\""
 msgid "Cannot force update the current branch."
 msgstr "Kan inte tvinga uppdatering av aktuell gren."
 
-#: branch.c:216
+#: branch.c:215
 #, c-format
 msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
 msgstr "Kan inte ställa in spårning; startpunkten \"%s\" är inte en gren."
 
-#: branch.c:218
+#: branch.c:217
 #, c-format
 msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
 msgstr "den efterfrågade uppströmsgrenen \"%s\" finns inte"
 
-#: branch.c:220
+#: branch.c:219
 msgid ""
 "\n"
 "If you are planning on basing your work on an upstream\n"
@@ -234,26 +239,26 @@ msgstr ""
 "spåra dess fjärrmotsvarighet kan du använda \"git push -u\"\n"
 "för att ställa in uppströmskonfigurationen när du sänder in."
 
-#: branch.c:265
+#: branch.c:264
 #, c-format
 msgid "Not a valid object name: '%s'."
 msgstr "Objektnamnet är inte giltigt: \"%s\"."
 
-#: branch.c:285
+#: branch.c:284
 #, c-format
 msgid "Ambiguous object name: '%s'."
 msgstr "Objektnamnet är tvetydigt: \"%s\"."
 
-#: branch.c:290
+#: branch.c:289
 #, c-format
 msgid "Not a valid branch point: '%s'."
 msgstr "Avgreningspunkten är inte giltig: \"%s\""
 
-#: branch.c:296
+#: branch.c:295
 msgid "Failed to lock ref for update"
 msgstr "Misslyckades låsa referens för uppdatering"
 
-#: branch.c:314
+#: branch.c:313
 msgid "Failed to write ref"
 msgstr "Misslyckades skriva referens"
 
@@ -267,7 +272,7 @@ msgstr "'%s' ser inte ut som en v2-bundle-fil"
 msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
 msgstr "okänt huvud: %s%s (%d)"
 
-#: bundle.c:89 builtin/commit.c:697
+#: bundle.c:89 builtin/commit.c:706
 #, c-format
 msgid "could not open '%s'"
 msgstr "kunde inte öppna \"%s\""
@@ -276,9 +281,9 @@ msgstr "kunde inte öppna \"%s\""
 msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
 msgstr "Arkivet saknar dessa nödvändiga incheckningar:"
 
-#: bundle.c:164 sequencer.c:661 sequencer.c:1111 builtin/log.c:331
-#: builtin/log.c:801 builtin/log.c:1399 builtin/log.c:1625 builtin/merge.c:364
-#: builtin/shortlog.c:156
+#: bundle.c:164 sequencer.c:662 sequencer.c:1112 builtin/log.c:332
+#: builtin/log.c:821 builtin/log.c:1418 builtin/log.c:1644 builtin/merge.c:364
+#: builtin/shortlog.c:158
 msgid "revision walk setup failed"
 msgstr "misslyckades skapa revisionstraversering"
 
@@ -304,7 +309,7 @@ msgstr[1] "Paketet (bundlen) kräver dessa %d referenser:"
 msgid "rev-list died"
 msgstr "rev-list dog"
 
-#: bundle.c:300 builtin/log.c:1310 builtin/shortlog.c:259
+#: bundle.c:300 builtin/log.c:1329 builtin/shortlog.c:261
 #, c-format
 msgid "unrecognized argument: %s"
 msgstr "okänt argument: %s"
@@ -454,7 +459,7 @@ msgstr ""
 "Hittade fel i konfigurationsvariabeln \"diff.dirstat\":\n"
 "%s"
 
-#: diff.c:3487
+#: diff.c:3490
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -463,7 +468,7 @@ msgstr ""
 "Misslyckades tolka argument till flaggan --dirstat/-X;\n"
 "%s"
 
-#: diff.c:3501
+#: diff.c:3504
 #, c-format
 msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
 msgstr "Misslyckades tolka argument till flaggan --submodule: \"%s\""
@@ -490,17 +495,17 @@ msgstr "kunde inte skapa temporära filen \"%s\": %s"
 msgid "failed writing detached signature to '%s': %s"
 msgstr "misslyckades skriva fristående signatur till \"%s\": %s"
 
-#: grep.c:1623
+#: grep.c:1695
 #, c-format
 msgid "'%s': unable to read %s"
 msgstr "\"%s\" kunde inte läsa %s"
 
-#: grep.c:1640
+#: grep.c:1712
 #, c-format
 msgid "'%s': %s"
 msgstr "\"%s\": %s"
 
-#: grep.c:1651
+#: grep.c:1723
 #, c-format
 msgid "'%s': short read %s"
 msgstr "\"%s\": kort läsning %s"
@@ -573,8 +578,8 @@ msgstr "%s: %s - %s"
 msgid "failed to read the cache"
 msgstr "misslyckads läsa cachen"
 
-#: merge.c:110 builtin/checkout.c:365 builtin/checkout.c:566
-#: builtin/clone.c:656
+#: merge.c:110 builtin/checkout.c:358 builtin/checkout.c:559
+#: builtin/clone.c:655
 msgid "unable to write new index file"
 msgstr "kunde inte skriva ny indexfil"
 
@@ -623,7 +628,7 @@ msgstr "kan inte läsa objektet %s: \"%s\""
 msgid "blob expected for %s '%s'"
 msgstr "blob förväntades för %s \"%s\""
 
-#: merge-recursive.c:774 builtin/clone.c:312
+#: merge-recursive.c:774 builtin/clone.c:311
 #, c-format
 msgid "failed to open '%s'"
 msgstr "misslyckades öppna \"%s\""
@@ -757,7 +762,7 @@ msgstr "Hoppade över %s (sammanslagen samma som befintlig)"
 msgid "Auto-merging %s"
 msgstr "Slår ihop %s automatiskt"
 
-#: merge-recursive.c:1634 git-submodule.sh:1118
+#: merge-recursive.c:1634 git-submodule.sh:1125
 msgid "submodule"
 msgstr "undermodul"
 
@@ -853,58 +858,124 @@ msgstr "Vägrar skriva över anteckningar i %s (utanför refs/notes/)"
 msgid "Bad %s value: '%s'"
 msgstr "Felaktigt värde på %s: \"%s\""
 
-#: object.c:204
+#: object.c:202
 #, c-format
 msgid "unable to parse object: %s"
 msgstr "kunde inte tolka objektet: %s"
 
-#: parse-options.c:489
+#: parse-options.c:537
 msgid "..."
 msgstr "..."
 
-#: parse-options.c:507
+#: parse-options.c:555
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr "användning: %s"
 
 #. TRANSLATORS: the colon here should align with the
 #. one in "usage: %s" translation
-#: parse-options.c:511
+#: parse-options.c:559
 #, c-format
 msgid "   or: %s"
 msgstr "     eller: %s"
 
-#: parse-options.c:514
+#: parse-options.c:562
 #, c-format
 msgid "    %s"
 msgstr "    %s"
 
-#: parse-options.c:548
+#: parse-options.c:596
 msgid "-NUM"
 msgstr "-TAL"
 
-#: pathspec.c:83
+#: pathspec.c:118
+msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
+msgstr ""
+"de globala sökvägsinställningarna \"glob\" och \"noglob\" är inkompatibla"
+
+#: pathspec.c:128
+msgid ""
+"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
+"pathspec settings"
+msgstr ""
+"den globala sökvägsinställningen \"literal\" är inkompatibel med alla andra "
+"globala sökvägsinställningar"
+
+#: pathspec.c:158
+msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
+msgstr "ogiltig parameter för sökvägsuttrycket för \"prefix\""
+
+#: pathspec.c:164
+#, c-format
+msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
+msgstr "felaktigt sökvägsuttryck \"%.*s\" i \"%s\""
+
+#: pathspec.c:168
+#, c-format
+msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
+msgstr "\")\" saknas i slutet av sökvägsuttrycket för \"%s\""
+
+#: pathspec.c:186
+#, c-format
+msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
+msgstr "Tecknet \"%c\" i sökvägsuttrycket i \"%s\" har inte implementerats"
+
+#: pathspec.c:211
+#, c-format
+msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
+msgstr "%s: \"literal\" och \"glob\" är inkompatibla"
+
+#: pathspec.c:222
+#, c-format
+msgid "%s: '%s' is outside repository"
+msgstr "%s: \"%s\" är utanför arkivet"
+
+#: pathspec.c:278
+#, c-format
+msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
+msgstr "Sökvägsangivelsen \"%s\" är i undermodulen \"%.*s\""
+
+#.
+#. * We may want to substitute "this command" with a command
+#. * name. E.g. when add--interactive dies when running
+#. * "checkout -p"
+#.
+#: pathspec.c:340
+#, c-format
+msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
+msgstr "%s: sökvägsuttrycket hanteras inte av det här kommandot: %s"
+
+#: pathspec.c:415
+#, c-format
+msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
+msgstr "sökvägsangivelsen \"%s\" är på andra sidan av en symbolisk länk"
+
+#: remote.c:1833
 #, c-format
-msgid "Path '%s' is in submodule '%.*s'"
-msgstr "Sökvägen \"%s\" är i undermodulen \"%.*s\""
+msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
+msgstr "Din gren är baserad på \"%s\", men den har försvunnit uppströms.\n"
 
-#: pathspec.c:99
+#: remote.c:1837
+msgid "  (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
+msgstr "  (använd \"git branch --unset-upstream\" för att rätta)\n"
+
+#: remote.c:1840
 #, c-format
-msgid "'%s' is beyond a symbolic link"
-msgstr "\"%s\" är på andra sidan av en symbolisk länk"
+msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
+msgstr "Din gren är à jour med \"%s\".\n"
 
-#: remote.c:1788
+#: remote.c:1844
 #, c-format
 msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
 msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
 msgstr[0] "Din gren ligger före \"%s\" med %d incheckning.\n"
 msgstr[1] "Din gren ligger före \"%s\" med %d incheckningar.\n"
 
-#: remote.c:1794
+#: remote.c:1850
 msgid "  (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
 msgstr "  (använd \"git push\" för att publicera dina lokala incheckningar)\n"
 
-#: remote.c:1797
+#: remote.c:1853
 #, c-format
 msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
 msgid_plural ""
@@ -914,11 +985,11 @@ msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 "Din gren ligger efter \"%s\" med %d incheckningar, och kan snabbspolas.\n"
 
-#: remote.c:1805
+#: remote.c:1861
 msgid "  (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
 msgstr "  (använd \"git pull\" för att uppdatera din lokala gren)\n"
 
-#: remote.c:1808
+#: remote.c:1864
 #, c-format
 msgid ""
 "Your branch and '%s' have diverged,\n"
@@ -933,7 +1004,7 @@ msgstr[1] ""
 "Din gren och \"%s\" har divergerat,\n"
 "och har %d respektive %d olika incheckningar.\n"
 
-#: remote.c:1818
+#: remote.c:1874
 msgid "  (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
 msgstr "  (använd \"git pull\" för att slå ihop fjärrgrenen med din egen)\n"
 
@@ -976,7 +1047,7 @@ msgstr ""
 "med \"git add <sökvägar>\" eller \"git rm <sökvägar>\"\n"
 "och checka in resultatet med \"git commit\""
 
-#: sequencer.c:245 sequencer.c:869 sequencer.c:952
+#: sequencer.c:245 sequencer.c:870 sequencer.c:953
 #, c-format
 msgid "Could not write to %s"
 msgstr "Kunde inte skriva till %s"
@@ -999,197 +1070,197 @@ msgid "Commit your changes or stash them to proceed."
 msgstr "Checka in dina ändringar eller använd \"stash\" för att fortsätta."
 
 #. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
-#: sequencer.c:324
+#: sequencer.c:325
 #, c-format
 msgid "%s: Unable to write new index file"
 msgstr "%s: Kunde inte skriva ny indexfil"
 
-#: sequencer.c:355
+#: sequencer.c:356
 msgid "Could not resolve HEAD commit\n"
 msgstr "Kunde inte bestämma HEAD:s incheckning\n"
 
-#: sequencer.c:377
+#: sequencer.c:378
 msgid "Unable to update cache tree\n"
 msgstr "Kan inte uppdatera cacheträd\n"
 
-#: sequencer.c:422
+#: sequencer.c:423
 #, c-format
 msgid "Could not parse commit %s\n"
 msgstr "Kunde inte tolka incheckningen %s\n"
 
-#: sequencer.c:427
+#: sequencer.c:428
 #, c-format
 msgid "Could not parse parent commit %s\n"
 msgstr "Kunde inte tolka föräldraincheckningen %s\n"
 
-#: sequencer.c:493
+#: sequencer.c:494
 msgid "Your index file is unmerged."
 msgstr "Din indexfil har inte slagits ihop."
 
-#: sequencer.c:512
+#: sequencer.c:513
 #, c-format
 msgid "Commit %s is a merge but no -m option was given."
 msgstr "Incheckning %s är en sammanslagning, men flaggan -m angavs inte."
 
-#: sequencer.c:520
+#: sequencer.c:521
 #, c-format
 msgid "Commit %s does not have parent %d"
 msgstr "Incheckning %s har inte förälder %d"
 
-#: sequencer.c:524
+#: sequencer.c:525
 #, c-format
 msgid "Mainline was specified but commit %s is not a merge."
 msgstr "Huvudlinje angavs, men incheckningen %s är inte en sammanslagning"
 
 #. TRANSLATORS: The first %s will be "revert" or
 #. "cherry-pick", the second %s a SHA1
-#: sequencer.c:537
+#: sequencer.c:538
 #, c-format
 msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
 msgstr "%s: kan inte tolka föräldraincheckningen %s"
 
-#: sequencer.c:541
+#: sequencer.c:542
 #, c-format
 msgid "Cannot get commit message for %s"
 msgstr "Kan inte hämta incheckningsmeddelande för %s"
 
-#: sequencer.c:627
+#: sequencer.c:628
 #, c-format
 msgid "could not revert %s... %s"
 msgstr "kunde inte ångra %s... %s"
 
-#: sequencer.c:628
+#: sequencer.c:629
 #, c-format
 msgid "could not apply %s... %s"
 msgstr "kunde inte tillämpa %s... %s"
 
-#: sequencer.c:664
+#: sequencer.c:665
 msgid "empty commit set passed"
 msgstr "den angivna uppsättningen incheckningar är tom"
 
-#: sequencer.c:672
+#: sequencer.c:673
 #, c-format
 msgid "git %s: failed to read the index"
 msgstr "git %s: misslyckades läsa indexet"
 
-#: sequencer.c:677
+#: sequencer.c:678
 #, c-format
 msgid "git %s: failed to refresh the index"
 msgstr "git %s: misslyckades uppdatera indexet"
 
-#: sequencer.c:735
+#: sequencer.c:736
 #, c-format
 msgid "Cannot %s during a %s"
 msgstr "kan inte %s under en %s"
 
-#: sequencer.c:757
+#: sequencer.c:758
 #, c-format
 msgid "Could not parse line %d."
 msgstr "Kan inte tolka rad %d."
 
-#: sequencer.c:762
+#: sequencer.c:763
 msgid "No commits parsed."
 msgstr "Inga incheckningar lästes."
 
-#: sequencer.c:775
+#: sequencer.c:776
 #, c-format
 msgid "Could not open %s"
 msgstr "Kunde inte öppna %s"
 
-#: sequencer.c:779
+#: sequencer.c:780
 #, c-format
 msgid "Could not read %s."
 msgstr "kunde inte läsa %s."
 
-#: sequencer.c:786
+#: sequencer.c:787
 #, c-format
 msgid "Unusable instruction sheet: %s"
 msgstr "Oanvändbart manus: %s"
 
-#: sequencer.c:814
+#: sequencer.c:815
 #, c-format
 msgid "Invalid key: %s"
 msgstr "Felaktig nyckel: %s"
 
-#: sequencer.c:817
+#: sequencer.c:818
 #, c-format
 msgid "Invalid value for %s: %s"
 msgstr "Felaktigt värde för %s: %s"
 
-#: sequencer.c:829
+#: sequencer.c:830
 #, c-format
 msgid "Malformed options sheet: %s"
 msgstr "Trasigt manus: %s"
 
-#: sequencer.c:850
+#: sequencer.c:851
 msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
 msgstr "en \"cherry-pick\" eller \"revert\" pågår redan"
 
-#: sequencer.c:851
+#: sequencer.c:852
 msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
 msgstr "testa \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
 
-#: sequencer.c:855
+#: sequencer.c:856
 #, c-format
 msgid "Could not create sequencer directory %s"
 msgstr "Kunde inte skapa \"sequencer\"-katalogen \"%s\""
 
-#: sequencer.c:871 sequencer.c:956
+#: sequencer.c:872 sequencer.c:957
 #, c-format
 msgid "Error wrapping up %s."
 msgstr "Fel vid ombrytning av %s."
 
-#: sequencer.c:890 sequencer.c:1024
+#: sequencer.c:891 sequencer.c:1025
 msgid "no cherry-pick or revert in progress"
 msgstr "ingen \"cherry-pick\" eller \"revert\" pågår"
 
-#: sequencer.c:892
+#: sequencer.c:893
 msgid "cannot resolve HEAD"
 msgstr "kan inte bestämma HEAD"
 
-#: sequencer.c:894
+#: sequencer.c:895
 msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
 msgstr "kan inte avbryta från en gren som ännu inte är född"
 
-#: sequencer.c:916 builtin/apply.c:4061
+#: sequencer.c:917 builtin/apply.c:4061
 #, c-format
 msgid "cannot open %s: %s"
 msgstr "kan inte öppna %s: %s"
 
-#: sequencer.c:919
+#: sequencer.c:920
 #, c-format
 msgid "cannot read %s: %s"
 msgstr "kan inte läsa %s: %s"
 
-#: sequencer.c:920
+#: sequencer.c:921
 msgid "unexpected end of file"
 msgstr "oväntat filslut"
 
-#: sequencer.c:926
+#: sequencer.c:927
 #, c-format
 msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
 msgstr "sparad HEAD-fil från före \"cherry-pick\", \"%s\", är trasig"
 
-#: sequencer.c:949
+#: sequencer.c:950
 #, c-format
 msgid "Could not format %s."
 msgstr "Kunde inte formatera %s."
 
-#: sequencer.c:1092
+#: sequencer.c:1093
 #, c-format
 msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
 msgstr "%s: kan inte göra \"cherry-pick\" på typen \"%s\""
 
-#: sequencer.c:1095
+#: sequencer.c:1096
 #, c-format
 msgid "%s: bad revision"
 msgstr "%s: felaktig revision"
 
-#: sequencer.c:1129
+#: sequencer.c:1130
 msgid "Can't revert as initial commit"
 msgstr "Kan inte ångra som första incheckning"
 
-#: sequencer.c:1130
+#: sequencer.c:1131
 msgid "Can't cherry-pick into empty head"
 msgstr "Kan inte göra \"cherry-pick\" i ett tomt huvud"
 
@@ -1215,256 +1286,350 @@ msgstr ""
 "Undersök referenserna och ta kanske bort dem. Stäng av meddelandet\n"
 "genom att köra \"git config advice.objectNameWarning false\""
 
-#: sha1_name.c:1097
+#: sha1_name.c:1112
 msgid "HEAD does not point to a branch"
 msgstr "HEAD pekar inte på en gren"
 
-#: sha1_name.c:1100
+#: sha1_name.c:1115
 #, c-format
 msgid "No such branch: '%s'"
 msgstr "Okänd gren: \"%s\""
 
-#: sha1_name.c:1102
+#: sha1_name.c:1117
 #, c-format
 msgid "No upstream configured for branch '%s'"
 msgstr "Ingen standarduppström angiven för grenen \"%s\""
 
-#: sha1_name.c:1106
+#: sha1_name.c:1121
 #, c-format
 msgid "Upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
 msgstr "Uppströmsgrenen \"%s\" är inte lagrad som en fjärrspårande gren"
 
-#: wrapper.c:408
+#: submodule.c:64 submodule.c:98
+msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
+msgstr ""
+"Kan inte ändra .gitmodules-fil som inte slagits ihop, lös "
+"sammanslagningskonflikter först"
+
+#: submodule.c:68 submodule.c:102
+#, c-format
+msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
+msgstr "Hittade inte någon sektion i .gitmodules där sökväg=%s"
+
+#. Maybe the user already did that, don't error out here
+#: submodule.c:76
+#, c-format
+msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
+msgstr "Kunde inte uppdatera .gitmodules-posten %s"
+
+#. Maybe the user already did that, don't error out here
+#: submodule.c:109
+#, c-format
+msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
+msgstr "Kunde inte ta bort .gitmodules-posten för %s"
+
+#: submodule.c:127
+msgid "could not find .gitmodules in index"
+msgstr "kunde inte hitta .gitmodules i indexet"
+
+#: submodule.c:133
+msgid "reading updated .gitmodules failed"
+msgstr "misslyckades läsa uppdaterad .gitmodules"
+
+#: submodule.c:135
+msgid "unable to stat updated .gitmodules"
+msgstr "kan inte ta status på uppdaterad .gitmodules"
+
+#: submodule.c:139
+msgid "unable to remove .gitmodules from index"
+msgstr "kan inte ta bort .gitmodules från indexet"
+
+#: submodule.c:141
+msgid "adding updated .gitmodules failed"
+msgstr "misslyckades lägga till uppdaterad .gitmodules"
+
+#: submodule.c:143
+msgid "staging updated .gitmodules failed"
+msgstr "misslyckades köa uppdaterad .gitmodules"
+
+#: submodule.c:1144 builtin/init-db.c:363
+#, c-format
+msgid "Could not create git link %s"
+msgstr "Kunde inte skapa gitlänk %s"
+
+#: submodule.c:1155
+#, c-format
+msgid "Could not set core.worktree in %s"
+msgstr "Kunde inte sätta core.worktree i %s"
+
+#: urlmatch.c:120
+msgid "invalid URL scheme name or missing '://' suffix"
+msgstr "ogiltig URL-schemanamn eller saknat \"://\"-suffix"
+
+#: urlmatch.c:144 urlmatch.c:297 urlmatch.c:356
+#, c-format
+msgid "invalid %XX escape sequence"
+msgstr "ogiltig %XX-teckensekvens"
+
+#: urlmatch.c:172
+msgid "missing host and scheme is not 'file:'"
+msgstr "värd saknas och schemat är inte \"file:\""
+
+#: urlmatch.c:189
+msgid "a 'file:' URL may not have a port number"
+msgstr "en \"file:\"-URL kan inte innehålla portnummer"
+
+#: urlmatch.c:199
+msgid "invalid characters in host name"
+msgstr "ogiltiga tecken i värdnamnet"
+
+#: urlmatch.c:244 urlmatch.c:255
+msgid "invalid port number"
+msgstr "felaktigt portnummer"
+
+#: urlmatch.c:322
+msgid "invalid '..' path segment"
+msgstr "felaktit \"..\"-sökvägssegment"
+
+#: wrapper.c:422
 #, c-format
 msgid "unable to access '%s': %s"
 msgstr "kan inte komma åt \"%s\": %s"
 
-#: wrapper.c:429
+#: wrapper.c:443
 #, c-format
 msgid "unable to access '%s'"
 msgstr "kan inte komma åt \"%s\""
 
-#: wrapper.c:440
+#: wrapper.c:454
 #, c-format
 msgid "unable to look up current user in the passwd file: %s"
 msgstr "kan inte slå upp aktuell användare i passwd-filen: %s"
 
-#: wrapper.c:441
+#: wrapper.c:455
 msgid "no such user"
 msgstr "okänd användare"
 
-#: wt-status.c:141
+#: wt-status.c:146
 msgid "Unmerged paths:"
 msgstr "Ej sammanslagna sökvägar:"
 
-#: wt-status.c:168 wt-status.c:195
+#: wt-status.c:173 wt-status.c:200
 #, c-format
 msgid "  (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
 msgstr "  (använd \"git reset %s <fil>...\" för att ta bort från kö)"
 
-#: wt-status.c:170 wt-status.c:197
+#: wt-status.c:175 wt-status.c:202
 msgid "  (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
 msgstr "  (använd \"git rm --cached <fil>...\" för att ta bort från kö)"
 
-#: wt-status.c:174
+#: wt-status.c:179
 msgid "  (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
 msgstr "  (använd \"git add <fil>...\" för att ange lösning)"
 
-#: wt-status.c:176 wt-status.c:180
+#: wt-status.c:181 wt-status.c:185
 msgid "  (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
 msgstr "  (använd \"git add/rm <fil>...\" som lämpligt för att ange lösning)"
 
-#: wt-status.c:178
+#: wt-status.c:183
 msgid "  (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
 msgstr "  (använd \"git rm <fil>...\" för att ange lösning)"
 
-#: wt-status.c:189
+#: wt-status.c:194
 msgid "Changes to be committed:"
 msgstr "Ändringar att checka in:"
 
-#: wt-status.c:207
+#: wt-status.c:212
 msgid "Changes not staged for commit:"
 msgstr "Ändringar ej i incheckningskön:"
 
-#: wt-status.c:211
+#: wt-status.c:216
 msgid "  (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
 msgstr ""
 "  (använd \"git add <fil>...\" för att uppdatera vad som skall checkas in)"
 
-#: wt-status.c:213
+#: wt-status.c:218
 msgid "  (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
 msgstr ""
 "  (använd \"git add/rm <fil>...\" för att uppdatera vad som skall checkas in)"
 
-#: wt-status.c:214
+#: wt-status.c:219
 msgid ""
 "  (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
 msgstr ""
 "  (använd \"git checkout -- <fil>...\" för att förkasta ändringar i "
 "arbetskatalogen)"
 
-#: wt-status.c:216
+#: wt-status.c:221
 msgid "  (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
 msgstr ""
 "  (checka in eller förkasta ospårat eller ändrat innehåll i undermoduler)"
 
-#: wt-status.c:228
+#: wt-status.c:233
 #, c-format
 msgid "  (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
 msgstr ""
 "  (använd \"git %s <fil>...\" för att ta med i det som skall checkas in)"
 
-#: wt-status.c:245
+#: wt-status.c:250
 msgid "bug"
 msgstr "programfel"
 
-#: wt-status.c:250
+#: wt-status.c:255
 msgid "both deleted:"
 msgstr "borttaget av bägge:"
 
-#: wt-status.c:251
+#: wt-status.c:256
 msgid "added by us:"
 msgstr "tillagt av oss:"
 
-#: wt-status.c:252
+#: wt-status.c:257
 msgid "deleted by them:"
 msgstr "borttaget av dem:"
 
-#: wt-status.c:253
+#: wt-status.c:258
 msgid "added by them:"
 msgstr "tillagt av dem:"
 
-#: wt-status.c:254
+#: wt-status.c:259
 msgid "deleted by us:"
 msgstr "borttaget av oss:"
 
-#: wt-status.c:255
+#: wt-status.c:260
 msgid "both added:"
 msgstr "tillagt av bägge:"
 
-#: wt-status.c:256
+#: wt-status.c:261
 msgid "both modified:"
 msgstr "ändrat av bägge:"
 
-#: wt-status.c:286
+#: wt-status.c:291
 msgid "new commits, "
 msgstr "nya incheckningar, "
 
-#: wt-status.c:288
+#: wt-status.c:293
 msgid "modified content, "
 msgstr "ändrat innehåll, "
 
-#: wt-status.c:290
+#: wt-status.c:295
 msgid "untracked content, "
 msgstr "ospårat innehåll, "
 
-#: wt-status.c:307
+#: wt-status.c:312
 #, c-format
 msgid "new file:   %s"
 msgstr "ny fil:     %s"
 
-#: wt-status.c:310
+#: wt-status.c:315
 #, c-format
 msgid "copied:     %s -> %s"
 msgstr "kopierad:   %s -> %s"
 
-#: wt-status.c:313
+#: wt-status.c:318
 #, c-format
 msgid "deleted:    %s"
 msgstr "borttagen:  %s"
 
-#: wt-status.c:316
+#: wt-status.c:321
 #, c-format
 msgid "modified:   %s"
 msgstr "ändrad:     %s"
 
-#: wt-status.c:319
+#: wt-status.c:324
 #, c-format
 msgid "renamed:    %s -> %s"
 msgstr "namnbyte:   %s -> %s"
 
-#: wt-status.c:322
+#: wt-status.c:327
 #, c-format
 msgid "typechange: %s"
 msgstr "typbyte:    %s"
 
-#: wt-status.c:325
+#: wt-status.c:330
 #, c-format
 msgid "unknown:    %s"
 msgstr "okänd:      %s"
 
-#: wt-status.c:328
+#: wt-status.c:333
 #, c-format
 msgid "unmerged:   %s"
 msgstr "osammansl.: %s"
 
-#: wt-status.c:331
+#: wt-status.c:336
 #, c-format
 msgid "bug: unhandled diff status %c"
 msgstr "programfel: diff-status %c ej hanterad"
 
-#: wt-status.c:803
+#: wt-status.c:703
+msgid "Submodules changed but not updated:"
+msgstr "Undermoduler ändrade men inte uppdaterade:"
+
+#: wt-status.c:705
+msgid "Submodule changes to be committed:"
+msgstr "Undermodulers ändringar att checka in:"
+
+#: wt-status.c:848
 msgid "You have unmerged paths."
 msgstr "Du har ej sammanslagna sökvägar."
 
-#: wt-status.c:806
+#: wt-status.c:851
 msgid "  (fix conflicts and run \"git commit\")"
 msgstr "  (rätta konflikter och kör \"git commit\")"
 
-#: wt-status.c:809
+#: wt-status.c:854
 msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
 msgstr "Alla konflikter har rättats men du är fortfarande i en sammanslagning."
 
