Merge remote-tracking branch 'andy128k/master'master
commita3108fbc701dbab93b899e04b9637ded2f813410
authorDmitry Kalyanov <Kalyanov.Dmitry@gmail.com>
Sat, 2 Apr 2011 19:03:51 +0000 (2 23:03 +0400)
committerDmitry Kalyanov <Kalyanov.Dmitry@gmail.com>
Sat, 2 Apr 2011 19:03:51 +0000 (2 23:03 +0400)
treecdc6123195b52867eccb66eda2c2e9e8a68d81e5
parent28003a40a3a369b32d308057e974b34e45c39f7c
parentd8ea48ab2bbc884b7f1cf8fd620420c8edfea6d9
Merge remote-tracking branch 'andy128k/master'