-#: wt-status.c:812
+#: wt-status.c:857
 msgid "  (use \"git commit\" to conclude merge)"
 msgstr "  (använd \"git commit\" för att slutföra sammanslagningen)"
 
-#: wt-status.c:822
+#: wt-status.c:867
 msgid "You are in the middle of an am session."
 msgstr "Du är i mitten av en körning av \"git am\"."
 
-#: wt-status.c:825
+#: wt-status.c:870
 msgid "The current patch is empty."
 msgstr "Aktuell patch är tom."
 
-#: wt-status.c:829
+#: wt-status.c:874
 msgid "  (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
 msgstr "  (rätta konflikter och kör sedan \"git am --continue\")"
 
-#: wt-status.c:831
+#: wt-status.c:876
 msgid "  (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
 msgstr "  (använd \"git am --skip\" för att hoppa över patchen)"
 
-#: wt-status.c:833
+#: wt-status.c:878
 msgid "  (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
 msgstr "  (använd \"git am --abort\" för att återställa ursprungsgrenen)"
 
-#: wt-status.c:893 wt-status.c:910
+#: wt-status.c:938 wt-status.c:955
 #, c-format
 msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
 msgstr "Du håller på att ombasera grenen \"%s\" ovanpå \"%s\"."
 
-#: wt-status.c:898 wt-status.c:915
+#: wt-status.c:943 wt-status.c:960
 msgid "You are currently rebasing."
 msgstr "Du håller på med en ombasering."
 
-#: wt-status.c:901
+#: wt-status.c:946
 msgid "  (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
 msgstr "  (rätta konflikter och kör sedan \"git rebase --continue\")"
 
-#: wt-status.c:903
+#: wt-status.c:948
 msgid "  (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
 msgstr "  (använd \"git rebase --skip\" för att hoppa över patchen)"
 
-#: wt-status.c:905
+#: wt-status.c:950
 msgid "  (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
 msgstr "  (använd \"git rebase --abort\" för att checka ut ursprungsgrenen)"
 
-#: wt-status.c:918
+#: wt-status.c:963
 msgid "  (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
 msgstr "  (alla konflikter rättade: kör \"git rebase --continue\")"
 
-#: wt-status.c:922
+#: wt-status.c:967
 #, c-format
 msgid ""
 "You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
@@ -1472,117 +1637,118 @@ msgstr ""
 "Du håller på att dela upp en incheckning medan du ombaserar grenen \"%s\" "
 "ovanpå \"%s\"."
 
-#: wt-status.c:927
+#: wt-status.c:972
 msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
 msgstr "Du håller på att dela upp en incheckning i en ombasering."
 
-#: wt-status.c:930
+#: wt-status.c:975
 msgid "  (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
 msgstr "  (Så fort din arbetskatalog är ren, kör \"git rebase --continue\")"
 
-#: wt-status.c:934
+#: wt-status.c:979
 #, c-format
 msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
 msgstr ""
 "Du håller på att redigera en incheckning medan du ombaserar grenen \"%s\" "
 "ovanpå \"%s\"."
 
-#: wt-status.c:939
+#: wt-status.c:984
 msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
 msgstr "Du håller på att redigera en incheckning under en ombasering."
 
-#: wt-status.c:942
+#: wt-status.c:987
 msgid "  (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
 msgstr ""
 "  (använd \"git commit --amend\" för att lägga till på aktuell incheckning)"
 
-#: wt-status.c:944
+#: wt-status.c:989
 msgid ""
 "  (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
 msgstr "  (använd \"git rebase --continue\" när du är nöjd med dina ändringar)"
 
-#: wt-status.c:954
-msgid "You are currently cherry-picking."
-msgstr "Du håller på med en \"cherry-pick\"."
+#: wt-status.c:999
+#, c-format
+msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
+msgstr "Du håller på med en \"cherry-pick\" av incheckningen %s."
 
-#: wt-status.c:958
+#: wt-status.c:1004
 msgid "  (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
 msgstr "  (rätta konflikter och kör sedan \"git cherry-pick --continue\")"
 
-#: wt-status.c:961
+#: wt-status.c:1007
 msgid "  (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
 msgstr "  (alla konflikter rättade: kör \"git cherry-pick --continue\")"
 
-#: wt-status.c:963
+#: wt-status.c:1009
 msgid "  (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
 msgstr ""
 "  (använd \"git cherry-pick --abort\" för att avbryta \"cherry-pick\"-"
 "operationen)"
 
-#: wt-status.c:972
+#: wt-status.c:1018
 #, c-format
 msgid "You are currently reverting commit %s."
 msgstr "Du håller på med att ångra incheckningen %s."
 
-#: wt-status.c:977
+#: wt-status.c:1023
 msgid "  (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
 msgstr "  (rätta konflikter och kör sedan \"git revert --continue\")"
 
-#: wt-status.c:980
+#: wt-status.c:1026
 msgid "  (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
 msgstr "  (alla konflikter rättade: kör \"git revert --continue\")"
 
-#: wt-status.c:982
+#: wt-status.c:1028
 msgid "  (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
 msgstr "  (använd \"git revert --abort\" för att avbryta ångrandet)"
 
-#: wt-status.c:993
+#: wt-status.c:1039
 #, c-format
 msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
 msgstr "Du håller på med en \"bisect\", startad från grenen \"%s\"."
 
-#: wt-status.c:997
+#: wt-status.c:1043
 msgid "You are currently bisecting."
 msgstr "Du håller på med en \"bisect\"."
 
-#: wt-status.c:1000
+#: wt-status.c:1046
 msgid "  (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
 msgstr ""
 "  (använd \"git bisect reset\" för att komma tillbaka till ursprungsgrenen)"
 
-#: wt-status.c:1173
+#: wt-status.c:1221
 msgid "On branch "
 msgstr "På grenen "
 
-#: wt-status.c:1180
+#: wt-status.c:1228
 msgid "rebase in progress; onto "
 msgstr "ombasering pågår; ovanpå"
 
-#: wt-status.c:1187
+#: wt-status.c:1235
 msgid "HEAD detached at "
 msgstr "HEAD frånkopplad vid "
 
-#: wt-status.c:1189
+#: wt-status.c:1237
 msgid "HEAD detached from "
 msgstr "HEAD frånkopplad från "
 
-#: wt-status.c:1192
+#: wt-status.c:1240
 msgid "Not currently on any branch."
 msgstr "Inte på någon gren för närvarande."
 
-#: wt-status.c:1209
+#: wt-status.c:1257
 msgid "Initial commit"
 msgstr "Första incheckning"
 
-#: wt-status.c:1223
+#: wt-status.c:1271
 msgid "Untracked files"
 msgstr "Ospårade filer"
 
-#: wt-status.c:1225
+#: wt-status.c:1273
 msgid "Ignored files"
 msgstr "Ignorerade filer"
 
-#: wt-status.c:1229
+#: wt-status.c:1277
 #, c-format
 msgid ""
 "It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
@@ -1594,32 +1760,32 @@ msgstr ""
 "lägga till nya filer själv (se \"git help status\")."
 
 # %s är nästa sträng eller tom.
-#: wt-status.c:1235
+#: wt-status.c:1283
 #, c-format
 msgid "Untracked files not listed%s"
 msgstr "Ospårade filer visas ej%s"
 
-#: wt-status.c:1237
+#: wt-status.c:1285
 msgid " (use -u option to show untracked files)"
 msgstr " (använd flaggan -u för att visa ospårade filer)"
 
-#: wt-status.c:1243
+#: wt-status.c:1291
 msgid "No changes"
 msgstr "Inga ändringar"
 
-#: wt-status.c:1248
+#: wt-status.c:1296
 #, c-format
 msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
 msgstr ""
 "inga ändringar att checka in (använd \"git add\" och/eller \"git commit -a"
 "\")\n"
 
-#: wt-status.c:1251
+#: wt-status.c:1299
 #, c-format
 msgid "no changes added to commit\n"
 msgstr "inga ändringar att checka in\n"
 
-#: wt-status.c:1254
+#: wt-status.c:1302
 #, c-format
 msgid ""
 "nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
@@ -1628,52 +1794,56 @@ msgstr ""
 "inget köat för incheckning, men ospårade filer finns (spåra med \"git add"
 "\")\n"
 
-#: wt-status.c:1257
+#: wt-status.c:1305
 #, c-format
 msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
 msgstr "inget köat för incheckning, men ospårade filer finns\n"
 
-#: wt-status.c:1260
+#: wt-status.c:1308
 #, c-format
 msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
 msgstr "inget att checka in (skapa/kopiera filer och spåra med \"git add\")\n"
 
-#: wt-status.c:1263 wt-status.c:1268
+#: wt-status.c:1311 wt-status.c:1316
 #, c-format
 msgid "nothing to commit\n"
 msgstr "inget att checka in\n"
 
-#: wt-status.c:1266
+#: wt-status.c:1314
 #, c-format
 msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
 msgstr "inget att checka in (använd -u för att visa ospårade filer)\n"
 
-#: wt-status.c:1270
+#: wt-status.c:1318
 #, c-format
 msgid "nothing to commit, working directory clean\n"
 msgstr "inget att checka in, arbetskatalogen ren\n"
 
-#: wt-status.c:1378
+#: wt-status.c:1427
 msgid "HEAD (no branch)"
 msgstr "HEAD (ingen gren)"
 
-#: wt-status.c:1384
+#: wt-status.c:1433
 msgid "Initial commit on "
 msgstr "Första incheckning på "
 
-#: wt-status.c:1399
+#: wt-status.c:1463
+msgid "gone"
+msgstr "försvunnen"
+
+#: wt-status.c:1465
 msgid "behind "
 msgstr "efter "
 
-#: wt-status.c:1402 wt-status.c:1405
+#: wt-status.c:1468 wt-status.c:1471
 msgid "ahead "
 msgstr "före "
 
-#: wt-status.c:1407
+#: wt-status.c:1473
 msgid ", behind "
 msgstr ", efter "
 
-#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:351
+#: compat/precompose_utf8.c:55 builtin/clone.c:350
 #, c-format
 msgid "failed to unlink '%s'"
 msgstr "misslyckades ta bort länken \"%s\""
@@ -1759,7 +1929,7 @@ msgstr ""
 msgid "unexpected diff status %c"
 msgstr "diff-status %c förväntades inte"
 
-#: builtin/add.c:149 builtin/commit.c:252
+#: builtin/add.c:149 builtin/commit.c:260
 msgid "updating files failed"
 msgstr "misslyckades uppdatera filer"
 
@@ -1768,140 +1938,135 @@ msgstr "misslyckades uppdatera filer"
 msgid "remove '%s'\n"
 msgstr "ta bort \"%s\"\n"
 
-#: builtin/add.c:253
+#: builtin/add.c:237
 msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
 msgstr "Ospårade ändringar efter att ha uppdaterat indexet:"
 
-#: builtin/add.c:256 builtin/add.c:573 builtin/rm.c:337
-#, c-format
-msgid "pathspec '%s' did not match any files"
-msgstr "sökvägsangivelsen \"%s\" motsvarade inte några filer"
-
-#: builtin/add.c:339
+#: builtin/add.c:299
 msgid "Could not read the index"
 msgstr "Kunde inte läsa indexet"
 
-#: builtin/add.c:350
+#: builtin/add.c:310
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s' for writing."
 msgstr "Kunde inte öppna \"%s\" för skrivning"
 
-#: builtin/add.c:354
+#: builtin/add.c:314
 msgid "Could not write patch"
 msgstr "Kunde inte skriva patch"
 
-#: builtin/add.c:359
+#: builtin/add.c:319
 #, c-format
 msgid "Could not stat '%s'"
 msgstr "Kunde inte ta status på \"%s\""
 
-#: builtin/add.c:361
+#: builtin/add.c:321
 msgid "Empty patch. Aborted."
 msgstr "Tom patch. Avbryter."
 
-#: builtin/add.c:367
+#: builtin/add.c:327
 #, c-format
 msgid "Could not apply '%s'"
 msgstr "Kunde inte tillämpa \"%s\""
 
-#: builtin/add.c:377
+#: builtin/add.c:337
 msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
 msgstr "Följande sökvägar ignoreras av en av dina .gitignore-filer:\n"
 
-#: builtin/add.c:394 builtin/clean.c:875 builtin/fetch.c:78 builtin/mv.c:63
-#: builtin/prune-packed.c:73 builtin/push.c:451 builtin/remote.c:1253
-#: builtin/rm.c:268
+#: builtin/add.c:354 builtin/clean.c:875 builtin/fetch.c:92 builtin/mv.c:66
+#: builtin/prune-packed.c:73 builtin/push.c:459 builtin/remote.c:1253
+#: builtin/rm.c:269
 msgid "dry run"
 msgstr "testkörning"
 
-#: builtin/add.c:395 builtin/apply.c:4410 builtin/check-ignore.c:19
-#: builtin/commit.c:1220 builtin/count-objects.c:95 builtin/fsck.c:613
-#: builtin/log.c:1573 builtin/mv.c:62 builtin/read-tree.c:113
+#: builtin/add.c:355 builtin/apply.c:4410 builtin/check-ignore.c:19
+#: builtin/commit.c:1249 builtin/count-objects.c:95 builtin/fsck.c:612
+#: builtin/log.c:1592 builtin/mv.c:65 builtin/read-tree.c:113
 msgid "be verbose"
 msgstr "var pratsam"
 
-#: builtin/add.c:397
+#: builtin/add.c:357
 msgid "interactive picking"
 msgstr "plocka interaktivt"
 
-#: builtin/add.c:398 builtin/checkout.c:1073 builtin/reset.c:261
+#: builtin/add.c:358 builtin/checkout.c:1109 builtin/reset.c:272
 msgid "select hunks interactively"
 msgstr "välj stycken interaktivt"
 
-#: builtin/add.c:399
+#: builtin/add.c:359
 msgid "edit current diff and apply"
 msgstr "redigera aktuell diff och applicera"
 
-#: builtin/add.c:400
+#: builtin/add.c:360
 msgid "allow adding otherwise ignored files"
 msgstr "tillåt lägga till annars ignorerade filer"
 
-#: builtin/add.c:401
+#: builtin/add.c:361
 msgid "update tracked files"
 msgstr "uppdatera spårade filer"
 
-#: builtin/add.c:402
+#: builtin/add.c:362
 msgid "record only the fact that the path will be added later"
 msgstr "registrera endast att sökvägen kommer läggas till senare"
 
-#: builtin/add.c:403
+#: builtin/add.c:363
 msgid "add changes from all tracked and untracked files"
 msgstr "lägg till ändringar från alla spårade och ospårade filer"
 
 #. takes no arguments
-#: builtin/add.c:406
+#: builtin/add.c:366
 msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
 msgstr "ignorera sökvägar borttagna i arbetskatalogen (samma som --no-all)"
 
-#: builtin/add.c:408
+#: builtin/add.c:368
 msgid "don't add, only refresh the index"
 msgstr "lägg inte till, uppdatera endast indexet"
 
-#: builtin/add.c:409
+#: builtin/add.c:369
 msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
 msgstr "hoppa bara över filer som inte kan läggas till på grund av fel"
 
-#: builtin/add.c:410
+#: builtin/add.c:370
 msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
 msgstr "se om - även saknade - filer ignoreras i testkörning"
 
-#: builtin/add.c:432
+#: builtin/add.c:392
 #, c-format
 msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
 msgstr "Använd -f om du verkligen vill lägga till dem.\n"
 
-#: builtin/add.c:433
+#: builtin/add.c:393
 msgid "no files added"
 msgstr "inga filer har lagts till"
 
-#: builtin/add.c:439
+#: builtin/add.c:399
 msgid "adding files failed"
 msgstr "misslyckades lägga till filer"
 
-#: builtin/add.c:478
+#: builtin/add.c:438
 msgid "-A and -u are mutually incompatible"
 msgstr "-A och -u är ömsesidigt inkompatibla"
 
-#: builtin/add.c:496
+#: builtin/add.c:456
 msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
 msgstr "Flaggan --ignore-missing kan endast användas tillsammans med --dry-run"
 
-#: builtin/add.c:526
+#: builtin/add.c:486
 #, c-format
 msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
 msgstr "Inget angivet, inget tillagt.\n"
 
-#: builtin/add.c:527
+#: builtin/add.c:487
 #, c-format
 msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
 msgstr "Kanske menade du att skriva \"git add .\"?\n"
 
-#: builtin/add.c:533 builtin/check-ignore.c:161 builtin/clean.c:919
-#: builtin/commit.c:312 builtin/mv.c:82 builtin/rm.c:297
+#: builtin/add.c:492 builtin/check-ignore.c:172 builtin/clean.c:919
+#: builtin/commit.c:320 builtin/mv.c:86 builtin/reset.c:224 builtin/rm.c:299
 msgid "index file corrupt"
 msgstr "indexfilen trasig"
 
-#: builtin/add.c:605 builtin/apply.c:4506 builtin/mv.c:229 builtin/rm.c:432
+#: builtin/add.c:589 builtin/apply.c:4506 builtin/mv.c:259 builtin/rm.c:432
 msgid "Unable to write new index file"
 msgstr "Kunde inte skriva ny indexfil"
 
@@ -2154,7 +2319,7 @@ msgstr "%s: patchen kan inte tillämpas"
 msgid "Checking patch %s..."
 msgstr "Kontrollerar patchen %s..."
 
-#: builtin/apply.c:3680 builtin/checkout.c:216 builtin/reset.c:127
+#: builtin/apply.c:3680 builtin/checkout.c:213 builtin/reset.c:127
 #, c-format
 msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
 msgstr "make_cache_entry misslyckades för sökvägen \"%s\""
@@ -2234,8 +2399,8 @@ msgstr "indata känns inte igen"
 msgid "unable to read index file"
 msgstr "kan inte läsa indexfilen"
 
-#: builtin/apply.c:4357 builtin/apply.c:4360 builtin/clone.c:91
-#: builtin/fetch.c:63
+#: builtin/apply.c:4357 builtin/apply.c:4360 builtin/clone.c:90
+#: builtin/fetch.c:77
 msgid "path"
 msgstr "sökväg"
 
@@ -2295,7 +2460,7 @@ msgstr "försök en trevägssammanslagning om patchen inte kan tillämpas"
 msgid "build a temporary index based on embedded index information"
 msgstr "bygg ett temporärt index baserat på inbyggd indexinformation"
 
-#: builtin/apply.c:4389 builtin/checkout-index.c:197 builtin/ls-files.c:462
+#: builtin/apply.c:4389 builtin/checkout-index.c:197 builtin/ls-files.c:452
 msgid "paths are separated with NUL character"
 msgstr "sökvägar avdelas med NUL-tecken"
 
@@ -2425,103 +2590,103 @@ msgstr "utför 'git bisect next'"
 msgid "update BISECT_HEAD instead of checking out the current commit"
 msgstr "uppdatera BISECT_HEAD istället för att checka ut aktuell incheckning"
 
-#: builtin/blame.c:26
+#: builtin/blame.c:27
 msgid "git blame [options] [rev-opts] [rev] [--] file"
 msgstr "git blame [flaggor] [rev-flaggor] [rev] [--] fil"
 
-#: builtin/blame.c:31
+#: builtin/blame.c:32
 msgid "[rev-opts] are documented in git-rev-list(1)"
 msgstr "[rev-flaggor] dokumenteras i git-rev-list(1)"
 
-#: builtin/blame.c:2276
+#: builtin/blame.c:2248
 msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
 msgstr "Visa klandringsposter när vi hittar dem, interaktivt"
 
-#: builtin/blame.c:2277
+#: builtin/blame.c:2249
 msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
 msgstr "Visa blank SHA-1 för gränsincheckningar (Standard: av)"
 
-#: builtin/blame.c:2278
+#: builtin/blame.c:2250
 msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
 msgstr "Behandla inte rotincheckningar som gränser (Standard: av)"
 
-#: builtin/blame.c:2279
+#: builtin/blame.c:2251
 msgid "Show work cost statistics"
 msgstr "Visa statistik över arbetskostnad"
 
-#: builtin/blame.c:2280
+#: builtin/blame.c:2252
 msgid "Show output score for blame entries"
 msgstr "Visa utdatapoäng för klandringsposter"
 
-#: builtin/blame.c:2281
+#: builtin/blame.c:2253
 msgid "Show original filename (Default: auto)"
 msgstr "Visa originalfilnamn (Standard: auto)"
 
-#: builtin/blame.c:2282
+#: builtin/blame.c:2254
 msgid "Show original linenumber (Default: off)"
 msgstr "Visa ursprungligt radnummer (Standard: av)"
 
-#: builtin/blame.c:2283
+#: builtin/blame.c:2255
 msgid "Show in a format designed for machine consumption"
 msgstr "Visa i ett format avsett för maskinkonsumtion"
 
-#: builtin/blame.c:2284
+#: builtin/blame.c:2256
 msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
 msgstr "Visa porslinsformat med per-rad-incheckningsinformation"
 
-#: builtin/blame.c:2285
+#: builtin/blame.c:2257
 msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
 msgstr "Använd samma utdataläge som git-annotate (Standard: av)"
 
-#: builtin/blame.c:2286
+#: builtin/blame.c:2258
 msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
 msgstr "Visa rå tidsstämpel (Standard: av)"
 
-#: builtin/blame.c:2287
+#: builtin/blame.c:2259
 msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
 msgstr "Visa lång inchecknings-SHA1 (Standard: av)"
 
-#: builtin/blame.c:2288
+#: builtin/blame.c:2260
 msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
 msgstr "Undertryck författarnamn och tidsstämpel (Standard: av)"
 
-#: builtin/blame.c:2289
+#: builtin/blame.c:2261
 msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
 msgstr "Visa författarens e-post istället för namn (Standard: av)"
 
-#: builtin/blame.c:2290
+#: builtin/blame.c:2262
 msgid "Ignore whitespace differences"
 msgstr "Ignorera ändringar i blanksteg"
 
-#: builtin/blame.c:2291
+#: builtin/blame.c:2263
 msgid "Spend extra cycles to find better match"
 msgstr "Slösa extra cykler med att hitta bättre träff"
 
-#: builtin/blame.c:2292
+#: builtin/blame.c:2264
 msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
 msgstr "Använd revisioner från <fil> istället för att anropa git-rev-list"
 
-#: builtin/blame.c:2293
+#: builtin/blame.c:2265
 msgid "Use <file>'s contents as the final image"
 msgstr "Använd <fil>s innehåll som slutgiltig bild"
 
-#: builtin/blame.c:2294 builtin/blame.c:2295
+#: builtin/blame.c:2266 builtin/blame.c:2267
 msgid "score"
 msgstr "poäng"
 
-#: builtin/blame.c:2294
+#: builtin/blame.c:2266
 msgid "Find line copies within and across files"
 msgstr "Hitta kopierade rader inuti och mellan filer"
 
-#: builtin/blame.c:2295
+#: builtin/blame.c:2267
 msgid "Find line movements within and across files"
 msgstr "Hitta flyttade rader inuti och mellan filer"
 
-#: builtin/blame.c:2296
+#: builtin/blame.c:2268
 msgid "n,m"
 msgstr "n,m"
 
-#: builtin/blame.c:2296
+#: builtin/blame.c:2268
 msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
 msgstr "Behandla endast radintervallet n,m, med början på 1"
 
@@ -2627,278 +2792,288 @@ msgstr "grenen \"%s\" pekar inte på en incheckning"
 
 #: builtin/branch.c:453
 #, c-format
+msgid "[%s: gone]"
+msgstr "[%s: försvunnen]"
+
+#: builtin/branch.c:456
+#, c-format
+msgid "[%s]"
+msgstr "[%s]"
+
+#: builtin/branch.c:459
+#, c-format
 msgid "[%s: behind %d]"
 msgstr "[%s: bakom %d] "
 
-#: builtin/branch.c:455
+#: builtin/branch.c:461
 #, c-format
 msgid "[behind %d]"
 msgstr "[bakom %d] "
 
-#: builtin/branch.c:459
+#: builtin/branch.c:465
 #, c-format
 msgid "[%s: ahead %d]"
 msgstr "[%s: före %d] "
 
-#: builtin/branch.c:461
+#: builtin/branch.c:467
 #, c-format
 msgid "[ahead %d]"
 msgstr "[före %d] "
 
-#: builtin/branch.c:464
+#: builtin/branch.c:470
 #, c-format
 msgid "[%s: ahead %d, behind %d]"
 msgstr "[%s: före %d, bakom %d] "
 
-#: builtin/branch.c:467
+#: builtin/branch.c:473
 #, c-format
 msgid "[ahead %d, behind %d]"
 msgstr "[före %d, bakom %d] "
 
-#: builtin/branch.c:490
+#: builtin/branch.c:496
 msgid " **** invalid ref ****"
 msgstr " **** ogiltig ref ****"
 
-#: builtin/branch.c:582
+#: builtin/branch.c:588
 #, c-format
 msgid "(no branch, rebasing %s)"
 msgstr "(ingen gren, ombaserar %s)"
 
-#: builtin/branch.c:585
+#: builtin/branch.c:591
 #, c-format
 msgid "(no branch, bisect started on %s)"
 msgstr "(ingen gren, \"bisect\" startad på %s)"
 
-#: builtin/branch.c:588
+#: builtin/branch.c:594
 #, c-format
 msgid "(detached from %s)"
 msgstr "(frånkopplad från %s)"
 
-#: builtin/branch.c:591
+#: builtin/branch.c:597
 msgid "(no branch)"
 msgstr "(ingen gren)"
 
-#: builtin/branch.c:637
+#: builtin/branch.c:643
 #, c-format
 msgid "object '%s' does not point to a commit"
 msgstr "objektet \"%s\" pekar på en incheckning"
 
-#: builtin/branch.c:669
+#: builtin/branch.c:675
 msgid "some refs could not be read"
 msgstr "vissa referenser kunde inte läsas"
 
-#: builtin/branch.c:682
+#: builtin/branch.c:688
 msgid "cannot rename the current branch while not on any."
 msgstr ""
 "kunde inte byta namn på aktuell gren när du inte befinner dig på någon."
 
-#: builtin/branch.c:692
+#: builtin/branch.c:698
 #, c-format
 msgid "Invalid branch name: '%s'"
 msgstr "Felaktigt namn på gren: \"%s\""
 
-#: builtin/branch.c:707
+#: builtin/branch.c:713
 msgid "Branch rename failed"
 msgstr "Misslyckades byta namn på gren"
 
-#: builtin/branch.c:711
+#: builtin/branch.c:717
 #, c-format
 msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
 msgstr "Bytte bort namn på en felaktigt namngiven gren \"%s\""
 
-#: builtin/branch.c:715
+#: builtin/branch.c:721
 #, c-format
 msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
 msgstr "Grenen namnbytt till %s, men HEAD har inte uppdaterats!"
 
-#: builtin/branch.c:722
+#: builtin/branch.c:728
 msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
 msgstr "Grenen namnbytt, men misslyckades uppdatera konfigurationsfilen"
 
-#: builtin/branch.c:737
+#: builtin/branch.c:743
 #, c-format
 msgid "malformed object name %s"
 msgstr "felformat objektnamn %s"
 
-#: builtin/branch.c:761
+#: builtin/branch.c:767
 #, c-format
 msgid "could not write branch description template: %s"
 msgstr "kunde inte skriva grenbeskrivningsmall: %s"
 
-#: builtin/branch.c:791
+#: builtin/branch.c:797
 msgid "Generic options"
 msgstr "Allmänna flaggor"
 
-#: builtin/branch.c:793
+#: builtin/branch.c:799
 msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
 msgstr "visa hash och ärenderad, ange två gånger för uppströmsgren"
 
-#: builtin/branch.c:794
+#: builtin/branch.c:800
 msgid "suppress informational messages"
 msgstr "undertryck informationsmeddelanden"
 
-#: builtin/branch.c:795
+#: builtin/branch.c:801
 msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
 msgstr "ställ in spårningsläge (se git-pull(1))"
 
-#: builtin/branch.c:797
+#: builtin/branch.c:803
 msgid "change upstream info"
 msgstr "ändra uppströmsinformation"
 
-#: builtin/branch.c:801
+#: builtin/branch.c:807
 msgid "use colored output"
 msgstr "använd färgad utdata"
 
-#: builtin/branch.c:802
+#: builtin/branch.c:808
 msgid "act on remote-tracking branches"
 msgstr "arbeta på fjärrspårande grenar"
 
-#: builtin/branch.c:805 builtin/branch.c:811 builtin/branch.c:832
-#: builtin/branch.c:838 builtin/commit.c:1433 builtin/commit.c:1434
-#: builtin/commit.c:1435 builtin/commit.c:1436 builtin/tag.c:468
+#: builtin/branch.c:811 builtin/branch.c:817 builtin/branch.c:838
+#: builtin/branch.c:844 builtin/commit.c:1460 builtin/commit.c:1461
+#: builtin/commit.c:1462 builtin/commit.c:1463 builtin/tag.c:468
 msgid "commit"
 msgstr "incheckning"
 
-#: builtin/branch.c:806 builtin/branch.c:812
+#: builtin/branch.c:812 builtin/branch.c:818
 msgid "print only branches that contain the commit"
 msgstr "visa endast grenar som innehåller incheckningen"
 
-#: builtin/branch.c:818
+#: builtin/branch.c:824
 msgid "Specific git-branch actions:"
 msgstr "Specifika git-branch-åtgärder:"
 
-#: builtin/branch.c:819
+#: builtin/branch.c:825
 msgid "list both remote-tracking and local branches"
 msgstr "visa både fjärrspårande och lokala grenar"
 
-#: builtin/branch.c:821
+#: builtin/branch.c:827
 msgid "delete fully merged branch"
 msgstr "ta bort helt sammanslagen gren"
 
-#: builtin/branch.c:822
+#: builtin/branch.c:828
 msgid "delete branch (even if not merged)"
 msgstr "ta bort gren (även om inte helt sammanslagen)"
 
-#: builtin/branch.c:823
+#: builtin/branch.c:829
 msgid "move/rename a branch and its reflog"
 msgstr "flytta/ta bort en gren och dess reflogg"
 
-#: builtin/branch.c:824
+#: builtin/branch.c:830
 msgid "move/rename a branch, even if target exists"
 msgstr "flytta/ta bort en gren, även om målet finns"
 
-#: builtin/branch.c:825
+#: builtin/branch.c:831
 msgid "list branch names"
 msgstr "lista namn på grenar"
 
-#: builtin/branch.c:826
+#: builtin/branch.c:832
 msgid "create the branch's reflog"
 msgstr "skapa grenens reflogg"
 
-#: builtin/branch.c:828
+#: builtin/branch.c:834
 msgid "edit the description for the branch"
 msgstr "redigera beskrivning för grenen"
 
-#: builtin/branch.c:829
+#: builtin/branch.c:835
 msgid "force creation (when already exists)"
 msgstr "tvinga skapande (när den redan finns)"
 
-#: builtin/branch.c:832
+#: builtin/branch.c:838
 msgid "print only not merged branches"
 msgstr "visa endast ej sammanslagna grenar"
 
-#: builtin/branch.c:838
+#: builtin/branch.c:844
 msgid "print only merged branches"
 msgstr "visa endast sammanslagna grenar"
 
-#: builtin/branch.c:842
+#: builtin/branch.c:848
 msgid "list branches in columns"
 msgstr "visa grenar i spalter"
 
-#: builtin/branch.c:855
+#: builtin/branch.c:861
 msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
 msgstr "Misslyckades slå upp HEAD som giltig referens"
 
-#: builtin/branch.c:860 builtin/clone.c:630
+#: builtin/branch.c:866 builtin/clone.c:629
 msgid "HEAD not found below refs/heads!"
 msgstr "HEAD hittades inte under refs/heads!"
 
-#: builtin/branch.c:883
+#: builtin/branch.c:890
 msgid "--column and --verbose are incompatible"
 msgstr "--column och --verbose är inkompatibla"
 
-#: builtin/branch.c:889 builtin/branch.c:928
+#: builtin/branch.c:896 builtin/branch.c:935
 msgid "branch name required"
 msgstr "grennamn krävs"
 
-#: builtin/branch.c:904
+#: builtin/branch.c:911
 msgid "Cannot give description to detached HEAD"
 msgstr "Kan inte beskriva frånkopplad HEAD"
 
-#: builtin/branch.c:909
+#: builtin/branch.c:916
 msgid "cannot edit description of more than one branch"
 msgstr "kan inte redigera beskrivning för mer än en gren"
 
-#: builtin/branch.c:916
+#: builtin/branch.c:923
 #, c-format
 msgid "No commit on branch '%s' yet."
 msgstr "Inga incheckningar på grenen \"%s\" ännu"
 
-#: builtin/branch.c:919
+#: builtin/branch.c:926
 #, c-format
 msgid "No branch named '%s'."
 msgstr "Ingen gren vid namnet \"%s\"."
 
-#: builtin/branch.c:934
+#: builtin/branch.c:941
 msgid "too many branches for a rename operation"
 msgstr "för många grenar för namnbyte"
 
-#: builtin/branch.c:939
+#: builtin/branch.c:946
 msgid "too many branches to set new upstream"
 msgstr "för många grenar för att byta uppström"
 
-#: builtin/branch.c:943
+#: builtin/branch.c:950
 #, c-format
 msgid ""
 "could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
 msgstr ""
 "kunde inte sätta uppström för HEAD till %s när det inte pekar mot någon gren."
 
-#: builtin/branch.c:946 builtin/branch.c:968 builtin/branch.c:990
+#: builtin/branch.c:953 builtin/branch.c:975 builtin/branch.c:997
 #, c-format
 msgid "no such branch '%s'"
 msgstr "okänd gren \"%s\""
 
-#: builtin/branch.c:950
+#: builtin/branch.c:957
 #, c-format
 msgid "branch '%s' does not exist"
 msgstr "grenen \"%s\" finns inte"
 
-#: builtin/branch.c:962
+#: builtin/branch.c:969
 msgid "too many branches to unset upstream"
 msgstr "för många grenar för att ta bort uppström"
 
-#: builtin/branch.c:966
+#: builtin/branch.c:973
 msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
 msgstr ""
 "kunde inte ta bort uppström för HEAD när det inte pekar mot någon gren."
 
-#: builtin/branch.c:972
+#: builtin/branch.c:979
 #, c-format
 msgid "Branch '%s' has no upstream information"
 msgstr "Grenen \"%s\" har ingen uppströmsinformation"
 
-#: builtin/branch.c:987
+#: builtin/branch.c:994
 msgid "it does not make sense to create 'HEAD' manually"
 msgstr "kan inte skapa \"HEAD\" manuellt"
 
-#: builtin/branch.c:993
+#: builtin/branch.c:1000
 msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
 msgstr ""
 "flaggorna -a och -r på \"git branch\" kan inte anges tillsammans med ett "
 "grennamn"
 
-#: builtin/branch.c:996
+#: builtin/branch.c:1003
 #, c-format
 msgid ""
 "The --set-upstream flag is deprecated and will be removed. Consider using --"
@@ -2907,7 +3082,7 @@ msgstr ""
 "Flaggan --set-upstream rekommenderas ej och kommer tas bort. Använd --track "
 "eller --set-upstream-to\n"
 
-#: builtin/branch.c:1013
+#: builtin/branch.c:1020
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -2918,12 +3093,12 @@ msgstr ""
 "Om du vill göra så att \"%s\" spårar \"%s\" gör du så här:\n"
 "\n"
 
-#: builtin/branch.c:1014
+#: builtin/branch.c:1021
 #, c-format
 msgid "    git branch -d %s\n"
 msgstr "    git branch -d %s\n"
 
-#: builtin/branch.c:1015
+#: builtin/branch.c:1022
 #, c-format
 msgid "    git branch --set-upstream-to %s\n"
 msgstr "    git branch --set-upstream-to %s\n"
@@ -2941,43 +3116,43 @@ msgstr "Behöver ett arkiv för att skapa ett paket (bundle)."
 msgid "Need a repository to unbundle."
 msgstr "Behöver ett arkiv för att packa upp ett paket (bundle)."
 
-#: builtin/cat-file.c:285
+#: builtin/cat-file.c:312
 msgid "git cat-file (-t|-s|-e|-p|<type>|--textconv) <object>"
 msgstr "git cat-file (-t|-s|-e|-p|<typ>|--textconv) <objekt>"
 
-#: builtin/cat-file.c:286
+#: builtin/cat-file.c:313
 msgid "git cat-file (--batch|--batch-check) < <list_of_objects>"
 msgstr "git cat-file (--batch|--batch-check) < <objektlista>"
 
-#: builtin/cat-file.c:323
+#: builtin/cat-file.c:350
 msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
 msgstr "<typ> kan vara en av: blob, tree, commit, tag"
 
-#: builtin/cat-file.c:324
+#: builtin/cat-file.c:351
 msgid "show object type"
 msgstr "visa objekttyp"
 
-#: builtin/cat-file.c:325
+#: builtin/cat-file.c:352
 msgid "show object size"
 msgstr "visa objektstorlek"
 
-#: builtin/cat-file.c:327
+#: builtin/cat-file.c:354
 msgid "exit with zero when there's no error"
 msgstr "avsluta med noll när det inte uppstått något fel"
 
-#: builtin/cat-file.c:328
+#: builtin/cat-file.c:355
 msgid "pretty-print object's content"
 msgstr "visa objektets innehåll snyggt"
 
-#: builtin/cat-file.c:330
+#: builtin/cat-file.c:357
 msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
 msgstr "för blob-objekt, kör textconv på objektets innehåll"
 
-#: builtin/cat-file.c:332
+#: builtin/cat-file.c:359
 msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
 msgstr "visa information och innehåll för objekt som listas på standard in"
 
-#: builtin/cat-file.c:335
+#: builtin/cat-file.c:362
 msgid "show info about objects fed from the standard input"
 msgstr "visa information för objekt som listas på standard in"
 
@@ -3002,10 +3177,10 @@ msgid "read file names from stdin"
 msgstr "läs filnamn från standard in"
 
 #: builtin/check-attr.c:23 builtin/check-ignore.c:24
-msgid "input paths are terminated by a null character"
-msgstr "sökvägar avdelas med null-tecken"
+msgid "terminate input and output records by a NUL character"
+msgstr "avsluta in- och utdataposter med NUL-tecken"
 
-#: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1054 builtin/gc.c:177
+#: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1090 builtin/gc.c:259
 msgid "suppress progress reporting"
 msgstr "undertryck förloppsrapportering"
 
@@ -3013,27 +3188,31 @@ msgstr "undertryck förloppsrapportering"
 msgid "show non-matching input paths"
 msgstr "visa indatasökvägar som inte träffas"
 
-#: builtin/check-ignore.c:143
+#: builtin/check-ignore.c:28
+msgid "ignore index when checking"
+msgstr "ignorera index vid kontroll"
+
+#: builtin/check-ignore.c:154
 msgid "cannot specify pathnames with --stdin"
 msgstr "kan inte ange sökvägsnamn med --stdin"
 
-#: builtin/check-ignore.c:146
+#: builtin/check-ignore.c:157
 msgid "-z only makes sense with --stdin"
 msgstr "-z kan endast användas tillsammans med --stdin"
 
-#: builtin/check-ignore.c:148
+#: builtin/check-ignore.c:159
 msgid "no path specified"
 msgstr "ingen sökväg angavs"
 
-#: builtin/check-ignore.c:152
+#: builtin/check-ignore.c:163
 msgid "--quiet is only valid with a single pathname"
 msgstr "--quiet kan endast användas med ett enkelt sökvägsnamn"
 
-#: builtin/check-ignore.c:154
+#: builtin/check-ignore.c:165
 msgid "cannot have both --quiet and --verbose"
 msgstr "kan inte använda både --quiet och --verbose"
 
-#: builtin/check-ignore.c:157
+#: builtin/check-ignore.c:168
 msgid "--non-matching is only valid with --verbose"
 msgstr "--non-matching är endast giltig med --verbose"
 
@@ -3106,106 +3285,106 @@ msgstr "git checkout [flaggor] <gren>"
 msgid "git checkout [options] [<branch>] -- <file>..."
 msgstr "git checkout [flaggor] [<gren>] -- <fil>..."
 
-#: builtin/checkout.c:117 builtin/checkout.c:150
+#: builtin/checkout.c:114 builtin/checkout.c:147
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have our version"
 msgstr "sökvägen \"%s\" har inte vår version"
 
-#: builtin/checkout.c:119 builtin/checkout.c:152
+#: builtin/checkout.c:116 builtin/checkout.c:149
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have their version"
 msgstr "sökvägen \"%s\" har inte deras version"
 
-#: builtin/checkout.c:135
+#: builtin/checkout.c:132
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
 msgstr "sökvägen \"%s\" innehåller inte alla nödvändiga versioner"
 
-#: builtin/checkout.c:179
+#: builtin/checkout.c:176
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have necessary versions"
 msgstr "sökvägen \"%s\" innehåller inte nödvändiga versioner"
 
-#: builtin/checkout.c:196
+#: builtin/checkout.c:193
 #, c-format
 msgid "path '%s': cannot merge"
 msgstr "sökväg \"%s\": kan inte slå ihop"
 
-#: builtin/checkout.c:213
+#: builtin/checkout.c:210
 #, c-format
 msgid "Unable to add merge result for '%s'"
 msgstr "Kunde inte lägga till sammanslagningsresultat för \"%s\""
 
-#: builtin/checkout.c:237 builtin/checkout.c:240 builtin/checkout.c:243
-#: builtin/checkout.c:246
+#: builtin/checkout.c:232 builtin/checkout.c:235 builtin/checkout.c:238
+#: builtin/checkout.c:241
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
 msgstr "\"%s\" kan inte användas vid uppdatering av sökvägar"
 
-#: builtin/checkout.c:249 builtin/checkout.c:252
+#: builtin/checkout.c:244 builtin/checkout.c:247
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be used with %s"
 msgstr "\"%s\" kan inte användas med %s"
 
-#: builtin/checkout.c:255
+#: builtin/checkout.c:250
 #, c-format
 msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
 msgstr "Kan inte uppdatera sökvägar och växla till grenen \"%s\" samtidigt."
 
-#: builtin/checkout.c:266 builtin/checkout.c:458
+#: builtin/checkout.c:261 builtin/checkout.c:451
 msgid "corrupt index file"
 msgstr "indexfilen är trasig"
 
-#: builtin/checkout.c:329 builtin/checkout.c:336
+#: builtin/checkout.c:322 builtin/checkout.c:329
 #, c-format
 msgid "path '%s' is unmerged"
 msgstr "sökvägen \"%s\" har inte slagits ihop"
 
-#: builtin/checkout.c:480
+#: builtin/checkout.c:473
 msgid "you need to resolve your current index first"
 msgstr "du måste lösa ditt befintliga index först"
 
-#: builtin/checkout.c:601
+#: builtin/checkout.c:594
 #, c-format
 msgid "Can not do reflog for '%s'\n"
 msgstr "Kan inte skapa referenslog för \"%s\"\n"
 
-#: builtin/checkout.c:639
+#: builtin/checkout.c:632
 msgid "HEAD is now at"
 msgstr "HEAD är nu på"
 
-#: builtin/checkout.c:646
+#: builtin/checkout.c:639
 #, c-format
 msgid "Reset branch '%s'\n"
 msgstr "Återställ gren \"%s\"\n"
 
-#: builtin/checkout.c:649
+#: builtin/checkout.c:642
 #, c-format
 msgid "Already on '%s'\n"
 msgstr "Redan på \"%s\"\n"
 
-#: builtin/checkout.c:653
+#: builtin/checkout.c:646
 #, c-format
 msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
 msgstr "Växlade till och nollställde grenen \"%s\"\n"
 
-#: builtin/checkout.c:655 builtin/checkout.c:997
+#: builtin/checkout.c:648 builtin/checkout.c:1033
 #, c-format
 msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
 msgstr "Växlade till en ny gren \"%s\"\n"
 
-#: builtin/checkout.c:657
+#: builtin/checkout.c:650
 #, c-format
 msgid "Switched to branch '%s'\n"
 msgstr "Växlade till grenen \"%s\"\n"
 
-#: builtin/checkout.c:713
+#: builtin/checkout.c:706
 #, c-format
 msgid " ... and %d more.\n"
 msgstr " ... och %d till.\n"
 
 #. The singular version
-#: builtin/checkout.c:719
+#: builtin/checkout.c:712
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -3228,7 +3407,7 @@ msgstr[1] ""
 "\n"
 "%s\n"
 
-#: builtin/checkout.c:737
+#: builtin/checkout.c:730
 #, c-format
 msgid ""
 "If you want to keep them by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -3243,136 +3422,140 @@ msgstr ""
 " git branch nytt_grennamn %s\n"
 "\n"
 
-#: builtin/checkout.c:767
+#: builtin/checkout.c:760
 msgid "internal error in revision walk"
 msgstr "internt fel vid genomgång av revisioner (revision walk)"
 
-#: builtin/checkout.c:771
+#: builtin/checkout.c:764
 msgid "Previous HEAD position was"
 msgstr "Tidigare position för HEAD var"
 
-#: builtin/checkout.c:798 builtin/checkout.c:992
+#: builtin/checkout.c:791 builtin/checkout.c:1028
 msgid "You are on a branch yet to be born"
 msgstr "Du är på en gren som ännu inte är född"
 
-#. case (1)
-#: builtin/checkout.c:928
+#: builtin/checkout.c:935
+#, c-format
+msgid "only one reference expected, %d given."
+msgstr "endast en referens förväntades, %d gavs."
+
+#: builtin/checkout.c:974
 #, c-format
 msgid "invalid reference: %s"
 msgstr "felaktig referens: %s"
 
 #. case (1): want a tree
-#: builtin/checkout.c:967
+#: builtin/checkout.c:1003
 #, c-format
 msgid "reference is not a tree: %s"
 msgstr "referensen är inte ett träd: %s"
 
-#: builtin/checkout.c:1006
+#: builtin/checkout.c:1042
 msgid "paths cannot be used with switching branches"
 msgstr "sökvägar kan inte användas vid byte av gren"
 
-#: builtin/checkout.c:1009 builtin/checkout.c:1013
+#: builtin/checkout.c:1045 builtin/checkout.c:1049
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
 msgstr "\"%s\" kan inte användas vid byte av gren"
 
-#: builtin/checkout.c:1017 builtin/checkout.c:1020 builtin/checkout.c:1025
-#: builtin/checkout.c:1028
+#: builtin/checkout.c:1053 builtin/checkout.c:1056 builtin/checkout.c:1061
+#: builtin/checkout.c:1064
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
 msgstr "\"%s\" kan inte användas med \"%s\""
 
-#: builtin/checkout.c:1033
+#: builtin/checkout.c:1069
 #, c-format
 msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
 msgstr "Kan inte växla gren till icke-incheckningen \"%s\""
 
-#: builtin/checkout.c:1055 builtin/checkout.c:1057 builtin/clone.c:89
+#: builtin/checkout.c:1091 builtin/checkout.c:1093 builtin/clone.c:88
 #: builtin/remote.c:169 builtin/remote.c:171
 msgid "branch"
 msgstr "gren"
 
-#: builtin/checkout.c:1056
+#: builtin/checkout.c:1092
 msgid "create and checkout a new branch"
 msgstr "skapa och checka ut en ny gren"
 
-#: builtin/checkout.c:1058
+#: builtin/checkout.c:1094
 msgid "create/reset and checkout a branch"
 msgstr "skapa/nollställ och checka ut en gren"
 
-#: builtin/checkout.c:1059
+#: builtin/checkout.c:1095
 msgid "create reflog for new branch"
 msgstr "skapa reflogg för ny gren"
 
-#: builtin/checkout.c:1060
+#: builtin/checkout.c:1096
 msgid "detach the HEAD at named commit"
 msgstr "koppla från HEAD vid namngiven incheckning"
 
-#: builtin/checkout.c:1061
+#: builtin/checkout.c:1097
 msgid "set upstream info for new branch"
 msgstr "sätt uppströmsinformation för ny gren"
 
-#: builtin/checkout.c:1063
+#: builtin/checkout.c:1099
 msgid "new branch"
 msgstr "ny gren"
 
-#: builtin/checkout.c:1063
+#: builtin/checkout.c:1099
 msgid "new unparented branch"
 msgstr "ny gren utan förälder"
 
-#: builtin/checkout.c:1064
+#: builtin/checkout.c:1100
 msgid "checkout our version for unmerged files"
 msgstr "checka ut vår version för ej sammanslagna filer"
 
-#: builtin/checkout.c:1066
+#: builtin/checkout.c:1102
 msgid "checkout their version for unmerged files"
 msgstr "checka ut deras version för ej sammanslagna filer"
 
-#: builtin/checkout.c:1068
+#: builtin/checkout.c:1104
 msgid "force checkout (throw away local modifications)"
 msgstr "tvinga utcheckning (kasta bort lokala ändringar)"
 
-#: builtin/checkout.c:1069
+#: builtin/checkout.c:1105
 msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
 msgstr "utför en 3-vägssammanslagning för den nya grenen"
 
-#: builtin/checkout.c:1070 builtin/merge.c:232
+#: builtin/checkout.c:1106 builtin/merge.c:232
 msgid "update ignored files (default)"
 msgstr "uppdatera ignorerade filer (standard)"
 
-#: builtin/checkout.c:1071 builtin/log.c:1208 parse-options.h:249
+#: builtin/checkout.c:1107 builtin/log.c:1228 parse-options.h:251
 msgid "style"
 msgstr "stil"
 
-#: builtin/checkout.c:1072
+#: builtin/checkout.c:1108
 msgid "conflict style (merge or diff3)"
 msgstr "konfliktstil (merge eller diff3)"
 
-#: builtin/checkout.c:1075
+#: builtin/checkout.c:1111
 msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
 msgstr "begränsa inte sökvägar till endast glesa poster"
 
-#: builtin/checkout.c:1077
+#: builtin/checkout.c:1113
 msgid "second guess 'git checkout no-such-branch'"
 msgstr "förutspå \"git checkout gren-saknas\""
 
-#: builtin/checkout.c:1101
+#: builtin/checkout.c:1136
 msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
 msgstr "-b, -B och --orphan är ömsesidigt uteslutande"
 
-#: builtin/checkout.c:1118
+#: builtin/checkout.c:1153
 msgid "--track needs a branch name"
 msgstr "--track behöver ett namn på en gren"
 
-#: builtin/checkout.c:1125
+#: builtin/checkout.c:1160
 msgid "Missing branch name; try -b"
 msgstr "Grennamn saknas; försök med -b"
 
-#: builtin/checkout.c:1160
+#: builtin/checkout.c:1197
 msgid "invalid path specification"
 msgstr "felaktig sökvägsangivelse"
 
-#: builtin/checkout.c:1167
+#: builtin/checkout.c:1204
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time.\n"
@@ -3381,12 +3564,12 @@ msgstr ""
 "Kan inte uppdatera sökvägar och växla till grenen \"%s\" samtidigt.\n"
 "Ville du checka ut \"%s\" som inte kan lösas som en utcheckning?"
 
-#: builtin/checkout.c:1172
+#: builtin/checkout.c:1209
 #, c-format
 msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
 msgstr "git checkout: --detach tar inte en sökväg som argument \"%s\""
 
-#: builtin/checkout.c:1176
+#: builtin/checkout.c:1213
 msgid ""
 "git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
 "checking out of the index."
@@ -3394,39 +3577,39 @@ msgstr ""
 "git checkout: --ours/--theirs, --force och --merge är inkompatibla när\n"
 "du checkar ut från indexet."
 
-#: builtin/clean.c:25
+#: builtin/clean.c:26
 msgid ""
 "git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e <pattern>] [-x | -X] [--] <paths>..."
 msgstr ""
 "git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e <mönster>] [-x | -X] [--] "
 "<sökvägar>..."
 
-#: builtin/clean.c:29
+#: builtin/clean.c:30
 #, c-format
 msgid "Removing %s\n"
 msgstr "Tar bort %s\n"
 
-#: builtin/clean.c:30
+#: builtin/clean.c:31
 #, c-format
 msgid "Would remove %s\n"
 msgstr "Skulle ta bort %s\n"
 
-#: builtin/clean.c:31
+#: builtin/clean.c:32
 #, c-format
 msgid "Skipping repository %s\n"
 msgstr "Hoppar över arkivet %s\n"
 
-#: builtin/clean.c:32
+#: builtin/clean.c:33
 #, c-format
 msgid "Would skip repository %s\n"
 msgstr "Skulle hoppa över arkivet %s\n"
 
-#: builtin/clean.c:33
+#: builtin/clean.c:34
 #, c-format
 msgid "failed to remove %s"
 msgstr "misslyckades ta bort %s"
 
-#: builtin/clean.c:293
+#: builtin/clean.c:294
 msgid ""
 "Prompt help:\n"
 "1          - select a numbered item\n"
@@ -3438,7 +3621,7 @@ msgstr ""
 "foo        - markera post baserad på unikt prefix\n"
 "           - (tomt) markera ingenting"
 
-#: builtin/clean.c:297
+#: builtin/clean.c:298
 msgid ""
 "Prompt help:\n"
 "1          - select a single item\n"
@@ -3458,35 +3641,35 @@ msgstr ""
 "*          - välj alla poster\n"
 "           - (tomt) avsluta markering"
 
-#: builtin/clean.c:515
+#: builtin/clean.c:516
 #, c-format
 msgid "Huh (%s)?"
 msgstr "Vadå (%s)?"
 
-#: builtin/clean.c:658
+#: builtin/clean.c:659
 #, c-format
 msgid "Input ignore patterns>> "
 msgstr "Ange ignoreringsmönster>>"
 
-#: builtin/clean.c:695
+#: builtin/clean.c:696
 #, c-format
 msgid "WARNING: Cannot find items matched by: %s"
 msgstr "VARNING: Hittar inte poster som motsvarar: %s"
 
-#: builtin/clean.c:716
+#: builtin/clean.c:717
 msgid "Select items to delete"
 msgstr "Välj poster att ta bort"
 
-#: builtin/clean.c:756
+#: builtin/clean.c:757
 #, c-format
 msgid "remove %s? "
 msgstr "ta bort %s?"
 
-#: builtin/clean.c:781
+#: builtin/clean.c:782
 msgid "Bye."
 msgstr "Hej då."
 
-#: builtin/clean.c:789
+#: builtin/clean.c:790
 msgid ""
 "clean               - start cleaning\n"
 "filter by pattern   - exclude items from deletion\n"
@@ -3504,21 +3687,21 @@ msgstr ""
 "help                - denna skärm\n"
 "?                   - hjälp för kommandoval"
 
-#: builtin/clean.c:816
+#: builtin/clean.c:817
 msgid "*** Commands ***"
 msgstr "*** Kommandon ***"
 
-#: builtin/clean.c:817
+#: builtin/clean.c:818
 msgid "What now"
 msgstr "Vad nu"
 
-#: builtin/clean.c:825
+#: builtin/clean.c:826
 msgid "Would remove the following item:"
 msgid_plural "Would remove the following items:"
 msgstr[0] "Skulle ta bort följande post:"
 msgstr[1] "Skulle ta bort följande poster:"
 
-#: builtin/clean.c:842
+#: builtin/clean.c:843
 msgid "No more files to clean, exiting."
 msgstr "Inga fler filer att städa, avslutar."
 
@@ -3538,8 +3721,8 @@ msgstr "städa interaktivt"
 msgid "remove whole directories"
 msgstr "ta bort hela kataloger"
 
-#: builtin/clean.c:880 builtin/describe.c:420 builtin/grep.c:716
-#: builtin/ls-files.c:493 builtin/name-rev.c:315 builtin/show-ref.c:186
+#: builtin/clean.c:880 builtin/describe.c:420 builtin/grep.c:718
+#: builtin/ls-files.c:483 builtin/name-rev.c:315 builtin/show-ref.c:185
 msgid "pattern"
 msgstr "mönster"
 
@@ -3579,8 +3762,8 @@ msgstr ""
 msgid "git clone [options] [--] <repo> [<dir>]"
 msgstr "git clone [flaggor] [--] <arkiv> [<kat>]"
 
-#: builtin/clone.c:64 builtin/fetch.c:82 builtin/merge.c:229
-#: builtin/push.c:462
+#: builtin/clone.c:64 builtin/fetch.c:96 builtin/merge.c:229
+#: builtin/push.c:474
 msgid "force progress reporting"
 msgstr "tvinga förloppsrapportering"
 
@@ -3592,123 +3775,123 @@ msgstr "skapa inte någon utcheckning"
 msgid "create a bare repository"
 msgstr "skapa ett naket (\"bare\") arkiv"
 
-#: builtin/clone.c:72
+#: builtin/clone.c:71
 msgid "create a mirror repository (implies bare)"
 msgstr "skapa ett spegelarkiv (implicerar \"bare\")"
 
-#: builtin/clone.c:74
+#: builtin/clone.c:73
 msgid "to clone from a local repository"
 msgstr "för att klona från ett lokalt arkiv"
 
-#: builtin/clone.c:76
+#: builtin/clone.c:75
 msgid "don't use local hardlinks, always copy"
 msgstr "skapa inte lokala hårda länkar, kopiera alltid"
 
-#: builtin/clone.c:78
+#: builtin/clone.c:77
 msgid "setup as shared repository"
 msgstr "skapa som ett delat arkiv"
 
-#: builtin/clone.c:80 builtin/clone.c:82
+#: builtin/clone.c:79 builtin/clone.c:81
 msgid "initialize submodules in the clone"
 msgstr "initiera undermoduler i klonen"
 
-#: builtin/clone.c:83 builtin/init-db.c:485
+#: builtin/clone.c:82 builtin/init-db.c:485
 msgid "template-directory"
 msgstr "mallkatalog"
 
-#: builtin/clone.c:84 builtin/init-db.c:486
+#: builtin/clone.c:83 builtin/init-db.c:486
 msgid "directory from which templates will be used"
 msgstr "katalog att använda mallar från"
 
-#: builtin/clone.c:86
+#: builtin/clone.c:85
 msgid "reference repository"
 msgstr "referensarkiv"
 
-#: builtin/clone.c:87 builtin/column.c:26 builtin/merge-file.c:44
+#: builtin/clone.c:86 builtin/column.c:26 builtin/merge-file.c:44
 msgid "name"
 msgstr "namn"
 
-#: builtin/clone.c:88
+#: builtin/clone.c:87
 msgid "use <name> instead of 'origin' to track upstream"
 msgstr "använd <namn> istället för \"origin\" för att spåra uppströms"
 
-#: builtin/clone.c:90
+#: builtin/clone.c:89
 msgid "checkout <branch> instead of the remote's HEAD"
 msgstr "checka ut <gren> istället för fjärrens HEAD"
 
-#: builtin/clone.c:92
+#: builtin/clone.c:91
 msgid "path to git-upload-pack on the remote"
 msgstr "sökväg till git-upload-pack på fjärren"
 
-#: builtin/clone.c:93 builtin/fetch.c:83 builtin/grep.c:661
+#: builtin/clone.c:92 builtin/fetch.c:97 builtin/grep.c:663
 msgid "depth"
 msgstr "djup"
 
-#: builtin/clone.c:94
+#: builtin/clone.c:93
 msgid "create a shallow clone of that depth"
 msgstr "skapa en grund klon på detta djup"
 
-#: builtin/clone.c:96
+#: builtin/clone.c:95
 msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
 msgstr "klona endast en gren, HEAD eller --branch"
 
-#: builtin/clone.c:97 builtin/init-db.c:494
+#: builtin/clone.c:96 builtin/init-db.c:494
 msgid "gitdir"
 msgstr "gitkat"
 
-#: builtin/clone.c:98 builtin/init-db.c:495
+#: builtin/clone.c:97 builtin/init-db.c:495
 msgid "separate git dir from working tree"
 msgstr "separera gitkatalogen från arbetskatalogen"
 
-#: builtin/clone.c:99
+#: builtin/clone.c:98
 msgid "key=value"
 msgstr "nyckel=värde"
 
-#: builtin/clone.c:100
+#: builtin/clone.c:99
 msgid "set config inside the new repository"
 msgstr "ställ in konfiguration i det nya arkivet"
 
-#: builtin/clone.c:253
+#: builtin/clone.c:252
 #, c-format
 msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
 msgstr "referensarkivet \"%s\" är inte ett lokalt arkiv."
 
-#: builtin/clone.c:316
+#: builtin/clone.c:315
 #, c-format
 msgid "failed to create directory '%s'"
 msgstr "misslyckades skapa katalogen \"%s\""
 
-#: builtin/clone.c:318 builtin/diff.c:77
+#: builtin/clone.c:317 builtin/diff.c:77
 #, c-format
 msgid "failed to stat '%s'"
 msgstr "misslyckades ta status på \"%s\""
 
-#: builtin/clone.c:320
+#: builtin/clone.c:319
 #, c-format
 msgid "%s exists and is not a directory"
 msgstr "%s finns och är ingen katalog"
 
-#: builtin/clone.c:334
+#: builtin/clone.c:333
 #, c-format
 msgid "failed to stat %s\n"
 msgstr "misslyckades ta status på %s\n"
 
-#: builtin/clone.c:356
+#: builtin/clone.c:355
 #, c-format
 msgid "failed to create link '%s'"
 msgstr "misslyckades skapa länken \"%s\""
 
-#: builtin/clone.c:360
+#: builtin/clone.c:359
 #, c-format
 msgid "failed to copy file to '%s'"
 msgstr "misslyckades kopiera filen till \"%s\""
 
-#: builtin/clone.c:383
+#: builtin/clone.c:382 builtin/clone.c:559
 #, c-format
 msgid "done.\n"
 msgstr "klart.\n"
 
-#: builtin/clone.c:396
+#: builtin/clone.c:395
 msgid ""
 "Clone succeeded, but checkout failed.\n"
 "You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
@@ -3718,105 +3901,100 @@ msgstr ""
 "Du kan inspektera det som checkades ut med \"git status\"\n"
 "och försöka checka ut igen med \"git checkout -f HEAD\"\n"
 
-#: builtin/clone.c:475
+#: builtin/clone.c:474
 #, c-format
 msgid "Could not find remote branch %s to clone."
 msgstr "Kunde inte hitta fjärrgrenen %s för att klona."
 
-#: builtin/clone.c:555
+#: builtin/clone.c:554
 #, c-format
 msgid "Checking connectivity... "
 msgstr "Kontrollerar anslutning..."
 
-#: builtin/clone.c:558
+#: builtin/clone.c:557
 msgid "remote did not send all necessary objects"
 msgstr "fjärren sände inte alla nödvändiga objekt"
 
-#: builtin/clone.c:560
-#, c-format
-msgid "done\n"
-msgstr "klart\n"
-
-#: builtin/clone.c:621
+#: builtin/clone.c:620
 msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
 msgstr ""
 "HEAD hos fjärren pekar på en obefintlig referens, kan inte checka ut.\n"
 
-#: builtin/clone.c:652
+#: builtin/clone.c:651
 msgid "unable to checkout working tree"
 msgstr "kunde inte checka ut arbetskatalogen"
 
-#: builtin/clone.c:760
+#: builtin/clone.c:759
 msgid "Too many arguments."
 msgstr "För många argument."
 
-#: builtin/clone.c:764
+#: builtin/clone.c:763
 msgid "You must specify a repository to clone."
 msgstr "Du måste ange ett arkiv att klona."
 
-#: builtin/clone.c:775
+#: builtin/clone.c:774
 #, c-format
 msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
 msgstr "flaggorna --bare och --origin %s är inkompatibla."
 
-#: builtin/clone.c:778
+#: builtin/clone.c:777
 msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
 msgstr "flaggorna --bare och --separate-git-dir är inkompatibla."
 
-#: builtin/clone.c:791
+#: builtin/clone.c:790
 #, c-format
 msgid "repository '%s' does not exist"
 msgstr "arkivet \"%s\" finns inte"
 
-#: builtin/clone.c:796
+#: builtin/clone.c:795
 msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
 msgstr "--depth ignoreras i lokala kloningar; använd file:// istället"
 
-#: builtin/clone.c:798
+#: builtin/clone.c:797
 msgid "--local is ignored"
 msgstr "--local ignoreras"
 
-#: builtin/clone.c:808
+#: builtin/clone.c:807
 #, c-format
 msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
 msgstr "destinationssökvägen \"%s\" finns redan och är inte en tom katalog."
 
-#: builtin/clone.c:818
+#: builtin/clone.c:817
 #, c-format
 msgid "working tree '%s' already exists."
 msgstr "arbetsträdet \"%s\" finns redan."
 
-#: builtin/clone.c:831 builtin/clone.c:843
+#: builtin/clone.c:830 builtin/clone.c:842
 #, c-format
 msgid "could not create leading directories of '%s'"
 msgstr "kunde inte skapa inledande kataloger för \"%s\""
 
-#: builtin/clone.c:834
+#: builtin/clone.c:833
 #, c-format
 msgid "could not create work tree dir '%s'."
 msgstr "kunde inte skapa arbetskatalogen \"%s\""
 
-#: builtin/clone.c:853
+#: builtin/clone.c:852
 #, c-format
 msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
 msgstr "Klonar till ett naket arkiv \"%s\"...\n"
 
-#: builtin/clone.c:855
+#: builtin/clone.c:854
 #, c-format
 msgid "Cloning into '%s'...\n"
 msgstr "Klonar till \"%s\"...\n"
 
-#: builtin/clone.c:890
+#: builtin/clone.c:888
 #, c-format
 msgid "Don't know how to clone %s"
 msgstr "Vet inte hur man klonar %s"
 
-#: builtin/clone.c:942
+#: builtin/clone.c:939 builtin/clone.c:947
 #, c-format
 msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
 msgstr "Fjärrgrenen %s hittades inte i uppströmsarkivet %s"
 
-#: builtin/clone.c:949
+#: builtin/clone.c:950
 msgid "You appear to have cloned an empty repository."
 msgstr "Du verkar ha klonat ett tomt arkiv."
 
@@ -3852,15 +4030,15 @@ msgstr "Spaltfyllnad mellan spalter"
 msgid "--command must be the first argument"
 msgstr "--command måste vara första argument"
 
-#: builtin/commit.c:35
+#: builtin/commit.c:36
 msgid "git commit [options] [--] <pathspec>..."
 msgstr "git commit [flaggor] [--] <sökväg>..."
 
-#: builtin/commit.c:40
+#: builtin/commit.c:41
 msgid "git status [options] [--] <pathspec>..."
 msgstr "git status [flaggor] [--] <sökväg>..."
 
-#: builtin/commit.c:45
+#: builtin/commit.c:46
 msgid ""
 "Your name and email address were configured automatically based\n"
 "on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -3885,7 +4063,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    git commit --amend --reset-author\n"
 
-#: builtin/commit.c:57
+#: builtin/commit.c:58
 msgid ""
 "You asked to amend the most recent commit, but doing so would make\n"
 "it empty. You can repeat your command with --allow-empty, or you can\n"
@@ -3895,7 +4073,7 @@ msgstr ""
 "blir den tom. Du kan köra kommandot på nytt med --allow-empty, eller\n"
 "så kan du ta bort incheckningen helt med \"git reset HEAD^\".\n"
 
-#: builtin/commit.c:62
+#: builtin/commit.c:63
 msgid ""
 "The previous cherry-pick is now empty, possibly due to conflict resolution.\n"
 "If you wish to commit it anyway, use:\n"
@@ -3909,11 +4087,11 @@ msgstr ""
 "    git commit --allow-empty\n"
 "\n"
 
-#: builtin/commit.c:69
+#: builtin/commit.c:70
 msgid "Otherwise, please use 'git reset'\n"
 msgstr "Använd annars \"git reset\"\n"
 
-#: builtin/commit.c:72
+#: builtin/commit.c:73
 msgid ""
 "If you wish to skip this commit, use:\n"
 "\n"
@@ -3929,93 +4107,93 @@ msgstr ""
 "\"git cherry-pick --continue\" kommer därefter att återuppta\n"
 "cherry-pick för återstående incheckningar.\n"
 
-#: builtin/commit.c:279
+#: builtin/commit.c:287
 msgid "failed to unpack HEAD tree object"
 msgstr "misslyckades packa upp HEAD:s trädobjekt"
 
-#: builtin/commit.c:321
+#: builtin/commit.c:329
 msgid "unable to create temporary index"
 msgstr "kunde inte skapa temporär indexfil"
 
-#: builtin/commit.c:327
+#: builtin/commit.c:335
 msgid "interactive add failed"
 msgstr "interaktiv tilläggning misslyckades"
 
-#: builtin/commit.c:360 builtin/commit.c:381 builtin/commit.c:431
+#: builtin/commit.c:368 builtin/commit.c:389 builtin/commit.c:439
 msgid "unable to write new_index file"
 msgstr "kunde inte skriva filen new_index"
 
-#: builtin/commit.c:412
+#: builtin/commit.c:420
 msgid "cannot do a partial commit during a merge."
 msgstr "kan inte utföra en delvis incheckning under en sammanslagning."
 
-#: builtin/commit.c:414
+#: builtin/commit.c:422
 msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
 msgstr "kan inte utföra en delvis incheckning under en cherry-pick."
 
-#: builtin/commit.c:424
+#: builtin/commit.c:432
 msgid "cannot read the index"
 msgstr "kan inte läsa indexet"
 
-#: builtin/commit.c:444
+#: builtin/commit.c:452
 msgid "unable to write temporary index file"
 msgstr "kunde inte skriva temporär indexfil"
 
-#: builtin/commit.c:535 builtin/commit.c:541
+#: builtin/commit.c:543 builtin/commit.c:549
 #, c-format
 msgid "invalid commit: %s"
 msgstr "felaktig incheckning: %s"
 
-#: builtin/commit.c:563
+#: builtin/commit.c:571
 msgid "malformed --author parameter"
 msgstr "felformad \"--author\"-flagga"
 
-#: builtin/commit.c:583
+#: builtin/commit.c:591
 #, c-format
 msgid "Malformed ident string: '%s'"
 msgstr "Felaktig indragningssträng: \"%s\""
 
-#: builtin/commit.c:621 builtin/commit.c:654 builtin/commit.c:982
+#: builtin/commit.c:630 builtin/commit.c:663 builtin/commit.c:1007
 #, c-format
 msgid "could not lookup commit %s"
 msgstr "kunde inte slå upp incheckningen %s"
 
-#: builtin/commit.c:633 builtin/shortlog.c:271
+#: builtin/commit.c:642 builtin/shortlog.c:273
 #, c-format
 msgid "(reading log message from standard input)\n"
 msgstr "(läser loggmeddelande från standard in)\n"
 
-#: builtin/commit.c:635
+#: builtin/commit.c:644
 msgid "could not read log from standard input"
 msgstr "kunde inte läsa logg från standard in"
 
-#: builtin/commit.c:639
+#: builtin/commit.c:648
 #, c-format
 msgid "could not read log file '%s'"
 msgstr "kunde inte läsa loggfilen \"%s\""
 
-#: builtin/commit.c:645
+#: builtin/commit.c:654
 msgid "commit has empty message"
 msgstr "incheckningen har ett tomt meddelande"
 
-#: builtin/commit.c:661
+#: builtin/commit.c:670
 msgid "could not read MERGE_MSG"
 msgstr "kunde inte läsa MERGE_MSG"
 
-#: builtin/commit.c:665
+#: builtin/commit.c:674
 msgid "could not read SQUASH_MSG"
 msgstr "kunde inte läsa SQUASH_MSG"
 
-#: builtin/commit.c:669
+#: builtin/commit.c:678
 #, c-format
 msgid "could not read '%s'"
 msgstr "kunde inte läsa \"%s\""
 
-#: builtin/commit.c:730
+#: builtin/commit.c:749
 msgid "could not write commit template"
 msgstr "kunde inte skriva incheckningsmall"
 
-#: builtin/commit.c:741
+#: builtin/commit.c:760
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4030,7 +4208,7 @@ msgstr ""
 "\t%s\n"
 "och försöker igen.\n"
 
-#: builtin/commit.c:746
+#: builtin/commit.c:765
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4045,7 +4223,7 @@ msgstr ""
 "\t%s\n"
 "och försöker igen.\n"
 
-#: builtin/commit.c:758
+#: builtin/commit.c:777
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -4055,7 +4233,7 @@ msgstr ""
 "med \"%c\" kommer ignoreras, och ett tomt meddelande avbryter "
 "incheckningen.\n"
 
-#: builtin/commit.c:763
+#: builtin/commit.c:782
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -4066,139 +4244,139 @@ msgstr ""
 "med \"%c\" kommer behållas; du kan själv ta bort dem om du vill.\n"
 "Ett tomt meddelande avbryter incheckningen.\n"
 
-#: builtin/commit.c:776
+#: builtin/commit.c:795
 #, c-format
 msgid "%sAuthor:    %s"
 msgstr "%sFörfattare: %s"
 
-#: builtin/commit.c:783
+#: builtin/commit.c:802
 #, c-format
 msgid "%sCommitter: %s"
 msgstr "%sIncheckare: %s"
 
-#: builtin/commit.c:803
+#: builtin/commit.c:822
 msgid "Cannot read index"
 msgstr "Kan inte läsa indexet"
 
-#: builtin/commit.c:845
+#: builtin/commit.c:865
 msgid "Error building trees"
 msgstr "Fel vid byggande av träd"
 
-#: builtin/commit.c:860 builtin/tag.c:359
+#: builtin/commit.c:880 builtin/tag.c:359
 #, c-format
 msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
 msgstr "Ange meddelandet en av flaggorna -m eller -F.\n"
 
-#: builtin/commit.c:957
+#: builtin/commit.c:982
 #, c-format
 msgid "No existing author found with '%s'"
 msgstr "Hittade ingen befintlig författare med \"%s\""
 
-#: builtin/commit.c:972 builtin/commit.c:1208
+#: builtin/commit.c:997 builtin/commit.c:1237
 #, c-format
 msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
 msgstr "Ogiltigt läge för ospårade filer: \"%s\""
 
-#: builtin/commit.c:1009
+#: builtin/commit.c:1034
 msgid "--long and -z are incompatible"
 msgstr "--long och -z är inkompatibla"
 
-#: builtin/commit.c:1039
+#: builtin/commit.c:1064
 msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
 msgstr "Kan inte använda både --reset-author och --author"
 
-#: builtin/commit.c:1050
+#: builtin/commit.c:1075
 msgid "You have nothing to amend."
 msgstr "Du har inget att utöka."
 
-#: builtin/commit.c:1053
+#: builtin/commit.c:1078
 msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
 msgstr "Du är i mitten av en sammanslagning -- kan inte utöka."
 
-#: builtin/commit.c:1055
+#: builtin/commit.c:1080
 msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
 msgstr "Du är i mitten av en cherry-pick -- kan inte utöka."
 
-#: builtin/commit.c:1058
+#: builtin/commit.c:1083
 msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
 msgstr "Flaggorna --squash och --fixup kan inte användas samtidigt"
 
-#: builtin/commit.c:1068
+#: builtin/commit.c:1093
 msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
 msgstr "Endast en av -c/-C/-F/--fixup kan användas."
 
-#: builtin/commit.c:1070
+#: builtin/commit.c:1095
 msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F/--fixup."
 msgstr "Flaggan -m kan inte kombineras med -c/-C/-F/--fixup."
 
-#: builtin/commit.c:1078
+#: builtin/commit.c:1103
 msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
 msgstr "--reset-author kan endast användas med -C, -c eller --amend."
 
-#: builtin/commit.c:1095
+#: builtin/commit.c:1120
 msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
 msgstr ""
 "Endast en av --include/--only/--all/--interactive/--patch kan användas."
 
-#: builtin/commit.c:1097
+#: builtin/commit.c:1122
 msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
 msgstr "Du måste ange sökvägar tillsammans med --include/--only."
 
-#: builtin/commit.c:1099
+#: builtin/commit.c:1124
 msgid "Clever... amending the last one with dirty index."
 msgstr "Smart... utöka den senaste med smutsigt index."
 
-#: builtin/commit.c:1101
+#: builtin/commit.c:1126
 msgid "Explicit paths specified without -i nor -o; assuming --only paths..."
 msgstr "Explicita sökvägar angavs utan -i eller -o; antar --only sökvägar..."
 
-#: builtin/commit.c:1111 builtin/tag.c:575
+#: builtin/commit.c:1136 builtin/tag.c:572
 #, c-format
 msgid "Invalid cleanup mode %s"
 msgstr "Felaktigt städningsläge %s"
 
-#: builtin/commit.c:1116
+#: builtin/commit.c:1141
 msgid "Paths with -a does not make sense."
 msgstr "Kan inte ange sökvägar med -a."
 
-#: builtin/commit.c:1222 builtin/commit.c:1455
+#: builtin/commit.c:1251 builtin/commit.c:1482
 msgid "show status concisely"
 msgstr "visa koncis status"
 
-#: builtin/commit.c:1224 builtin/commit.c:1457
+#: builtin/commit.c:1253 builtin/commit.c:1484
 msgid "show branch information"
 msgstr "visa information om gren"
 
-#: builtin/commit.c:1226 builtin/commit.c:1459 builtin/push.c:452
+#: builtin/commit.c:1255 builtin/commit.c:1486 builtin/push.c:460
 msgid "machine-readable output"
 msgstr "maskinläsbar utdata"
 
-#: builtin/commit.c:1229 builtin/commit.c:1461
+#: builtin/commit.c:1258 builtin/commit.c:1488
 msgid "show status in long format (default)"
 msgstr "visa status i långt format (standard)"
 
-#: builtin/commit.c:1232 builtin/commit.c:1464
+#: builtin/commit.c:1261 builtin/commit.c:1491
 msgid "terminate entries with NUL"
 msgstr "terminera poster med NUL"
 
-#: builtin/commit.c:1234 builtin/commit.c:1467 builtin/fast-export.c:667
-#: builtin/fast-export.c:670 builtin/tag.c:459
+#: builtin/commit.c:1263 builtin/commit.c:1494 builtin/fast-export.c:674
+#: builtin/fast-export.c:677 builtin/tag.c:459
 msgid "mode"
 msgstr "läge"
 
-#: builtin/commit.c:1235 builtin/commit.c:1467
+#: builtin/commit.c:1264 builtin/commit.c:1494
 msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
 msgstr "visa ospårade filer, valfria lägen: alla, normal, no. (Standard: all)"
 
-#: builtin/commit.c:1238
+#: builtin/commit.c:1267
 msgid "show ignored files"
 msgstr "visa ignorerade filer"
 
-#: builtin/commit.c:1239 parse-options.h:154
+#: builtin/commit.c:1268 parse-options.h:156
 msgid "when"
 msgstr "när"
 
-#: builtin/commit.c:1240
+#: builtin/commit.c:1269
 msgid ""
 "ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
 "(Default: all)"
@@ -4206,217 +4384,217 @@ msgstr ""
 "ignorera ändringar i undermoduler, valfritt när: all, dirty, untracked. "
 "(Default: all)"
 
-#: builtin/commit.c:1242
+#: builtin/commit.c:1271
 msgid "list untracked files in columns"
 msgstr "visa ospårade filer i spalter"
 
-#: builtin/commit.c:1313
+#: builtin/commit.c:1340
 msgid "couldn't look up newly created commit"
 msgstr "kunde inte slå upp en precis skapad incheckning"
 
-#: builtin/commit.c:1315
+#: builtin/commit.c:1342
 msgid "could not parse newly created commit"
 msgstr "kunde inte tolka en precis skapad incheckning"
 
-#: builtin/commit.c:1356
+#: builtin/commit.c:1383
 msgid "detached HEAD"
 msgstr "frånkopplad HEAD"
 
-#: builtin/commit.c:1358
+#: builtin/commit.c:1385
 msgid " (root-commit)"
 msgstr " (rotincheckning)"
 
-#: builtin/commit.c:1425
+#: builtin/commit.c:1452
 msgid "suppress summary after successful commit"
 msgstr "undertryck sammanfattning efter framgångsrik incheckning"
 
-#: builtin/commit.c:1426
+#: builtin/commit.c:1453
 msgid "show diff in commit message template"
 msgstr "visa diff i mallen för incheckningsmeddelandet"
 
-#: builtin/commit.c:1428
+#: builtin/commit.c:1455
 msgid "Commit message options"
 msgstr "Alternativ för incheckningsmeddelande"
 
-#: builtin/commit.c:1429 builtin/tag.c:457
+#: builtin/commit.c:1456 builtin/tag.c:457
 msgid "read message from file"
 msgstr "läs meddelande från fil"
 
-#: builtin/commit.c:1430
+#: builtin/commit.c:1457
 msgid "author"
 msgstr "författare"
 
-#: builtin/commit.c:1430
+#: builtin/commit.c:1457
 msgid "override author for commit"
 msgstr "överstyr författare för incheckningen"
 
-#: builtin/commit.c:1431 builtin/gc.c:178
+#: builtin/commit.c:1458 builtin/gc.c:260
 msgid "date"
 msgstr "datum"
 
-#: builtin/commit.c:1431
+#: builtin/commit.c:1458
 msgid "override date for commit"
 msgstr "överstyr datum för inchecknignen"
 
-#: builtin/commit.c:1432 builtin/merge.c:223 builtin/notes.c:405
+#: builtin/commit.c:1459 builtin/merge.c:223 builtin/notes.c:405
 #: builtin/notes.c:562 builtin/tag.c:455
 msgid "message"
 msgstr "meddelande"
 
-#: builtin/commit.c:1432
+#: builtin/commit.c:1459
 msgid "commit message"
 msgstr "incheckningsmeddelande"
 
-#: builtin/commit.c:1433
+#: builtin/commit.c:1460
 msgid "reuse and edit message from specified commit"
 msgstr "återanvänd och redigera meddelande från angiven incheckning"
 
-#: builtin/commit.c:1434
+#: builtin/commit.c:1461
 msgid "reuse message from specified commit"
 msgstr "återanvänd meddelande från angiven incheckning"
 
-#: builtin/commit.c:1435
+#: builtin/commit.c:1462
 msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
 msgstr ""
 "använd autosquash-formaterat meddelande för att fixa angiven incheckning"
 
-#: builtin/commit.c:1436
+#: builtin/commit.c:1463
 msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
 msgstr ""
 "använd autosquash-formaterat meddelande för att slå ihop med angiven "
 "incheckning"
 
-#: builtin/commit.c:1437
+#: builtin/commit.c:1464
 msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
 msgstr "jag är nu författare av incheckningen (används med -C/-c/--amend)"
 
-#: builtin/commit.c:1438 builtin/log.c:1160 builtin/revert.c:111
+#: builtin/commit.c:1465 builtin/log.c:1180 builtin/revert.c:86
 msgid "add Signed-off-by:"
 msgstr "lägg till Signed-off-by:"
 
-#: builtin/commit.c:1439
+#: builtin/commit.c:1466
 msgid "use specified template file"
 msgstr "använd angiven mallfil"
 
-#: builtin/commit.c:1440
+#: builtin/commit.c:1467
 msgid "force edit of commit"
 msgstr "tvinga redigering av incheckning"
 
-#: builtin/commit.c:1441
+#: builtin/commit.c:1468
 msgid "default"
 msgstr "standard"
 
-#: builtin/commit.c:1441 builtin/tag.c:460
+#: builtin/commit.c:1468 builtin/tag.c:460
 msgid "how to strip spaces and #comments from message"
 msgstr "hur blanksteg och #kommentarer skall tas bort från meddelande"
 
-#: builtin/commit.c:1442
+#: builtin/commit.c:1469
 msgid "include status in commit message template"
 msgstr "inkludera status i mallen för incheckningsmeddelandet"
 
-#: builtin/commit.c:1443 builtin/merge.c:230 builtin/tag.c:461
+#: builtin/commit.c:1470 builtin/merge.c:230 builtin/tag.c:461
 msgid "key id"
 msgstr "nyckel-id"
 
-#: builtin/commit.c:1444 builtin/merge.c:231
+#: builtin/commit.c:1471 builtin/merge.c:231
 msgid "GPG sign commit"
 msgstr "GPG-signera incheckning"
 
 #. end commit message options
-#: builtin/commit.c:1447
+#: builtin/commit.c:1474
 msgid "Commit contents options"
 msgstr "Alternativ för incheckningens innehåll"
 
-#: builtin/commit.c:1448
+#: builtin/commit.c:1475
 msgid "commit all changed files"
 msgstr "checka in alla ändrade filer"
 
-#: builtin/commit.c:1449
+#: builtin/commit.c:1476
 msgid "add specified files to index for commit"
 msgstr "lägg till angivna filer till indexet för incheckning"
 
-#: builtin/commit.c:1450
+#: builtin/commit.c:1477
 msgid "interactively add files"
 msgstr "lägg till filer interaktivt"
 
-#: builtin/commit.c:1451
+#: builtin/commit.c:1478
 msgid "interactively add changes"
 msgstr "lägg till ändringar interaktivt"
 
-#: builtin/commit.c:1452
+#: builtin/commit.c:1479
 msgid "commit only specified files"
 msgstr "checka endast in angivna filer"
 
-#: builtin/commit.c:1453
+#: builtin/commit.c:1480
 msgid "bypass pre-commit hook"
 msgstr "förbigå pre-commit-krok"
 
-#: builtin/commit.c:1454
+#: builtin/commit.c:1481
 msgid "show what would be committed"
 msgstr "visa vad som skulle checkas in"
 
-#: builtin/commit.c:1465
+#: builtin/commit.c:1492
 msgid "amend previous commit"
 msgstr "lägg till föregående incheckning"
 
-#: builtin/commit.c:1466
+#: builtin/commit.c:1493
 msgid "bypass post-rewrite hook"
 msgstr "förbigå post-rewrite-krok"
 
-#: builtin/commit.c:1471
+#: builtin/commit.c:1498
 msgid "ok to record an empty change"
 msgstr "ok att registrera en tom ändring"
 
-#: builtin/commit.c:1474
+#: builtin/commit.c:1500
 msgid "ok to record a change with an empty message"
 msgstr "ok att registrera en ändring med tomt meddelande"
 
-#: builtin/commit.c:1507
+#: builtin/commit.c:1529
 msgid "could not parse HEAD commit"
 msgstr "kunde inte tolka HEAD:s incheckning"
 
-#: builtin/commit.c:1545 builtin/merge.c:525
+#: builtin/commit.c:1567 builtin/merge.c:525
 #, c-format
 msgid "could not open '%s' for reading"
 msgstr "kunde inte öppna \"%s\" för läsning"
 
-#: builtin/commit.c:1552
+#: builtin/commit.c:1574
 #, c-format
 msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
 msgstr "Trasig MERGE_HEAD-fil (%s)"
 
-#: builtin/commit.c:1559
+#: builtin/commit.c:1581
 msgid "could not read MERGE_MODE"
 msgstr "kunde inte läsa MERGE_MODE"
 
-#: builtin/commit.c:1578
+#: builtin/commit.c:1600
 #, c-format
 msgid "could not read commit message: %s"
 msgstr "kunde inte läsa incheckningsmeddelande: %s"
 
-#: builtin/commit.c:1592
+#: builtin/commit.c:1614
 #, c-format
 msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
 msgstr "Avbryter incheckning; meddelandet inte redigerat.\n"
 
-#: builtin/commit.c:1597
+#: builtin/commit.c:1619
 #, c-format
 msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
 msgstr "Avbryter på grund av tomt incheckningsmeddelande.\n"
 
-#: builtin/commit.c:1612 builtin/merge.c:861 builtin/merge.c:886
+#: builtin/commit.c:1634 builtin/merge.c:861 builtin/merge.c:886
 msgid "failed to write commit object"
 msgstr "kunde inte skriva incheckningsobjekt"
 
-#: builtin/commit.c:1633
+#: builtin/commit.c:1655
 msgid "cannot lock HEAD ref"
 msgstr "kunde inte låsa HEAD-referens"
 
-#: builtin/commit.c:1637
+#: builtin/commit.c:1659
 msgid "cannot update HEAD ref"
 msgstr "kunde inte uppdatera HEAD-referens"
 
-#: builtin/commit.c:1648
+#: builtin/commit.c:1670
 msgid ""
 "Repository has been updated, but unable to write\n"
 "new_index file. Check that disk is not full or quota is\n"
@@ -4427,127 +4605,131 @@ msgstr ""
 "att kvoten inte har överskridits, och kör sedan\n"
 "\"git reset HEAD\" för att återställa."
 
-#: builtin/config.c:7
+#: builtin/config.c:8
 msgid "git config [options]"
 msgstr "git config [flaggor]"
 
-#: builtin/config.c:52
+#: builtin/config.c:54
 msgid "Config file location"
 msgstr "Konfigurationsfilens plats"
 
-#: builtin/config.c:53
+#: builtin/config.c:55
 msgid "use global config file"
 msgstr "använd global konfigurationsfil"
 
-#: builtin/config.c:54
+#: builtin/config.c:56
 msgid "use system config file"
 msgstr "använd systemets konfigurationsfil"
 
-#: builtin/config.c:55
+#: builtin/config.c:57
 msgid "use repository config file"
 msgstr "använd arkivets konfigurationsfil"
 
-#: builtin/config.c:56
+#: builtin/config.c:58
 msgid "use given config file"
 msgstr "använd angiven konfigurationsil"
 
-#: builtin/config.c:57
+#: builtin/config.c:59
 msgid "blob-id"
 msgstr "blob-id"
 
-#: builtin/config.c:57
+#: builtin/config.c:59
 msgid "read config from given blob object"
 msgstr "läs konfiguration från givet blob-objekt"
 
-#: builtin/config.c:58
+#: builtin/config.c:60
 msgid "Action"
 msgstr "Åtgärd"
 
-#: builtin/config.c:59
+#: builtin/config.c:61
 msgid "get value: name [value-regex]"
 msgstr "hämta värde: namn [värde-reguttr]"
 
-#: builtin/config.c:60
+#: builtin/config.c:62
 msgid "get all values: key [value-regex]"
 msgstr "hämta alla värden: nyckel [värde-reguttr]"
 
-#: builtin/config.c:61
+#: builtin/config.c:63
 msgid "get values for regexp: name-regex [value-regex]"
 msgstr "hämta värden för reguttr: namn-reguttr [värde-reguttr]"
 
-#: builtin/config.c:62
+#: builtin/config.c:64
+msgid "get value specific for the URL: section[.var] URL"
+msgstr "hämta värde specifikt URL:en: sektion[.var] URL"
+
+#: builtin/config.c:65
 msgid "replace all matching variables: name value [value_regex]"
 msgstr "ersätt alla motsvarande variabler: namn värde [värde-reguttr]"
 
-#: builtin/config.c:63
+#: builtin/config.c:66
 msgid "add a new variable: name value"
 msgstr "lägg till en ny variabel: namn värde"
 
-#: builtin/config.c:64
+#: builtin/config.c:67
 msgid "remove a variable: name [value-regex]"
 msgstr "ta bort en variabel: namn [värde-reguttr]"
 
-#: builtin/config.c:65
+#: builtin/config.c:68
 msgid "remove all matches: name [value-regex]"
 msgstr "ta bort alla träffar: namn [värde-reguttr]"
 
-#: builtin/config.c:66
+#: builtin/config.c:69
 msgid "rename section: old-name new-name"
 msgstr "byt namn på sektion: gammalt-namn nytt-namn"
 
-#: builtin/config.c:67
+#: builtin/config.c:70
 msgid "remove a section: name"
 msgstr "ta bort en sektion: namn"
 
-#: builtin/config.c:68
+#: builtin/config.c:71
 msgid "list all"
 msgstr "visa alla"
 
-#: builtin/config.c:69
+#: builtin/config.c:72
 msgid "open an editor"
 msgstr "öppna textredigeringsprogram"
 
-#: builtin/config.c:70 builtin/config.c:71
+#: builtin/config.c:73 builtin/config.c:74
 msgid "slot"
 msgstr "plats"
 
-#: builtin/config.c:70
+#: builtin/config.c:73
 msgid "find the color configured: [default]"
 msgstr "hitta den inställda färgen: [default]"
 
-#: builtin/config.c:71
+#: builtin/config.c:74
 msgid "find the color setting: [stdout-is-tty]"
 msgstr "hitta färginställningen: [stdout-is-tty]"
 
-#: builtin/config.c:72
+#: builtin/config.c:75
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: builtin/config.c:73
+#: builtin/config.c:76
 msgid "value is \"true\" or \"false\""
 msgstr "värdet är \"true\" eller \"false\""
 
-#: builtin/config.c:74
+#: builtin/config.c:77
 msgid "value is decimal number"
 msgstr "värdet är ett decimalt tal"
 
-#: builtin/config.c:75
+#: builtin/config.c:78
 msgid "value is --bool or --int"
 msgstr "värdet är --bool eller --int"
 
-#: builtin/config.c:76
+#: builtin/config.c:79
 msgid "value is a path (file or directory name)"
 msgstr "värdet är en sökväg (fil- eller katalognamn)"
 
-#: builtin/config.c:77
+#: builtin/config.c:80
 msgid "Other"
 msgstr "Andra"
 
-#: builtin/config.c:78
+#: builtin/config.c:81
 msgid "terminate values with NUL byte"
 msgstr "terminera värden med NUL-byte"
 
-#: builtin/config.c:79
+#: builtin/config.c:82
 msgid "respect include directives on lookup"
 msgstr "respektera inkluderingsdirektiv vid uppslag"
 
@@ -4732,39 +4914,39 @@ msgstr "ej hanterat objekt \"%s\" angavs."
 msgid "git fast-export [rev-list-opts]"
 msgstr "git fast-export [rev-list-flaggor]"
 
-#: builtin/fast-export.c:666
+#: builtin/fast-export.c:673
 msgid "show progress after <n> objects"
 msgstr "visa förlopp efter <n> objekt"
 
-#: builtin/fast-export.c:668
+#: builtin/fast-export.c:675
 msgid "select handling of signed tags"
 msgstr "välj hantering av signerade taggar"
 
-#: builtin/fast-export.c:671
+#: builtin/fast-export.c:678
 msgid "select handling of tags that tag filtered objects"
 msgstr "välj hantering av taggar som har taggfiltrerade objekt"
 
-#: builtin/fast-export.c:674
+#: builtin/fast-export.c:681
 msgid "Dump marks to this file"
 msgstr "Dump märken till filen"
 
-#: builtin/fast-export.c:676
+#: builtin/fast-export.c:683
 msgid "Import marks from this file"
 msgstr "Importera märken från filen"
 
-#: builtin/fast-export.c:678
+#: builtin/fast-export.c:685
 msgid "Fake a tagger when tags lack one"
 msgstr "Fejka taggare när taggen saknar en"
 
-#: builtin/fast-export.c:680
+#: builtin/fast-export.c:687
 msgid "Output full tree for each commit"
 msgstr "Skriv ut hela trädet för varje incheckning"
 
-#: builtin/fast-export.c:682
+#: builtin/fast-export.c:689
 msgid "Use the done feature to terminate the stream"
 msgstr "Använd done-funktionen för att avsluta strömmen"
 
-#: builtin/fast-export.c:683
+#: builtin/fast-export.c:690
 msgid "Skip output of blob data"
 msgstr "Hoppa över skrivning av blob-data"
 
@@ -4784,144 +4966,144 @@ msgstr "git fetch --multiple [<flaggor>] [(<arkiv> | <grupp>)...]"
 msgid "git fetch --all [<options>]"
 msgstr "git fetch --all [<flaggor>]"
 
-#: builtin/fetch.c:60
+#: builtin/fetch.c:74
 msgid "fetch from all remotes"
 msgstr "hämta från alla fjärrar"
 
-#: builtin/fetch.c:62
+#: builtin/fetch.c:76
 msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
 msgstr "lägg till i .git/FETCH_HEAD istället för att skriva över"
 
-#: builtin/fetch.c:64
+#: builtin/fetch.c:78
 msgid "path to upload pack on remote end"
 msgstr "sökväg till upload pack på fjärren"
 
-#: builtin/fetch.c:65
+#: builtin/fetch.c:79
 msgid "force overwrite of local branch"
 msgstr "tvinga överskrivning av lokal gren"
 
-#: builtin/fetch.c:67
+#: builtin/fetch.c:81
 msgid "fetch from multiple remotes"
 msgstr "hämta från flera fjärrar"
 
-#: builtin/fetch.c:69
+#: builtin/fetch.c:83
 msgid "fetch all tags and associated objects"
 msgstr "hämta alla taggar och associerade objekt"
 
-#: builtin/fetch.c:71
+#: builtin/fetch.c:85
 msgid "do not fetch all tags (--no-tags)"
 msgstr "hämta inte alla taggar (--no-tags)"
 
-#: builtin/fetch.c:73
+#: builtin/fetch.c:87
 msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
 msgstr "rensa fjärrspårande grenar ej längre på fjärren"
 
-#: builtin/fetch.c:74
+#: builtin/fetch.c:88
 msgid "on-demand"
 msgstr "on-demand"
 
-#: builtin/fetch.c:75
+#: builtin/fetch.c:89
 msgid "control recursive fetching of submodules"
 msgstr "styr rekursiv hämtning av undermoduler"
 
-#: builtin/fetch.c:79
+#: builtin/fetch.c:93
 msgid "keep downloaded pack"
 msgstr "behåll hämtade paket"
 
-#: builtin/fetch.c:81
+#: builtin/fetch.c:95
 msgid "allow updating of HEAD ref"
 msgstr "tillåt uppdatering av HEAD-referens"
 
-#: builtin/fetch.c:84
+#: builtin/fetch.c:98
 msgid "deepen history of shallow clone"
 msgstr "fördjupa historik för grund klon"
 
-#: builtin/fetch.c:86
+#: builtin/fetch.c:100
 msgid "convert to a complete repository"
 msgstr "konvertera till komplett arkiv"
 
-#: builtin/fetch.c:88 builtin/log.c:1177
+#: builtin/fetch.c:102 builtin/log.c:1197
 msgid "dir"
 msgstr "kat"
 
-#: builtin/fetch.c:89
+#: builtin/fetch.c:103
 msgid "prepend this to submodule path output"
 msgstr "lägg till i början av undermodulens sökvägsutdata"
 
-#: builtin/fetch.c:92
+#: builtin/fetch.c:106
 msgid "default mode for recursion"
 msgstr "standardläge för rekursion"
 
-#: builtin/fetch.c:220
+#: builtin/fetch.c:236
 msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
 msgstr "Kunde inte hitta fjärr-referensen HEAD"
 
-#: builtin/fetch.c:273
+#: builtin/fetch.c:290
 #, c-format
 msgid "object %s not found"
 msgstr "objektet %s hittades inte"
 
-#: builtin/fetch.c:278
+#: builtin/fetch.c:295
 msgid "[up to date]"
 msgstr "[àjour]"
 
-#: builtin/fetch.c:292
+#: builtin/fetch.c:309
 #, c-format
 msgid "! %-*s %-*s -> %s  (can't fetch in current branch)"
 msgstr "! %-*s %-*s -> %s  (kan inte hämta i aktuell gren)"
 
-#: builtin/fetch.c:293 builtin/fetch.c:379
+#: builtin/fetch.c:310 builtin/fetch.c:396
 msgid "[rejected]"
 msgstr "[refuserad]"
 
-#: builtin/fetch.c:304
+#: builtin/fetch.c:321
 msgid "[tag update]"
 msgstr "[uppdaterad tagg]"
 
-#: builtin/fetch.c:306 builtin/fetch.c:341 builtin/fetch.c:359
+#: builtin/fetch.c:323 builtin/fetch.c:358 builtin/fetch.c:376
 msgid "  (unable to update local ref)"
 msgstr "  (kunde inte uppdatera lokal ref)"
 
-#: builtin/fetch.c:324
+#: builtin/fetch.c:341
 msgid "[new tag]"
 msgstr "[ny tagg]"
 
-#: builtin/fetch.c:327
+#: builtin/fetch.c:344
 msgid "[new branch]"
 msgstr "[ny gren]"
 
-#: builtin/fetch.c:330
+#: builtin/fetch.c:347
 msgid "[new ref]"
 msgstr "[ny ref]"
 
-#: builtin/fetch.c:375
+#: builtin/fetch.c:392
 msgid "unable to update local ref"
 msgstr "kunde inte uppdatera lokal ref"
 
-#: builtin/fetch.c:375
+#: builtin/fetch.c:392
 msgid "forced update"
 msgstr "tvingad uppdatering"
 
-#: builtin/fetch.c:381
+#: builtin/fetch.c:398
 msgid "(non-fast-forward)"
 msgstr "(ej snabbspolad)"
 
-#: builtin/fetch.c:412 builtin/fetch.c:718
+#: builtin/fetch.c:429 builtin/fetch.c:735
 #, c-format
 msgid "cannot open %s: %s\n"
 msgstr "kan inte öppna %s: %s\n"
 
-#: builtin/fetch.c:421
+#: builtin/fetch.c:438
 #, c-format
 msgid "%s did not send all necessary objects\n"
 msgstr "%s sände inte alla nödvändiga objekt\n"
 
-#: builtin/fetch.c:520
+#: builtin/fetch.c:537
 #, c-format
 msgid "From %.*s\n"
 msgstr "Från %.*s\n"
 
-#: builtin/fetch.c:531
+#: builtin/fetch.c:548
 #, c-format
 msgid ""
 "some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -4930,55 +5112,55 @@ msgstr ""
 "vissa lokala referenser kunde inte uppdateras; testa att köra\n"
 " \"git remote prune %s\" för att ta bort gamla grenar som står i konflikt"
 
-#: builtin/fetch.c:581
+#: builtin/fetch.c:598
 #, c-format
 msgid "   (%s will become dangling)"
 msgstr "   (%s kommer bli dinglande)"
 
-#: builtin/fetch.c:582
+#: builtin/fetch.c:599
 #, c-format
 msgid "   (%s has become dangling)"
 msgstr "   (%s har blivit dinglande)"
 
-#: builtin/fetch.c:589
+#: builtin/fetch.c:606
 msgid "[deleted]"
 msgstr "[borttagen]"
 
-#: builtin/fetch.c:590 builtin/remote.c:1055
+#: builtin/fetch.c:607 builtin/remote.c:1055
 msgid "(none)"
 msgstr "(ingen)"
 
-#: builtin/fetch.c:708
+#: builtin/fetch.c:725
 #, c-format
 msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
 msgstr "Vägrar hämta till aktuell gren %s i ett icke-naket arkiv"
 
-#: builtin/fetch.c:742
-#, c-format
-msgid "Don't know how to fetch from %s"
-msgstr "Vet inte hur man hämtar från %s"
-
-#: builtin/fetch.c:823
+#: builtin/fetch.c:744
 #, c-format
 msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
 msgstr "Flaggan \"%s\" och värdet \"%s\" är inte giltigt för %s"
 
-#: builtin/fetch.c:826
+#: builtin/fetch.c:747
 #, c-format
 msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
 msgstr "Flaggan \"%s\" ignoreras för %s\n"
 
-#: builtin/fetch.c:928
+#: builtin/fetch.c:801
+#, c-format
+msgid "Don't know how to fetch from %s"
+msgstr "Vet inte hur man hämtar från %s"
+
+#: builtin/fetch.c:976
 #, c-format
 msgid "Fetching %s\n"
 msgstr "Hämtar %s\n"
 
-#: builtin/fetch.c:930 builtin/remote.c:100
+#: builtin/fetch.c:978 builtin/remote.c:100
 #, c-format
 msgid "Could not fetch %s"
 msgstr "Kunde inte hämta %s"
 
-#: builtin/fetch.c:949
+#: builtin/fetch.c:997
 msgid ""
 "No remote repository specified.  Please, specify either a URL or a\n"
 "remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -4986,32 +5168,32 @@ msgstr ""
 "Inget fjärrarkiv angavs. Ange antingen en URL eller namnet på ett\n"
 "fjärrarkiv som nya incheckningar skall hämtas från."
 
-#: builtin/fetch.c:969
+#: builtin/fetch.c:1020
 msgid "You need to specify a tag name."
 msgstr "Du måste ange namnet på en tagg."
 
-#: builtin/fetch.c:1015
+#: builtin/fetch.c:1068
 msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
 msgstr "--depth och --unshallow kan inte användas samtidigt"
 
-#: builtin/fetch.c:1017
+#: builtin/fetch.c:1070
 msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
 msgstr "--unshallow kan inte användas på ett komplett arkiv"
 
-#: builtin/fetch.c:1036
+#: builtin/fetch.c:1089
 msgid "fetch --all does not take a repository argument"
 msgstr "fetch --all tar inte namnet på ett arkiv som argument"
 
-#: builtin/fetch.c:1038
+#: builtin/fetch.c:1091
 msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
 msgstr "fetch --all kan inte anges med referensspecifikationer"
 
-#: builtin/fetch.c:1049
+#: builtin/fetch.c:1102
 #, c-format
 msgid "No such remote or remote group: %s"
 msgstr "Fjärren eller fjärrgruppen finns inte: %s"
 
-#: builtin/fetch.c:1057
+#: builtin/fetch.c:1110
 msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
 msgstr "Kan inte hämta från grupp och ange referensspecifikationer"
 
@@ -5020,9 +5202,9 @@ msgid "git fmt-merge-msg [-m <message>] [--log[=<n>]|--no-log] [--file <file>]"
 msgstr ""
 "git fmt-merge-msg [-m <meddelande>] [--log[=<n>]|--no-log] [--file <fil>]"
 
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:663 builtin/fmt-merge-msg.c:666 builtin/grep.c:700
-#: builtin/merge.c:203 builtin/show-branch.c:655 builtin/show-ref.c:179
-#: builtin/tag.c:446 parse-options.h:133 parse-options.h:243
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:663 builtin/fmt-merge-msg.c:666 builtin/grep.c:702
+#: builtin/merge.c:203 builtin/show-branch.c:655 builtin/show-ref.c:178
+#: builtin/tag.c:446 parse-options.h:135 parse-options.h:245
 msgid "n"
 msgstr "n"
 
@@ -5046,117 +5228,121 @@ msgstr "inled meddelande med <text>"
 msgid "file to read from"
 msgstr "fil att läsa från"
 
-#: builtin/for-each-ref.c:979
+#: builtin/for-each-ref.c:995
 msgid "git for-each-ref [options] [<pattern>]"
 msgstr "git for-each-ref [flaggor] [<mönster>]"
 
-#: builtin/for-each-ref.c:994
+#: builtin/for-each-ref.c:1010
 msgid "quote placeholders suitably for shells"
 msgstr "citera platshållare passande för skal"
 
-#: builtin/for-each-ref.c:996
+#: builtin/for-each-ref.c:1012
 msgid "quote placeholders suitably for perl"
 msgstr "citera platshållare passande för perl"
 
-#: builtin/for-each-ref.c:998
+#: builtin/for-each-ref.c:1014
 msgid "quote placeholders suitably for python"
 msgstr "citera platshållare passande för python"
 
-#: builtin/for-each-ref.c:1000
+#: builtin/for-each-ref.c:1016
 msgid "quote placeholders suitably for tcl"
 msgstr "citera platshållare passande för tcl"
 
-#: builtin/for-each-ref.c:1003
+#: builtin/for-each-ref.c:1019
 msgid "show only <n> matched refs"
 msgstr "visa endast <n> träffade refs"
 
-#: builtin/for-each-ref.c:1004
+#: builtin/for-each-ref.c:1020
 msgid "format"
 msgstr "format"
 
-#: builtin/for-each-ref.c:1004
+#: builtin/for-each-ref.c:1020
 msgid "format to use for the output"
 msgstr "format att använda för utdata"
 
-#: builtin/for-each-ref.c:1005
+#: builtin/for-each-ref.c:1021
 msgid "key"
 msgstr "nyckel"
 
-#: builtin/for-each-ref.c:1006
+#: builtin/for-each-ref.c:1022
 msgid "field name to sort on"
 msgstr "fältnamn att sortera på"
 
-#: builtin/fsck.c:608
+#: builtin/fsck.c:607
 msgid "git fsck [options] [<object>...]"
 msgstr "git fsck [flaggor] [<objekt>...]"
 
-#: builtin/fsck.c:614
+#: builtin/fsck.c:613
 msgid "show unreachable objects"
 msgstr "visa onåbara objekt"
 
-#: builtin/fsck.c:615
+#: builtin/fsck.c:614
 msgid "show dangling objects"
 msgstr "visa dinglande objekt"
 
-#: builtin/fsck.c:616
+#: builtin/fsck.c:615
 msgid "report tags"
 msgstr "rapportera taggar"
 
-#: builtin/fsck.c:617
+#: builtin/fsck.c:616
 msgid "report root nodes"
 msgstr "rapportera rotnoder"
 
-#: builtin/fsck.c:618
+#: builtin/fsck.c:617
 msgid "make index objects head nodes"
 msgstr "gör indexojekt till huvudnoder"
 
-#: builtin/fsck.c:619
+#: builtin/fsck.c:618
 msgid "make reflogs head nodes (default)"
 msgstr "gör refloggar till huvudnoder (standard)"
 
-#: builtin/fsck.c:620
+#: builtin/fsck.c:619
 msgid "also consider packs and alternate objects"
 msgstr "ta även hänsyn till paket och alternativa objekt"
 
-#: builtin/fsck.c:621
+#: builtin/fsck.c:620
 msgid "enable more strict checking"
 msgstr "aktivera striktare kontroll"
 
-#: builtin/fsck.c:623
+#: builtin/fsck.c:622
 msgid "write dangling objects in .git/lost-found"
 msgstr "skriv dinglande objekt i .git/lost-found"
 
-#: builtin/fsck.c:624 builtin/prune.c:134
+#: builtin/fsck.c:623 builtin/prune.c:134
 msgid "show progress"
 msgstr "visa förlopp"
 
-#: builtin/gc.c:22
+#: builtin/gc.c:23
 msgid "git gc [options]"
 msgstr "git gc [flaggor]"
 
-#: builtin/gc.c:63
+#: builtin/gc.c:79
 #, c-format
 msgid "Invalid %s: '%s'"
 msgstr "Felaktigt %s: \"%s\""
 
-#: builtin/gc.c:90
+#: builtin/gc.c:106
 #, c-format
 msgid "insanely long object directory %.*s"
 msgstr "tokigt lång objektkatalog %.*s"
 
-#: builtin/gc.c:179
+#: builtin/gc.c:261
 msgid "prune unreferenced objects"
 msgstr "rensa ej refererade objekt"
 
-#: builtin/gc.c:181
+#: builtin/gc.c:263
 msgid "be more thorough (increased runtime)"
 msgstr "var mer grundlig (ökar körtiden)"
 
-#: builtin/gc.c:182
+#: builtin/gc.c:264
 msgid "enable auto-gc mode"
 msgstr "aktivera auto-gc-läge"
 
-#: builtin/gc.c:222
+#: builtin/gc.c:265
+msgid "force running gc even if there may be another gc running"
+msgstr "tvinga gc-körning även om en annan gc kanske körs"
+
+#: builtin/gc.c:305
 #, c-format
 msgid ""
 "Auto packing the repository for optimum performance. You may also\n"
@@ -5165,43 +5351,52 @@ msgstr ""
 "Packar arkivet automatiskt för optimal prestanda. Du kan även\n"
 "köra \"git gc\" manuellt. Se \"git help gc\" för mer information.\n"
 
-#: builtin/gc.c:249
+#. be quiet on --auto
+#: builtin/gc.c:315
+#, c-format
+msgid ""
+"gc is already running on machine '%s' pid %<PRIuMAX> (use --force if not)"
+msgstr ""
+"gc körs redan på maskinen \"%s\" pid %<PRIuMAX> (använd --force om så inte "
+"är fallet)"
+
+#: builtin/gc.c:340
 msgid ""
 "There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
 msgstr ""
 "Det finns för många onåbara lösa objekt; kör \"git prune\" för att ta bort "
 "dem."
 
-#: builtin/grep.c:22
+#: builtin/grep.c:23
 msgid "git grep [options] [-e] <pattern> [<rev>...] [[--] <path>...]"
 msgstr "git grep [flaggor] [-e] <mönster> [<rev>...] [[--] <sökväg>...]"
 
-#: builtin/grep.c:217
+#: builtin/grep.c:218
 #, c-format
 msgid "grep: failed to create thread: %s"
 msgstr "grep: misslyckades skapa tråd. %s"
 
-#: builtin/grep.c:364
+#: builtin/grep.c:365
 #, c-format
 msgid "Failed to chdir: %s"
 msgstr "Kunde inte byta katalog (chdir): %s"
 
-#: builtin/grep.c:442 builtin/grep.c:477
+#: builtin/grep.c:443 builtin/grep.c:478
 #, c-format
 msgid "unable to read tree (%s)"
 msgstr "kunde inte läsa träd (%s)"
 
-#: builtin/grep.c:492
+#: builtin/grep.c:493
 #, c-format
 msgid "unable to grep from object of type %s"
 msgstr "Kunde inte \"grep\" från objekt av typen %s"
 
-#: builtin/grep.c:550
+#: builtin/grep.c:551
 #, c-format
 msgid "switch `%c' expects a numerical value"
 msgstr "flaggan \"%c\" antar ett numeriskt värde"
 
-#: builtin/grep.c:567
+#: builtin/grep.c:568
 #, c-format
 msgid "cannot open '%s'"
 msgstr "kan inte öppna \"%s\""
@@ -5243,158 +5438,162 @@ msgid "don't match patterns in binary files"
 msgstr "träffa inte mönster i binärfiler"
 
 #: builtin/grep.c:662
+msgid "process binary files with textconv filters"
+msgstr "hantera binärfiler med textconv-filter"
+
+#: builtin/grep.c:664
 msgid "descend at most <depth> levels"
 msgstr "gå som mest ned <djup> nivåer"
 
-#: builtin/grep.c:666
+#: builtin/grep.c:668
 msgid "use extended POSIX regular expressions"
 msgstr "använd utökade POSIX-reguljära uttryck"
 
-#: builtin/grep.c:669
+#: builtin/grep.c:671
 msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
 msgstr "använd grundläggande POSIX-reguljära uttryck (standard)"
 
-#: builtin/grep.c:672
+#: builtin/grep.c:674
 msgid "interpret patterns as fixed strings"
 msgstr "tolka mönster som fixerade strängar"
 
-#: builtin/grep.c:675
+#: builtin/grep.c:677
 msgid "use Perl-compatible regular expressions"
 msgstr "använd Perlkompatibla reguljära uttryck"
 
-#: builtin/grep.c:678
+#: builtin/grep.c:680
 msgid "show line numbers"
 msgstr "visa radnummer"
 
-#: builtin/grep.c:679
+#: builtin/grep.c:681
 msgid "don't show filenames"
 msgstr "visa inte filnamn"
 
-#: builtin/grep.c:680
+#: builtin/grep.c:682
 msgid "show filenames"
 msgstr "visa filnamn"
 
-#: builtin/grep.c:682
+#: builtin/grep.c:684
 msgid "show filenames relative to top directory"
 msgstr "visa filnamn relativa till toppkatalogen"
 
-#: builtin/grep.c:684
+#: builtin/grep.c:686
 msgid "show only filenames instead of matching lines"
 msgstr "visa endast filnamn istället för träffade rader"
 
-#: builtin/grep.c:686
+#: builtin/grep.c:688
 msgid "synonym for --files-with-matches"
 msgstr "synonym för --files-with-matches"
 
-#: builtin/grep.c:689
+#: builtin/grep.c:691
 msgid "show only the names of files without match"
 msgstr "visa endast namn på filer utan träffar"
 
-#: builtin/grep.c:691
+#: builtin/grep.c:693
 msgid "print NUL after filenames"
 msgstr "skriv NUL efter filnamn"
 
-#: builtin/grep.c:693
+#: builtin/grep.c:695
 msgid "show the number of matches instead of matching lines"
 msgstr "visa antal träffar istället för träffade rader"
 
-#: builtin/grep.c:694
+#: builtin/grep.c:696
 msgid "highlight matches"
 msgstr "ljusmarkera träffar"
 
-#: builtin/grep.c:696
+#: builtin/grep.c:698
 msgid "print empty line between matches from different files"
 msgstr "skriv tomma rader mellan träffar från olika filer"
 
-#: builtin/grep.c:698
+#: builtin/grep.c:700
 msgid "show filename only once above matches from same file"
 msgstr "visa filnamn endast en gång ovanför träffar från samma fil"
 
-#: builtin/grep.c:701
+#: builtin/grep.c:703
 msgid "show <n> context lines before and after matches"
 msgstr "visa <n> rader sammanhang före och efter träffar"
 
-#: builtin/grep.c:704
+#: builtin/grep.c:706
 msgid "show <n> context lines before matches"
 msgstr "visa <n> rader sammanhang före träffar"
 
-#: builtin/grep.c:706
+#: builtin/grep.c:708
 msgid "show <n> context lines after matches"
 msgstr "visa <n> rader sammanhang efter träffar"
 
-#: builtin/grep.c:707
+#: builtin/grep.c:709
 msgid "shortcut for -C NUM"
 msgstr "genväg för -C NUM"
 
-#: builtin/grep.c:710
+#: builtin/grep.c:712
 msgid "show a line with the function name before matches"
 msgstr "visa en rad med funktionsnamnet före träffen"
 
-#: builtin/grep.c:712
+#: builtin/grep.c:714
 msgid "show the surrounding function"
 msgstr "visa den omkringliggande funktionen"
 
-#: builtin/grep.c:715
+#: builtin/grep.c:717
 msgid "read patterns from file"
 msgstr "läs mönster från fil"
 
-#: builtin/grep.c:717
+#: builtin/grep.c:719
 msgid "match <pattern>"
 msgstr "träffa <mönster>"
 
-#: builtin/grep.c:719
+#: builtin/grep.c:721
 msgid "combine patterns specified with -e"
 msgstr "kombinera mönster som anges med -e"
 
-#: builtin/grep.c:731
+#: builtin/grep.c:733
 msgid "indicate hit with exit status without output"
 msgstr "ange träff med slutstatuskod utan utdata"
 
-#: builtin/grep.c:733
+#: builtin/grep.c:735
 msgid "show only matches from files that match all patterns"
 msgstr "visa endast träffar från filer som träffar alla mönster"
 
-#: builtin/grep.c:735
+#: builtin/grep.c:737
 msgid "show parse tree for grep expression"
 msgstr "visa analysträd för grep-uttryck"
 
-#: builtin/grep.c:739
+#: builtin/grep.c:741
 msgid "pager"
 msgstr "bläddrare"
 
-#: builtin/grep.c:739
+#: builtin/grep.c:741
 msgid "show matching files in the pager"
 msgstr "visa träffade filer i filbläddraren"
 
-#: builtin/grep.c:742
+#: builtin/grep.c:744
 msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
 msgstr "tillåt anropa grep(1) (ignoreras av detta bygge)"
 
-#: builtin/grep.c:743 builtin/show-ref.c:188
+#: builtin/grep.c:745 builtin/show-ref.c:187
 msgid "show usage"
 msgstr "visa användning"
 
-#: builtin/grep.c:810
+#: builtin/grep.c:812
 msgid "no pattern given."
 msgstr "inget mönster angavs."
 
-#: builtin/grep.c:865
+#: builtin/grep.c:870
 msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
 msgstr "--open-files-in-pager fungerar endast i arbetskatalogen"
 
-#: builtin/grep.c:888
+#: builtin/grep.c:893
 msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index."
 msgstr "--cached och --untracked kan inte användas med --no-index."
 
-#: builtin/grep.c:893
+#: builtin/grep.c:898
 msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs."
 msgstr "--no-index och --untracked kan inte användas med revisioner."
 
-#: builtin/grep.c:896
+#: builtin/grep.c:901
 msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents."
 msgstr "--[no-]exclude-standard kan inte användas för spårat innehåll."
 
-#: builtin/grep.c:904
+#: builtin/grep.c:909
 msgid "both --cached and trees are given."
 msgstr "både --cached och träd angavs."
 
@@ -5649,8 +5848,8 @@ msgstr "allvarlig inflate-inkonsekvens"
 msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
 msgstr "SHA1-KOLLISION UPPTÄCKT VID %s !"
 
-#: builtin/index-pack.c:669 builtin/pack-objects.c:170
-#: builtin/pack-objects.c:262
+#: builtin/index-pack.c:669 builtin/pack-objects.c:171
+#: builtin/pack-objects.c:263
 #, c-format
 msgid "unable to read %s"
 msgstr "kunde inte läsa %s"
@@ -5679,155 +5878,155 @@ msgstr "Fel i objekt"
 msgid "Not all child objects of %s are reachable"
 msgstr "Inte alla barnobjekt för %s kan nås"
 
-#: builtin/index-pack.c:838 builtin/index-pack.c:868
+#: builtin/index-pack.c:839 builtin/index-pack.c:869
 msgid "failed to apply delta"
 msgstr "misslyckades tillämpa delta"
 
-#: builtin/index-pack.c:1009
+#: builtin/index-pack.c:1010
 msgid "Receiving objects"
 msgstr "Tar emot objekt"
 
-#: builtin/index-pack.c:1009
+#: builtin/index-pack.c:1010
 msgid "Indexing objects"
 msgstr "Skapar index för objekt"
 
-#: builtin/index-pack.c:1035
+#: builtin/index-pack.c:1036
 msgid "pack is corrupted (SHA1 mismatch)"
 msgstr "paketet är trasigt (SHA1 stämmer inte)"
 
-#: builtin/index-pack.c:1040
+#: builtin/index-pack.c:1041
 msgid "cannot fstat packfile"
 msgstr "kan inte utföra \"fstat\" på paketfil"
 
-#: builtin/index-pack.c:1043
+#: builtin/index-pack.c:1044
 msgid "pack has junk at the end"
 msgstr "paket har skräp i slutet"
 
-#: builtin/index-pack.c:1054
+#: builtin/index-pack.c:1055
 msgid "confusion beyond insanity in parse_pack_objects()"
 msgstr "förvirrad bortom vanvett i parse_pack_objects()"
 
-#: builtin/index-pack.c:1077
+#: builtin/index-pack.c:1078
 msgid "Resolving deltas"
 msgstr "Analyserar delta"
 
-#: builtin/index-pack.c:1087
+#: builtin/index-pack.c:1088
 #, c-format
 msgid "unable to create thread: %s"
 msgstr "kunde inte skapa tråd: %s"
 
-#: builtin/index-pack.c:1129
+#: builtin/index-pack.c:1130
 msgid "confusion beyond insanity"
 msgstr "förvirrad bortom vanvett"
 
-#: builtin/index-pack.c:1137
+#: builtin/index-pack.c:1138
 #, c-format
 msgid "completed with %d local objects"
 msgstr "slutfördes med %d lokala objekt"
 
-#: builtin/index-pack.c:1147
+#: builtin/index-pack.c:1148
 #, c-format
 msgid "Unexpected tail checksum for %s (disk corruption?)"
 msgstr "Oväntad svanschecksumma för %s (trasig disk?)"
 
-#: builtin/index-pack.c:1151
+#: builtin/index-pack.c:1152
 #, c-format
 msgid "pack has %d unresolved delta"
 msgid_plural "pack has %d unresolved deltas"
 msgstr[0] "paketet har %d oanalyserat delta"
 msgstr[1] "paketet har %d oanalyserade delta"
 
-#: builtin/index-pack.c:1176
+#: builtin/index-pack.c:1177
 #, c-format
 msgid "unable to deflate appended object (%d)"
 msgstr "kunde inte utföra \"deflate\" på tillagt objekt (%d)"
 
-#: builtin/index-pack.c:1255
+#: builtin/index-pack.c:1256
 #, c-format
 msgid "local object %s is corrupt"
 msgstr "lokalt objekt %s är trasigt"
 
-#: builtin/index-pack.c:1279
+#: builtin/index-pack.c:1280
 msgid "error while closing pack file"
 msgstr "fel vid stängning av paketfil"
 
-#: builtin/index-pack.c:1292
+#: builtin/index-pack.c:1293
 #, c-format
 msgid "cannot write keep file '%s'"
 msgstr "kan inte ta skriva \"keep\"-fil \"%s\""
 
-#: builtin/index-pack.c:1300
+#: builtin/index-pack.c:1301
 #, c-format
 msgid "cannot close written keep file '%s'"
 msgstr "akn inte stänga skriven \"keep\"-fil \"%s\""
 
-#: builtin/index-pack.c:1313
+#: builtin/index-pack.c:1314
 msgid "cannot store pack file"
 msgstr "kan inte spara paketfil"
 
-#: builtin/index-pack.c:1324
+#: builtin/index-pack.c:1325
 msgid "cannot store index file"
 msgstr "kan inte spara indexfil"
 
-#: builtin/index-pack.c:1357
+#: builtin/index-pack.c:1358
 #, c-format
 msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
 msgstr "felaktig pack.indexversion=%<PRIu32>"
 
-#: builtin/index-pack.c:1363
+#: builtin/index-pack.c:1364
 #, c-format
 msgid "invalid number of threads specified (%d)"
 msgstr "felaktigt antal trådar angivet (%d)"
 
-#: builtin/index-pack.c:1367 builtin/index-pack.c:1545
+#: builtin/index-pack.c:1368 builtin/index-pack.c:1546
 #, c-format
 msgid "no threads support, ignoring %s"
 msgstr "trådstöd saknas, ignorerar %s"
 
-#: builtin/index-pack.c:1425
+#: builtin/index-pack.c:1426
 #, c-format
 msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
 msgstr "Kan inte öppna befintlig paketfil \"%s\""
 
-#: builtin/index-pack.c:1427
+#: builtin/index-pack.c:1428
 #, c-format
 msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
 msgstr "Kan inte öppna befintligt paket-idx-fil för \"%s\""
 
-#: builtin/index-pack.c:1474
+#: builtin/index-pack.c:1475
 #, c-format
 msgid "non delta: %d object"
 msgid_plural "non delta: %d objects"
 msgstr[0] "icke-delta: %d objekt"
 msgstr[1] "icke-delta: %d objekt"
 
-#: builtin/index-pack.c:1481
+#: builtin/index-pack.c:1482
 #, c-format
 msgid "chain length = %d: %lu object"
 msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
 msgstr[0] "kedjelängd = %d: %lu objekt"
 msgstr[1] "kedjelängd = %d: %lu objekt"
 
-#: builtin/index-pack.c:1509
+#: builtin/index-pack.c:1510
 msgid "Cannot come back to cwd"
 msgstr "Kan inte gå tillbaka till arbetskatalogen (cwd)"
 
-#: builtin/index-pack.c:1557 builtin/index-pack.c:1560
-#: builtin/index-pack.c:1572 builtin/index-pack.c:1576
+#: builtin/index-pack.c:1558 builtin/index-pack.c:1561
+#: builtin/index-pack.c:1573 builtin/index-pack.c:1577
 #, c-format
 msgid "bad %s"
 msgstr "felaktig %s"
 
-#: builtin/index-pack.c:1590
+#: builtin/index-pack.c:1591
 msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
 msgstr "--fix-thin kan inte användas med --stdin"
 
-#: builtin/index-pack.c:1594 builtin/index-pack.c:1604
+#: builtin/index-pack.c:1595 builtin/index-pack.c:1605
 #, c-format
 msgid "packfile name '%s' does not end with '.pack'"
 msgstr "paketfilnamnet \"%s\" slutar inte med \".pack\""
 
-#: builtin/index-pack.c:1613
+#: builtin/index-pack.c:1614
 msgid "--verify with no packfile name given"
 msgstr "--verify angavs utan paketfilnamn"
 
@@ -5916,11 +6115,6 @@ msgstr "kan inte hantera filtyp %d"
 msgid "unable to move %s to %s"
 msgstr "kan inte flytta %s till %s"
 
-#: builtin/init-db.c:363
-#, c-format
-msgid "Could not create git link %s"
-msgstr "Kunde inte skapa gitlänk %s"
-
 #.
 #. * TRANSLATORS: The first '%s' is either "Reinitialized
 #. * existing" or "Initialized empty", the second " shared" or
@@ -5963,7 +6157,7 @@ msgstr "behörigheter"
 msgid "specify that the git repository is to be shared amongst several users"
 msgstr "ange att git-arkivet skall delas bland flera användare"
 
-#: builtin/init-db.c:493 builtin/prune-packed.c:75
+#: builtin/init-db.c:493 builtin/prune-packed.c:75 builtin/repack.c:155
 msgid "be quiet"
 msgstr "var tyst"
 
@@ -6003,381 +6197,381 @@ msgstr "git log [<flaggor>] [<versionsintervall>] [[--] <sökväg>...]\n"
 msgid "   or: git show [options] <object>..."
 msgstr "     eller: git show [flaggor] <objekt>..."
 
-#: builtin/log.c:124
+#: builtin/log.c:125
 msgid "suppress diff output"
 msgstr "undertryck diff-utdata"
 
-#: builtin/log.c:125
+#: builtin/log.c:126
 msgid "show source"
 msgstr "visa källkod"
 
-#: builtin/log.c:126
+#: builtin/log.c:127
 msgid "Use mail map file"
 msgstr "Använd e-postmappningsfil"
 
-#: builtin/log.c:127
+#: builtin/log.c:128
 msgid "decorate options"
 msgstr "dekoreringsflaggor"
 
-#: builtin/log.c:230
+#: builtin/log.c:231
 #, c-format
 msgid "Final output: %d %s\n"
 msgstr "Slututdata: %d %s\n"
 
-#: builtin/log.c:453 builtin/log.c:545
+#: builtin/log.c:473 builtin/log.c:565
 #, c-format
 msgid "Could not read object %s"
 msgstr "Kunde inte läsa objektet %s"
 
-#: builtin/log.c:569
+#: builtin/log.c:589
 #, c-format
 msgid "Unknown type: %d"
 msgstr "Okänd typ: %d"
 
-#: builtin/log.c:669
+#: builtin/log.c:689
 msgid "format.headers without value"
 msgstr "format.headers utan värde"
 
-#: builtin/log.c:751
+#: builtin/log.c:771
 msgid "name of output directory is too long"
 msgstr "namnet på utdatakatalogen är för långt"
 
-#: builtin/log.c:767
+#: builtin/log.c:787
 #, c-format
 msgid "Cannot open patch file %s"
 msgstr "Kan inte öppna patchfilen %s"
 
-#: builtin/log.c:781
+#: builtin/log.c:801
 msgid "Need exactly one range."
 msgstr "Behöver precis ett intervall."
 
-#: builtin/log.c:789
+#: builtin/log.c:809
 msgid "Not a range."
 msgstr "Inte ett intervall."
 
-#: builtin/log.c:891
+#: builtin/log.c:911
 msgid "Cover letter needs email format"
 msgstr "Omslagsbrevet behöver e-postformat"
 
-#: builtin/log.c:967
+#: builtin/log.c:987
 #, c-format
 msgid "insane in-reply-to: %s"
 msgstr "tokigt in-reply-to: %s"
 
-#: builtin/log.c:995
+#: builtin/log.c:1015
 msgid "git format-patch [options] [<since> | <revision range>]"
 msgstr "git format-patch [flaggor] [<sedan> | <revisionsintervall>]"
 
-#: builtin/log.c:1040
+#: builtin/log.c:1060
 msgid "Two output directories?"
 msgstr "Två utdatakataloger?"
 
-#: builtin/log.c:1155
+#: builtin/log.c:1175
 msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
 msgstr "använd [PATCH n/m] även för en ensam patch"
 
-#: builtin/log.c:1158
+#: builtin/log.c:1178
 msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
 msgstr "använd [PATCH] även för flera patchar"
 
-#: builtin/log.c:1162
+#: builtin/log.c:1182
 msgid "print patches to standard out"
 msgstr "skriv patcharna på stnadard ut"
 
-#: builtin/log.c:1164
+#: builtin/log.c:1184
 msgid "generate a cover letter"
 msgstr "generera ett följebrev"
 
-#: builtin/log.c:1166
+#: builtin/log.c:1186
 msgid "use simple number sequence for output file names"
 msgstr "använd enkel nummersekvens för utdatafilnamn"
 
-#: builtin/log.c:1167
+#: builtin/log.c:1187
 msgid "sfx"
 msgstr "sfx"
 
-#: builtin/log.c:1168
+#: builtin/log.c:1188
 msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
 msgstr "använd <sfx> istället för \".patch\""
 
-#: builtin/log.c:1170
+#: builtin/log.c:1190
 msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
 msgstr "börja numrera patchar på <n> istället för 1"
 
-#: builtin/log.c:1172
+#: builtin/log.c:1192
 msgid "mark the series as Nth re-roll"
 msgstr "markera serien som N:te försök"
 
-#: builtin/log.c:1174
+#: builtin/log.c:1194
 msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
 msgstr "Använd [<prefix>] istället för [PATCH]"
 
-#: builtin/log.c:1177
+#: builtin/log.c:1197
 msgid "store resulting files in <dir>"
 msgstr "spara filerna i <katalog>"
 
-#: builtin/log.c:1180
+#: builtin/log.c:1200
 msgid "don't strip/add [PATCH]"
 msgstr "ta inte bort eller lägg till [PATCH]"
 
-#: builtin/log.c:1183
+#: builtin/log.c:1203
 msgid "don't output binary diffs"
 msgstr "skriv inte binära diffar"
 
-#: builtin/log.c:1185
+#: builtin/log.c:1205
 msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
 msgstr "ta inte med patchar som motsvarar en uppströmsincheckning"
 
-#: builtin/log.c:1187
+#: builtin/log.c:1207
 msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
 msgstr "visa patchformat istället för standard (patch + stat)"
 
-#: builtin/log.c:1189
+#: builtin/log.c:1209
 msgid "Messaging"
 msgstr "E-post"
 
-#: builtin/log.c:1190
+#: builtin/log.c:1210
 msgid "header"
 msgstr "huvud"
 
-#: builtin/log.c:1191
+#: builtin/log.c:1211
 msgid "add email header"
 msgstr "lägg till e-posthuvud"
 
-#: builtin/log.c:1192 builtin/log.c:1194
+#: builtin/log.c:1212 builtin/log.c:1214
 msgid "email"
 msgstr "epost"
 
-#: builtin/log.c:1192
+#: builtin/log.c:1212
 msgid "add To: header"
 msgstr "Lägg till mottagarhuvud (\"To:\")"
 
-#: builtin/log.c:1194
+#: builtin/log.c:1214
 msgid "add Cc: header"
 msgstr "Lägg till kopiehuvud (\"Cc:\")"
 
-#: builtin/log.c:1196
+#: builtin/log.c:1216
 msgid "ident"
 msgstr "ident"
 
-#: builtin/log.c:1197
+#: builtin/log.c:1217
 msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
 msgstr "sätt Från-adress till <ident> (eller incheckare om ident saknas)"
 
-#: builtin/log.c:1199
+#: builtin/log.c:1219
 msgid "message-id"
 msgstr "meddelande-id"
 
-#: builtin/log.c:1200
+#: builtin/log.c:1220
 msgid "make first mail a reply to <message-id>"
 msgstr "Gör det första brevet ett svar till <meddelande-id>"
 
-#: builtin/log.c:1201 builtin/log.c:1204
+#: builtin/log.c:1221 builtin/log.c:1224
 msgid "boundary"
 msgstr "gräns"
 
-#: builtin/log.c:1202
+#: builtin/log.c:1222
 msgid "attach the patch"
 msgstr "bifoga patchen"
 
-#: builtin/log.c:1205
+#: builtin/log.c:1225
 msgid "inline the patch"
 msgstr "gör patchen ett inline-objekt"
 
-#: builtin/log.c:1209
+#: builtin/log.c:1229
 msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
 msgstr "aktivera brevtrådning, typer: shallow, deep"
 
-#: builtin/log.c:1211
+#: builtin/log.c:1231
 msgid "signature"
 msgstr "signatur"
 
-#: builtin/log.c:1212
+#: builtin/log.c:1232
 msgid "add a signature"
 msgstr "lägg till signatur"
 
-#: builtin/log.c:1214
+#: builtin/log.c:1233
 msgid "don't print the patch filenames"
 msgstr "visa inte filnamn för patchar"
 
-#: builtin/log.c:1288
+#: builtin/log.c:1307
 #, c-format
 msgid "invalid ident line: %s"
 msgstr "ogiltig ident-rad: %s"
 
-#: builtin/log.c:1303
+#: builtin/log.c:1322
 msgid "-n and -k are mutually exclusive."
 msgstr "-n och -k kan inte användas samtidigt."
 
-#: builtin/log.c:1305
+#: builtin/log.c:1324
 msgid "--subject-prefix and -k are mutually exclusive."
 msgstr "--subject-prefix och -k kan inte användas samtidigt."
 
-#: builtin/log.c:1313
+#: builtin/log.c:1332
 msgid "--name-only does not make sense"
 msgstr "kan inte använda --name-only"
 
-#: builtin/log.c:1315
+#: builtin/log.c:1334
 msgid "--name-status does not make sense"
 msgstr "kan inte använda --name-status"
 
-#: builtin/log.c:1317
+#: builtin/log.c:1336
 msgid "--check does not make sense"
 msgstr "kan inte använda --check"
 
-#: builtin/log.c:1340
+#: builtin/log.c:1359
 msgid "standard output, or directory, which one?"
 msgstr "standard ut, eller katalog, vilken skall det vara?"
 
-#: builtin/log.c:1342
+#: builtin/log.c:1361
 #, c-format
 msgid "Could not create directory '%s'"
 msgstr "Kunde inte skapa katalogen \"%s\""
 
-#: builtin/log.c:1490
+#: builtin/log.c:1509
 msgid "Failed to create output files"
 msgstr "Misslyckades skapa utdatafiler"
 
-#: builtin/log.c:1539
+#: builtin/log.c:1558
 msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
 msgstr "git cherry [-v] [<uppström> [<huvud> [<gräns>]]]"
 
-#: builtin/log.c:1594
+#: builtin/log.c:1613
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
 msgstr "Kunde inte hitta en spårad fjärrgren, ange <uppström> manuellt.\n"
 
-#: builtin/log.c:1607 builtin/log.c:1609 builtin/log.c:1621
+#: builtin/log.c:1626 builtin/log.c:1628 builtin/log.c:1640
 #, c-format
 msgid "Unknown commit %s"
 msgstr "Okänd incheckning %s"
 
-#: builtin/ls-files.c:408
+#: builtin/ls-files.c:398
 msgid "git ls-files [options] [<file>...]"
 msgstr "git ls-files [flaggor] [<fil>...]"
 
-#: builtin/ls-files.c:465
+#: builtin/ls-files.c:455
 msgid "identify the file status with tags"
 msgstr "identifiera filstatus med taggar"
 
-#: builtin/ls-files.c:467
+#: builtin/ls-files.c:457
 msgid "use lowercase letters for 'assume unchanged' files"
 msgstr "använd små bokstäver för \"anta oförändrade\"-filer"
 
-#: builtin/ls-files.c:469
+#: builtin/ls-files.c:459
 msgid "show cached files in the output (default)"
 msgstr "visa cachade filer i utdata (standard)"
 
-#: builtin/ls-files.c:471
+#: builtin/ls-files.c:461
 msgid "show deleted files in the output"
 msgstr "visa borttagna filer i utdata"
 
-#: builtin/ls-files.c:473
+#: builtin/ls-files.c:463
 msgid "show modified files in the output"
 msgstr "visa modifierade filer i utdata"
 
-#: builtin/ls-files.c:475
+#: builtin/ls-files.c:465
 msgid "show other files in the output"
 msgstr "visa andra filer i utdata"
 
-#: builtin/ls-files.c:477
+#: builtin/ls-files.c:467
 msgid "show ignored files in the output"
 msgstr "visa ignorerade filer i utdata"
 
-#: builtin/ls-files.c:480
+#: builtin/ls-files.c:470
 msgid "show staged contents' object name in the output"
 msgstr "visa köat innehålls objektnamn i utdata"
 
-#: builtin/ls-files.c:482
+#: builtin/ls-files.c:472
 msgid "show files on the filesystem that need to be removed"
 msgstr "visa filer i filsystemet som behöver tas bort"
 
-#: builtin/ls-files.c:484
+#: builtin/ls-files.c:474
 msgid "show 'other' directories' name only"
 msgstr "visa endast namn för \"andra\" kataloger"
 
-#: builtin/ls-files.c:487
+#: builtin/ls-files.c:477
 msgid "don't show empty directories"
 msgstr "visa inte tomma kataloger"
 
-#: builtin/ls-files.c:490
+#: builtin/ls-files.c:480
 msgid "show unmerged files in the output"
 msgstr "visa ej sammanslagna filer i utdata"
 
-#: builtin/ls-files.c:492
+#: builtin/ls-files.c:482
 msgid "show resolve-undo information"
 msgstr "visa \"resolve-undo\"-information"
 
-#: builtin/ls-files.c:494
+#: builtin/ls-files.c:484
 msgid "skip files matching pattern"
 msgstr "hoppa över filer som motsvarar mönster"
 
-#: builtin/ls-files.c:497
+#: builtin/ls-files.c:487
 msgid "exclude patterns are read from <file>"
 msgstr "exkludera mönster som läses från <fil>"
 
-#: builtin/ls-files.c:500
+#: builtin/ls-files.c:490
 msgid "read additional per-directory exclude patterns in <file>"
 msgstr "läs ytterligare per-katalog-exkluderingsmönster från <fil>"
 
-#: builtin/ls-files.c:502
+#: builtin/ls-files.c:492
 msgid "add the standard git exclusions"
 msgstr "lägg till git:s standardexkluderingar"
 
-#: builtin/ls-files.c:505
+#: builtin/ls-files.c:495
 msgid "make the output relative to the project top directory"
 msgstr "gör utdata relativ till projektets toppkatalog"
 
-#: builtin/ls-files.c:508
+#: builtin/ls-files.c:498
 msgid "if any <file> is not in the index, treat this as an error"
 msgstr "om en <fil> inte är indexet, betrakta det som ett fel"
 
-#: builtin/ls-files.c:509
+#: builtin/ls-files.c:499
 msgid "tree-ish"
 msgstr "träd-igt"
 
-#: builtin/ls-files.c:510
+#: builtin/ls-files.c:500
 msgid "pretend that paths removed since <tree-ish> are still present"
 msgstr "låtsas att sökvägar borttagna sedan <träd-igt> fortfarande finns"
 
-#: builtin/ls-files.c:512
+#: builtin/ls-files.c:502
 msgid "show debugging data"
 msgstr "visa felsökningsutdata"
 
-#: builtin/ls-tree.c:27
+#: builtin/ls-tree.c:28
 msgid "git ls-tree [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
 msgstr "git ls-tree [<flaggor>] <träd-igt> [<sökväg>...]"
 
-#: builtin/ls-tree.c:125
+#: builtin/ls-tree.c:126
 msgid "only show trees"
 msgstr "visa endast träd"
 
-#: builtin/ls-tree.c:127
+#: builtin/ls-tree.c:128
 msgid "recurse into subtrees"
 msgstr "rekursera ner i underträd"
 
-#: builtin/ls-tree.c:129
+#: builtin/ls-tree.c:130
 msgid "show trees when recursing"
 msgstr "visa träd medan rekursering"
 
-#: builtin/ls-tree.c:132
+#: builtin/ls-tree.c:133
 msgid "terminate entries with NUL byte"
 msgstr "terminera poster med NUL-byte"
 
-#: builtin/ls-tree.c:133
+#: builtin/ls-tree.c:134
 msgid "include object size"
 msgstr "inkludera objektstorlek"
 
-#: builtin/ls-tree.c:135 builtin/ls-tree.c:137
+#: builtin/ls-tree.c:136 builtin/ls-tree.c:138
 msgid "list only filenames"
 msgstr "visa endast filnamn"
 
-#: builtin/ls-tree.c:140
+#: builtin/ls-tree.c:141
 msgid "use full path names"
 msgstr "använd fullständiga sökvägsnamn"
 
-#: builtin/ls-tree.c:142
+#: builtin/ls-tree.c:143
 msgid "list entire tree; not just current directory (implies --full-name)"
 msgstr "visa hela trädet; inte bara aktuell katalog (implicerar --full-name)"
 
@@ -6453,7 +6647,7 @@ msgstr "avbryt om snabbspolning inte är möjlig"
 msgid "Verify that the named commit has a valid GPG signature"
 msgstr "Bekräfta att den namngivna incheckningen har en giltig GPG-signatur"
 
-#: builtin/merge.c:219 builtin/notes.c:738 builtin/revert.c:114
+#: builtin/merge.c:219 builtin/notes.c:738 builtin/revert.c:89
 msgid "strategy"
 msgstr "strategi"
 
@@ -6822,76 +7016,86 @@ msgstr "tillåt saknade objekt"
 msgid "allow creation of more than one tree"
 msgstr "tillåt skapa mer än ett träd"
 
-#: builtin/mv.c:14
+#: builtin/mv.c:15
 msgid "git mv [options] <source>... <destination>"
 msgstr "git mv [flaggor] <källa>... <mål>"
 
-#: builtin/mv.c:64
+#: builtin/mv.c:67
 msgid "force move/rename even if target exists"
 msgstr "tvinga flytta/ändra namn även om målet finns"
 
-#: builtin/mv.c:65
+#: builtin/mv.c:68
 msgid "skip move/rename errors"
 msgstr "hoppa över fel vid flytt/namnändring"
 
-#: builtin/mv.c:108
+#: builtin/mv.c:113
 #, c-format
 msgid "Checking rename of '%s' to '%s'\n"
 msgstr "Kontrollerar namnbyte av \"%s\" till \"%s\"\n"
 
-#: builtin/mv.c:112
+#: builtin/mv.c:117
 msgid "bad source"
 msgstr "felaktig källa"
 
-#: builtin/mv.c:115
+#: builtin/mv.c:120
 msgid "can not move directory into itself"
 msgstr "kan inte flytta katalog till sig själv"
 
-#: builtin/mv.c:118
+#: builtin/mv.c:123
 msgid "cannot move directory over file"
 msgstr "kan inte flytta katalog över fil"
 
-#: builtin/mv.c:128
+#: builtin/mv.c:129
+#, c-format
+msgid "Huh? Directory %s is in index and no submodule?"
+msgstr "Vad? Katalogen %s är i indexet och inte en undermodul?"
+
+#: builtin/mv.c:131 builtin/rm.c:318
+msgid "Please, stage your changes to .gitmodules or stash them to proceed"
+msgstr ""
+"Köa dina ändringar i .gitmodules eller använd \"stash\" för att fortsätta"
+
+#: builtin/mv.c:147
 #, c-format
 msgid "Huh? %.*s is in index?"
 msgstr "Vad? %.*s är i indexet?"
 
-#: builtin/mv.c:140
+#: builtin/mv.c:159
 msgid "source directory is empty"
 msgstr "källkatalogen är tom"
 
-#: builtin/mv.c:171
+#: builtin/mv.c:191
 msgid "not under version control"
 msgstr "inte versionshanterad"
 
-#: builtin/mv.c:173
+#: builtin/mv.c:193
 msgid "destination exists"
 msgstr "destinationen finns"
 
-#: builtin/mv.c:181
+#: builtin/mv.c:201
 #, c-format
 msgid "overwriting '%s'"
 msgstr "skriver över \"%s\""
 
-#: builtin/mv.c:184
+#: builtin/mv.c:204
 msgid "Cannot overwrite"
 msgstr "Kan inte skriva över"
 
-#: builtin/mv.c:187
+#: builtin/mv.c:207
 msgid "multiple sources for the same target"
 msgstr "flera källor för samma mål"
 
-#: builtin/mv.c:202
+#: builtin/mv.c:222
 #, c-format
 msgid "%s, source=%s, destination=%s"
 msgstr "%s, källa=%s, mål=%s"
 
-#: builtin/mv.c:212
+#: builtin/mv.c:232
 #, c-format
 msgid "Renaming %s to %s\n"
 msgstr "Byter namn på %s till %s\n"
 
-#: builtin/mv.c:215 builtin/remote.c:731
+#: builtin/mv.c:235 builtin/remote.c:731 builtin/repack.c:330
 #, c-format
 msgid "renaming '%s' failed"
 msgstr "misslyckades byta namn på \"%s\""
@@ -6929,8 +7133,8 @@ msgid "read from stdin"
 msgstr "läs från standard in"
 
 #: builtin/name-rev.c:320
-msgid "allow to print `undefined` names"
-msgstr "tillåt att skriva \"odefinierade\" namn"
+msgid "allow to print `undefined` names (default)"
+msgstr "tillåt att skriva \"odefinierade\" namn (standard)"
 
 #: builtin/name-rev.c:326
 msgid "dereference tags in the input (internal use)"
@@ -7085,12 +7289,12 @@ msgstr "kunde inte skriva anteckningsobjekt"
 msgid "The note contents has been left in %s"
 msgstr "Anteckningens innehåll har lämnats kvar i %s"
 
-#: builtin/notes.c:248 builtin/tag.c:540
+#: builtin/notes.c:248 builtin/tag.c:537
 #, c-format
 msgid "cannot read '%s'"
 msgstr "kunde inte läsa \"%s\""
 
-#: builtin/notes.c:250 builtin/tag.c:543
+#: builtin/notes.c:250 builtin/tag.c:540
 #, c-format
 msgid "could not open or read '%s'"
 msgstr "kunde inte öppna eller läsa \"%s\""
@@ -7098,7 +7302,7 @@ msgstr "kunde inte öppna eller läsa \"%s\""
 #: builtin/notes.c:269 builtin/notes.c:316 builtin/notes.c:318
 #: builtin/notes.c:378 builtin/notes.c:432 builtin/notes.c:515
 #: builtin/notes.c:520 builtin/notes.c:595 builtin/notes.c:637
-#: builtin/notes.c:839 builtin/tag.c:556
+#: builtin/notes.c:839 builtin/tag.c:553
 #, c-format
 msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
 msgstr "Kunde inte slå upp \"%s\" som en giltig referens."
@@ -7271,148 +7475,148 @@ msgstr "git pack-objects --stdout [flaggor...] [< reflista | < objektlista]"
 msgid "git pack-objects [options...] base-name [< ref-list | < object-list]"
 msgstr "git pack-objects [flaggor...] basnamn [< reflista | < objektlista]"
 
-#: builtin/pack-objects.c:183 builtin/pack-objects.c:186
+#: builtin/pack-objects.c:184 builtin/pack-objects.c:187
 #, c-format
 msgid "deflate error (%d)"
 msgstr "fel i deflate (%d)"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2397
+#: builtin/pack-objects.c:2398
 #, c-format
 msgid "unsupported index version %s"
 msgstr "indexversionen %s stöds ej"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2401
+#: builtin/pack-objects.c:2402
 #, c-format
 msgid "bad index version '%s'"
 msgstr "felaktig indexversion \"%s\""
 
-#: builtin/pack-objects.c:2424
+#: builtin/pack-objects.c:2425
 #, c-format
 msgid "option %s does not accept negative form"
 msgstr "flaggan %s godtar inte negativ form"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2428
+#: builtin/pack-objects.c:2429
 #, c-format
 msgid "unable to parse value '%s' for option %s"
 msgstr "kunde inte tolka värdet \"%s\" för flaggan %s"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2447
+#: builtin/pack-objects.c:2448
 msgid "do not show progress meter"
 msgstr "visa inte förloppsindikator"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2449
+#: builtin/pack-objects.c:2450
 msgid "show progress meter"
 msgstr "visa förloppsindikator"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2451
+#: builtin/pack-objects.c:2452
 msgid "show progress meter during object writing phase"
 msgstr "visa förloppsindikator under objektskrivningsfasen"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2454
+#: builtin/pack-objects.c:2455
 msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
 msgstr "som --all-progress när förloppsmätaren visas"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2455
+#: builtin/pack-objects.c:2456
 msgid "version[,offset]"
 msgstr "version[,offset]"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2456
+#: builtin/pack-objects.c:2457
 msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
 msgstr "skriv paketindexfilen i angiven indexformatversion"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2459
+#: builtin/pack-objects.c:2460
 msgid "maximum size of each output pack file"
 msgstr "maximal storlek på varje utdatapaketfil"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2461
+#: builtin/pack-objects.c:2462
 msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
 msgstr "ignorera lånade objekt från alternativa objektlager"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2463
+#: builtin/pack-objects.c:2464
 msgid "ignore packed objects"
 msgstr "ignorera packade objekt"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2465
+#: builtin/pack-objects.c:2466
 msgid "limit pack window by objects"
 msgstr "begränsa paketfönster efter objekt"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2467
+#: builtin/pack-objects.c:2468
 msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
 msgstr "begränsa paketfönster efter minne förutom objektgräns"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2469
+#: builtin/pack-objects.c:2470
 msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
 msgstr "maximal längd på deltakedja tillåten i slutligt paket"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2471
+#: builtin/pack-objects.c:2472
 msgid "reuse existing deltas"
 msgstr "återanvänd befintliga delta"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2473
+#: builtin/pack-objects.c:2474
 msgid "reuse existing objects"
 msgstr "återanvänd befintliga objekt"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2475
+#: builtin/pack-objects.c:2476
 msgid "use OFS_DELTA objects"
 msgstr "använd OFS_DELTA-objekt"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2477
+#: builtin/pack-objects.c:2478
 msgid "use threads when searching for best delta matches"
 msgstr "använd trådar vid sökning efter bästa deltaträffar"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2479
+#: builtin/pack-objects.c:2480
 msgid "do not create an empty pack output"
 msgstr "försök inte skapa tom paketutdata"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2481
+#: builtin/pack-objects.c:2482
 msgid "read revision arguments from standard input"
 msgstr "läs revisionsargument från standard in"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2483
+#: builtin/pack-objects.c:2484
 msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
 msgstr "begränsa objekt till de som ännu inte packats"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2486
+#: builtin/pack-objects.c:2487
 msgid "include objects reachable from any reference"
 msgstr "inkludera objekt som kan nås från någon referens"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2489
+#: builtin/pack-objects.c:2490
 msgid "include objects referred by reflog entries"
 msgstr "inkludera objekt som refereras från referensloggposter"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2492
+#: builtin/pack-objects.c:2493
 msgid "output pack to stdout"
 msgstr "skriv paket på standard ut"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2494
+#: builtin/pack-objects.c:2495
 msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
 msgstr "inkludera taggobjekt som refererar objekt som skall packas"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2496
+#: builtin/pack-objects.c:2497
 msgid "keep unreachable objects"
 msgstr "behåll onåbara objekt"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2497 parse-options.h:141
+#: builtin/pack-objects.c:2498 parse-options.h:143
 msgid "time"
 msgstr "tid"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2498
+#: builtin/pack-objects.c:2499
 msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
 msgstr "packa upp onåbara objekt nyare än <tid>"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2501
+#: builtin/pack-objects.c:2502
 msgid "create thin packs"
 msgstr "skapa tunna paket"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2503
+#: builtin/pack-objects.c:2504
 msgid "ignore packs that have companion .keep file"
 msgstr "ignorera paket som har tillhörande .keep-fil"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2505
+#: builtin/pack-objects.c:2506
 msgid "pack compression level"
 msgstr "komprimeringsgrad för paket"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2507
+#: builtin/pack-objects.c:2508
 msgid "do not hide commits by grafts"
 msgstr "göm inte incheckningar med ympningar (\"grafts\")"
 
@@ -7452,15 +7656,15 @@ msgstr "låt tid gå ut för objekt äldre än <tid>"
 msgid "git push [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
 msgstr "git push [<flaggor>] [<arkiv> [<refspec>...]]"
 
-#: builtin/push.c:45
+#: builtin/push.c:47
 msgid "tag shorthand without <tag>"
 msgstr "taggförkortning utan <tagg>"
 
-#: builtin/push.c:64
+#: builtin/push.c:66
 msgid "--delete only accepts plain target ref names"
 msgstr "--delete godtar endast enkla målreferensnamn"
 
-#: builtin/push.c:99
+#: builtin/push.c:101
 msgid ""
 "\n"
 "To choose either option permanently, see push.default in 'git help config'."
@@ -7469,7 +7673,7 @@ msgstr ""
 "För att välja ett av alternativen permanent, se push.default i \"git help "
 "config\"."
 
-#: builtin/push.c:102
+#: builtin/push.c:104
 #, c-format
 msgid ""
 "The upstream branch of your current branch does not match\n"
@@ -7494,7 +7698,7 @@ msgstr ""
 "    git push %s %s\n"
 "%s"
 
-#: builtin/push.c:117
+#: builtin/push.c:119
 #, c-format
 msgid ""
 "You are not currently on a branch.\n"
@@ -7509,7 +7713,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    git push %s HEAD:<namn-på-fjärrgren>\n"
 
-#: builtin/push.c:131
+#: builtin/push.c:133
 #, c-format
 msgid ""
 "The current branch %s has no upstream branch.\n"
@@ -7522,12 +7726,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    git push --set-upstream %s %s\n"
 
-#: builtin/push.c:139
+#: builtin/push.c:141
 #, c-format
 msgid "The current branch %s has multiple upstream branches, refusing to push."
 msgstr "Den aktuella grenen %s har flera uppströmsgrenar, vägrar sända."
 
-#: builtin/push.c:142
+#: builtin/push.c:144
 #, c-format
 msgid ""
 "You are pushing to remote '%s', which is not the upstream of\n"
@@ -7538,7 +7742,7 @@ msgstr ""
 "aktuella grenen \"%s\", utan att tala om för mig vad som\n"
 "skall sändas för att uppdatera fjärrgrenen."
 
-#: builtin/push.c:165
+#: builtin/push.c:167
 msgid ""
 "push.default is unset; its implicit value is changing in\n"
 "Git 2.0 from 'matching' to 'simple'. To squelch this message\n"
@@ -7572,14 +7776,14 @@ msgstr ""
 "liknande läget \"current\" istället för \"simple\" om du ibland använder\n"
 "äldre versioner av Git.)"
 
-#: builtin/push.c:225
+#: builtin/push.c:227
 msgid ""
 "You didn't specify any refspecs to push, and push.default is \"nothing\"."
 msgstr ""
 "Du angav inga referensspecifikationer att sända, och push.default är "
 "\"nothing\"."
 
-#: builtin/push.c:232
+#: builtin/push.c:234
 msgid ""
 "Updates were rejected because the tip of your current branch is behind\n"
 "its remote counterpart. Integrate the remote changes (e.g.\n"
@@ -7591,7 +7795,7 @@ msgstr ""
 "\"git pull ....\") innan du sänder igen.\n"
 "Se avsnittet \"Note about fast-forward\" i \"git push --help\" för detaljer."
 
-#: builtin/push.c:238
+#: builtin/push.c:240
 msgid ""
 "Updates were rejected because a pushed branch tip is behind its remote\n"
 "counterpart. If you did not intend to push that branch, you may want to\n"
@@ -7605,7 +7809,7 @@ msgstr ""
 "endast\n"
 "sända aktuell gren."
 
-#: builtin/push.c:244
+#: builtin/push.c:246
 msgid ""
 "Updates were rejected because a pushed branch tip is behind its remote\n"
 "counterpart. Check out this branch and integrate the remote changes\n"
@@ -7617,7 +7821,7 @@ msgstr ""
 "\"git pull ...\") innan du sänder igen.\n"
 "Se avsnittet \"Note about fast-forward\" i \"git push --help\" för detaljer."
 
-#: builtin/push.c:250
+#: builtin/push.c:252
 msgid ""
 "Updates were rejected because the remote contains work that you do\n"
 "not have locally. This is usually caused by another repository pushing\n"
@@ -7631,11 +7835,11 @@ msgstr ""
 "(t.ex. \"git pull ...\") innan du sänder igen.\n"
 "Se avsnittet \"Note about fast-forwards\" i \"git push --help\" för detaljer."
 
-#: builtin/push.c:257
+#: builtin/push.c:259
 msgid "Updates were rejected because the tag already exists in the remote."
 msgstr "Uppdateringarna avvisades eftersom taggen redan finns på fjärren."
 
-#: builtin/push.c:260
+#: builtin/push.c:262
 msgid ""
 "You cannot update a remote ref that points at a non-commit object,\n"
 "or update a remote ref to make it point at a non-commit object,\n"
@@ -7646,22 +7850,22 @@ msgstr ""
 "pekar på något som inte är en incheckning, utan att använda flaggan\n"
 "\"--force\".\n"
 
-#: builtin/push.c:320
+#: builtin/push.c:328
 #, c-format
 msgid "Pushing to %s\n"
 msgstr "Sänder till %s\n"
 
-#: builtin/push.c:324
+#: builtin/push.c:332
 #, c-format
 msgid "failed to push some refs to '%s'"
 msgstr "misslyckades sända vissa referenser till \"%s\""
 
-#: builtin/push.c:357
+#: builtin/push.c:365
 #, c-format
 msgid "bad repository '%s'"
 msgstr "felaktigt arkiv \"%s\""
 
-#: builtin/push.c:358
+#: builtin/push.c:366
 msgid ""
 "No configured push destination.\n"
 "Either specify the URL from the command-line or configure a remote "
@@ -7682,87 +7886,95 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    git push <namn>\n"
 
-#: builtin/push.c:373
+#: builtin/push.c:381
 msgid "--all and --tags are incompatible"
 msgstr "--all och --tags är inkompatibla"
 
-#: builtin/push.c:374
+#: builtin/push.c:382
 msgid "--all can't be combined with refspecs"
 msgstr "--all kan inte kombineras med referensspecifikationer"
 
-#: builtin/push.c:379
+#: builtin/push.c:387
 msgid "--mirror and --tags are incompatible"
 msgstr "--mirror och --tags är inkompatibla"
 
-#: builtin/push.c:380
+#: builtin/push.c:388
 msgid "--mirror can't be combined with refspecs"
 msgstr "--mirror kan inte kombineras med referensspecifikationer"
 
-#: builtin/push.c:385
+#: builtin/push.c:393
 msgid "--all and --mirror are incompatible"
 msgstr "--all och --mirror är inkompatibla"
 
-#: builtin/push.c:445
+#: builtin/push.c:453
 msgid "repository"
 msgstr "arkiv"
 
-#: builtin/push.c:446
+#: builtin/push.c:454
 msgid "push all refs"
 msgstr "sänd alla referenser"
 
-#: builtin/push.c:447
+#: builtin/push.c:455
 msgid "mirror all refs"
 msgstr "spegla alla referenser"
 
-#: builtin/push.c:449
+#: builtin/push.c:457
 msgid "delete refs"
 msgstr "ta bort referenser"
 
-#: builtin/push.c:450
+#: builtin/push.c:458
 msgid "push tags (can't be used with --all or --mirror)"
 msgstr "sänd taggar (kan inte användas med --all eller --mirror)"
 
-#: builtin/push.c:453
+#: builtin/push.c:461
 msgid "force updates"
 msgstr "tvinga uppdateringar"
 
-#: builtin/push.c:454
+#: builtin/push.c:463
+msgid "refname>:<expect"
+msgstr "refnamn>:<förvänta"
+
+#: builtin/push.c:464
+msgid "require old value of ref to be at this value"
+msgstr "kräv att ref:s tidigare värde är detta"
+
+#: builtin/push.c:466
 msgid "check"
 msgstr "kontrollera"
 
-#: builtin/push.c:455
+#: builtin/push.c:467
 msgid "control recursive pushing of submodules"
 msgstr "styr rekursiv insändning av undermoduler"
 
-#: builtin/push.c:457
+#: builtin/push.c:469
 msgid "use thin pack"
 msgstr "använd tunna paket"
 
-#: builtin/push.c:458 builtin/push.c:459
+#: builtin/push.c:470 builtin/push.c:471
 msgid "receive pack program"
 msgstr "program för att ta emot paket"
 
-#: builtin/push.c:460
+#: builtin/push.c:472
 msgid "set upstream for git pull/status"
 msgstr "ställ in uppström för git pull/status"
 
-#: builtin/push.c:463
+#: builtin/push.c:475
 msgid "prune locally removed refs"
 msgstr "ta bort lokalt borttagna referenser"
 
-#: builtin/push.c:465
+#: builtin/push.c:477
 msgid "bypass pre-push hook"
 msgstr "förbigå pre-push-krok"
 
-#: builtin/push.c:466
+#: builtin/push.c:478
 msgid "push missing but relevant tags"
 msgstr "sänd in saknade men relevanta taggar"
 
-#: builtin/push.c:476
+#: builtin/push.c:488
 msgid "--delete is incompatible with --all, --mirror and --tags"
 msgstr "--delete är imkompatibel med --all, --mirror och --tags"
 
-#: builtin/push.c:478
+#: builtin/push.c:490
 msgid "--delete doesn't make sense without any refs"
 msgstr "--delete kan inte användas utan referenser"
 
@@ -7840,12 +8052,12 @@ msgstr "hoppa över att applicera filter för gles utcheckning"
 msgid "debug unpack-trees"
 msgstr "felsök unpack-trees"
 
-#: builtin/reflog.c:500
+#: builtin/reflog.c:499
 #, c-format
 msgid "%s' for '%s' is not a valid timestamp"
 msgstr "\"%s\" för \"%s\" är inte en giltig tidsstämpel"
 
-#: builtin/reflog.c:616 builtin/reflog.c:621
+#: builtin/reflog.c:615 builtin/reflog.c:620
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a valid timestamp"
 msgstr "\"%s\" är inte en giltig tidsstämpel"
@@ -7870,9 +8082,9 @@ msgstr "git remote rename <gammal> <ny>"
 msgid "git remote remove <name>"
 msgstr "git remote remove <namn>"
 
-#: builtin/remote.c:15 builtin/remote.c:42
-msgid "git remote set-head <name> (-a | -d | <branch>)"
-msgstr "git remote set-head <namn> (-a | -d | <gren>)"
+#: builtin/remote.c:15
+msgid "git remote set-head <name> (-a | --auto | -d | --delete |<branch>)"
+msgstr "git remote set-head <namn> (-a | --auto | -d | --delete | <gren>)"
 
 #: builtin/remote.c:16
 msgid "git remote [-v | --verbose] show [-n] <name>"
@@ -7908,6 +8120,10 @@ msgstr "git remote set-url --delete <namn> <url>"
 msgid "git remote add [<options>] <name> <url>"
 msgstr "git remote add [<flaggor>] <namn> <url>"
 
+#: builtin/remote.c:42
+msgid "git remote set-head <name> (-a | --auto | -d | --delete | <branch>)"
+msgstr "git remote set-head <namn> (-a | --auto | -d | --delete | <gren>)"
+
 #: builtin/remote.c:47
 msgid "git remote set-branches <name> <branch>..."
 msgstr "git remote set-branches <namn> <gren>..."
@@ -8344,6 +8560,67 @@ msgstr "Kommer inte ta bort alla icke-sänd-URL:er"
 msgid "be verbose; must be placed before a subcommand"
 msgstr "var pratsam; måste skrivas före ett underkommando"
 
+#: builtin/repack.c:15
+msgid "git repack [options]"
+msgstr "git repack [flaggor]"
+
+#: builtin/repack.c:143
+msgid "pack everything in a single pack"
+msgstr "packa allt i ett enda paket"
+
+#: builtin/repack.c:145
+msgid "same as -a, and turn unreachable objects loose"
+msgstr "samma som -a, och gör onåbara objekt lösa"
+
+#: builtin/repack.c:148
+msgid "remove redundant packs, and run git-prune-packed"
+msgstr "ta bort överflödiga paket, och kör git-prune-packed"
+
+#: builtin/repack.c:150
+msgid "pass --no-reuse-delta to git-pack-objects"
+msgstr "sänd --no-reuse-delta till git-pack-objects"
+
+#: builtin/repack.c:152
+msgid "pass --no-reuse-object to git-pack-objects"
+msgstr "sänd --no-reuse-object till git-pack-objects"
+
+#: builtin/repack.c:154
+msgid "do not run git-update-server-info"
+msgstr "kör inte git-update-server-info"
+
+#: builtin/repack.c:157
+msgid "pass --local to git-pack-objects"
+msgstr "sänd --local till git-pack-objects"
+
+#: builtin/repack.c:158
+msgid "approxidate"
+msgstr "cirkadatum"
+
+#: builtin/repack.c:159
+msgid "with -A, do not loosen objects older than this"
+msgstr "med -A, lös inte upp objekt äldre än detta"
+
+#: builtin/repack.c:161
+msgid "size of the window used for delta compression"
+msgstr "storlek på fönster använt för deltakomprimering"
+
+#: builtin/repack.c:163
+msgid "same as the above, but limit memory size instead of entries count"
+msgstr "samma som ovan, men begränsa minnesstorleken istället för postantal"
+
+#: builtin/repack.c:165
+msgid "limits the maximum delta depth"
+msgstr "begränsa maximalt deltadjup"
+
+#: builtin/repack.c:167
+msgid "maximum size of each packfile"
+msgstr "maximal storlek på varje paketfil"
+
+#: builtin/repack.c:345
+#, c-format
+msgid "removing '%s' failed"
+msgstr "misslyckades ta bort \"%s\""
+
 #: builtin/replace.c:17
 msgid "git replace [-f] <object> <replacement>"
 msgstr "git replace [-f] <objekt> <ersättning>"
@@ -8356,23 +8633,23 @@ msgstr "git replace -d <objekt>..."
 msgid "git replace -l [<pattern>]"
 msgstr "git replace -l [<mönster>]"
 
-#: builtin/replace.c:121
+#: builtin/replace.c:131
 msgid "list replace refs"
 msgstr "visa ersättningsreferenser"
 
-#: builtin/replace.c:122
+#: builtin/replace.c:132
 msgid "delete replace refs"
 msgstr "ta bort ersättningsreferenser"
 
-#: builtin/replace.c:123
+#: builtin/replace.c:133
 msgid "replace the ref if it exists"
 msgstr "ersätt referensen om den finns"
 
-#: builtin/rerere.c:11
+#: builtin/rerere.c:12
 msgid "git rerere [clear | forget path... | status | remaining | diff | gc]"
 msgstr "git rerere [clear | forget path... | status | remaining | diff | gc]"
 
-#: builtin/rerere.c:56
+#: builtin/rerere.c:57
 msgid "register clean resolutions in index"
 msgstr "registrera rena lösningar i indexet"
 
@@ -8433,70 +8710,70 @@ msgstr "HEAD är nu på %s"
 msgid "Cannot do a %s reset in the middle of a merge."
 msgstr "Kan inte utföra en %s återställning mitt i en sammanslagning."
 
-#: builtin/reset.c:251
+#: builtin/reset.c:262
 msgid "be quiet, only report errors"
 msgstr "var tyst, rapportera endast fel"
 
-#: builtin/reset.c:253
+#: builtin/reset.c:264
 msgid "reset HEAD and index"
 msgstr "återställ HEAD och index"
 
-#: builtin/reset.c:254
+#: builtin/reset.c:265
 msgid "reset only HEAD"
 msgstr "återställ endast HEAD"
 
-#: builtin/reset.c:256 builtin/reset.c:258
+#: builtin/reset.c:267 builtin/reset.c:269
 msgid "reset HEAD, index and working tree"
 msgstr "återställ HEAD, index och arbetskatalog"
 
-#: builtin/reset.c:260
+#: builtin/reset.c:271
 msgid "reset HEAD but keep local changes"
 msgstr "återställ HEAD men behåll lokala ändringar"
 
-#: builtin/reset.c:278
+#: builtin/reset.c:289
 #, c-format
 msgid "Failed to resolve '%s' as a valid revision."
 msgstr "Kunde inte slå upp \"%s\" som en giltig revision."
 
-#: builtin/reset.c:281 builtin/reset.c:289
+#: builtin/reset.c:292 builtin/reset.c:300
 #, c-format
 msgid "Could not parse object '%s'."
 msgstr "Kan inte tolka objektet \"%s\""
 
-#: builtin/reset.c:286
+#: builtin/reset.c:297
 #, c-format
 msgid "Failed to resolve '%s' as a valid tree."
 msgstr "Kunde inte slå upp \"%s\" som ett giltigt träd."
 
-#: builtin/reset.c:295
+#: builtin/reset.c:306
 msgid "--patch is incompatible with --{hard,mixed,soft}"
 msgstr "--patch är inkompatibel med --{hard,mixed,soft}"
 
-#: builtin/reset.c:304
+#: builtin/reset.c:315
 msgid "--mixed with paths is deprecated; use 'git reset -- <paths>' instead."
 msgstr ""
 "--mixed rekommenderas inte med sökvägar; använd \"git reset -- <sökvägar>\"."
 
-#: builtin/reset.c:306
+#: builtin/reset.c:317
 #, c-format
 msgid "Cannot do %s reset with paths."
 msgstr "Kan inte göra %s återställning med sökvägar."
 
-#: builtin/reset.c:316
+#: builtin/reset.c:327
 #, c-format
 msgid "%s reset is not allowed in a bare repository"
 msgstr "%s återställning tillåts inte i ett naket arkiv"
 
-#: builtin/reset.c:336
+#: builtin/reset.c:344
+msgid "Unstaged changes after reset:"
+msgstr "Oköade ändringar efter återställning:"
+
+#: builtin/reset.c:350
 #, c-format
 msgid "Could not reset index file to revision '%s'."
 msgstr "Kunde inte återställa indexfilen till versionen \"%s\"."
 
-#: builtin/reset.c:342
-msgid "Unstaged changes after reset:"
-msgstr "Oköade ändringar efter återställning:"
-
-#: builtin/reset.c:347
+#: builtin/reset.c:355
 msgid "Could not write new index file."
 msgstr "Kunde inte skriva ny indexfil."
 
@@ -8543,84 +8820,84 @@ msgstr "git cherry-pick [flaggor] <incheckning-igt>..."
 msgid "git cherry-pick <subcommand>"
 msgstr "git cherry-pick <underkommando>"
 
-#: builtin/revert.c:71 builtin/revert.c:94
+#: builtin/revert.c:71
 #, c-format
 msgid "%s: %s cannot be used with %s"
 msgstr "%s: %s kan inte användas med %s"
 
-#: builtin/revert.c:105
+#: builtin/revert.c:80
 msgid "end revert or cherry-pick sequence"
 msgstr "avsluta revert- eller cherry-pick-sekvens"
 
-#: builtin/revert.c:106
+#: builtin/revert.c:81
 msgid "resume revert or cherry-pick sequence"
 msgstr "återuppta revert- eller cherry-pick-sekvens"
 
-#: builtin/revert.c:107
+#: builtin/revert.c:82
 msgid "cancel revert or cherry-pick sequence"
 msgstr "avbryt revert- eller cherry-pick-sekvens"
 
-#: builtin/revert.c:108
+#: builtin/revert.c:83
 msgid "don't automatically commit"
 msgstr "checka inte in automatiskt"
 
-#: builtin/revert.c:109
+#: builtin/revert.c:84
 msgid "edit the commit message"
 msgstr "redigera incheckningsmeddelandet"
 
-#: builtin/revert.c:112
+#: builtin/revert.c:87
 msgid "parent number"
 msgstr "nummer på förälder"
 
-#: builtin/revert.c:114
+#: builtin/revert.c:89
 msgid "merge strategy"
 msgstr "sammanslagninsstrategi"
 
-#: builtin/revert.c:115
+#: builtin/revert.c:90
 msgid "option"
 msgstr "alternativ"
 
-#: builtin/revert.c:116
+#: builtin/revert.c:91
 msgid "option for merge strategy"
 msgstr "alternativ för sammanslagningsstrategi"
 
-#: builtin/revert.c:127
+#: builtin/revert.c:102
 msgid "append commit name"
 msgstr "lägg till incheckningsnamn"
 
-#: builtin/revert.c:128
+#: builtin/revert.c:103
 msgid "allow fast-forward"
 msgstr "tillåt snabbspolning"
 
-#: builtin/revert.c:129
+#: builtin/revert.c:104
 msgid "preserve initially empty commits"
 msgstr "behåll incheckningar som börjar som tomma"
 
-#: builtin/revert.c:130
+#: builtin/revert.c:105
 msgid "allow commits with empty messages"
 msgstr "tillåt incheckningar med tomt meddelande"
 
-#: builtin/revert.c:131
+#: builtin/revert.c:106
 msgid "keep redundant, empty commits"
 msgstr "behåll redundanta, tomma incheckningar"
 
-#: builtin/revert.c:135
+#: builtin/revert.c:110
 msgid "program error"
 msgstr "programfel"
 
-#: builtin/revert.c:225
+#: builtin/revert.c:195
 msgid "revert failed"
 msgstr "\"revert\" misslyckades"
 
-#: builtin/revert.c:240
+#: builtin/revert.c:210
 msgid "cherry-pick failed"
 msgstr "\"cherry-pick\" misslyckades"
 
-#: builtin/rm.c:16
+#: builtin/rm.c:17
 msgid "git rm [options] [--] <file>..."
 msgstr "git rm [flaggor] [--] <fil>..."
 
-#: builtin/rm.c:64
+#: builtin/rm.c:65
 msgid ""
 "the following submodule (or one of its nested submodules)\n"
 "uses a .git directory:"
@@ -8634,7 +8911,7 @@ msgstr[1] ""
 "följande undermoduler (eller en av deras nästlade undermoduler)\n"
 "använder en .git-katalog:"
 
-#: builtin/rm.c:70
+#: builtin/rm.c:71
 msgid ""
 "\n"
 "(use 'rm -rf' if you really want to remove it including all of its history)"
@@ -8642,7 +8919,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "(använd \"rm -rf\" om du verkligen vill ta bort den och all dess historik)"
 
-#: builtin/rm.c:230
+#: builtin/rm.c:231
 msgid ""
 "the following file has staged content different from both the\n"
 "file and the HEAD:"
@@ -8654,7 +8931,7 @@ msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 "följande filer har köat innehåll som skiljer sig både från filen och HEAD:"
 
-#: builtin/rm.c:235
+#: builtin/rm.c:236
 msgid ""
 "\n"
 "(use -f to force removal)"
@@ -8662,13 +8939,13 @@ msgstr ""
 "\n"
 "(använd -f för att tvinga borttagning)"
 
-#: builtin/rm.c:239
+#: builtin/rm.c:240
 msgid "the following file has changes staged in the index:"
 msgid_plural "the following files have changes staged in the index:"
 msgstr[0] "följande fil har ändringar köade i indexet:"
 msgstr[1] "följande filer har ändringar köade i indexet:"
 
-#: builtin/rm.c:243 builtin/rm.c:254
+#: builtin/rm.c:244 builtin/rm.c:255
 msgid ""
 "\n"
 "(use --cached to keep the file, or -f to force removal)"
@@ -8676,38 +8953,38 @@ msgstr ""
 "\n"
 "(använd --cached för att behålla filen eller -f för att tvinga borttagning)"
 
-#: builtin/rm.c:251
+#: builtin/rm.c:252
 msgid "the following file has local modifications:"
 msgid_plural "the following files have local modifications:"
 msgstr[0] "följande fil har lokala ändringar:"
 msgstr[1] "följande filer har lokala ändringar:"
 
-#: builtin/rm.c:269
+#: builtin/rm.c:270
 msgid "do not list removed files"
 msgstr "lista inte borttagna filer"
 
-#: builtin/rm.c:270
+#: builtin/rm.c:271
 msgid "only remove from the index"
 msgstr "ta bara bort från indexet"
 
-#: builtin/rm.c:271
+#: builtin/rm.c:272
 msgid "override the up-to-date check"
 msgstr "överstyr àjour-testet"
 
-#: builtin/rm.c:272
+#: builtin/rm.c:273
 msgid "allow recursive removal"
 msgstr "tillåt rekursiv borttagning"
 
-#: builtin/rm.c:274
+#: builtin/rm.c:275
 msgid "exit with a zero status even if nothing matched"
 msgstr "avsluta med nollstatus även om inget träffades"
 
-#: builtin/rm.c:345
+#: builtin/rm.c:336
 #, c-format
 msgid "not removing '%s' recursively without -r"
 msgstr "tar inte bort \"%s\" rekursivt utan -r"
 
-#: builtin/rm.c:384
+#: builtin/rm.c:375
 #, c-format
 msgid "git rm: unable to remove %s"
 msgstr "git rm: kan inte ta bort %s"
@@ -8721,23 +8998,23 @@ msgstr "git shortlog [<flaggor>] [<versionsintervall>] [[--] <sökväg>...]"
 msgid "Missing author: %s"
 msgstr "Författare saknas: %s"
 
-#: builtin/shortlog.c:228
+#: builtin/shortlog.c:230
 msgid "sort output according to the number of commits per author"
 msgstr "sortera utdata enligt antal incheckningar per författare"
 
-#: builtin/shortlog.c:230
+#: builtin/shortlog.c:232
 msgid "Suppress commit descriptions, only provides commit count"
 msgstr "Undertryck beskrivningar, visa bara antal incheckningar"
 
-#: builtin/shortlog.c:232
+#: builtin/shortlog.c:234
 msgid "Show the email address of each author"
 msgstr "Visa e-postadress för varje författare"
 
-#: builtin/shortlog.c:233
+#: builtin/shortlog.c:235
 msgid "w[,i1[,i2]]"
 msgstr "w[,i1[,i2]]"
 
-#: builtin/shortlog.c:234
+#: builtin/shortlog.c:236
 msgid "Linewrap output"
 msgstr "Radbryt utdata"
 
@@ -8845,23 +9122,23 @@ msgstr "visa endast huvuden (kan kombineras med taggar)"
 msgid "stricter reference checking, requires exact ref path"
 msgstr "striktare referenskontroll, kräver exakt referenssökväg"
 
-#: builtin/show-ref.c:173 builtin/show-ref.c:176
+#: builtin/show-ref.c:173 builtin/show-ref.c:175
 msgid "show the HEAD reference, even if it would be filtered out"
 msgstr "visa HEAD-refrens, även när den skulle filtreras ut"
 
-#: builtin/show-ref.c:178
+#: builtin/show-ref.c:177
 msgid "dereference tags into object IDs"
 msgstr "avreferera taggar till objekt-id"
 
-#: builtin/show-ref.c:180
+#: builtin/show-ref.c:179
 msgid "only show SHA1 hash using <n> digits"
 msgstr "visa SHA1-hash endast med <n> siffror"
 
-#: builtin/show-ref.c:184
+#: builtin/show-ref.c:183
 msgid "do not print results to stdout (useful with --verify)"
 msgstr "visa inte resultat på standard ut (användbart med --verify)"
 
-#: builtin/show-ref.c:186
+#: builtin/show-ref.c:185
 msgid "show refs from stdin that aren't in local repository"
 msgstr "visa referenser från standard in som inte finns i lokalt arkiv"
 
@@ -8886,11 +9163,11 @@ msgstr "ta bort symbolisk referens"
 msgid "shorten ref output"
 msgstr "förkorta ref-utdata"
 
-#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:18
+#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:254
 msgid "reason"
 msgstr "skäl"
 
-#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:18
+#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:254
 msgid "reason of the update"
 msgstr "skäl till uppdateringen"
 
@@ -9055,183 +9332,195 @@ msgstr "visa endast taggar som innehåller incheckningen"
 msgid "print only tags of the object"
 msgstr "visa endast taggar för objektet"
 
-#: builtin/tag.c:504
+#: builtin/tag.c:501
 msgid "--column and -n are incompatible"
 msgstr "--column och -n är inkompatibla"
 
-#: builtin/tag.c:521
+#: builtin/tag.c:518
 msgid "-n option is only allowed with -l."
 msgstr "Flaggan -n är endast tillåten tillsammans med -l."
 
-#: builtin/tag.c:523
+#: builtin/tag.c:520
 msgid "--contains option is only allowed with -l."
 msgstr "Flaggan --contains är endast tillåten tillsammans med -l"
 
-#: builtin/tag.c:525
+#: builtin/tag.c:522
 msgid "--points-at option is only allowed with -l."
 msgstr "Flaggan --points-at är endast tillåten tillsammans med -l."
 
-#: builtin/tag.c:533
+#: builtin/tag.c:530
 msgid "only one -F or -m option is allowed."
 msgstr "endast en av flaggorna -F eller -m tillåts."
 
-#: builtin/tag.c:553
+#: builtin/tag.c:550
 msgid "too many params"
 msgstr "för många parametrar"
 
-#: builtin/tag.c:559
+#: builtin/tag.c:556
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a valid tag name."
 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt taggnamn."
 
-#: builtin/tag.c:564
+#: builtin/tag.c:561
 #, c-format
 msgid "tag '%s' already exists"
 msgstr "taggen \"%s\" finns redan"
 
-#: builtin/tag.c:582
+#: builtin/tag.c:579
 #, c-format
 msgid "%s: cannot lock the ref"
 msgstr "%s: kan inte låsa referensen"
 
-#: builtin/tag.c:584
+#: builtin/tag.c:581
 #, c-format
 msgid "%s: cannot update the ref"
 msgstr "%s: kan inte uppdatera referensen"
 
-#: builtin/tag.c:586
+#: builtin/tag.c:583
 #, c-format
 msgid "Updated tag '%s' (was %s)\n"
 msgstr "Uppdaterad tagg \"%s\" (var %s)\n"
 
-#: builtin/update-index.c:401
+#: builtin/update-index.c:402
 msgid "git update-index [options] [--] [<file>...]"
 msgstr "git update-index [flaggor] [--] [<fil>...]"
 
-#: builtin/update-index.c:718
+#: builtin/update-index.c:720
 msgid "continue refresh even when index needs update"
 msgstr "fortsätt uppdatera även när index inte är àjour"
 
-#: builtin/update-index.c:721
+#: builtin/update-index.c:723
 msgid "refresh: ignore submodules"
 msgstr "refresh: ignorera undermoduler"
 
-#: builtin/update-index.c:724
+#: builtin/update-index.c:726
 msgid "do not ignore new files"
 msgstr "ignorera inte nya filer"
 
-#: builtin/update-index.c:726
+#: builtin/update-index.c:728
 msgid "let files replace directories and vice-versa"
 msgstr "låt filer ersätta kataloger och omvänt"
 
-#: builtin/update-index.c:728
+#: builtin/update-index.c:730
 msgid "notice files missing from worktree"
 msgstr "lägg märke till filer som saknas i arbetskatalogen"
 
-#: builtin/update-index.c:730
+#: builtin/update-index.c:732
 msgid "refresh even if index contains unmerged entries"
 msgstr "uppdatera även om indexet innehåller ej sammanslagna poster"
 
-#: builtin/update-index.c:733
+#: builtin/update-index.c:735
 msgid "refresh stat information"
 msgstr "uppdatera statusinformation"
 
-#: builtin/update-index.c:737
+#: builtin/update-index.c:739
 msgid "like --refresh, but ignore assume-unchanged setting"
 msgstr "som --refresh, men ignorera assume-unchanged-inställning"
 
-#: builtin/update-index.c:741
+#: builtin/update-index.c:743
 msgid "<mode> <object> <path>"
 msgstr "<läge> <objekt> <sökväg>"
 
-#: builtin/update-index.c:742
+#: builtin/update-index.c:744
 msgid "add the specified entry to the index"
 msgstr "lägg till angiven post i indexet"
 
-#: builtin/update-index.c:746
+#: builtin/update-index.c:748
 msgid "(+/-)x"
 msgstr "(+/-)x"
 
-#: builtin/update-index.c:747
+#: builtin/update-index.c:749
 msgid "override the executable bit of the listed files"
 msgstr "överstyr exekveringsbiten för angivna filer"
 
-#: builtin/update-index.c:751
+#: builtin/update-index.c:753
 msgid "mark files as \"not changing\""
 msgstr "markera filer som \"ändras inte\""
 
-#: builtin/update-index.c:754
+#: builtin/update-index.c:756
 msgid "clear assumed-unchanged bit"
 msgstr "rensa \"assume-unchanged\"-biten"
 
-#: builtin/update-index.c:757
+#: builtin/update-index.c:759
 msgid "mark files as \"index-only\""
 msgstr "markera filer som \"endast index\""
 
-#: builtin/update-index.c:760
+#: builtin/update-index.c:762
 msgid "clear skip-worktree bit"
 msgstr "töm \"skip-worktree\"-biten"
 
-#: builtin/update-index.c:763
+#: builtin/update-index.c:765
 msgid "add to index only; do not add content to object database"
 msgstr "lägg endast till indexet; lägg inte till innehållet i objektdatabasen"
 
-#: builtin/update-index.c:765
+#: builtin/update-index.c:767
 msgid "remove named paths even if present in worktree"
 msgstr "ta bort namngivna sökvägar även om de finns i arbetskatalogen"
 
-#: builtin/update-index.c:767
+#: builtin/update-index.c:769
 msgid "with --stdin: input lines are terminated by null bytes"
 msgstr "med --stdin: indatarader termineras med null-byte"
 
-#: builtin/update-index.c:769
+#: builtin/update-index.c:771
 msgid "read list of paths to be updated from standard input"
 msgstr "läs lista över sökvägar att uppdatera från standard in"
 
-#: builtin/update-index.c:773
+#: builtin/update-index.c:775
 msgid "add entries from standard input to the index"
 msgstr "lägg poster från från standard in till indexet"
 
-#: builtin/update-index.c:777
+#: builtin/update-index.c:779
 msgid "repopulate stages #2 and #3 for the listed paths"
 msgstr "återfyll etapp 2 och 3 från angivna sökvägar"
 
-#: builtin/update-index.c:781
+#: builtin/update-index.c:783
 msgid "only update entries that differ from HEAD"
 msgstr "uppdatera endast poster som skiljer sig från HEAD"
 
-#: builtin/update-index.c:785
+#: builtin/update-index.c:787
 msgid "ignore files missing from worktree"
 msgstr "ignorera filer som saknas i arbetskatalogen"
 
-#: builtin/update-index.c:788
+#: builtin/update-index.c:790
 msgid "report actions to standard output"
 msgstr "raportera åtgärder på standard ut"
 
-#: builtin/update-index.c:790
+#: builtin/update-index.c:792
 msgid "(for porcelains) forget saved unresolved conflicts"
 msgstr "(för porslin) glöm sparade olösta konflikter"
 
-#: builtin/update-index.c:794
+#: builtin/update-index.c:796
 msgid "write index in this format"
 msgstr "skriv index i detta format"
 
-#: builtin/update-ref.c:7
+#: builtin/update-ref.c:9
 msgid "git update-ref [options] -d <refname> [<oldval>]"
 msgstr "git update-ref [flaggor] -d <refnamn> [<gammaltvärde>]"
 
-#: builtin/update-ref.c:8
+#: builtin/update-ref.c:10
 msgid "git update-ref [options]    <refname> <newval> [<oldval>]"
 msgstr "git update-ref [flaggor]    <refnamn> <gammaltvärde> [<nyttvärde>]"
 
-#: builtin/update-ref.c:19
+#: builtin/update-ref.c:11
+msgid "git update-ref [options] --stdin [-z]"
+msgstr "git update-ref [flaggor] --stdin [-z]"
+
+#: builtin/update-ref.c:255
 msgid "delete the reference"
 msgstr "ta bort referensen"
 
-#: builtin/update-ref.c:21
+#: builtin/update-ref.c:257
 msgid "update <refname> not the one it points to"
 msgstr "uppdatera <refnamn> inte det den pekar på"
 
+#: builtin/update-ref.c:258
+msgid "stdin has NUL-terminated arguments"
+msgstr "standard in har NUL-terminerade argument"
+
+#: builtin/update-ref.c:259
+msgid "read updates from stdin"
+msgstr "läs uppdateringar från standard in"
+
 #: builtin/update-server-info.c:6
 msgid "git update-server-info [--force]"
 msgstr "git update-server-info [--force]"
@@ -9286,23 +9575,23 @@ msgstr ""
 "några konceptvägledningar. Se \"git help <kommando>\" eller \"git help\n"
 "<koncept>\" för att läsa mer om specifika underkommandon och koncept."
 
-#: parse-options.h:144
+#: parse-options.h:146
 msgid "expiry date"
 msgstr "giltig till"
 
-#: parse-options.h:159
+#: parse-options.h:161
 msgid "no-op (backward compatibility)"
 msgstr "ingen funktion (bakåtkompatibilitet)"
 
-#: parse-options.h:236
+#: parse-options.h:238
 msgid "be more verbose"
 msgstr "var mer pratsam"
 
-#: parse-options.h:238
+#: parse-options.h:240
 msgid "be more quiet"
 msgstr "var mer tyst"
 
-#: parse-options.h:244
+#: parse-options.h:246
 msgid "use <n> digits to display SHA-1s"
 msgstr "använd <n> siffror för att visa SHA-1:or"
 
@@ -9438,7 +9727,7 @@ msgstr ""
 #: git-am.sh:163
 msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
 msgstr ""
-"Faller tillbaka på att pacha grundversionen och trevägssammanslagning..."
+"Faller tillbaka på att patcha grundversionen och trevägssammanslagning..."
 
 #: git-am.sh:179
 msgid "Failed to merge in the changes."
@@ -9740,7 +10029,7 @@ msgstr ""
 msgid "Pull is not possible because you have unmerged files."
 msgstr "Du kan inte göra en \"pull\" då du har ändringar som inte checkats in."
 
-#: git-pull.sh:203
+#: git-pull.sh:223
 msgid "updating an unborn branch with changes added to the index"
 msgstr "uppdaterar en ofödd gren med ändringar som lagts till i indexet"
 
@@ -9748,7 +10037,7 @@ msgstr "uppdaterar en ofödd gren med ändringar som lagts till i indexet"
 #. The working tree and the index file is still based on the
 #. $orig_head commit, but we are merging into $curr_head.
 #. First update the working tree to match $curr_head.
-#: git-pull.sh:235
+#: git-pull.sh:255
 #, sh-format
 msgid ""
 "Warning: fetch updated the current branch head.\n"
@@ -9759,11 +10048,11 @@ msgstr ""
 "Varning: snabbspolar din arbetskatalog från\n"
 "Varning: incheckningen $orig_head."
 
-#: git-pull.sh:260
+#: git-pull.sh:280
 msgid "Cannot merge multiple branches into empty head"
 msgstr "Kan inte slå ihop flera grenar i ett tomt huvud."
 
-#: git-pull.sh:264
+#: git-pull.sh:284
 msgid "Cannot rebase onto multiple branches"
 msgstr "Kan inte utföra en \"rebase\" ovanpå flera grenar"
 
@@ -9797,31 +10086,31 @@ msgstr ""
 "Dina ändringar är säkra i stashen.\n"
 "Du kan när som helst använda \"git stash pop\" eller \"git stash drop\".\n"
 
-#: git-rebase.sh:190
+#: git-rebase.sh:199
 msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
 msgstr "Kroken pre-rebase vägrade ombaseringen."
 
-#: git-rebase.sh:195
+#: git-rebase.sh:204
 msgid "It looks like git-am is in progress. Cannot rebase."
 msgstr "Det verkar som en git-am körs. Kan inte ombasera."
 
-#: git-rebase.sh:329
+#: git-rebase.sh:338
 msgid "The --exec option must be used with the --interactive option"
 msgstr "Flaggan --exec måste användas tillsammans med flaggan --interactive"
 
-#: git-rebase.sh:334
+#: git-rebase.sh:343
 msgid "No rebase in progress?"
 msgstr "Ingen ombasering pågår?"
 
-#: git-rebase.sh:345
+#: git-rebase.sh:354
 msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
 msgstr "Åtgärden --edit-todo kan endast användas under interaktiv ombasering."
 
-#: git-rebase.sh:352
+#: git-rebase.sh:361
 msgid "Cannot read HEAD"
 msgstr "Kan inte läsa HEAD"
 
-#: git-rebase.sh:355
+#: git-rebase.sh:364
 msgid ""
 "You must edit all merge conflicts and then\n"
 "mark them as resolved using git add"
@@ -9829,12 +10118,12 @@ msgstr ""
 "Du måste redigera alla sammanslagningskonflikter och\n"
 "därefter markera dem som lösta med git add"
 
-#: git-rebase.sh:373
+#: git-rebase.sh:382
 #, sh-format
 msgid "Could not move back to $head_name"
 msgstr "Kunde inte flytta tillbaka till $head_name"
 
-#: git-rebase.sh:392
+#: git-rebase.sh:401
 #, sh-format
 msgid ""
 "It seems that there is already a $state_dir_base directory, and\n"
@@ -9855,66 +10144,66 @@ msgstr ""
 "och kör programmet igen. Jag avslutar ifall du fortfarande har\n"
 "något av värde där."
 
-#: git-rebase.sh:437
+#: git-rebase.sh:446
 #, sh-format
 msgid "invalid upstream $upstream_name"
 msgstr "ogiltig uppström $upstream_name"
 
-#: git-rebase.sh:461
+#: git-rebase.sh:470
 #, sh-format
 msgid "$onto_name: there are more than one merge bases"
 msgstr "$onto_name: mer än en sammanslagningsbas finns"
 
-#: git-rebase.sh:464 git-rebase.sh:468
+#: git-rebase.sh:473 git-rebase.sh:477
 #, sh-format
 msgid "$onto_name: there is no merge base"
 msgstr "$onto_name: ingen sammanslagningsbas finns"
 
-#: git-rebase.sh:473
+#: git-rebase.sh:482
 #, sh-format
 msgid "Does not point to a valid commit: $onto_name"
 msgstr "Peka på en giltig incheckning: $onto_name"
 
-#: git-rebase.sh:496
+#: git-rebase.sh:505
 #, sh-format
 msgid "fatal: no such branch: $branch_name"
 msgstr "ödesdigert: ingen sådan gren: $branch_name"
 
-#: git-rebase.sh:519
+#: git-rebase.sh:528
 msgid "Cannot autostash"
 msgstr "Kan inte utföra \"autostash\""
 
-#: git-rebase.sh:524
+#: git-rebase.sh:533
 #, sh-format
 msgid "Created autostash: $stash_abbrev"
 msgstr "Skapade autostash: $stash_abbrev"
 
-#: git-rebase.sh:528
+#: git-rebase.sh:537
 msgid "Please commit or stash them."
 msgstr "Checka in eller använd \"stash\" på dem."
 
-#: git-rebase.sh:548
+#: git-rebase.sh:557
 #, sh-format
 msgid "Current branch $branch_name is up to date."
 msgstr "Aktuell gren $branch_name är à jour."
 
-#: git-rebase.sh:552
+#: git-rebase.sh:561
 #, sh-format
 msgid "Current branch $branch_name is up to date, rebase forced."
 msgstr "Aktuell gren $branch_name är à jour, ombasering framtvingad."
 
-#: git-rebase.sh:563
+#: git-rebase.sh:572
 #, sh-format
 msgid "Changes from $mb to $onto:"
 msgstr "Ändringar från $mb till $onto:"
 
 #. Detach HEAD and reset the tree
-#: git-rebase.sh:572
+#: git-rebase.sh:581
 msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it..."
 msgstr ""
 "Först, spolar tillbaka huvudet för att spela av ditt arbete ovanpå det..."
 
-#: git-rebase.sh:582
+#: git-rebase.sh:591
 #, sh-format
 msgid "Fast-forwarded $branch_name to $onto_name."
 msgstr "Snabbspolade $branch_name till $onto_name."
@@ -9962,7 +10251,7 @@ msgstr "Kan inte uppdatera $ref_stash med $w_commit"
 #. $ git stash save --blah-blah 2>&1 | head -n 2
 #. error: unknown option for 'stash save': --blah-blah
 #. To provide a message, use git stash save -- '--blah-blah'
-#: git-stash.sh:241
+#: git-stash.sh:237
 #, sh-format
 msgid ""
 "error: unknown option for 'stash save': $option\n"
@@ -9971,100 +10260,85 @@ msgstr ""
 "fel: felaktig flagga för \"stash save\": $option\n"
 "     För att ange ett meddelande, använd git stash save -- \"$option\""
 
-#: git-stash.sh:262
+#: git-stash.sh:258
 msgid "No local changes to save"
 msgstr "Inga lokala ändringar att spara"
 
-#: git-stash.sh:268
-msgid ""
-"The following untracked files would NOT be saved but need to be removed by "
-"stash save:"
-msgstr ""
-"Följande ospårade ändringar skulle INTE sparas utan måste tas bort med "
-"\"stash save\":"
-
-#: git-stash.sh:270
-msgid ""
-"Aborting. Consider using either the --force or --include-untracked option."
-msgstr ""
-"Avbryter. Överväg att använda antingen flaggan --force eller --include-"
-"untracked."
-
-#: git-stash.sh:274
+#: git-stash.sh:262
 msgid "Cannot initialize stash"
 msgstr "Kan inte initiera \"stash\""
 
-#: git-stash.sh:278
+#: git-stash.sh:266
 msgid "Cannot save the current status"
 msgstr "Kan inte spara aktuell status"
 
-#: git-stash.sh:296
+#: git-stash.sh:284
 msgid "Cannot remove worktree changes"
 msgstr "Kan inte ta bort ändringar i arbetskatalogen"
 
-#: git-stash.sh:395
+#: git-stash.sh:383
 msgid "No stash found."
 msgstr "Ingen \"stash\" hittades."
 
-#: git-stash.sh:402
+#: git-stash.sh:390
 #, sh-format
 msgid "Too many revisions specified: $REV"
 msgstr "För många revisioner angivna: $REV"
 
-#: git-stash.sh:408
+#: git-stash.sh:396
 #, sh-format
 msgid "$reference is not valid reference"
 msgstr "$reference är inte en giltig referens."
 
-#: git-stash.sh:436
+#: git-stash.sh:424
 #, sh-format
 msgid "'$args' is not a stash-like commit"
 msgstr "\"$args\" är inte en \"stash\"-liknande incheckning"
 
-#: git-stash.sh:447
+#: git-stash.sh:435
 #, sh-format
 msgid "'$args' is not a stash reference"
 msgstr "\"$args\" är inte en \"stash\"-referens"
 
-#: git-stash.sh:455
+#: git-stash.sh:443
 msgid "unable to refresh index"
 msgstr "kan inte uppdatera indexet"
 
-#: git-stash.sh:459
+#: git-stash.sh:447
 msgid "Cannot apply a stash in the middle of a merge"
 msgstr "Kan inte tillämpa en \"stash\" mitt i en sammanslagning"
 
-#: git-stash.sh:467
+#: git-stash.sh:455
 msgid "Conflicts in index. Try without --index."
 msgstr "Konflikter i indexet. Testa utan --index."
 
-#: git-stash.sh:469
+#: git-stash.sh:457
 msgid "Could not save index tree"
 msgstr "Kunde inte spara indexträd"
 
-#: git-stash.sh:503
+#: git-stash.sh:491
 msgid "Cannot unstage modified files"
 msgstr "Kan inte ta bort ändrade filer ur kön"
 
-#: git-stash.sh:518
+#: git-stash.sh:506
 msgid "Index was not unstashed."
 msgstr "Indexet har inte tagits ur kön."
 
-#: git-stash.sh:535
+#: git-stash.sh:523
 #, sh-format
 msgid "Dropped ${REV} ($s)"
 msgstr "Kastade ${REV} ($s)"
 
-#: git-stash.sh:536
+#: git-stash.sh:524
 #, sh-format
 msgid "${REV}: Could not drop stash entry"
 msgstr "${REV}: Kunde inte kasta \"stash\"-post"
 
-#: git-stash.sh:543
+#: git-stash.sh:531
 msgid "No branch name specified"
 msgstr "Inget grennamn angavs"
 
-#: git-stash.sh:615
+#: git-stash.sh:603
 msgid "(To restore them type \"git stash apply\")"
 msgstr "(För att återställa dem, skriv \"git stash apply\")"
 
@@ -10333,50 +10607,61 @@ msgid "The --cached option cannot be used with the --files option"
 msgstr "Flaggan --cached kan inte användas med flaggan --files"
 
 #. unexpected type
-#: git-submodule.sh:1066
+#: git-submodule.sh:1073
 #, sh-format
 msgid "unexpected mode $mod_dst"
 msgstr "oväntat läge $mod_dst"
 
-#: git-submodule.sh:1086
+#: git-submodule.sh:1093
 #, sh-format
 msgid "  Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_src"
 msgstr "  Varning: $display_name innehåller inte incheckningen $sha1_src"
 
-#: git-submodule.sh:1089
+#: git-submodule.sh:1096
 #, sh-format
 msgid "  Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_dst"
 msgstr "  Varning: $display_name innehåller inte incheckningen $sha1_dst"
 
-#: git-submodule.sh:1092
+#: git-submodule.sh:1099
 #, sh-format
 msgid "  Warn: $display_name doesn't contain commits $sha1_src and $sha1_dst"
 msgstr ""
 "  Varning: $display_name innehåller inte incheckningarna $sha1_src och "
 "$sha1_dst"
 
-#: git-submodule.sh:1117
+#: git-submodule.sh:1124
 msgid "blob"
 msgstr "blob"
 
-#: git-submodule.sh:1155
-msgid "Submodules changed but not updated:"
-msgstr "Undermoduler ändrade men inte uppdaterade:"
-
-#: git-submodule.sh:1157
-msgid "Submodule changes to be committed:"
-msgstr "Undermodulers ändringar att checka in:"
-
-#: git-submodule.sh:1242
+#: git-submodule.sh:1238
 #, sh-format
 msgid "Failed to recurse into submodule path '$sm_path'"
 msgstr "Misslyckades rekursera in i undermodulsökvägen \"$sm_path\""
 
-#: git-submodule.sh:1306
+#: git-submodule.sh:1302
 #, sh-format
 msgid "Synchronizing submodule url for '$displaypath'"
 msgstr "Synkroniserar undermodul-url för \"$displaypath\""
 
+#~ msgid "input paths are terminated by a null character"
+#~ msgstr "sökvägar avdelas med null-tecken"
+
+#~ msgid "done\n"
+#~ msgstr "klart\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The following untracked files would NOT be saved but need to be removed "
+#~ "by stash save:"
+#~ msgstr ""
+#~ "Följande ospårade ändringar skulle INTE sparas utan måste tas bort med "
+#~ "\"stash save\":"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Aborting. Consider using either the --force or --include-untracked option."
+#~ msgstr ""
+#~ "Avbryter. Överväg att använda antingen flaggan --force eller --include-"
+#~ "untracked."
+
 #~ msgid "  (fix conflicts and then run \"git am --resolved\")"
 #~ msgstr "  (rätta konflikter och kör sedan \"git am --resolved\")"
 
@@ -10498,9 +10783,6 @@ msgstr "Synkroniserar undermodul-url för \"$displaypath\""
 #~ msgid "-B cannot be used with -b"
 #~ msgstr "-B kan inte användas med -b"
 
-#~ msgid "--patch is incompatible with all other options"
-#~ msgstr "--patch är inkompatibel med alla andra flaggor"
-
 #~ msgid "--detach cannot be used with -b/-B/--orphan"
 #~ msgstr "--detcah kan inte användas med -b/-B/--orphan"